Предложение за обща резолюция - RC-B8-1362/2015Предложение за обща резолюция
RC-B8-1362/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение

16.12.2015 - (2015/2979(RSP))

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B8‑1362/2015)
ALDE (B8‑1363/2015)
GUE/NGL (B8‑1364/2015)
PPE (B8‑1396/2015)
Verts/ALE (B8‑1397/2015)
EFDD (B8‑1398/2015)
S&D (B8‑1401/2015)

Кристиан Дан Преда, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Андрей  Пленкович, Дейвид Макалистър, Едуард Кукан, Сандра Калниете, Туне Келам, Андрей Ковачев, Ларс Адактусон, Ласло Тьокеш, Яромир Щетина, Михаел Галер, Мишел Алио-Мари, Дубравка Шуйца, Габриелюс Ландсбергис, Ивана Малетич, Давор Иво Щир, Гунар Хьокмарк, Рамона Николе Мънеску, Марияна Петир, Фернану Руаш, Йожеф Над, Лара Коми, Дариуш Росати, Клод Ролен, Романа Томц, Роберта Мецола, Милан Звер, Богдан Анджей Здройевски, Анна Мария Кораца Билд от името на групата PPE
 
Кнут Флекенщайн, Таня Файон, Афзал Кан, Тонино Пицула, Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Никос Андрулакис, Зигмантас Балчитис, Юг Байе, Брандо Бенифеи, Гофредо Мария Бетини, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Биляна  Борзан, Никола Капуто, Андреа Коцолино, Анди Кристя, Мириам Дали, Виорика Дънчила, Никола Данти, Изабела Де Монте, Моника Флашикова Беньова, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Енрико Газбара, Елена Джентиле, Микела Джуфрида, Нина Гил, Кътълин Сорин Иван, Лиса Яконсари, Йепе Кофод, Марлене Мици, Сорин Моиса, Луиджи Моргано, Димитрис Пападакис, Венсан Пеийон, Мирослав Похе, Лилиана Родригеш, Дачиана Октавиа Сърбу, Моника Смолкова, Тибор Сани, Клаудия Тапардел, Марк Тарабела, Ищван Уихеи, Елена Валенсиано, Джули Уорд, Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню  
от името на групата S&D
Чарлз Танък, Ришард Антони Легутко, Анна Елжбета Фотига, Ришард Чарнецки, Ангел Джамбазки, Рафаеле Фито, Томаш Пьотър Поремба от името на групата ECR
Йозо  Радош, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Жузе Инасиу Фария, Хуан Карлос Хираута Видал, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Александър Граф Ламбсдорф, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Маритйе Схаке, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоса и Балсейс, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс от името на групата ALDE
Иржи Мащалка, Мари-Кристин Вержиа от името на групата GUE/NGL
Игор Шолтес, Давор Шкърлец, Улрике Луначек, Тери Райнтке, Тамаш Месерич, Мишел Ривази, Бронис Ропе от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао от името на групата EFDD


Процедура : 2015/2979(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-1362/2015
Внесени текстове :
RC-B8-1362/2015
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение

(2015/2979(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Дейтънското мирно споразумение, неговата обща рамка и дванадесетте приложения към него,

–  като взе предвид своите резолюции от 7 юли 2005 г.[1], от 15 януари 2009 г.[2] и от 9 юли 2015 г.[3] относно Сребреница,

–  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 11 март 2005 г. относно конституционното положение в Босна и Херцеговина,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Дейтънското мирно споразумение беше подписано на 14 декември 1995 г. в Париж и сложи край на най-кървавата война в Европа след Втората световна война;

Б.  като има предвид, че Споразумението прекрати войната, но не успя да създаде функционираща и самостоятелна държава, и като има предвид, че институционалната структура на страната е твърде сложна и се е оказала неефективна;

1.  отново подчертава значението на подписването на Дейтънското мирно споразумение, припомня всички трагични жертви на войната в Босна и Херцеговина и изразява искрените си съболезнования на семействата на тези, които са загубили живота си;

2.  отбелязва със съжаление, че 20 години след края на войната и създаването на общо рамково споразумение, в което се очертават основните аспекти на установяването на мир и бъдещият облик на страната, поредицата от правителства не са успели да изградят напълно функционираща и самостоятелна държава;

3.  приветства постигнатите резултати по отношение на завръщането на бежанци и вътрешно разселени лица, реконструкцията и реституцията на имоти съобразно с разпоредбите на приложение VII към Дейтънското споразумение; настоява, че е необходимо пълно прилагане на приложението и свързаните с него стратегии, за да се гарантира устойчиво връщане и също така справедливи, всеобхватни и трайни решения за вътрешно разселените лица, бежанците и другите лица, засегнати от войната; подчертава необходимостта от постигане на напредък в подобряването на социално-икономическата интеграция на онези, които са се завърнали; призовава да се осигури по-добра координация на усилията на всички равнища и да се обръща повече внимание на най-уязвимите разселени лица, включително ромите и жените жертви на насилие; подчертава необходимостта от местна интеграция на онези, които не са успели да се върнат в своите региони на произход; отбелязва със съжаление, че според Международния комитет на Червения кръст все още има 7 000 безследно изчезнали лица, чиято съдба остава неизвестна;

4.  признава положителните промени в Босна и Херцеговина през последните 20 години, превърнала се от разкъсана и възстановяваща се от войната страна в държава, която се стреми към членство в Европейския съюз;

5.  потвърждава ангажираността на ЕС с европейската перспектива и по-нататъшния процес на присъединяване на Босна и Херцеговина и на всички държави от Западните Балкани; счита, че регионалното сътрудничество и процесът на европейска интеграция са най-добрият начин за насърчаване на помирението и за преодоляване на омразата и разделенията;

6.  призовава органите на властта да използват 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение като стимул за отбелязване на напредък по отношение на необходимите реформи  – особено с оглед на предстоящата молба на Босна и Херцеговина за членство в ЕС; припомня, че действията в отговор на социално-икономическите потребности на гражданите трябва да бъдат приоритет, както и създаването на ефективен механизъм за координиране на въпросите, свързани с ЕС; отново заявява, че също така е от решаващо значение да се продължи успоредно с това с политическите реформи и демократизацията на политическата система, което ще позволи да се поеме по пътя към осигуряване на истинско равенство и демократично представителство на трите съставни народности и на всички граждани на държавата; подчертава, че всички граждани на Босна и Херцеговина трябва да имат еднакви възможности да бъдат избирани на всички равнища на вземане на политически решения;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, правителството и парламента на Босна и Херцеговина и нейните административни единици, както и на правителствата и парламентите на държавите от Западните Балкани.