Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0151/2016Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0151/2016

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a jemeni humanitárius helyzetről

3.2.2016 - (2016/2515(RSP))

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
GUE/NGL (B8-0151/2016)
Verts/ALE (B8-0152/2016)
ALDE (B8-0153/2016)
S&D (B8-0155/2016)
PPE (B8-0158/2016)
EFDD (B8-0160/2016)

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir a PPE képviselőcsoport nevében
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber az ALDE képviselőcsoport nevében
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Alyn Smith, Bodil Valero, Barbara Lochbihler a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében
Arne Gericke


Eljárás : 2016/2515(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0151/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni humanitárius helyzetről

(2016/2515(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a jemeni helyzetről szóló 2015. július 9-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) és Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2016. január 10-i közös nyilatkozatára az Orvosok Határok Nélkül (MSF) egyik jemeni egészségügyi központja ellen elkövetett támadásról,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének 2015. december 15-i nyilatkozatára a Jemenről szóló, az ENSZ égisze alatt zajló megbeszélések újrakezdéséről, valamint Federica Mogherini, alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2015. október 2-i közös nyilatkozatára a jemeni helyzetről,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsa Jemenről szóló következtetéseire, különösen a 2015. április 20-i következtetésekre,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Jemenre vonatkozó határozataira, különösen a 2216. (2015), 2201. (2015) és 2140. (2014) számú határozatára,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának szóvivője Jemenről szóló, 2016. január 10-i és 2016. január 8-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a jelenlegi jemeni válság az egymást követő kormányok kudarcainak következménye, amelyek nem voltak képesek eleget tenni a jemeni nép demokratikus, gazdasági és társadalmi fejlődésre, stabilitásra és biztonságra irányuló jogos törekvéseinek; mivel ez a kudarc megteremtette a feltételeket az erőszakos konfliktus kirobbanásához, mivel nem hozott létre inkluzív kormányt és tisztességes hatalommegosztást, szisztematikusan figyelmen kívül hagyta az országban fennálló számos törzsi feszültséget, valamint a széles körű bizonytalanságot és a gazdasági bénultságot;

B.  mivel Jemenben a Szaúd-Arábia által vezetett katonai beavatkozás, beleértve a nemzetközileg betiltott kazettás bombák használatát, katasztrofális humanitárius helyzetet eredményezett, amely az egész ország lakosságát érinti, súlyos következményekkel jár a régióra nézve, és veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra; mivel a jelenlegi katonai konfliktus eszkalálódásának elsődleges áldozata a már amúgy is sanyarú körülmények között élő jemeni polgári lakosság;

C.  mivel a húszi lázadók ostrom alá vették Taizt, Jemen harmadik legnagyobb városát, akadályozva a humanitárius segélyek célba juttatását; mivel Stephen O’Brien, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora szerint a városban rekedt mintegy 200 000 polgári lakosnak sürgősen ivóvízre, élelemre, orvosi ellátásra és egyéb, életmentő segítségre és védelemre van szüksége;

D.  mivel a konfliktus kezdete óta legalább 5 979 ember vesztette életét – akiknek csaknem fele polgári személy –, és 28 208 sebesült meg; mivel több száz gyermek és nő van az áldozatok között; mivel a különböző milíciák közötti folyamatos harc, a bombázások, valamint az alapvető szolgáltatások akadozása riasztó méreteket öltő humanitárius következményekkel jár a civil lakosságra nézve;

E.  mivel a 2015 novemberében kiadott, a 2016. évre vonatkozó humanitárius igényekkel kapcsolatos áttekintés (HNO) szerint jelenleg 21,2 millió ember (a lakosság 82%-a) szorul valamilyen fajta humanitárius segítségre; mivel a becslések szerint mintegy 2,1 millióan alultápláltak, ezen belül több mint 1,3 millió gyermeket sújt súlyos, akut alultápláltság;

F.  mivel az EU 2015-ben 52 millió euró összegű kiegészítő humanitárius segélyt nyújtott a jemeni válság, valamint a válság hatásainak enyhítése céljából az Afrika szarva térségben; mivel az EU legfeljebb 2 millió eurót rendelkezésre bocsát az ENSZ ellenőrző és felügyeleti mechanizmusának (UNVIM) létrehozásához, amely a Jemenbe irányuló kereskedelmi rakományok átvizsgálását biztosítja majd, lehetővé téve a kereskedelmi cikkek és a humanitárius segély Jemenbe való, zavartalan áramlását;

G.  mivel a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció jemeni légitámadásai több beszámoló szerint polgári célpontokat – többek között kórházakat, iskolákat, piacokat, gabonaraktárakat, kikötőket, és egy, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára létesített tábort – is sújtottak, és súlyos károkat okoztak a segélyek célba juttatásához szükséges alapvető infrastruktúrában, valamint az országban súlyos élelmiszer- és üzemanyaghiányhoz vezettek; mivel 2016. január 10-én bombatámadás ért egy, az Orvosok Határok Nélkül (MSF) által támogatott észak-jemeni kórházat, melynek során legalább hat ember meghalt, egy tucat megsérült – többek között az MSF munkatársai –, és súlyos károk keletkeztek az orvosi létesítményekben; mivel ez a legújabb esete az egészségügyi létesítmények elleni sorozatos támadásoknak; mivel számos történelmi műemlék és régészeti lelőhely is helyrehozhatatlanul károsult vagy megsemmisült, beleértve Szanaa óvárosának egyes részeit is, amely UNESCO világörökségi helyszín;

H.  mivel a lecsökkent kikötő-kapacitás és a megsérült infrastruktúrák és létesítmények következtében keletkezett túlterheltség miatt az üzemanyag-import válság előtti volumenének csupán 15%-a jut el az országba; mivel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének Integrált Élelmezésbiztonsági Szint Besorolása (IPC) szerint az élelmezésbiztonság tekintetében jelenleg nyolc kormányzóság – Szaada, Haddzsa, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahidzs, Abjan és Hadramaut – vészhelyzetben van;

I.  mivel a Save the Children szervezet szerint a harcok, illetve az üzemanyaghiány az ország 22 kormányzósága közül legalább 18-ban a kórházak bezárásához vezettek, vagy súlyosan érintik azok működését; mivel bezártak 153 egészségügyi központot, amelyek korábban több mint 450 000 veszélyeztetett gyermek táplálkozásáról gondoskodtak, továbbá 158 járóbeteg-ellátást nyújtó intézményt, amelyek közel félmillió öt év alatti gyermeknek biztosítottak alapvető egészségügyi ellátást;

J.  mivel az UNICEF szerint a jemeni konfliktus súlyos hatással van a gyermekek oktatáshoz való hozzáférésére is, hiszen az közel 2 millió gyermek számára nem biztosított, mivel 3 584 iskolát – minden negyediket – bezártak; mivel ezek közül 860 iskola megrongálódott vagy lakóhelyüket elhagyni kényszerültek befogadását szolgálja;

K.  mivel 2015. december 15-én az egész országra kiterjedő tűzszünetet hirdettek, de azt azóta már számos alkalommal megsértették; mivel a harcban álló felek közötti, 2015. december közepén tartott svájci béketárgyalások nem vezettek jelentős áttöréshez a konfliktus felszámolását illetően; mivel az Iszmail Uld Sejk Ahmed, az ENSZ jemeni különmegbízottjának védnöksége alatt az ENSZ által vezetett béketárgyalások 2016. január 14-re tervezett újraindítását ideiglenesen elhalasztották a folytatódó erőszak miatt;

L.  mivel a jemeni helyzet komoly kockázatot jelent a régió, különösen Afrika szarva, a Vörös-tenger és a tágabb Közel-Kelet térségének stabilitására nézve; mivel az arab-félszigeti al-Kaida csoport (AQAP) hasznot tudott húzni a jemeni politikai és biztonsági helyzet romlásából, kiterjesztve jelenlétét és növelve terrortámadásai számát és nagyságát; mivel az úgynevezett Iszlám Állam (ISIS) / Dáis már megvetette lábát Jemenben és terrortámadásokat intézett síita mecsetek ellen, amelyek során több száz ember vesztette életét;

M.  mivel a térségben és azon túl a szélsőségesség és az erőszak elleni nemzetközi erőfeszítések szempontjából, valamint a Jemenen belüli béke és stabilitás szempontjából egyaránt döntő fontosságú, hogy Jemen megfelelően működő kormánnyal rendelkezzen, és stabil és biztonságos legyen;

N.  mivel a háború kezdete óta egyes uniós tagállamok továbbra is engedélyezték fegyverek és hozzájuk kapcsolódó termékek szállítását Szaúd-Arábiába; mivel az ilyen kereskedelem sérti a fegyverkivitel ellenőrzéséről szóló 2008/944/KKBP közös álláspontot, amely kifejezetten tiltja, hogy a tagállamok engedélyt adjanak olyan esetekben, amikor egyértelműen fennáll annak kockázata, hogy az exportálandó katonai technológiát vagy felszereléseket a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő tevékenységekre használják fel, és a regionális béke, biztonság és stabilitás aláásására;

1.  súlyos aggodalmát fejezi ki a Jemenben kialakult humanitárius helyzet aggasztó romlása miatt, ahol az ellenségeskedés beszüntetésére való ismételt felhívások ellenére a korábbi belső konfliktus, a Szaúd-Arábia vezette koalíció által végrehajtott légicsapások intenzívebbé válása, a harcok és a bombázások következtében az élelmiszer-ellátás széles körű bizonytalansága és súlyos alultápláltság alakult ki, a polgári lakosság, valamint az egészségügyi és a segélyszervezeti dolgozók ellen megkülönböztetés nélküli támadásokat indítanak, továbbá megsemmisült a polgári és orvosi infrastruktúra; mélységes sajnálatát fejezi ki a konfliktus során kioltott emberéletek és a harcok következtében a térségben rekedt személyek szenvedése miatt, és részvétét fejezi ki az áldozatok családjának; megerősíti, hogy továbbra is elkötelezett Jemen és a jemeni nép támogatása mellett;

2.  súlyos aggodalmát fejezi ki a Szaúd-Arábia vezette koalíció légitámadásai és a Jemen köré vont tengeri blokád miatt, amelyek több ezer emberéletet követeltek, tovább destabilizálták Jement, elpusztítják az ország fizikai infrastruktúráját, instabil helyzetet teremtettek, amelyet kihasználtak olyan terrorista és szélsőséges szervezetek, mint az ISIS/Dáis és az AQAP, és súlyosbítják a már egyébként is kritikus humanitárius helyzetet; határozottan elítéli ezenkívül a húszik destabilizáló és erőszakos akcióit, köztük Taiz városának ostromát, amely szintén katasztrofális humanitárius következményekkel járt a város lakói számára;

3.  hangsúlyozza, hogy az ENSZ vezetése alatt összehangolt humanitárius fellépésre van szükség, és arra sürget minden országot, hogy vegyen részt a humanitárius szükségletek kielégítésében; sürgeti valamennyi felet, hogy a válság által sújtott polgári lakosság sürgős szükségleteinek kielégítése érdekében a pártatlanság, a semlegesség és a függetlenség elvével összhangban tegyék lehetővé a sürgősen szükséges élelmiszerek, gyógyszerek, üzemanyagok és egyéb szükséges segély bejutását és célba juttatását az ENSZ-en és a nemzetközi humanitárius csatornákon keresztül; humanitárius célú fegyvernyugvásra szólít fel, hogy Jemen népéhez sürgősen eljuthasson az életmentő segítség; emlékeztet arra, hogy ezért alapvető fontosságú, hogy tovább könnyítsék Jemen kereskedelmi hajókkal való elérhetőségét;

4.  felszólítja az összes felet, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot és a nemzetközi emberi jogi normákat, biztosítsák a polgári lakosság védelmét, és közvetlenül ne vegyenek célba polgári infrastruktúrát, különösen egészségügyi létesítményeket és vízműveket; követeli a polgári személyek bántalmazására, kínzására és célzott meggyilkolására, valamint a nemzetközi emberi jogi normák és a nemzetközi humanitárius jog megsértésének egyéb eseteire vonatkozó valamennyi állítás független kivizsgálását;

5.  emlékezteti valamennyi felet, hogy a kórházakat és az orvosi személyzetet kifejezetten védi a nemzetközi humanitárius jog, és hogy a civilek és a polgári infrastruktúra ellen irányuló szándékos támadások háborús bűncselekménynek minősülnek; felszólít a nemzetközi emberi jogi normák és a nemzetközi humanitárius jog feltételezett megsértéseinek pártatlan és független kivizsgálására, beleértve a humanitárius infrastruktúrát és dolgozókat ért legutóbbi támadásokat is; felhívja valamennyi felet, hogy tartsa tiszteletben minden jemeni polgár emberi jogait és szabadságait, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy javítsák az országban béke- és humanitárius missziók keretében dolgozó valamennyi személy, köztük a segélyszervezetek dolgozói, az orvosok és az újságírók biztonságát;

6.  felhívja az EU-t, hogy ténylegesen ösztönözze a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását, amint az a vonatkozó uniós iránymutatásokban szerepel; különösen hangsúlyozza, hogy az EU-nak a Szaúd-Arábiával folytatott politikai párbeszédében fel kell vetnie a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának szükségességét, és amennyiben az erre vonatkozó párbeszéd nem vezet eredményre, a nemzetközi humanitárius jog betartásának előmozdítására vonatkozó uniós iránymutatásokkal összhangban vizsgálja meg, hogy milyen egyéb intézkedéseket tehet;

7.  úgy véli, hogy Szaúd-Arábia és Irán fontos szerepet tölt be a válság megoldásában, és sürgeti mindkét felet, hogy pragmatikusan és jóhiszeműen járjanak el annak érdekében, hogy véget vessenek a harcoknak Jemenben;

8.  hangsúlyozza, hogy a konfliktusnak csak politikai, inkluzív és tárgyalások útján elért rendezésével lehet helyreállítani a békét, valamint megőrizni Jemen egységét, szuverenitását, függetlenségét és területi integritását; sürgeti valamennyi felet, hogy a lehető leghamarabb, jóhiszeműen, és előfeltételek támasztása nélkül vegyenek részt az ENSZ által vezetett béketárgyalások újabb fordulójában, nézeteltéréseiket párbeszéd és konzultációk révén oldják meg, utasítsák el az erőszak politikai célok érdekében történő alkalmazását, és tartózkodjanak a provokációtól, valamint a politikai megoldás aláaknázására alkalmas bármilyen egyoldalú akciótól; támogatja az ENSZ különmegbízottjának, Iszmail Uld Sejk Ahmednek arra irányuló erőfeszítését, hogy az ENSZ égisze alatt folytassanak béketárgyalásokat, összhangban az Öböl-menti Együttműködési Tanács kezdeményezésével, a nemzeti párbeszédre irányuló konferencia eredményeivel, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozataival, különösen a 2140. (2014) és a 2216. (2015) számú határozattal;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának, valamint Jemen kormányának.