Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-1412/2015Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-1412/2015

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Malajziáról

16.12.2015 - (2015/3018(RSP))

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFDD (B8‑1412/2015)
ECR (B8‑1413/2015)
Verts/ALE (B8‑1415/2015)
ALDE (B8‑1416/2015)
PPE (B8‑1418/2015)
S&D (B8‑1422/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić a PPE képviselőcsoport nevében
Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward, Carlos Zorrinho az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto az ECR képviselőcsoport nevében
Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Alyn Smith a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zanni az EFDD képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2015/3018(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-1412/2015
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-1412/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása Malajziáról

(2015/3018(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Malajziáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok jövőjéről szóló 2014. január 15-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének 2015. április 15-i, a lázadásra vonatkozó törvény közelmúltban elfogadott módosításáról szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének 2015. március 17-i, Nurul Izzah maláj ellenzéki parlamenti képviselő letartóztatásáról szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének 2015. február 10-i, Anwar Ibrahim maláj ellenzéki politikus bűnössé nyilvánításáról szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel az emberi jogokra vonatkozó uniós stratégiai keretre,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa által 2015. április 9-én tett, a terrorizmusellenes és a lázadásra vonatkozó törvény tervezetéről szóló nyilatkozatra,

–  tekintettel az EKSZ-nek az EU és az ASEAN között zajló emberi jogi párbeszédről szóló 2015. október 23-i közös sajtóközleményére,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az ENSZ 2013. októberi egyetemes időszakos emberi jogi helyzetértékelésére,

–  tekintettel a különleges előadó emberkereskedelemről szóló 2015. júniusi jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2013. októberi, Malajziára vonatkozó második időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelésére, valamint annak ajánlásaira,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló 1998. évi ENSZ-nyilatkozatra,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR),

–  tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni 1984-ös ENSZ-egyezményre,

–   tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének emberi jogi nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az Unió Malajziát a délkelet-ázsiai régió kulcsfontosságú politikai és gazdasági partnerének tekinti; mivel az Unió partnerségi és együttműködési megállapodásról és szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat folytat Malajziával;

B.  mivel Malajziában gyorsan szűkül a nyilvános viták és a szólásszabadság színtere, ugyanis a kormány homályosan megfogalmazott büntetőjogi törvényekkel elhallgattatja bírálóit, elnyomja az általános elégedetlenséget, és ellehetetleníti a békés véleménynyilvánítást, többek között a közérdekű ügyek nyilvános megvitatását; mivel az említett törvények közé tartoznak többek között a lázadásra, a nyomtatott sajtóra és kiadványokra, a kommunikációra és multimédiára, valamint a békés gyülekezésre vonatkozó törvények;

C.  mivel 2015. december 3-án a malajziai parlament többségi szavazással elfogadta a nemzeti biztonsági tanácsról szóló törvényjavaslatot; mivel a törvényjavaslat széles körű jogokat biztosít a miniszterelnök által vezetett nemzeti biztonsági tanács számára ahhoz, hogy rendkívüli állapotot rendeljen el a biztonsági kockázatnak tekinthető területeken, és kiterjedt hatáskört biztosít a parancs nélküli letartóztatáshoz, házkutatáshoz és lefoglaláshoz;

D.  mivel csupán a lázadásra vonatkozó törvény értelmében 2014 eleje óta legalább 78 személyt vizsgáltak ki vagy ítéltek el;

E.  mivel egy politikai indíttatású perbefogást és az azt követő, a tisztességes eljárás nemzetközi normáit semmibe vevő büntetőeljárást követően Anwar Ibrahim korábbi ellenzéki vezetőt szodómia vádjával 2015. februárjában halálra ítélték; mivel megtagadták tőle a megfelelő orvosi ellátást;

F.  mivel Malajziában az LMBTI-személyeket az ország szodómiaellenes törvénye és a „cross-dressing” jelenségét tiltó regionális törvények értelmében büntetik, és ezen kívül politikai gyűlöletbeszéddel, önkényes letartóztatással, fizikai és szexuális zaklatással, bebörtönzéssel és egyéb visszaélésekkel kell szembenézniük;

G.  mivel Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) malajziai karikaturista ellen az Anwar Ibrahim elítélése kapcsán a kormányt bíráló Twitter-bejegyzéseit követően a lázadásra vonatkozó törvény értelmében vádat emeltek; mivel Khalid Ismath bloggerrel és Azmi Sharom tudóssal szemben hasonló vádakat emeltek;

H.  mivel a malajziai korrupcióellenes bizottság vesztegetés gyanújával kihallgatta a miniszterelnököt, miután bankszámláján 600 millió eurót találtak, melynek sem a forrása, sem a célja nem ismert, valamint miután felfedezték, hogy az általa elindított állami céggel, az 1Malaysia Development Berhaddal (1MDB) folytatott ügyletek során több száz millió euró tűnt el;

I.  mivel a fenti állításokról szóló beszámolók közzététele után a nyomtatott sajtóra és a kiadványokra vonatkozó törvény értelmében korlátozták a sajtóorgánumok és a kiadók tevékenységét, és mivel a fenti állításokkal kapcsolatosan folytatott nyomozás miatt letartóztatták Matthias Chang ügyvédet és Khairuddin Abu Hassan politikust;

J.  mivel a főképviselő 2015. augusztus 5–6-i malajziai látogatása során aggodalmának adott hangot a büntetőjogi törvények visszaélésszerű alkalmazása miatt;

K.  mivel az ENSZ és a nem kormányzati szervezetek szerint a malajziai rendőri erők egyre gyakrabban folyamodnak kínzáshoz, késő éjszakai letartóztatáshoz, indokolatlan fogva tartáshoz és szelektív perbefogáshoz;

L.  mivel Malajziában továbbra is gyakorolják a halálbüntetést, és jelenleg is mintegy 1000 fogoly van siralomházban;

M.  mivel Malajzia tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának, és jelenleg az ASEAN soros elnöke, és mivel a 27. ASEAN-csúcstalálkozót 2015. november 18. és 22. között Kuala Lumpurban rendezték;

1.  ismételten kifejezésre juttatja az EU határozott elkötelezettségét a maláj nép mellett, amellyel az EU hosszú ideje erős politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat ápol;

2.  sajnálatát fejezi ki az emberi jogok malajziai helyzetének romlása, és különösen a civil társadalmi aktivisták, a tudósok, a média képviselői és a politikai aktivisták üldöztetése miatt; aggodalmának ad hangot a lázadással kapcsolatos törvény jogcímén vád alá helyezett vagy letartóztatott emberek számának növekedése miatt;

3.  különösen aggódik a nemzeti biztonsági tanácsról szóló törvényjavaslat elfogadása miatt, és sürgeti annak visszavonását; felhívja a kormányt, hogy tartsa fenn a megfelelő egyensúlyt egyrészt a nemzetbiztonság védelmének szükségessége, másrészt és a polgári és politikai jogok rendkívül fontos oltalma között;

4.  sürgeti a malajziai kormányt, hogy haladéktalanul bocsásson szabadon minden politikai foglyot, közöttük Anwar Ibrahim volt ellenzéki vezetőt, és biztosítsa számukra a megfelelő egészségügyi ellátást, valamint ejtse a politikai indíttatású – többek között Zulkiflee Anwar Haque (Zunar) karikaturistával, Khalid Ismath bloggerrel, Azmi Sharom tudóssal, Khairuddin Abu Hassan és Matthias Chang politikai másként gondolkodókkal, valamint Lena Hendry és Maria Chin Abdullah emberi jogvédőkkel szemben emelt – vádakat;

5.  felszólítja a malajziai hatóságokat, hogy helyezzék hatályon kívül a lázadással kapcsolatos törvényt, és hozzanak összhangba minden jogszabályt – közöttük a terrorizmus megelőzéséről szóló törvényt, a nyomtatott sajtóra és a kiadványokra vonatkozó törvényt, a távközlésre és a multimédiára vonatkozó törvényt, a békés gyülekezésről szóló törvényt és a büntető törvénykönyv egyéb vonatkozó rendelkezéseit – a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága, valamint az emberi jogok védelme tekintetében érvényes nemzetközi normákkal; felszólítja a malajziai hatóságokat, hogy könnyítsék meg a békés gyülekezést, és szavatolják minden résztvevő biztonságát és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát az egész országban;

6.  nyomatékosan felszólít arra, hogy állítsák fel a rendőrséggel szembeni panaszokat kezelő és a rendőri visszaéléseket kivizsgáló független bizottságot, amint azt a rendőrségi vizsgálóbizottság 2005-ben ajánlotta, és hogy e bizottság vizsgálja ki a rendőri őrizet során állítólag bekövetkezett kínzásokat és haláleseteket;

7.  hangsúlyozza a korrupcióval kapcsolatos állítások független és átlátható kivizsgálásának fontosságát, valamint a nyomozókkal folytatandó maradéktalan együttműködés jelentőségét; felhívja a malajziai kormányt, hogy ne gyakoroljon nyomást a malajziai korrupcióellenes bizottságra és a médiára;

8.  mély sajnálatát fejezi ki a felsőbbrendűséget hirdető csoportok létrejötte miatt, ami tovább fokozza az etnikai feszültségeket;

9.  bátorítja a malajziai kormányt, hogy kezdjen párbeszédet az ellenzéki pártokkal és a civil társadalom képviselőivel;

10.  felszólítja a malajziai kormányt, hogy erősítse meg a legfontosabb nemzetközi emberi jogi egyezményeket, többek között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, az ENSZ kínzás elleni egyezményét, a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt, az ILO 169. számú egyezményét, a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát, valamint a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi ENSZ-egyezményt és annak választható jegyzőkönyvét;

11.  felszólítja a malajziai kormányt, hogy az ENSZ minden különleges eljárása keretében adjon ki állandó meghívást, ezáltal lehetővé téve a különmegbízottak beutazását Malajziába anélkül, hogy meghívást kellene igényelniük;

12.  megismétli álláspontját, amely szerint a halálbüntetés kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód, és felszólítja Malajziát, hogy a halálbüntetés eltörlése irányába tett első lépésként vezessen be a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumot valamennyi bűncselekményre vonatkozóan, és hogy minden halálos ítéletet enyhítsen börtönbüntetésre;

13.  felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai kerettel összhangban egyeztessék egymással Malajziával kapcsolatos politikáikat annak érdekében, hogy a fent ismertetett kérdésekben minden lehetséges eszközzel ösztönözzék a reformokat, többek között az ENSZ keretében is, hiszen Malajzia 2015-ben és 2016-ban a Biztonsági Tanács nem állandó tagja;

14.  határozottan kéri az EU Malajziába delegált küldöttségét, hogy fokozza a véleménynyilvánítás szabadságának megerősítését és az elnyomó törvények reformját célzó projektek finanszírozására irányuló erőfeszítéseit, és használjon fel minden megfelelő eszközt, többek között a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét is az emberi jogi aktivisták védelmében; nyomatékosan felszólít a szodómiaellenes törvény hatályon kívül helyezésére, és kéri az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy az LMBTI- személyek emberi jogainak védelmére és előmozdítására vonatkozó uniós iránymutatásokkal összhangban fokozza a Malajziában élő, erőszakkal és üldöztetéssel szembesülő LMBTI-személyek emberi jogainak érvényre juttatására irányuló munkát, és különösen törekedjen a homoszexualitás és a transzneműség büntethetőségének felszámolására;

15.  újólag megerősíti az EU és az ASEAN között az emberi jogok terén folytatott politikai párbeszéd mint a bevált gyakorlatok cseréjére és a kapacitásépítési kezdeményezések előmozdítására szolgáló eszköz fontosságát;

16.  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU és Malajzia közötti szabadkereskedelmi megállapodásra, valamint a partnerségi és együttműködési megállapodásra vonatkozó jövőbeli tárgyalások során az emberi jogokkal kapcsolatos aggályokat megfelelően figyelembe vegyék;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Malajzia parlamentjének és kormányának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint az ASEAN-tagállamok kormányainak.