Предложение за обща резолюция - RC-B8-0041/2016Предложение за обща резолюция
RC-B8-0041/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подрепата за мирния процес в Колумбиа

19.1.2016 - (2015/3033(RSP))

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B8‑0041/2016)
ECR (B8‑0042/2016)
ALDE (B8‑0053/2016)
Verts/ALE (B8‑0054/2016)
GUE/NGL (B8‑0055/2016)
S&D (B8‑0061/2016)
EFDD (B8‑0062)

Луис де Грандес Паскуал, Антонио Таяни, Франсиско Хосе Милян Мон, Давор Иво Щир, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Кристиан Дан Преда, Габриел Мато от името на групата EPP
Рамон Хауреги Атондо, Хосе Бланко Лопес, Никола Данти, Моника Флашикова Беньова, Каролине Грасвандер-Хайнц, Енрике Гереро Салом, Ричард Хауит, Джуд Къртън-Дарлинг, Хави Лопес, Марлене Мици, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Карлуш Зориню, Никос Андрулакис, Зигмантас Балчитис, Юг Байе, Брандо Бенифеи, Симона Бонафе, Андреа Коцолино, Анди Кристя, Мириам Дали, Хонас Фернандес, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Нина Гил, Микела Джуфрида, Ана Гомеш, Серхио Гутиерес Прието, Алесия Мария Моска, Виктор Негреску, Момчил Неков, Мирослав Похе, Ренато Сору, Тибор Сани от името на групата S&D
Чарлз Танък от името на групата ECR
Исаскун Билбао Барандика, Неджим Али, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Мартина Длабайова, Жузе Инасиу Фария, Фредрик Федерлей, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Йозо  Радош, Фредерик Рийс, Маритйе Схаке, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Йоханес Корнелис ван Бален от името на групата ALDE
Хавиер Кусо Пермуй, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Мари-Кристин Вержиа, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Лидия Сенра Родригес от името на групата GUE/NGL
Ернест Уртасун, Барбара Лохбилер, Моли Скот Кейто, Жорди Себастиа, Хосеп-Мария Терикабрас, Бодил Валеро от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Процедура : 2015/3033(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0041/2016
Внесени текстове :
RC-B8-0041/2016
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно подкрепата за мирния процес в Колумбия

(2015/3033(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите резолюция относно мира и правата на човека в Колумбия,

–  като взе предвид специалните отношения между ЕС и Колумбия, и по-специално многостранното търговско споразумение между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, подписано в Брюксел на 26 юли 2012 г., както и споразумението за премахване на визите между Европейския съюз и Колумбия, подписано на 2 декември 2015 г.,

  като взе предвид точка 44 от изявлението на делегацията на ЕП в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, участваща във втората среща на високо равнище на Общността на латиноамериканските и карибските държави и Европейския съюз в Брюксел, относно прекратяването на вътрешния конфликт между правителството на Колумбия и ФАРК (Революционни въоръжени сили на Колумбия), както и Брюкселската декларация, приета в края на срещата на високо равнище, а именно на 11 юни 2015 г.,

  като взе предвид изявлението от 24 септември 2015 г. на върховния представител на ЕС, Федерика Могерини, относно споразумението за правосъдието в условията на преход в Колумбия, както и нейното изявление от 1 октомври 2015 г., в което тя обяви назначаванено на Еймън Гилмор за специален пратеник на Европейския съюз за мирния процес в Колумбия,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС и Колумбия поддържат от 2013 г. насам рамка за тясно политическо, икономическо и търговско сътрудничество, създадена по силата на Меморандума за разбирателство от ноември 2009 г. и Споразумението за търговия между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, чиято крайна цел е не само подобряване на икономическите и търговските отношения между страните по споразумението, но също така укрепване на мира, демокрацията, зачитането на правата на човека, устойчивото развитие и благосъстоянието на гражданите;

Б.  като има предвид, че тези тесни връзки обхващат и области на международно сътрудничество по многостранни въпроси от общ интерес, например борбата за мир и борбата срещу тероризма и трафика на наркотици;

В.  като има предвид, че вътрешният въоръжен конфликт в Колумбия трае от над петдесет години, че той е причинил огромни страдания на населението както вследствие на терористичните действия, така и вследствие на действията на паравоенните групировки, и е довел, наред с другото, до убийства, насилствени изчезвания, отвличания, сексуално насилие, злоупотреба с деца, вътрешно и външно разселване на населението и поражения от антипехотни мини;

Г.  като има предвид, че масата за преговори между правителството на Колумбия и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) беше организирана в Хавана (Куба) на 19 ноември 2012 г. след подписването на документа „Общо споразумение за прекратяване на конфликта и изграждане на стабилен и траен мир“ от 26 август 2012 г., като по този начин се даде израз на желанието на целия колумбийски народ да живее в мир и се отчете, че държавата има задължението да способства за правата на човека на цялата си територия и че справедливото икономическо и социално развитие е гаранция за мира и необходима предпоставка за приобщаващия и устойчив растеж в страната;

Д.  като има предвид, че на различни етапи преговарящите екипи в Хавана се споразумяха относно обновяването на селските райони в Колумбия и всеобхватната селскостопанска реформа, политическото участие и отварянето към демокрацията с оглед на изграждането на мира, както и относно решението на проблема с незаконните наркотични вещества;

Е.   като има предвид, че на 23 септември 2015 г. правителството на Колумбия и ФАРК обявиха сключването на споразумение за създаване на специална юрисдикция за постигане на мир съгласно международното право, която да защити правата на жертвите и да допринесе за изграждането на стабилен и траен мир, като за тази цел страните се договориха да прилагат Цялостна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения, която включва създаването на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, както и споразумения относно обезщетяването на жертвите;

Ж.  като има предвид, че на 15 декември 2015 г. правителството на Колумбия и ФАРК обявиха сключването на споразумение относно жертвите на конфликта и създаването на институциите, предвидени в споразумението от 23 септември 2015 г.;

З.  като има предвид, че правителството на Колумбия, неговата законодателна камара и колумбийският народ разполагат със суверенитета да установят параметрите на тази специална юрисдикция за постигане на мир, чиято основна функция ще бъде да се сложи край на безнаказаността, да се установи истината и да се подложат на съдебно преследване и наказателни санкции извършителите на престъпления, извършени по време на конфликта, особено когато се касае за най-тежките и емблематични от тях, като се гарантира недопускане на повторни нарушения и се допринася също така за обезщетяването на жертвите;

И.  като има предвид, че прекратяването на този вътрешен конфликт, който в продължение на над петдесет години беше причина за милиони жертви, и постигането на стабилен и траен мир в Колумбия са първостепенен приоритет за тази държава, но също и за Европейския съюз и международната общност, както е видно от многобройните изявления в подкрепа на мирния процес от страна на различни държави и регионални и международни организации, включително от страна на самия Европейски съюз;

1.  посреща със задоволство и подкрепя постигнатите до момента споразумения между правителството на Колумбия и ФАРК с оглед на постигането на мир в Колумбия, и изтъква споразуменията относно всеобхватната селскостопанска реформа, политическото участие и отварянето към демокрацията с оглед на изграждането на мира, разрешаването на проблима с незаконните наркотични вещества и създаването на специална юрисдикция за постигане на мир, която включва създаването на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, както и на специално звено за издирване на лица, обявени за безследно изчезнали в контекста и вследствие на конфликта, и на звено за разследвания и разформироване на престъпните организации;

2.  отчита политическите усилия, реализма и постоянството, проявени както от правителството на Колумбия, така и от ФАРК, за сближаване на техните противоположни позиции и за постепенно създаване на пространство за компромисни решения, което позволи да се отбележи напредък в усилията за постигане на стабилен и траен мир и съответно да се достигне до безпрецедентно споразумение, което отрежда централно място на жертвите и определя за свои приоритети истината, справедливостта при липса на безнаказаност, действителното обезщетяване за понесените щети и недопускане на повторните нарушения; също така отчита важната роля на асоциациите на жертвите, неправителствените организации и гражданското общество за постигането на тези споразумения;

3.  призовава „Армията за национално освобождение“ (АНО) без допълнително забавяне да поеме твърд и решителен ангажимент за мира в Колумбия и приканва да се започне паралелен процес на преговори с колумбийското правителство, който да може да протича при подобни условия;

4.  изразява желанието си преговорите да приключат възможно най-бързо, като по този начин се отбележи окончателното прекратяване на конфликта, както и повратен момент в съвременната история на Колумбия, и за тази цел приканва страните по споразумението, всички колумбийски политически сили и цялото колумбийско общество да дадат своя положителен принос за прекратяване на насилието;

5.  отново заявява, че насилието не е законен метод на политическа борба, и призовава всички, които имат това убеждение, да възприемат демокрацията с всички нейни последици и изисквания начело с окончателното слагане на оръжията и да защитават идеите и стремежите си посредством демократичните стандарти и принципите на правовата държава;

6.  признава важната роля, изпълнявана понастоящем от Куба и Норвегия като държави гаранти и от Чили и Венецуела както държави, съпътстващи мирния процес, и изказва благодарност също така за сътрудничеството на папа Франциск в това начинание;

7.  приветства решението от 1 октомври 2015 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, Федерика Могерини, да назначи Еймън Гилмор, бивш заместник министър-председател и бивш министър на външните работи и търговията на Ирландия, за специален пратеник на Европейския съюз за мирния процес в Колумбия и посреща със задоволство също така ролята, която ще изпълнява Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, по отношение на наблюдението на положението с правата на човека в етапа след сключването на мирните споразумения;

8.  изтъква отново готовността си да оказва съдействие по всички възможни начини в подкрепа на прилагането на окончателното мирно споразумение и в тази връзка подновява своя призив към държавите – членки на Европейския съюз, да създадат доверителен фонд за подпомагане на етапа след конфликта, в който да могат да участват общностите и организациите на гражданското общество, както и надлежно да се вземат предвид заявените от жертвите приоритети в областта на истината, справедливостта, обезщетяването и гарантирането, че няма да се допуснат повторни нарушения;

9.  подчертава колко е важно изграждането на мира да води до решителни усилия за борба с неравенството и бедността, включително справедливи решения за разселените лица и общности, достъп до достойни условия на труд и признаване на трудовите и социалните права в цяла Колумбия, и счита, че следва да се предостави специална подкрепа за определени групи, засегнати непропорционално от конфликта, като например колумбийците от африкански произход и коренното население;

10.  счита, че създаването на подкомисия по въпросите на равенството между половете, която да гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете в преговорите, и участието на жертвите на сексуално насилие и на организациите, защитаващи правата на жените, в рамките на мирния диалог са безпрецедентни и следва да служат за пример за други мирни процеси в целия свят;

11.  отбелязва със задоволство изключването на възможността за каквато и да е амнистия или помилване при престъпления против човечеството, геноцид, тежки военни престъпления и сериозни нарушения на правата на човека, което е в съответствие с разпоредбите на международното наказателно и хуманитарно право и с международните инструменти и стандарти, приложими в областта на правата на човека;

12.  счита, че е абсолютно необходимо наказателните санкции за извършителите на престъпленията да допринасят за целта за обезщетяване на жертвите и за социалното и политическото помирение;

13.  признава усилията на колумбийските институции за постигане на напредък по отношение на пълното и постоянно гарантиране на правата на човека и ги призовава да удвоят тези усилия с цел пълно изкореняване на субкултурата на насилие в държава, в която петдесет години на конфликт са пораждали в някои случаи реакции, излизащи извън рамките на закона, и поведение, което не съответства на принципите на правовата държава и изискваното спазване на правата на човека; във връзка с това припомня на колумбийската държава за нейната отговорност да гарантира закрилата на защитниците на правата на човека и профсъюзните дейци и призовава гражданските организации да сътрудничат за възстановяването на съжителството в условията на помирение в Колумбия;

14.  оценява положително изявлението на колумбийските въоръжени сили, че ще се преразгледа военната доктрина на Колумбия, с цел въоръжените сили да се подготвят да реагират ефективно и гъвкаво на новите предизвикателства в етапа след конфликта, като същевременно служат за гаранти на мирните споразумения; счита също така, че неотдавнашното изявление на ФАРК, че ще преустановят военните си курсове на обучение и ще се посветят занапред на политическо и културно обучение в рамките на процеса на прекратяване на въоръжения конфликт, е още една пораждаща надежда стъпка в правилната посока;

15.  призовава делегацията си за връзки с държавите от Андската общност и делегацията си в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея да проследят и по възможност да подкрепят мирните споразумения;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ротационното председателство на ЕС, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, както и на правителството и Конгреса на Република Колумбия.