Postopek : 2015/2760(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0680/2015

Predložena besedila :

RC-B8-0680/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0270

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 164kWORD 101k
8.7.2015
PE559.049v01-00}
PE559.050v01-00}
PE559.051v01-00}
PE559.052v01-00}
PE565.664v01-00}
PE565.665v01-00} RC1
 
B8-0680/2015}
B8-0681/2015}
B8-0682/2015}
B8-0683/2015}
B8-0686/2015}
B8-0687/2015} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8‑0680/2015)

PPE (B8‑0681/2015)

ALDE (B8‑0682/2015)

S&D (B8‑0683/2015)

ECR (B8‑0686/2015)

GUE/NGL (B8‑0687/2015)


o razmerah v Jemnu (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru‑Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek, Branislav Škripek v imenu skupine ECR
Marietje Schaake, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE
Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec

v imenu skupine Verts/ALE

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu (2015/2760(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu,

–       ob upoštevanju izjave podpredsednice Evropske komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 26. marca 2015 o razmerah v Jemnu,

–       ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 1. aprila 2015 o posledicah spopadov v Jemnu,

–       ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 11. maja 2015 o predlaganem premirju v Jemnu,

–       ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 3. julija 2015 o krizi v Jemnu,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta o Jemnu z dne 20. aprila 2015,

–       ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov št. 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) in 2216 (2015),

–       ob upoštevanju izjave sopredsednikov 24. skupnega sveta in ministrskega srečanja Sveta za sodelovanje v Zalivu in Evropske unije (GCC-EU) z dne 24. maja 2015,

–       ob upoštevanju izjave varnostnega sveta Združenih narodov z dne 25. junija 2015 o razmerah v Jemnu,

–       ob upoštevanju sporazuma o miru in nacionalnem partnerstvu z dne 21. septembra 2014, dokumenta z izidi konference o nacionalnem dialogu z dne 25. januarja 2014 ter pobude Sveta za sodelovanje v Zalivu z dne 21. novembra 2011,

–       ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

–       ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker so sedanjo krizo v Jemnu povzročile zaporedne vlade, ki niso uspele uresničiti legitimnih teženj jemenskega prebivalstva po demokraciji, gospodarskem in družbenem razvoju ter stabilnosti in varnosti; ker so se s tem neuspehom ustvarili pogoji za izbruh nasilnih konfliktov, saj v državi niso uspeli vzpostaviti vključujoče vlade in poštene delitve oblasti ter so si sistematično zatiskali oči pred številnimi plemenskimi napetostmi v državi, razširjeno negotovostjo in gospodarsko ohromelostjo;

B.     ker se je sedanji konflikt v Jemnu razširil na 20 od 22 guvernatov; ker je bilo po zadnjih konsolidiranih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije med 19. marcem in 5. majem 2015 ubitih vsaj 1439 ljudi, 5951 pa je bilo ranjenih, med njimi številni civilisti; ker je bilo od začetka sovražnosti ubitih več kot 3000 ljudi, več kot 10 000 pa je bilo ranjenih;

C.     ker je Jemen ena od najrevnejših držav na Bližnjem vzhodu, z visokima stopnjama brezposelnosti in nepismenosti ter pomanjkanjem osnovnih storitev; ker trenutno 20 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč, od tega približno 9,4 milijona jemenskih otrok, več kot 250 000 beguncev in 335 000 notranje razseljenih oseb;

D.     ker je zaradi najnovejših dogodkov resno ogrožena stabilnost regije, zlasti Afriškega roga, Rdečega morja in celotnega Bližnjega vzhoda;

E.     ker je koalicija pod vodstvom Saudove Arabije, v kateri sodelujejo Bahrajn, Egipt, Jordanija, Kuvajt, Maroko, Katar, Sudan in Združeni arabski emirati, dne 26. marca 2015 na zahtevo jemenskega predsednika Abd Rabuja Mansurja Hadija začela vojaško operacijo v Jemnu proti hutijevskim upornikom; ker ta koalicija v Jemnu domnevno uporablja mednarodno prepovedane kasetne bombe, kar trenutno preiskuje visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice;

F.     ker so oborožene skupine hutijevcev in pridružene sile v Jemnu povzročile številne civilne žrtve, tudi zato, ker so uporabljale protiletalsko strelivo, ki je padlo na naseljena območja in eksplodiralo, pri čemer so bili ubiti in pohabljeni civilisti;

G.     ker so bili v letalskih napadih vojaške koalicije pod vodstvom Saudove Arabije v Jemnu večkrat ubiti civilisti, pri čemer se je kršilo mednarodno humanitarno pravo, v skladu s katerim je treba sprejeti vse možne ukrepe, da bi preprečili civilne žrtve oziroma čim bolj zmanjšali število teh žrtev;

H.     ker je Saudova Arabija poleg letalskih napadov Jemnu naložila še pomorsko blokado, ki je imela pogubne učinke za civilno prebivalstvo, saj sedaj 22 milijonov ljudi (skoraj 80 % prebivalstva) nujno potrebuje hrano, vodo in zdravstvene pripomočke;

I.      ker je generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Mun 15. junija 2015 ob upoštevanju mirovnih pogajanj Združenih narodov pozval k obnovitvi humanitarne prekinitve ognja za vsaj dva tedna v času ramadana, da bi zagotovili nujno pomoč vsem prebivalcem Jemna, vendar dogovora ni bilo; ker jemenske sprte strani 19. junija 2015 v diplomatskih pogovorih, ki jih je vodil posebni odposlanec Združenih narodov Ismail Uld Šejk Ahmed, niso dosegle sporazuma o premirju;

J.      ker je 30. junija 2015 iz osrednjega zapora v mestu Taiz pobegnilo 1200 zapornikov, tudi domnevnih pripadnikov Al Kaide; ker je že aprila iz drugega zapora v provinci Hadramut pobegnilo 300 zapornikov; ker se v Jemnu dogajajo teroristični napadi, kot na primer napad z dne 17. junija v Sani, katerega tarča so bile tudi tri mošeje in v katerem je bilo ubitih in ranjenih več oseb;

K.     ker so Združeni narodi 1. julija 2015 v Jemnu razglasili izredne razmere najhujše, tretje stopnje; ker bodo Združeni narodi v okviru načrta za izredne razmere skušali pomagati 11,7 milijona ljudi, ki pomoč najbolj potrebujejo; ker naj bi bil zdravstveni sistem pred razpadom, saj je bilo zaradi pomanjkanja varnosti, goriva in materiala zaprtih vsaj 160 zdravstvenih ustanov;

L.     ker 15,9 milijona ljudi v Jemnu potrebuje humanitarno pomoč; ker najranljivejši otroci zaradi trenutne splošne negotovosti nimajo dostopa do zdravstvenega varstva ali prehranskih storitev, ki jih potrebujejo;

M.    ker je konflikt hudo prizadel 9,9 milijona otrok – od marca 2015 jih je bilo ubitih 279, 402 pa sta bila ranjena; ker najmanj 1,8 milijona otrok nima več dostopa do izobraževanja, saj so šole zaradi konflikta zaprte, in so zato še bolj izpostavljeni nevarnosti, da jih bodo oborožene skupine rekrutirale ali uporabile za svoje namene, pa tudi drugim oblikam zlorabe; ker je po podatkih Unicefa skoraj tretjina vseh borcev v Jemnu otrok – samo v obdobju med 26. marcem in 24. aprilom 2015 jih je bilo rekrutiranih vsaj 140; ker je potrjeno, da je bilo leta 2014 156 otrok rekrutiranih in uporabljenih v oboroženih skupinah; ker se je v letu 2015 ta številka že podvojila;

N.     ker je po ocenah Unicefa več kot pol milijona otrok, mlajših od pet let, izpostavljenih nevarnosti hude akutne podhranjenosti, 1,2 milijona otrok te starosti pa nevarnosti zmerne akutne podhranjenosti, kar je skoraj dvakrat več kot na začetku krize;

O.     ker je zdravstveni sistem tik pred zlomom in je izvajanje storitev cepljenja prekinjeno, tako da je po ocenah 2,6 milijona otrok, mlajših od 15 let, izpostavljenih nevarnosti, da zbolijo za ošpicami, 2,5 milijona pa, da zbolijo za drisko, kar je lahko usodna bolezen, ki se v času konfliktov in razseljevanja prebivalstva hitro širi; ker je vse več primerov mrzlice denga, za kronične bolezni ni zdravil, nujno potrebni zdravstveni pripomočki in osebje pa ne pridejo do ciljnega prebivalstva;

P.     ker državi hitro zmanjkuje goriva in ker to že resno omejuje razdeljevanje pomoči, zaradi česar bo kmalu prišlo do pomanjkanja življenjsko pomembne vode, saj ima Jemen velike težave s sušo in je pri oskrbi z vodo popolnoma odvisen od črpalk za globoke vodnjake, ki jih poganja gorivo;

Q.     ker na Jemen neposredno vpliva tudi humanitarna kriza v Afriškem rogu, saj je po državi razseljenih več kot 250 000 beguncev, predvsem iz Somalije, ki živijo v negotovih razmerah; ker je po vladnih ocenah v Jemnu tudi okrog milijona etiopijskih migrantov;

R.     ker so humanitarne organizacije zaradi vse slabših varnostnih razmer večino svojega mednarodnega osebja izselile iz države; ker lahko v Jemnu le malo organizacij nadaljuje z delom, njihove dejavnosti pa so zelo omejene;

S.     ker je Al Kaida na Arabskem polotoku izkoristila poslabšanje političnih in varnostnih razmer v Jemnu, razširila svojo prisotnost in povečala število in obseg terorističnih napadov;

T.     ker je tako imenovana Islamska država/Daiš prisotna v Jemnu in je izvedla teroristične napade na šiitske mošeje, pri čemer je bilo ubitih na stotine ljudi; ker se pričakuje, da bosta Al Kaida na Arabskem polotoku in Islamska država/Daiš izkoristili varnostno vrzel in povečali svoje zmogljivosti ter zasnovali napade na jemenske varnostne sile, hutijce in vse prisotne zahodne sile;

U.     ker stopnjevanje oboroženega konflikta ogroža kulturno dediščino Jemna; ker je Odbor za svetovno dediščino 2. julija 2015 na seznam ogrožene svetovne dediščine uvrstil dva kraja v Jemnu: starodavno mesto Sana in starodavno obzidano mesto Šibam;

V.     ker je EU uvedla embargo na orožje in dodatne sankcije proti voditelju hutijevcev in sinu nekdanjega predsednika Alija Abdulaha Saleha; ker enake omejitve od decembra 2014 veljajo tudi za dva druga člana hutijevskega gibanja in za nekdanjega predsednika;

W.    ker je služba Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) leta 2015 namenila 25 milijonov EUR za pomoč skupnostim v državi, ki so jih prizadeli akutna podhranjenost, konflikt in prisilno razseljevanje; ker so skupna sredstva –od držav članic in Komisije – za humanitarno pomoč Jemnu leta 2014 znašala 100,8 milijonov EUR, od česar je služba ECHO prispevala 33 milijonov EUR;

X.     ker so Združeni narodi s spremenjenim humanitarnim pozivom prosili za 1,6 milijarde USD, doslej pa je bilo zagotovljenih zgolj 10 odstotkov;

1.      je resno zaskrbljen zaradi političnih, varnostnih in humanitarnih razmer v Jemnu, ki se naglo poslabšujejo; poziva vse sprte strani, naj nemudoma prenehajo z nasiljem; izreka sožalje družinam žrtev; poudarja, da je EU ponovno potrdila svojo zavezo o nadaljnji podpori Jemnu in Jemencem;

2.      ponovno poudarja svojo močno zavezanost enotnosti, suverenosti, neodvisnosti in teritorialni celovitosti Jemna ter podporo jemenskemu narodu;

3.      obsoja destabilizacijska in nasilna enostranska dejanja hutijevcev in vojaških enot, zvestih nekdanjemu predsedniku Salehu; obsoja tudi letalske napade koalicije, ki jo vodi Saudova Arabija, in pomorsko blokado, ki jo je naložila Jemnu, kar je povzročilo že na tisoče mrtvih, dodatno destabilizira Jemen, ustvarja ugodnejše pogoje za širitev terorizma in ekstremističnih organizacij, kot sta Islamska država/Daiš in Al Kaida na Arabskem polotoku, ter poslabšuje že tako kritične humanitarne razmere;

4.      poziva vse strani v Jemnu, zlasti hutijevce, naj si z dialogom in posvetovanjem prizadevajo za rešitev sporov; poziva vse regionalne akterje, naj konstruktivno sodelujejo z udeleženimi jemenskimi stranmi, da bi omogočili umiritev krize in preprečili še večjo nestabilnost v regiji; poziva vse strani, naj se vzdržijo obstreljevanja krajev in zgradb kulturne dediščine in letalskih napadov nanje, pa tudi uporabe teh krajev in zgradb v vojaške namene;

5.      pozdravlja dejstvo, da je EU ponovno izrazila trdno zavezanost in odločenost v boju proti grožnji skrajnih in terorističnih skupin, kot je Al Kaida na Arabskem polotoku, in za preprečitev tem skupinam, da bi še naprej izkoriščale sedanje razmere;

6.      obsoja vse nasilje ter poskuse in grožnje uporabe nasilja za ustrahovanje tistih, ki sodelujejo v posvetovanjih s posredovanjem Združenih narodov; poudarja, da mora biti vključujoč politični dialog s posredovanjem Združenih narodov proces, ki ga vodi Jemen, da bi dosegel politično rešitev za jemensko krizo na podlagi soglasja, ki bo skladna s pobudo Sveta za sodelovanje v Zalivu in njenim mehanizmom za izvajanje, izidom celovite konference o nacionalnem dialogu, sporazumom o miru in nacionalnem partnerstvu ter ustreznimi resolucijami varnostnega sveta Združenih narodov;

7.      najostreje obsoja teroristične napade, ki jih je izvedla Islamska država/Daiš na šiitske mošeje v Sani in Sadi, pri čemer je bilo ubitih in ranjenih na stotine ljudi, in razmah skrajne sektaške ideologije, ki podpira ta kazniva dejanja;

8.      je zaskrbljen, ker Al Kaida na Arabskem polotoku spretno izkorišča vse slabše politične in varnostne razmere v Jemnu; poziva vse strani v konfliktu, naj pokažejo odločno zavezanost boju proti ekstremističnim in terorističnim skupinam, kot sta Islamska država/Daiš in Al Kaida na Arabskem polotoku, in naj bo to njihova najpomembnejša prednostna naloga;

9.      obsoja vse strani v konfliktu, ker rekrutirajo in izrabljajo otroke;

10.    izraža vso podporo prizadevanjem Združenih narodov in posebnega odposlanca generalnega sekretarja Združenih narodov za Jemen Ismaila Ulda Šejka Ahmeda, ki posreduje pri mirovnih pogajanjih med stranmi; podpira prizadevanja Omana pri doseganju premirja med hutijevci in silami, zvestimi jemenski vladi, kot prvi korak k politični rešitvi, doseženi s pogajanji;

11.    poudarja, da je mogoča le politična in vključujoča rešitev konflikta, dosežena s pogajanji; zato poziva vse jemenske strani, naj si prizadevajo za zgladitev razlik z dialogom, sklepanjem kompromisov in delitvijo oblasti, tako da bi oblikovali vlado nacionalne enotnosti, vzpostavili mir, preprečili gospodarski in finančni zlom ter se spoprijeli s humanitarno krizo;

12.    poziva k humanitarni prekinitvi ognja, da bi lahko pomoč, ki rešuje življenja, nemudoma prišla do Jemencev; poziva vse strani, naj omogočijo nujno zagotavljanje humanitarne pomoči v vseh delih Jemna, pa tudi hiter, varen in nemoten dostop za humanitarne akterje, da bodo lahko prišli do ljudi, ki potrebujejo humanitarno pa tudi zdravniško pomoč, v skladu z načeli nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti; poudarja, da je zato nujno treba še bolj olajšati dostop trgovskega ladijskega prometa do Jemna;

13.    poziva vse strani, naj upoštevajo mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo o človekovih pravicah, zagotovijo zaščito civilistov in se vzdržijo neposrednih napadov na civilno infrastrukturo, zlasti zdravstvene objekte in vodovodne sisteme, ter uporabe civilnih zgradb v vojaške namene in naj nujno sodelujejo z Združenimi narodi in organizacijami za humanitarno pomoč, da bi zagotovile pomoč tistim, ki jo potrebujejo;

14.    poudarja potrebo po usklajenem humanitarnem ukrepanju pod vodstvom Združenih narodov in vse države poziva, naj pomagajo pri zadovoljevanju humanitarnih potreb; poziva mednarodno skupnost, naj prispeva k spremenjenemu humanitarnemu pozivu Združenih narodov;

15.    poziva k neodvisni mednarodni preiskavi vseh domnevnih kršitev mednarodnega prava o človekovih pravicah in mednarodnega humanitarnega prava;

16.    pozdravlja napredek, ki ga je dosegel odbor za pripravo ustave, in poziva k pripravi vključujoče in pregledne ustave, ki bo skladna z legitimnimi težnjami jemenskega ljudstva in bo odražala izide konference za nacionalni dialog, ter k razpisu referenduma o osnutku ustave in pravočasnih splošnih volitev, da bi preprečili novo poslabšanje humanitarnih in varnostnih razmer v Jemnu;

17.    ponovno poudarja, da je svoboda veroizpovedi in prepričanja temeljna pravica, in odločno obsoja vse oblike nasilja ali diskriminacije na podlagi vere v Jemnu; ponovno izraža podporo vsem pobudam, katerih cilj je spodbujanje dialoga in vzajemnega spoštovanja med verskimi in drugimi skupnostmi; poziva vse verske oblasti, naj se zavzemajo za strpnost in dajejo pobude proti sovraštvu, sektaštvu ter nasilni in skrajni radikalizaciji;

18.    poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj skupaj z državami članicami nujno pridobi podporo v okviru Združenih narodov za obsežen mednarodni načrt, da se Jemnu zagotovi oskrba z vodo, saj bi bila ta poteza odločilna za uspešen zaključek morebitnih mirovnih pogajanj, prebivalcem pa bi omogočila, da izboljšajo kmetijstvo, si zagotovijo preživetje in obnovijo državo;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov