Postupak : 2015/2652(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0451/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0451/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0209

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 147kWORD 69k
19.5.2015
PE555.229v01-00}
PE555.230v01-00}
PE555.236v01-00}
PE555.237v01-00} RC1
 
B8-0451/2015}
B8-0452/2015}
B8-0457/2015}
B8-0458/2015} RC1/rev.

podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8‑0451/2015)

PPE (B8‑0452/2015)

S&D (B8‑0457/2015)

ALDE (B8‑0458/2015)


o epidemiji bakterije Xylelle fastidiose koja napada stabla maslina (2015/2652(RSP))


Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika PPE-a
Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurențiu Rebega, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo u ime Kluba zastupnika S&D-a
James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a
Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o epidemiji bakterije Xylelle fastidiose koja napada stabla maslina (2015/2652(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice(1),

–   uzimajući u obzir znanstvena mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane objavljena 26. studenog 2013. i 6. siječnja 2015. o riziku koji Xylella fastidiosa predstavlja za zdravlje biljaka na teritoriju EU-a u kojima se utvrđuju i ocjenjuju moguće mjere za smanjenje rizika,

–   uzimajući u obzir Provedbene odluke Komisije od 13. veljače 2014., 23. srpnja 2014. i 28. travnja 2015. u vezi s mjerama za sprečavanje unošenja Xylelle fastidiose u Uniju i njezina širenja unutar Unije,

–   uzimajući u obzir izvješća Ureda za hranu i veterinarstvo o revizijama provedenima u veljači i studenom 2014. godine,

–   uzimajući u obzir pitanje Komisiji od 27. travnja 2015. o epidemiji bakterije Xylelle fastidiose koja napada stabla maslina (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–   uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je Xylella fastidiosa iznimno opasna neposredna prijetnja proizvodnji nekih kultura u južnoj Europi, poput stabala maslina, badema i bresaka te ukrasnog bilja: budući da je, ovisno o vrsti bakterije, potencijalna prijetnja vinogradima, stablima agruma i drugim kulturama te bi mogla uzrokovati nezapamćene i razorne gubitke uz znatne gospodarske, ekološke i društvene posljedice; budući da je soj organizma Xylella fastidiosa kojim su zaražena stabla maslina u regiji Apulija drugačiji od izolata koji u drugim dijelovima svijeta napadaju vinovu lozu i agrume;

B.  budući da bakterija već uzrokuje ozbiljnu štetu maslinicima u južnotalijanskoj regiji Apuliji te da potencijalno predstavlja opasnost za druge kulture i regije;

C. budući da je sektor proizvodnje maslina u regiji Apuliji jedan od najvažnijih poljoprivrednih sektora te da čini 11,6 % (u iznosu od 522 milijuna EUR) ukupne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u regiji, odnosno 30 % vrijednosti talijanske proizvodnje maslina za 2013. godinu;

D. budući da prisutnost bakterije Xylelle fastidiose uzrokuje ozbiljnu gospodarsku štetu ne samo proizvođačima maslina nego čitavom proizvodnom lancu, među ostalim zadružnim i privatnim mlinovima, turizmu te marketinškim aktivnostima;

E.  budući da su talijanske vlasti o epidemiji bakterije Xylelle fastidiose prvi put izvijestile 21. listopada 2013., nakon čega je zaražen zabrinjavajući broj stabala;

F.  budući da je inspekcijama koje je u Italiji u veljači i studenom 2014. proveo Ured za hranu i veterinarstvo Glavne uprave Komisije za zdravlje i sigurnost hrane potvrđeno da se stanje dramatično pogoršalo i da se ne može isključiti daljnje širenje bakterije;

G. budući da trenutačno nema dostupnog lijeka za terensko liječenje oboljelih stabala te budući da pogođene biljke često ostaju zaražene čitav život ili brzo odumiru;

H. budući da u Europskoj uniji velik broj različitih biljaka može biti domaćin bolesti, uključujući asimptomatske divlje biljke;

I.   budući da je Europska agencija za sigurnost hrane naglasila da bi, s obzirom na poteškoće zaustavljanja širenja Xylelle fastidiose nakon što je zahvatila neko proizvodno područje, trebalo dati prioritet mjerama sprečavanja koje su usmjerene na uvoz i ograničavanje epidemije, zajedno s pojačanom razmjenom rezultata istraživanja;

1.  napominje da je u provedbenim odlukama koje je Komisija donijela prije travnja 2015. pozornost najvećim dijelom bila usmjerena na unutarnje mjere za borbu protiv epidemije i da u njima nije bilo snažnih mjera za sprečavanje unošenja bolesti iz trećih zemalja u Europsku uniju;

2.  poziva Komisiju da poduzme ciljane mjere protiv Xylelle fastidiose kako bi se spriječio uvoz zaraženog materijala u EU; pozdravlja odluku Komisije iz travnja 2015. kojom se zaustavlja uvoz zaražene kave iz Kostarike i Hondurasa i kojom su uvedena ograničenja u vezi s uvozom bilja iz zahvaćenih područja u ostalim trećim zemljama; poziva na primjenu, ako to bude potrebno, oštrijih mjera, uključujući i dozvolu uvoza samo za proizvode s lokacija koje nisu zahvaćene nametnikom;

3.  žali zbog činjenice da Komisija vrlo često ne reagira dovoljno brzo kako bi spriječila ulazak bolesti bilja iz trećih zemalja u Europsku uniju; stoga apelira na Komisiju da radi zaštite i očuvanja našeg teritorija od Xylelle fastidiose utvrdi izvor zaraze i preispita provedbu službenog sustava fitosanitarne kontrole EU-a;

4.  apelira na Komisiju, osobito s obzirom na činjenicu da se bliži ljeto, da poduzme djelotvorne mjere za sprečavanje širenja bakterije Xylelle fastidiose u EU-u koje će posebno biti usmjerene na najugroženije kulture, ali da pritom ne zanemari ni ostale kulture koje bi također mogle biti ozbiljno pogođene bolešću te u tom pogledu naglašava važnost odredbi iz članka 9. Provedbene odluke iz 2015. godine;

5.  poziva Komisiju i države članice da proizvođačima daju naknadu za mjere iskorjenjivanja i gubitak prihoda, što ne obuhvaća samo gubitke koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, nego i one povezane s kulturnom baštinom, poviješću i turističkim aktivnostima;

6.  traži od Komisije i nadležnih tijela da iskoriste sve postojeće fondove i instrumente kako bi pridonijeli gospodarskoj obnovi zahvaćenih područja; poziva Komisiju da utvrdi poticaje za proizvođače koji provode mjere sprečavanja;

7.  poziva Komisiju da zajamči dostupnost dovoljnih financijskih i ljudskih resursa za provedbu relevantnih strategija, uključujući financijsku podršku poljoprivrednicima da primijene odgovarajuće poljoprivredne prakse za upravljanje Xylellom fastidiosom i njezinim vektorima; apelira na Komisiju da bez odgode potakne pojačane napore na području istraživanja, među ostalim većim međunarodnim umrežavanjem i stavljanjem sredstava na raspolaganje istraživačkim institutima u svrhu povećanja znanstvenih saznanja o Xylelli fastidiosi i preciznog utvrđivanja prirode veze između patogena, simptoma i razvoja bolesti;

8.  naglašava potrebu da se provode informativne kampanje u potencijalno zahvaćenim područjima EU-a kako bi se osvijestilo uključene subjekte ne samo u poljoprivrednom sektoru nego i u sektoru vrtlarstva, među ostalim trgovce ukrasnim biljem, profesionalne vrtlare i njihove klijente;

9.  smatra da bi, osobito s obzirom na činjenicu da se bliži ljeto, Komisija i države članice trebale upozoriti putnike na rizike koje podrazumijeva unošenje zaraženih biljaka iz zemalja zahvaćenih Xylellom fastidiosom u EU;

10. poziva da se više sredstava stavi na raspolaganje kako bi se zajamčilo otkrivanje štetnih organizama na točkama ulaska u EU; nadalje, potiče države članice da povećaju broj redovitih inspekcija u svrhu sprečavanja širenja Xylelle fastidiose izvan demarkiranih područja;

11. poziva Komisiju da uspostavi otvorene baze podataka, s popisom institucija i nadležnih tijela na razini EU-a i na razini država članica, za razmjenu informacija i iskustava, među ostalim najboljih praksi, te za brzo obavješćivanje nadležnih tijela i poduzimanje potrebnih mjera;

12. poziva Komisiju da, na temelju dosadašnjeg iskustva i najboljih praksi, na transparentan način pripremi sveobuhvatne smjernice za provedbu mjera sprečavanja i mjera za kontroliranje bolesti s jasno naznačenim trajanjem i opsegom koje nadležna tijela i službe u državama članicama mogu koristiti kao potporu;

13. traži od Komisije da svake godine, ili kad god dođe do promjene stanja, izvijesti Europski parlament o prijetnji koju bakterija Xylella fastidiosa i drugi organizmi opasni za poljoprivrednu proizvodnju predstavljaju za proizvođače u EU-u;

14. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

(1)

SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti