Процедура : 2015/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0657/2015

Внесени текстове :

RC-B8-0657/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0275

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 179kWORD 112k
7.7.2015
PE559.017v01-00}
PE559.018v01-00}
PE559.028v01-00}
PE559.029v01-00}
PE559.030v01-00}
PE559.031v01-00}
PE559.032v01-00} RC1
 
B8-0657/2015}
B8-0658/2015}
B8-0665/2015}
B8-0666/2015}
B8-0667/2015}
B8-0668/2015}
B8-0669/2015} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ECR (B8‑0657/2015)

ALDE (B8‑0658/2015)

Verts/ALE (B8‑0665/2015)

S&D (B8‑0666/2015)

EFDD (B8‑0667/2015)

GUE/NGL (B8‑0668/2015)

PPE (B8‑0669/2015)


относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))


Давор Иво Щир, Кристиан Дан Преда, Йоахим Целер, Лоренцо Чеза, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Мария Габриел, Франсеск Гамбус, Михаел Галер, Морис Понга, Лара Коми, Антонио Таяни от името на групата PPE
Джани Питела, Мария Арена, Дейвид Мартин, Линда Макаван, Елена Валенсиано, Марлене Мици, Кати Пири, Алесия Мария Моска, Гофредо Мария Бетини, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Виктор Негреску, Кашету Киенге, Норберт Нойзер от името на групата S&D
Чарлз Танък, Марк Демесмакер от името на групата ECR
Луи Мишел, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мариел дьо Сарнез, Фредерик Рийс, Павел Теличка, Иво Вайгъл от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева от името на групата GUE/NGL
Мария Хойбух, Бодил Валеро, Юдит Саргентини, Мишел Ривази, Жорди Себастиа от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Бурунди,

–   като взе предвид Споразумението от Котону,

–   като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 10 април 2014 г. относно положението в Бурунди,

–   като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша за Бурунди,

–   като взе предвид Конституцията на Бурунди,

–   като взе предвид изявлението на държавните ръководители от Източноафриканската общност, направено на 31 май 2015 г. в Дар ес Салам, Танзания,

–   като взе предвид спешния призив на бивши висши държавни служители, политически партии и организации на гражданското общество в Бурунди, отправен на 28 май 2015 г. в Буджумбура,

–   като взе предвид решенията относно положението в Бурунди, приети на срещата на върха на Африканския съюз на 13 юни 2015 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. относно Бурунди,

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини относно преустановяването на мисията на ЕС за наблюдение на избори в Бурунди от 28 май 2015 г. и изявлението на говорителя на заместник-председателя/върховен представител относно положението в Бурунди от 29 юни 2015 г.,

–   като взе предвид решението на Бюрото на Съвместната парламентарна асамблея (СПА) АКТБ-ЕС от 14 юни 2015 г. за преустановяване на мисията за наблюдение на изборите на Асамблеята в Бурунди поради положението в страната,

–   като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване и заключенията на Съвета от юни 2014 г., в които той се ангажира да засили работата си във връзка със защитниците на правата на човека,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–   като взе предвид Африканската харта за правата на човека и на народите,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че член 96 от Конституцията на Бурунди и член 7.3 от Споразумението за мир и помирение от Аруша предвиждат, че дадено лице може да упражнява само два мандата като президент; като има предвид, че президетът Пиер Нкурунзиза заема поста от 2005 г., като беше преизбран през 2010 г. в избори, които опозицията бойкотира, след като обвини правителството в сплашване;

Б.  като има предвид, че президентът Нкурунзиза обяви на 26 април 2015 г., че се кандидатира за трети мандат – като заяви, че това е допустимо, тъй като е бил назначен за първия си мандат от законодателите – с което тласна страната към безредици и предизвика обширни протести и неуспешен опит за преврат през май;

В.  като има предвид, че след това изявление 17 офицери бяха арестувани на 14 май 2015 г. след неуспешен опит за преврат, ръководен от бившия армейски генерал майор Годфроа Ниомбаре, който избяга от страната, а вследствие на опита за преврат над 70 души бяха убити във вълна от насилие и серия от нападения с гранати;

Г.  като има предвид, че двама водещи членове на Независимата национална избирателна комисия (ННИК) напуснаха страната, като последваха старшия съдия от Конституционния съд, който трябваше да се произнесе относно законността на третия мандат на президента, и председателя на народното събрание на страната, и всички те посочиха като причина за напускането опасения във връзка със своята безопасност; като има предвид, че на 25 юни 2015 г. вицепрезидентът на Бурунди Жерве Руфийкири също напусна страната, след като постави под съмнение правото на президента да се кандидатира за трети мандат;

Д. като има предвид, че полицията използва прекомерна сила при разгонването на мирните протестиращи, което доведе до загуба на човешки живот; като има предвид, че по данни на полицията 892 души са били арестувани във връзка с протестите в периода между 26 април и 12 май 2015 г., а след това са били освободени 568 души; като има предвид, че 280 задържани лица са били предадени на прокуратурата;

Е.  като има предвид, че насилието дори се влошава допълнително от действията на милициите, свързани с органите на властта; като има предвид, че неправителствени организации (НПО) и защитници на правата на човека осъдиха инфилтрирането на полицията и на въоръжените сили от милициите на „Национален съвет за защита на демокрацията – Войски за защита на демокрацията” (НСЗД-ВЗД)“;

Ж. като има предвид, че опозиционните партии и гражданското общество бойкотираха изборите, позовавайки се на използването на държавните институции за партийни цели, на насилието и на сплашването от страна на младежките милиции на НСЗД-ВЗД (известни като „Имбонеракуре“), на липсата на доверие в ННИК (независимата национална избирателна комисия на Бурунди) и на правителствените стратегии, целящи ограничаване на обхвата на изборния процес, включително трудностите при регистрирането на избиратели и предначертаването на границите на избирателните райони в полза на управляващата партия; като има предвид, че положението принуди католическата църква в Бурунди да оттегли свещениците, определени да помагат за организирането на изборите, с мотива, че тя „не може да подкрепи избори, които имат толкова много недостатъци“;

З.  като има предвид, че управляващата партия на Бурунди бойкотира възобновяването на посредническите преговори под егидата на посредника на ООН Абдулайе Батили, когото призова да се оттегли, и на „групата за посредничество“, включваща представители на ООН, на Африканския съюз, на Източноафриканската общност и на Международната конференция за региона на Големите африкански езера;

И. като има предвид, че международната общност играе важна роля в региона като гарант на споразуменията от Аруша, и като има предвид, че институции като Международния наказателен съд са от голямо значение при извършването на независими разследвания на насилието и на престъпленията, извършени в Бурунди;

Й. като има предвид, че въпреки призивите от страна на международната общност за отлагане на изборите и въпреки бойкота от страна на гражданското общество и на опозицията парламентарни избори се проведоха на 29 юни 2015 г., а президентски избори са насрочени за 15 юли 2015 г.;

K. като има предвид, че на 29 юни 2015 г. ЕС оттегли своята мисия за наблюдение на избори в Бурунди, като изрази становището, че провеждането на парламентарни избори при липсата на минималните необходими условия за гарантиране на тяхната надеждност, прозрачност и приобщаващ характер може само да изостри кризата;

Л. като има предвид, че наблюдателите на ООН обявиха, че гласуването от 29 юни е било проведено „в условията на остра политическа криза и в климат на ширещ се страх и сплашване в някои части на страната“, и поради това стигнаха до заключението, че „обстановката не е била благоприятна за провеждането на свободни, надеждни и приобщаващи избори“;

M. като има предвид, че изборният процес продължава да бъде помрачаван в сериозна степен от ограничения, наложени на независимите медии, прекомерно използване на сила срещу демонстрантите, климат на сплашване на опозиционните партии и на гражданското общество, както и от липса на доверие в избирателните органи, в резултат на което ЕС реши да преустанови своята мисия за наблюдение на изборите;

Н. като има предвид, че Източноафриканската общност (ИАО) и Африканският съюз заявиха, че понастоящем не съществуват благоприятни условия за провеждането на избори, както и че няма да е възможно да бъдат създадени такива условия в сроковете, предвидени в Конституцията на Бурунди;

O. като има предвид, че според Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) около 127 000 души са избягали от Бурунди в съседните държави, което е довело до възникването на извънредно хуманитарно положение в Демократична република Конго, Руанда и Танзания, откъдето се съобщава за епидемия от холера;

П. като има предвид, че политическата безизходица в Бурунди и влошаването на сигурността и на икономическото положение имат сериозни последици за населението и създават риск за региона като цяло, а Бурунди е изправена пред най-тежката си криза в периода след 12-годишната етнически мотивирана гражданска война, в резултат на която до 2005 г. загинаха около 300 000 души;

Р.  като има предвид, че в отговор на предходни резолюции на Европейския парламент и по-специално на позоваването в тях на член 96 от Споразумението от Котону представители на ЕС настояха, че е необходимо приобщаващо участие в изборния процес от страна на всички политически сили в страната в съответствие с пътната карта за изборите и с Кодекса за поведение във връзка с провеждането на избори (Code de bonne conduite en matière électorale);

С. като има предвид, че ЕС преустанови изплащането на оставащата сума от 1,7 милиона евро под формата на помощ за изборите в Бурунди, с оглед на факта, че понастоящем не са налице предварителните условия, необходими за гарантиране на надеждността и на гладкото протичане на изборния процес по мирен, приобщаващ и прозрачен начин и като не се нарушават политическите свободи, включително свободата на изразяване;

Т.  като има предвид, че Белгия също обяви преустановяване на помощите за изборите, като реши да не отпуска половината от сумата, възлизаща на общо 4 милиона евро, която беше заделила за гласуването, и оттегли сума от 5 милиона евро, предназначена за полицейско сътрудничество, финансирано съвместно с Нидерландия; като има предвид, че Франция също преустанови сътрудничеството в областта на сигурността с Бурунди, а Германия обяви преустановяване на всякакво двустранно сътрудничество, в което участва правителството на Бурунди;

У. като има предвид, че правото на свобода на изразяване е гарантирано от Конституцията на Бурунди и от международни и регионални договори, ратифицирани от Бурунди, включено е в Националната стратегия за добро управление и борба срещу корупцията и е важно условие за провеждането на свободни, честни, прозрачни и мирни избори; като има предвид, че въпреки това е налице тотално ограничаване на медиите в резултат на закриването на частните радио- и телевизионни оператори в средата на май, масовото напускане на журналисти и постоянните заплахи срещу журналистите, които все още са в Бурунди;

Ф. като има предвид, че ЕС има значително финансово участие в годишния бюджет на Бурунди, приблизително половината от който се осигурява от международна помощ, и наскоро предостави 432 милиона евро на Бурунди – една от най-бедните нациите в света – от Европейския фонд за развитие за периода 2014 – 2020 г., наред с другото с цел подпомагане на подобряването на управлението и на гражданското общество;

Х. като има предвид, че настоящото положение оказва въздействие върху икономическия и социалния живот на всички граждани на Бурунди; като има предвид, че повечето училища и университети са затворени поради съпроводените с насилие демонстрации в столицата Буджумбура, че местната валута е обезценена, безработицата е нараснала, а данъчните приходи са намалели вследствие на затварянето на търговските центрове и на спада в търговията със съседните държави;

1.  изразява сериозна загриженост поради влошаването на политическата и хуманитарната ситуация в Бурунди и в целия регион; призовава за незабавно прекратяване на насилието и на политическото сплашване на противниците и за незабавно разоръжаване на всички въоръжени младежки групи, свързани с политическите партии; изразява своето съчувствие към жертвите на насилието и съболезнованията си за лицата, загубили живота си, и призовава за незабавно предоставяне на хуманитарна помощ на лицата, които са били принудени да напуснат домовете си;

2.  изразява дълбока загриженост относно решението на правителството на Бурунди да проведе избори въпреки критичното като цяло положение в политическо отношение и по отношение на сигурността и с оглед на факта, че изборният процес беше сериозно помрачен от ограничения, наложени на независимите медии, прекомерно използване на сила срещу демонстрантите, климат на сплашване на опозиционните партии и на гражданското общество и липса на доверие в избирателните органи; настоятелно призовава органите на Бурунди да отложат президентските избори, насрочени за 15 юли 2015 г., в съответствие с призивите от страна на Африканския съюз и да включат на всички заинтересовани страни в усилията за създаване на благоприятна среда за мирен, надежден, свободен и честен изборен процес;

3.  призовава всички участници в избирателния процес, включително органите, които отговарят за организирането на изборите, и службите за сигурност, да спазват ангажиментите, поети в Споразумението от Аруша, и припомня, че това споразумение сложи край на гражданската война и представлява основата на Конституцията на Бурунди; подчертава значението на едно консенсусно споразумение относно сроковете за провеждане на изборите въз основа на техническа оценка, която следва да бъде извършена от ООН;

4.  отново подчертава, че само чрез диалог и консенсус, включващ правителството, опозицията и гражданското общество на Бурунди в съответствие със Споразумението от Аруша и Конституцията на Бурунди, може да бъде намерено трайно политическо решение в интерес на сигурността и демокрацията за народа на Бурунди; призовава всички заинтересовани страни в Бурунди да възобновят диалога по всички области на разногласие; във връзка с това подкрепя усилията за посредничество, полагани от Африканския съюз, ИАО и ООН, и изразява готовността си за подкрепа на изпълнението на специфичните мерки, обявени неотдавна от Африканския съюз;

5.  още веднъж изразява подкрепата си за постоянните усилия, които полага ИАО, и подчертава значението на мерките, договорени от срещите на високо равнище в Дар-ес-Салам на13 и 31 май 2015 г., включително призива за отлагане на изборите и за незабавно прекратяване на насилието, разоръжаване на младежки групи, свързани с политическите партии, започване на диалог между заинтересованите страни в Бурунди, както и ангажимент от страна на региона да не остава безучастен, ако ситуацията се влоши, което осигурява рамка за политическо и консенсусно решение на кризата;

6.  припомня, че партньорството на ЕС с Бурунди е уредено от Споразумението от Котону, както и че всички страни са задължени да спазват и прилагат разпоредбите на посоченото споразумение, по-специално зачитането на правата на човека; отбелязва, че Бурунди е подписала и ратифицирала Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите и че следователно е задължена да зачита всеобщите права на човека и свободата на изразяване; поради това призовава правителството на Бурунди да позволи провеждането на истински и открит политически дебат, който да се проведе без страх от сплашване, и да се въздържа от злоупотреба със съдебната власт с цел изключване на политическите съперници;

7.  отбелязва диалога, проведен между ЕС и органите на Бурунди съгласно член 8 от Споразумението от Котону; въпреки това счита, че продължават да са налице нарушения на съществените и основни елементи от Споразумението от Котону, по-специално по отношение на зачитането на основните права на човека и демократичните принципи, и поради това призовава Комисията да инициира процедура по член 96 с оглед на предприемането на подходящи мерки;

8.  призовава също така Комисията спешно да преразгледа за тази цел помощта от ЕС с оглед на това да я пренасочи за увеличаване на финансовата подкрепа за организациите на гражданското общество и за съсредоточаване върху хуманитарната помощ, а не върху централно бюджетно подпомагане, като същевременно се отчита изключително положителната роля на армията на Бурунди в мироопазваща мисия в Сомалия;

9.  присъединява се към Съвета по външни работи от 22 юни 2015 г. и призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да изготви списък с целеви ограничителни мерки и забрани за издаване на визи и за пътувания по отношение на лицата, отговорни за актове на насилие, репресии и сериозни нарушения на правата на човека, заедно с онези, които активно възпрепятстват намирането на политическо решение в рамката, предложена от Африканския съюз и ИАО, и също така призовава ЗП/ВП да предприеме необходимите мерки за замразяване на авоарите на всички тези лица в държави – членки на ЕС;

10. изразява своята дълбока загриженост във връзка с броя на жертвите и броя на случаите на сериозни нарушения на правата на човека, регистрирани от началото на кризата, особено случаите на насилие, които се приписват на членовете на „Имбонеракуре“; отбелязва сплашването и рисковете, с които се сблъскват защитниците на правата на човека, политическите активисти и журналистите, и произволните арести на членове на опозиционни партии; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, задържани поради упражняването от тяхна страна на правото им на мирно събиране и на изразяване;

11. изисква незабавно да се сложи край на насилието и сплашването, упражнявани от „Имбонеракуре“; призовава Националния съвет за защита на демокрацията – Сили за защита на демокрацията (CNDD-FDD) да предприеме незабавни действия, за да обезоръжи младежките милиции и да прекрати извършваните от техните членове сплашвания и нападения над опоненти, и да гарантира изправянето пред съда на лицата, отговорни за случаите на насилие; призовава за независимо международно разследване на твърденията, че CNDD-FDD въоръжава и обучава младежкото крило на партията; също така настоятелно призовава лидерите на опозиционните партии да предотвратят извършването на насилие срещу политическите им противници;

12. отново заявява, че не може да се допуска безнаказаност за лицата, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека, на които трябва да се търси индивидуална отговорност и които трябва да бъдат изправени пред правосъдието; счита, че е от особено значение разполагането на наблюдатели на правата на човека и на военни експерти, обявено от Африканския съюз, да започне незабавно;

13. отбелязва, че опитите на някои сили да трансформират бунтовете в етнически конфликт са неуспешни, както и че политическите разделения в Бурунди не са изразено етнически; счита, че това е доказателство за успеха на споразуменията от Аруша в създаването на етнически балансирани армия и полицейски сили; поради това приканва прокурора на Международния наказателен съд да наблюдава внимателно тези медии във връзка с подбуждане към етническа омраза, както и изказванията на политическите лидери;

14. в този контекст отново подчертава значението на спазването на Кодекса за поведение по време на избори и на създадената под егидата на ООН пътна карта за изборите, подписана от политическите участници през 2013 г., и изцяло подкрепя усилията на ООН и регионалните усилия за предотвратяване на допълнителното увеличаване на политическото насилие;

15. призовава за незабавна отмяна на ограниченията, наложени на медиите, и на ограниченията в достъпа до интернет и отново осъжда многократните атаки срещу радиостанцията „Radio Publique Africaine“, която представлява една от основните новинарски агенции в страната; счита, че не могат да бъдат проведени законни избори, ако медиите не са в състояние да работят без ограничения и журналистите не могат да правят репортажи, без да бъдат сплашвани;

16. приветства ролята на хуманитарните организации и органите на съседните държави, които предприемат действия за посрещане на нуждите на бягащите от кризата и предлагат защита на бежанците; приветства обявяването от страна на Комисията на допълнителна сума от 1,5 милиона евро за облекчаване на хуманитарната обстановка; предупреждава обаче, че спешно трябва да бъдат удвоени ангажиментите от страна както на ЕС, така и на неговите държави членки, предвид огромния приток на бежанци в един вече нестабилен регион, съобщенията за огнища на холера и тревожните сведения за сексуално насилие; подчертава значението на една дългосрочна стратегия не само за медицинска и хранителна помощ, но и за реинтеграция и психологическа помощ за онези, които бяха принудени да избягат;

17. призовава ЕС и неговите държави членки да изпълнят всички ангажименти по отношение на регионалния план на ООН за подпомагане на бежанците от Бурунди, за който до септември 2015 г. ще бъдат необходими 207 милиона щатски долара, за да се помогне на очакваните 200 000 бурундийски бежанци, включително чрез допълване на съществуващите безвъзмездни средства, отпускани на региона;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, правителството на Бурунди и правителствата на държавите от региона на Големите африкански езера, правителствата на държавите от Източноафриканската общност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС и Панафриканския парламент.

 

Правна информация - Политика за поверителност