Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-1258/2015Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-1258/2015

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Afganistan, îndeosebi la asasinatele din provincia Zabul

  25.11.2015 - (2015/2968(RSP))

  depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
  în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
  Verts/ALE (B8‑1258/2015)
  EFDD (B8‑1261/2015)
  ECR (B8‑1264/2015)
  PPE (B8‑1265/2015)
  ALDE (B8‑1270/2015)
  S&D (B8‑1272/2015)

  Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann în numele Grupului PPE
  Pier Antonio Panzeri, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno în numele Grupului S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská în numele Grupului ECR
  Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
  Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini în numele Grupului EFDD

  Procedură : 2015/2968(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B8-1258/2015
  Texte depuse :
  RC-B8-1258/2015
  Texte adoptate :

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Afganistan, îndeosebi la asasinatele din provincia Zabul

  (2015/2968(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere rezoluțiile sale din 15 decembrie 2011 referitoare la situația femeilor în Afganistan și Pakistan[1] și din 13 iunie 2013 referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea[2],

  –  având în vedere strategia locală a UE pentru apărătorii drepturilor omului în Afganistan pe 2014,

  –  având în vedere rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2210 (2015) și mandatul misiunii ONU de asistență în Afganistan (UNAMA),

  –  având în vedere concluziile Consiliului privind Afganistanul din 20 iulie 2015,

  –  având în vedere Conferința privind punerea în aplicare și susținerea planului de acțiune național (RCSONU 1325) privind femeile, pacea și securitatea din 20 septembrie 2015,

  –  având în vedere raportul UNAMA OHCHR de la jumătatea anului, publicat în august 2015, privind protecția civililor în conflictul armat din Afganistan în 2015,

  –  având în vedere concluziile Consiliului privind Afganistanul din 26 octombrie 2015,

  –  având în vedere declarația din 11 noiembrie 2015 a misiunii ONU, condamnând ”uciderea gratuită” a șapte ostatici civili din Zabul,

  –  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât există preocupări din ce în ce mai mari cu privire la persecuția etnică și sectară în Afganistan, având în vedere că incidentele de răpiri și atacuri care au loc de luni întregi vizează populația Hazara, considerată a fi al treilea grup etnic ca mărime din țară și singurul care este predominant șiit;

  B.  întrucât șapte civili au fost răpiți în octombrie 2015 și executați între 6 și 8 noiembrie în districtul Arghandab, și au existat relatări privind confruntări armate în acea zonă între două grupări rivale de elemente antiguvernamentale;

  C.  întrucât populația Hazara, care este în cea mai mare parte șiită, reprezintă una dintre minoritățile etnice recunoscute de noua Constituție a Afganistanului;

  D.  întrucât, la 21 noiembrie 2015, un grup de circa 30 de persoane din comunitatea Hazara a fost atacat sub amenințarea armei în timp ce circula pe o autostradă din sud; întrucât cel puțin alte cinci persoane din comunitatea Hazara care călătoreau cu un autobuz care se îndrepta spre Kabul au fost salvate de alți călători care le-au ajutat să-și ascundă identitatea atunci când autobuzul a fost oprit de militanți;

  E.  întrucât asasinatele din Zabul scot în evidență pericolele deosebite cu care se confruntă comunitatea Hazara; întrucât pasagerii din autobuz care făceau parte din comunitatea Hazara au fost separați de ceilalți pasageri, răpiți și, în unele cazuri, au fost uciși într-o serie de incidente care au avut loc în ultimii doi ani;

  F.  întrucât asasinatele evidențiază amenințarea teroristă continuă pe care o reprezintă pentru civili Talibanul și grupările disidente, unele dintre ele potrivit relatărilor jurând credință organizației ISIL/Da’esh;

  G.  întrucât, din 2002, Uniunea Europeană a fost un susținător permanent al reconstrucției și dezvoltării Afganistanului și s-a angajat în direcția unui Afganistan pașnic, stabil și sigur;

  H.  întrucât misiunea EUPOL, lansată în 2007 pentru a sprijini instruirea forțelor de poliție afgane, contribuie la instituirea unui sistem penal/judiciar în cadrul administrației afgane; întrucât Consiliul a decis în decembrie 2014 să prelungească misiunea până la 31 decembrie 2016;

  I.  întrucât misiunea Forței internaționale de asistență pentru securitate (ISAF) s-a încheiat la sfârșitul anului 2014; întrucât noua „Misiune de sprijin hotărât” a fost lansată în ianuarie 2015 pentru a oferi cursuri suplimentare de instruire, consiliere și asistență forțelor de securitate și instituțiilor afgane;

  J.  întrucât asasinatele împotriva civililor, precum și luarea de ostatici civili constituie încălcări grave ale dreptului umanitar internațional, pe care toate părțile implicate în conflicte armate - inclusiv toate elementele antiguvernamentale – sunt obligate să-l respecte;

  K.  întrucât securitatea pe teritoriul Afganistanului continuă să constituie un motiv serios de îngrijorare, având în vedere activitățile teroriste desfășurate de Taliban;

  L.  întrucât continuă să se înregistreze daune colaterale, acestea având drept rezultat un număr dramatic de victime în rândul civililor nevinovați, al personalului umanitar și chiar al forțelor din cadrul misiunilor de menținere a păcii;

  M.  întrucât recenta chemare a liderului al Qaeda al-Zawahiri adresată luptătorilor ISIL de a purta război împotriva coaliției internaționale reprezintă o amenințare suplimentară pentru forțele NATO prezente în Afganistan și pentru securitatea țării;

  1.   condamnă cu fermitate uciderea și decapitarea în mod barbar a șapte persoane din comunitatea Hazara (două femei, patru bărbați și o fetiță) în provincia Zabul din sud-estul Afganistanului), la granița cu Pakistanul;

  2.  condamnă atacurile Talibanului, ale Al Qaeda, ale ISIL și ale altor grupuri teroriste împotriva civililor afgani, a forțelor naționale de apărare și de securitate afgane, a instituțiilor democratice și a societății civile, care cauzează un număr record de victime; subliniază că protecția comunității Hazara ca un grup deosebit de vulnerabil la actele de violență teroristă comise de Taliban și de ISIL/Da’esh ar trebui să constituie o prioritate pentru guvernul afgan;

  3.  transmite condoleanțe familiilor îndoliate, în special familiilor victimelor recente ale asasinatelor oribile în rândul comunității Hazara;

  4.  solicită sprijinirea autorităților afgane pentru ca acestea să poată întreprinde acțiuni rapide și adecvate astfel încât să se asigure că cei care ucid civili nevinovați sunt aduși în fața justiției și să reinstaureze statul de drept în țară;

  5.  invită autoritățile afgane să se asigure că forțele de securitate implicate în cazuri grave de încălcare a drepturilor omului, inclusiv persoanele care au funcții de comandă asupra forțelor care comit abuzuri, sunt anchetate într-un mod credibil și imparțial și, după caz, fac obiectul unor măsuri disciplinare sau al unei urmăriri penale;

  6.  este de opinie că uciderea de ostatici civili, printre care femei și copii, trebuie considerată crimă de război; subliniază că uciderea unor civili nevinovați este interzisă de dreptul internațional umanitar; reiterează faptul că dispozițiile acestui drept trebuie să fie respectate de toate părțile implicate în conflict, inclusiv de grupurile disidente;

  7.  își exprimă profunda îngrijorare față de situația de securitate gravă, sporirea continuă a violenței, actele teroriste care duc la o creștere foarte mare a numărului de victime și amenințările constante la adresa populației care este forțată să trăiască într-un climat marcat tot mai mult de spaimă și intimidare;

  8.  consideră că securitatea națională este o bază esențială a dezvoltării sociale și economice, a stabilității politice și a viitorului Afganistanului;

  9.  invită guvernul Afganistanului să își intensifice cooperarea cu guvernul Pakistanului; subliniază că o colaborare mai strânsă în materie de securitate și guvernanță ar fi în avantajul ambelor părți și ar contribui la promovarea păcii și stabilității în regiune;

  10.  invită statele membre și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să își mențină angajamentul deplin și să sprijine guvernul Afganistanului în lupta sa împotriva insurgenței;

  11.  își reînnoiește angajamentul față de toate eforturile de a elibera Afganistanul de terorism și extremism și crede că astfel de eforturi sunt esențiale pentru securitatea regională și globală pentru a clădi o țară incluzivă, stabilă, democratică și mai prosperă;

  12.  își menține angajamentul de a sprijini guvernul afgan în eforturile sale de a întreprinde reforme importante, de a îmbunătăți și mai mult guvernanța și statul de drept, de a promova respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor femeilor, de a combate corupția, de a combate stupefiantele, de a îmbunătăți sustenabilitatea fiscală și de a promova creșterea economică favorabilă incluziunii; ia act de intenția președintelui Ashraf Ghani de a include printre prioritățile sale lupta împotriva corupției;

  13.  își reafirmă sprijinul față de guvernul Afganistanului și față de popor în acest stadiu critic; atrage atenția asupra pierderilor suferite de forțele de apărare și de securitate din Afganistan de la încheierea misiunii FIAS la sfârșitul lui 2014; încurajează guvernul să își continue eforturile de sporire a eficienței și eficacității operaționale a forțelor de apărare și de securitate cu scopul de a-i oferi populației securitate și stabilitate;

  14.  rămâne profund îngrijorat de deteriorarea drepturilor omului și a situației de securitate în Afganistan și mai ales de implicațiile pe care acest lucru le-ar putea avea asupra drepturilor omului, a minorităților religioase și etnice, a apărătorilor drepturilor omului și asupra jurnaliștilor;

  15.  reamintește legea de referință din 2009 privind eliminarea violenței împotriva femeilor și face apel la autorități să acorde mai multă atenție și fonduri pentru protejarea apărătorilor drepturilor omului care sunt amenințați sau atacați;

  16.  invită guvernul Afganistanului să adopte un plan de punere în aplicare a Planului de acțiune național 1325 al Afganistanului, care include o cerință ca femeile să participe deplin în toate etapele negocierilor pentru pace;

  17.  reamintește angajamentul pe care și l-a asumat guvernul Afganistanului față de comunitatea internațională în ceea ce privește drepturile și protecția minorităților etnice, lingvistice, religioase și ale altor minorități;

  18.  condamnă ferm recentele atacuri talibane de la Kunduz și deplânge victimele în rândul populației civile și al forțelor naționale afgane de apărare și securitate; este în sprijinul unei anchete independente privind atacurile împotriva spitalului Médecins Sans Frontières din Kunduz și solicită să se respecte neutralitatea spitalelor și a centrelor medicale;

  19.  reiterează că este extrem de urgent ca guvernul Afganistanului și toți partenerii din regiune să se angajeze credibil să pună capăt conflictului și să asigure un mediu stabil; reiterează că un proces de pace condus și asumat de statul afgan rămâne o condiție necesară pentru orice soluție care să fie sustenabilă și să dureze în timp;

  20.  salută decizia de organizare a unei conferințe ministeriale cuprinzătoare privind Afganistanul la Bruxelles, în 2016, aceasta fiind o dovadă a angajamentului constant al comunității internaționale față de stabilizarea și dezvoltarea țării; se așteaptă ca în cadrul conferinței să se stabilească un cadru pentru guvernul Afganistanului și donatori până în 2020, care să fie bazat pe angajamente atât din partea guvernului afgan, cât și a comunității internaționale;

  21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului din Afganistan.