Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-1412/2015Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-1412/2015

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Malaysia

16.12.2015 - (2015/3018(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și cu articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
EFDD (B8‑1412/2015)
ECR (B8‑1413/2015)
Verts/ALE (B8‑1415/2015)
ALDE (B8‑1416/2015)
PPE (B8‑1418/2015)
S&D (B8‑1422/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić în numele Grupului PPE
Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto în numele Grupului ECR
Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Alyn Smith în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zanni în numele Grupului EFDD


Procedură : 2015/3018(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-1412/2015
Texte depuse :
RC-B8-1412/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Malaysia

(2015/3018(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Malaysia,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la relațiile viitoare UE-ASEAN[1],

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 15 aprilie 2015 referitoare la modificarea adoptată recent a Legii privind instigarea la rebeliune din Malaysia,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 17 martie 2015 referitoare la arestarea lui Nurul Izzah, deputat malaysian din opoziție,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 10 februarie 2015 referitoare la condamnarea lui Anwar Ibrahim, politician malaysian din opoziție;

–  având în vedere Cadrul strategic al UE privind drepturile omului,

–  având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 9 aprilie 2015 privind anumite proiecte de lege în domeniul combaterii terorismului și al instigării la rebeliune,

–  având în vedere declarația de presă comună a SEAE din 23 octombrie 2015 privind dialogul în materie de politici în domeniul drepturilor omului;

–  având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere sesiunea de evaluare periodică universală a ONU din octombrie 2013;

–  având în vedere raportul din iunie 2015 al raportorului special privind traficul de persoane;

–  având în vedere a doua evaluare periodică universală a Malaysiei în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, precum și recomandările sale, care a avut loc în octombrie 2013,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–  având în vedere Declarația privind apărătorii drepturilor omului, adoptată în 1998 de Organizația Națiunilor Unite,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (UNCAT) din 1984,

–   având în vedere Declarația Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est privind drepturile omului,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE consideră că Malaysia este un partener politic și economic cheie în Asia de Sud-Est; întrucât UE și Malaysia negociază un acord de parteneriat și cooperare și un acord de liber schimb;

B.  întrucât în Malaysia libertatea de a organiza dezbateri publice și libertatea de exprimare se văd restrânse rapid, într-o măsură din ce în ce mai mare, în timp ce guvernul recurge la acte legislative vag formulate în domeniul dreptului penal pentru a reduce la tăcere persoanele care critică regimul și pentru a reprima nemulțumirea publică și exprimarea pașnică, inclusiv dezbaterile privind chestiuni de interes public; întrucât aceste acte legislative includ Legea privind instigarea la rebeliune, Legea privind presa scrisă și publicațiile, Legea privind comunicațiile și multimedia, Legea privind adunările pașnice, precum și alte legi;

C.  întrucât la 3 decembrie 2015 Parlamentul Malaysiei a adoptat cu majoritatea voturilor Actul privind Consiliul de securitate națională; întrucât actul acordă Consiliului de securitate națională, condus de primul ministru, puteri extinse de a declara starea de urgență în orice zonă despre care se consideră că prezintă riscuri pentru securitate, acordându-i competențe extinse în materie de arestare, percheziționare și confiscare fără mandat;

D.  întrucât începând cu 2014 au fost anchetate sau inculpate cel puțin 78 de persoane în temeiul Legii privind instigarea la rebeliune;

E.  întrucât Anwar Ibrahim, fost lider al opoziției, a fost condamnat pentru sodomie în februarie 2015 în urma unei urmăriri penale pe motive politice, concretizată într-o procedură penală care nu a respectat normele internaționale în materie de proces echitabil; întrucât i s-a refuzat accesul la îngrijirile medicale corespunzătoare;

F.  întrucât persoanele LGBTI din Malaysia sunt considerate infractori în temeiul Legii împotriva sodomiei și al legilor regionale prin care se interzice travestirea în îmbrăcămintea sexului opus și întrucât ele se confruntă cu discursuri politice de incitare la ură, arestări arbitrare, violențe fizice sau sexuale, detenție și alte abuzuri;

G.  întrucât caricaturistul malaysian Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) a fost acuzat în temeiul Legii privind instigarea la rebeliune în urma unor tweeturi critice la adresa guvernului în conexiune cu condamnarea lui Anwar Ibrahim; întrucât bloggerul Khalid Ismath și cadrul universitar Azmi Sharom se confruntă cu acuzații similare;

H.  întrucât Comisia malaysiană anti-corupție a adresat întrebări primului ministru cu privire la unele alegații de corupție individuală după descoperirea a peste 600 de milioane de euro în contul său bancar fără să existe o justificare a sursei și destinației acestora, inclusiv cu privire la alegații separate conform cărora există o lipsă de câteva sute de milioane de euro în cadrul unor afaceri în care este implicată o firmă de stat pe care a lansat-o, 1Malaysia Development Berhad (1MDB);

I.  întrucât anumite organe de presă și edituri s-au confruntat cu restricții invocate în temeiul Legii privind comunicațiile și multimedia în urma raportării acestor alegații și întrucât avocatul Matthias Chang și politicianul Khairuddin Abu Hassan au fost arestați în urma anchetelor pe care le-au desfășurat cu privire la aceste alegații;

J.  întrucât Înaltul Reprezentant și-a exprimat temerile cu privire la folosirea abuzivă a legislației penale în timpul vizitei sale din Malaysia, care s-a desfășurat între 5 și 6 august 2015;

K.  întrucât, potrivit ONU și unor ONG-uri, forțele de poliție malaysiene recurg din ce în ce mai des la acte de tortură, la arestări nocturne, la detenție provizorie nejustificată și la urmăriri penale selective;

L.  întrucât Malaysia continuă să aplice pedeapsa cu moartea, iar în momentul de față până la 1 000 de prizonieri se află pe lista condamnaților la moarte;

M.  întrucât Malaysia este membră a Consiliului de Securitate al ONU și este președintele actual al ASEAN, iar cel de al 27-lea summit al ASEAN a fost ținut la Kuala Lumpur între 18 și 22 noiembrie 2015;

1.  reafirmă angajamentul ferm al UE față de poporul malaysian, cu care UE are legături politice, economice și culturale puternice și de durată;

2.  deplânge deteriorarea situației drepturilor omului în Malaysia și, în particular, reprimarea activiștilor din societatea civilă, a unor persoane din lumea academică, din media și a activiștilor politici; își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea numărului persoanelor puse sub acuzare sau arestate în temeiul legii privind instigarea la rebeliune;

3.  este deosebit de îngrijorat din cauza adoptării proiectului de lege privind Consiliul Securității Naționale și insistă ca acesta să fie retras; îi solicită guvernului să păstreze un echilibru adecvat între salvgardarea securității naționale și imperativul protejării drepturilor civile și politice;

4.  îndemnă guvernul malaysian să elibereze fără întârziere toți deținuții politici, printre care și fostul lider al opoziției, Anwar Ibrahim, și să le ofere îngrijirile medicale corespunzătoare, să renunțe la acuzațiile motivate politic, inclusiv la acelea formulate împotriva graficianului Zulkiflee Anwar Haque (Zunar), a blogger-ului Khalid Ismath, a profesorului Azmi Sharom, a dizidenților politici Khairuddin Abu Hassan și Matthias Chang, precum și a activistelor pentru drepturile omului Lena Hendry și Maria Chin Abdullah;

5.  îndeamnă autoritățile malaysiene să respingă legea privind instigarea la rebeliune și să alinieze întreaga legislație, inclusiv legea privind prevenirea terorismului, legea privind presa scrisă și publicațiile, legea privind comunicațiile și multimedia, legea privind adunările pașnice și alte prevederi relevante din codul penal cu standardele internaționale în materia libertății de exprimare și de asociere și a protecției drepturilor omului; le solicită autorităților malaysiene să faciliteze adunările pașnice și să garanteze siguranța tuturor participanților și libertatea lor de exprimare în întreaga țară;

6.  insistă cu privire la înființarea unei Comisii privind abuzurile și plângerile împotriva poliției (IPCMC), în conformitate cu recomandările Comisiei de anchetă a poliției din 2005, pentru a investiga alegațiile referitoare la tortură și decese suferite în arestul poliției;

7.  subliniază importanța investigațiilor independente și transparente în legătură cu alegațiile privind corupția și a deplinei cooperări cu anchetatorii; îndeamnă guvernul malaysian să se abțină de la exercitarea de presiuni asupra Comisiei Malaysiene Anti-corupție și a media;

8.  regretă profund ascensiunea grupărilor care predică supremația și care contribuie și mai mult la crearea unor tensiuni etnice;

9.  încurajează guvernul malaysian să inițieze un dialog cu partidele de opoziție și cu părțile interesate din cadrul societății civile;

10.  îi solicită guvernului malaysian să ratifice convențiile internaționale esențial privind drepturile omului, printre care PIDCP, PIDESC, UNCAT, ICERD, Convenția OIM 169, Statutul de la Roma al CPI, precum și Convenția din 1951 privind statutul refugiaților și protocolul său opțional;

11.  îi solicită guvernului malaysian să acorde o invitație permanentă în legătură cu procedurile speciale ale ONU, permițându-le astfel raportorilor speciali să viziteze Malaysia fără a mai solicita o invitație;

12.  își reiterează poziția potrivit căreia pedeapsa cu moartea constituie un tratament crud, inuman și degradant și cheamă Malaysia să adopte un moratoriu, ca prin pas către abolirea pedepsei capitale pentru toate infracțiunile și să comute toate aceste pedepse în pedepse cu închisoarea;

13.  le solicită UE și statelor sale membre să-și coordoneze politicile față de Malaysia, în acord cu cadrul strategic al UE privind drepturile omului, cu scopul de a încuraja reformarea aspectelor îngrijorătoare menționate mai sus prin toate mijloacele cu putință, inclusiv în contextul ONU, unde Malaysia deține calitatea de membru nepermanent al Consiliului de Securitate în perioada 2015-2016;

14.  îndeamnă Delegația UE în Malaysia să-și intensifice eforturile pentru finanțarea proiectelor privind libertatea de exprimare și reformarea legilor cu caracter represiv și să facă uz de toate instrumentele adecvate, inclusiv de Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, pentru a-i proteja pe apărătorii drepturilor omului; îndeamnă la retragerea legii împotriva sodomiei și cheamă SEAE ca, în acord cu orientările UE privind protejarea și promovarea drepturilor persoanelor LGBTI, să-și intensifice activitatea legată de protejarea și promovarea drepturilor persoanelor LGBTI din Malaysia care se confruntă cu violențe și persecuții, și să se concentreze cu precădere asupra dezincriminării homosexualității și a fenomenului transgen;

15.  reafirmă importanța dialogului politic UE-ASEAN cu privire la drepturile omului ca instrument util de schimb de bune practici și să promoveze inițiativele urmărind edificarea capacităților;

16.  îi solicită Comisiei să garanteze că preocupările legate de drepturile omului sunt abordate în mod corespunzător în cadrul viitoarelor negocieri privind ALS și APC între UE și Malaysia;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, parlamentului și guvernului Malaysiei, Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și guvernelor statelor membre ale ASEAN.