Eljárás : 2015/2652(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0451/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0451/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 20/05/2015 - 10.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0209

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 150kWORD 68k
19.5.2015
PE555.229v01-00}
PE555.230v01-00}
PE555.236v01-00}
PE555.237v01-00} RC1
 
B8-0451/2015}
B8-0452/2015}
B8-0457/2015}
B8-0458/2015} RC1/rev.

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8‑0451/2015)

PPE (B8‑0452/2015)

S&D (B8‑0457/2015)

ALDE (B8‑0458/2015)


az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitöréséről (2015/2652(RSP))


Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi, Davor Ivo Stier a PPE képviselőcsoport nevében
Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurențiu Rebega, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo az S&D képviselőcsoport nevében
James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias az ECR képviselőcsoport nevében
Ivan Jakovčić az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitöréséről (2015/2652(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelvre(1),

–   tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2013. november 26-i és 2015. január 6-i tudományos szakvéleményeire a Xylella fastidiosa baktérium által az Unió területén a növények egészségére jelentett kockázatokról, amely kitér a kockázatcsökkentési lehetőségek feltárására és értékelésére is,

–   tekintettel a Xylella fastidiosa baktérium Unióba történő behurcolását és az Unión belüli elterjedését megelőző intézkedésekről szóló 2014. február 13-i, július 23-i és 2015. április 28-i bizottsági végrehajtási határozatokra,

–   tekintettel az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatalnak a 2014 novemberében és februárjában végrehajtott ellenőrzésekről szóló jelentéseire,

–   tekintettel az olívafákat sújtó Xylella fastidiosa fertőzés kitöréséről a Bizottságnak feltett kérdésre (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–   tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a Xylella fastidiosa rendkívül veszélyes, közvetlen fenyegetést jelent bizonyos növények dél-európai termesztésére, beleértve az olaj-, mandula- és barackfákat, dísznövényeket, és a baktérium típusától függően potenciális fenyegetést jelent a szőlőkre, a citrusfélékre és más növényekre, továbbá drámai gazdasági, környezeti és szociális következményeket maguk után vonó, soha nem látott mértékű és pusztító károkat okozhat; mivel Xylella fastidiosa azon törzse, amely Puglia régióban megfertőzi az olajfákat, eltér attól a törzstől, amely a világ más részein fertőzi a szőlőket és a citrusféléket;

B.  mivel a baktérium már jelenleg is súlyos károkat okoz a dél-olaszországi Apulia régió olajfaligeteiben, potenciális fenyegetést jelentve egyéb terményekre és régiókra;

C. mivel az olívaolaj-termelés Apulia régió legfontosabb mezőgazdasági ágazatainak egyike, a régió mezőgazdasági termelése teljes értékének 11,6%-át (522 millió euró) és a 2013-as olasz olívaolaj-termelés értékének 30%-át adja;

D. mivel a Xylella fastidiosa súlyos gazdasági károkat okoz, nem csak az olívatermelők, hanem az egész termelési lánc (ezen belül a szövetkezeti és magántulajdonban lévő olajsajtoló üzemek), a turizmus és a forgalmazók számára is;

E.  mivel a Xylella fastidiosa kitöréséről szóló első értesítést 2013. október 21-én küldték meg az olasz hatóságok, és azóta riasztó mennyiségű fa fertőződött meg;

F.  mivel a Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala által 2014 februárjában és novemberében, Olaszországban elvégzett vizsgálatok megerősítik, hogy a helyzet drámaian romlott, és nem lehet kizárni a baktérium továbbterjedését;

G. mivel jelenleg nem áll rendelkezésre olyan kezelés, amellyel az ültetvényeken gyógyíthatók lennének a beteg növények, és mivel a fertőzött növények egész életükben fertőzöttek maradnak, vagy gyorsan tönkremennek;

H. mivel az Európai Unióban nagyszámú különböző növényfaj, köztük több tünetmentes vadon élő növényfaj is hordozhatja a betegséget;

I.   mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság hangsúlyozta, hogy tekintettel arra, hogy nehéz megállítani a Xylella fastidiosa terjedését, miután az megfertőzött egy termőterületet, prioritássá kell tenni az importra összpontosító megelőző intézkedéseket, a kutatási eredmények megosztásának erősítése mellett;

1.  megjegyzi, hogy a Bizottság által 2015. áprilisa előtt hozott végrehajtási határozatok főleg a járvány kitörése elleni belső intézkedésekre összpontosítottak, és nem tartalmaztak határozott intézkedéseket a betegség bejutásának megakadályozására harmadik országokból az Európai Unióba;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy a fertőzött termékek Unióba való behozatalának megakadályozása érdekében hozott célzott intézkedések révén lépjen fel a Xylella fastidiosa ellen; üdvözli a Bizottság által 2015 áprilisában hozott, a Costa Ricából és Hondurasból importált, fertőzött kávécserjék importjának leállításáról szóló határozatot és a harmadik országok érintett területeiről származó növények importjára vonatkozóan elfogadott korlátozásokat; kéri, hogy szükség esetén vezessenek be szigorúbb intézkedéseket, beleértve a behozatal kizárólag fertőzésmentes területekről való engedélyezését;

3.  sajnálja, hogy a Bizottság nagyon gyakran nem reagál elég gyorsan ahhoz, hogy megelőzze a növényi betegségek behozatalát harmadik országokból az Unióba ; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy erősítse meg a fertőzés eredetét, és az EU területének a Xylella fastidiosától való védelme és megóvása érdekében vizsgálja felül az EU hivatalos növény-egészségügyi ellenőrző rendszerének megvalósítását;

4.  sürgeti a Bizottságot, hogy – különös tekintettel a nyár beálltára – hozzon hatékonyabb intézkedéseket a Xylella fastidiosa Unión belüli terjedésének megelőzésére, különösen azáltal, hogy intézkedései a legveszélyeztetettebb terményeket célozzák, ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül azokat az egyéb terményeket sem, amelyeket a betegség súlyosan érinthet, és hangsúlyozza a 2015-ös végrehajtási határozat 9. cikke rendelkezéseinek fontosságát e tekintetben;

5.  kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kártalanítsák a termelőket a mentesítési intézkedésekért és a bevételkiesésért – amely nem csak a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos kárt jelent, hanem a kulturális örökséggel, történelemmel és a turizmushoz köthető tevékenységekkel kapcsolatos károkat is;

6.  kéri a Bizottságot és az illetékes hatóságokat, hogy minden lehetséges pénzalapot és eszközt használjanak fel az érintett térségek gazdasági talpra állásának elősegítésére; felhívja a Bizottságot, hogy állapítson meg ösztönzőket a megelőző intézkedéseket tevő termelők számára;

7.  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy elegendő pénzügyi és humán erőforrás álljon rendelkezésre a megfelelő stratégiák végrehajtásához, ideértve a mezőgazdasági termelőknek a Xylella fastidiosa és vektorai elleni küzdelmet célzó, megfelelő mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásához nyújtott pénzügyi támogatást, sürgeti a Bizottságot, hogy többek között a nemzetközi hálózatok fokozott igénybevétele révén és a Xylella fastidiosával kapcsolatos tudományos ismeretek bővítése és a betegség terjedését előidéző kórokozók és hordozók biztos azonosítása céljából a kutatóintézetek rendelkezésére bocsátott támogatásokkal haladéktalanul mozdítsa elő az intenzív kutatási erőfeszítéseket;

8.  hangsúlyozza, hogy tájékoztató kampányokat kell folytatni az EU potenciálisan érintett területein annak érdekében, hogy felvilágosítsák a mezőgazdasági ágazat, továbbá a kertészeti ágazat szereplőit is, többek között a dísznövények kereskedőit, a professzionális kertészeket és fogyasztóikat;

9.  úgy véli, hogy – különös tekintettel a nyár beköszöntére – a Bizottságnak és a tagállamoknak figyelmeztetniük kell az utazókat a fertőzött növényeknek a Xylella fastidiosa fertőzéssel sújtott országokból az Unióba történő behurcolásának kockázatáról;

10. több eszköz rendelkezésre bocsátását kéri annak biztosítására, hogy a kárósítókat az Unióba való belépési pontokon észlelni lehessen; ösztönzi továbbá a tagállamokat, hogy a Xylella fastidiosa megjelölt területeken kívüli elterjedésének megelőzése érdekében növeljék a rendszeres ellenőrzések számát;

11. kéri a Bizottságot egy olyan nyilvános adatbázis közzétételére, amely az uniós és tagállami szintű illetékes hatóságok listáját tartalmazza, az információ- és tapasztalatcsere – és ezen belül a bevált módszerek cseréje –, valamint az illetékes hatóságok gyors figyelmeztetése és a szükséges lépések megtétele érdekében;

12. kéri a Bizottságot, hogy átlátható módon vázoljon fel átfogó útmutatásokat a megelőző és járványvédelmi intézkedések végrehajtása érdekében, egyértelműen kijelölve azok alkalmazási körét és időtartamát, a meglévő tapasztalatra és a bevált módszerekre alapozva, amelyek támogató eszközként szolgálhatnak a tagállamok illetékes hatóságai és szolgálatai számára;

13. kéri a Bizottságot, hogy évente – vagy a helyzet változása esetén bármikor – tegyen jelentést a Parlamentek arról, hogy milyen fenyegetést jelent a Xylella fastidiosa, illetve a mezőgazdasági termelést veszélyeztető más organizmus az uniós termelők számára;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

(1)

HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat