Процедура : 2016/2754(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0755/2016

Внесени текстове :

RC-B8-0755/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/06/2016 - 4.2

Приети текстове :

P8_TA(2016)0275

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 511kWORD 102k
8.6.2016
PE596.921v01-00}
PE582.770v01-00}
PE582.772v01-00}
PE582.774v01-00}
PE582.778v01-00}
PE582.781v01-00}
PE582.782v01-00} RC1
 
B8-0755/2016}
B8-0758/2016}
B8-0760/2016}
B8-0762/2016}
B8-0766/2016}
B8-0769/2016}
B8-0770/2016} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

Verts/ALE (B8-0755/2016)

EFDD (B8-0758/2016)

ECR (B8-0760/2016)

S&D (B8-0762/2016)

PPE (B8-0766/2016)

GUE/NGL (B8-0769/2016)

ALDE (B8-0770/2016)


относно Таджикистан: положението на лишените от свобода поради убежденията си (2016/2754(RSP))


Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Туне Келам, Андрей Пленкович, Давор Иво Щир, Йожеф Над, Елизабета Гардини, Романа Томц, Богдан Брунон Вента, Лефтерис Христофору, Томаш Здеховски, Марияна Петир, Ивана Малетич, Дубравка Шуйца, Станислав Полчак, Павел Свобода, Патриция Шулин, Терез Комодини Какиа, Чаба Шогор, Свен Шулце, Андрей Новаков, Рамона Николе Мънеску, Йерун Ленарс, Роберта Мецола, Иван Щефанец, Адам Шейнфелд, Милан Звер, Лудек Нидермайер, Клод Ролен, Яромир Щетина, Едуард Кукан, Иржи Поспишил, Томас Ман, Брайън Хейс, Андрей Ковачев, Ева Паунова, Ласло Тьокеш, Дейвид Макалистър от името на групата PPE
Пиер Антонио Панцери, Виктор Боштинару, Йозеф Вайденхолцер, Зигмантас Балчитис, Юг Байе, Брандо Бенифеи, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Никола Капуто, Андреа Коцолино, Анди Кристя, Мириам Дали, Елена Джентиле, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Микела Джуфрида, Силви Гийом, Кътълин Сорин Иван, Йепе Кофод, Марю Лауристин, Кристина Либацка, Владимир Манка, Костас Мавридис, Сорин Моиса, Алесия Мария Моска, Виктор Негреску, Момчил Неков, Димитрис Пападакис, Пина Пичерно, Тонино Пицула, Кати Пири, Лилиана Родригеш, Моника Смолкова, Тибор Сани, Клаудия Тапардел, Марк Тарабела, Джули Уорд, Дамяно Дзофоли от името на групата S&D
Рафаеле Фито, Бранислав Шкрипек, Моника Маковей, Ангел Джамбазки, Валдемар Томашевски, Ружа Томашич, Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Карол Карски, Ришард Чарнецки, Ришард Антони Легутко, Томаш Пьотър Поремба, Нотис Мариас, Анна Елжбета Фотига, Арне Герике от името на групата ECR
Урмас Пает, Исаскун Билбао Барандика, Мариел дьо Сарнез, Илхан Кючюк, Валентинас Мазуронис, Беатрис Бесера Бастеречеа, Петрас Аущревичюс, Филиз Хюсменова, Павел Теличка, Неджми Али, Дита Харанзова, Мартина Длабайова, Жузе Инасиу Фария, Фредрик Федерлей, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Хану Такула, Иво Вайгъл, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом, Паво Вяйрюнен, Мария Тереса Хименес Барбат, Улрике Мюлер от името на групата ALDE
Лола Санчес Калдентей, Хелмут Шолц, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Меря Кюльонен, Барбара Спинели от името на групата GUE/NGL
Тамаш Месерич, Хейди Хаутала, Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун, Игор Шолтес, Бронис Ропе, Бодил Валеро, Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Даниела Аюто, Изабела Адинолфи, Беатрикс фон Щорх от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Таджикистан: положението на лишените от свобода поради убежденията си (2016/2754(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 7, 8 и 9 от Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2009 г. относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. относно Стратегията на ЕС за Централна Азия,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС – Централна Азия(3),

–  като взе предвид изявлението на ЕС от 18 февруари 2016 г. пред Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа относно наказателни производства в Таджикистан във връзка с Партията на ислямското възраждане на Таджикистан (ПИВТ),

–  като взе предвид заключенията от посещението в Таджикистан на специалния представител на ЕС за Централна Азия от 18 септември 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението от 3 юни 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно присъдата на доживотен затвор, произнесена от Върховния съд на Таджикистан срещу заместник-ръководителите на Партията на ислямското възраждане,

–  като взе предвид предварителните наблюдения, представени от специалния докладчик на ООН за правото на свобода на мнение и на изразяване на 9 март 2016 г. в края на посещението му в Таджикистан,

–  като взе предвид препоръките от универсалния периодичен преглед, отправени до Таджикистан по време на 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека от 6 май 2016 г.,

–  като взе предвид годишния диалог по правата на човека между ЕС и Таджикистан,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., който гарантира свободата на изразяване на мнение, свободата на събранията, правото на индивидите да се зачита личният, частният и семейният им живот и правото на равенство, и забранява дискриминацията при упражняването на тези права,

–  като взе предвид Регионалната конференция относно предотвратяването на изтезанията от 27 – 29 май 2014 г., както и Регионалната конференция относно ролята на обществото за предотвратяване на изтезанията от 31 май – 2 юни 2016 г.,

–  като взе предвид плана за действие на Таджикистан от август 2013 г. за прилагане на препоръките, дадени от Комитета срещу изтезанията,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 17 септември 2009 г. Европейският парламент даде одобрението си за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейската общност и Република Таджикистан; като има предвид, че СПС беше подписано през 2004 г. и влезе в сила на 1 януари 2010 г.; като има предвид, че в частност член 2 от него гласи, че „[з] ачитането на демократичните принципи и основните права и на правата на човека [...] ръководи вътрешната и външната политика на страните и представлява съществен елемент на настоящото споразумение“;

Б.  като има предвид, че от 1992 г. сътрудничеството между ЕС и Таджикистан се разшири до широк кръг от сфери, включително правата на човека и демокрацията, които са в самата основа на всяко партньорство;

В.  като има предвид, че ЕС има жизненоважен интерес да засили политическото и икономическото сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността, както и устойчивото развитие и сътрудничеството във връзка с мира с централноазиатския регион чрез крепки и открити отношения между ЕС и Таджикистан, основани на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека;

Г.  като има предвид, че добре известният бизнесмен и критик на правителството Абубакр Азизходжаев е задържан от февруари 2016 г., след като е повдигнал критични опасения за корупционни бизнес практики; като има предвид, че той е бил обвинен по член 189 от Наказателния кодекс на Таджикистан в подбуждане на национална, расова, регионална или религиозна омраза;

Д.  като има предвид, че срещу членове на политическата опозиция в Таджикистан са били систематично предприемани действия; като има предвид, че през септември 2015 г. Партията на ислямското възраждане на Таджикистан (ПИВТ) беше забранена, след като беше свързана с неуспешен преврат по-рано същия месец, воден от генерал – Абдулхалим Назарзода, който беше убит заедно с 37 от поддръжниците си; като има предвид, че органите на властта вече са арестували около 200 членове на ПИВТ;

Е.  като има предвид, че през февруари 2016 г. Върховният съд започна разглеждането на дела срещу 13 членове на Политическия съвет на ПИВТ, както и срещу четири други лица, свързани с партията, срещу които бяха повдигнати обвинения в „екстремизъм“ заради предполагаемото им участие в нападения през септември 2015 г.; като има предвид, че много членове на ПИВТ бяха арестувани и са изправени пред наказателни производства без гаранцията за справедлив съдебен процес; като има предвид, че Заид Саидов, бизнесмен и известна фигура от опозицията, беше осъден на 29 години лишаване от свобода в наказателни преследвания, свързани с неговото кандидатиране на президентските избори през ноември 2013 г.; като има предвид, че Умарали Куватов беше убит в Истанбул през март 2015 г., а друг активист, Максуд Ибрагимов, беше намушкан с нож и отвлечен в Русия, преди да бъде върнат в Таджикистан и осъден през юли 2015 г. на 17 години лишаване от свобода;

Ж.  като има предвид, че на 2 юни 2016 г. Върховният съд в Душанбе осъди Махмадали Хаит и Саидумар Хусайни, заместник-ръководители на забранената ПИВТ, на доживотен затвор по обвинение, че са стояли зад опит за преврат през 2015 г.; като има предвид, че други 11 членове на ПИВТ бяха осъдени на лишаване от свобода; като има предвид, че трима роднини на ръководителя на ПИВТ, Мухидин Кабири, са били затворени заради неизпълнение на задължението да уведомят за неуточнено престъпление; като има предвид, че съдебните производства не са били прозрачни и са нарушили правото на обвиняемите на справедлив съдебен процес;

З.  като има предвид, че няколко адвокати, които са заявили желание да бъдат адвокати на защитата на подсъдимите от ПИВТ, са получили смъртни заплахи и са били арестувани, задържани и лишени от свобода; като има предвид, че арестите на Бузургмехр Йоров, Нодира Додаянова, Нуридин Махкамов, Шукрат Кудратов и Фируз и Далер Табаров будят сериозно безпокойство относно спазването на международните стандарти, свързани с независимостта на адвокатите, закритите процеси и ограничения достъп до правно процесуално представителство; като има предвид, че редица журналисти също са били задържани, тормозени и сплашвани; като има предвид, че свободата на словото, достъпът до медиите и политическият и идеологическият плурализъм, включително в областта на религията, трябва да бъдат признати в съответствие с конституцията на Таджикистан;

И.  като има предвид, че Законът за адвокатурата от 2015 г. е поставил изискване за пълно пресертифициране на адвокатската колегия и е въвел редица ограничения относно това кой може да упражнява дейност като адвокат, като по този начин допринася за възможна намеса в независимостта на работата на адвокатите;

Й.  като има предвид, че последните изменения на Закона за обществените сдружения, които влязоха в сила през 2015 г., възпрепятстват функционирането на гражданското общество чрез налагане на изискване за финансово разкриване на източниците на финансиране на НПО;

К.  като има предвид, че в своето изявление делегацията на Европейския парламент за наблюдение на парламентарните избори в Таджикистан на 2 март 2015 г. подчерта съществуването на значителни слабости;

Л.  като има предвид, че пресата, уебсайтовете, социалните медии и интернет доставчиците в Таджикистан функционират в ограничаваща среда, в която автоцензурата е широко разпространена; като има предвид, че правителството използва ограничаващо медийно законодателство и разпоредби, за да държи под контрол независимата журналистика, и често блокира онлайн медии и мрежи на социални медии;

М.  като има предвид, че през февруари 2015 г. специалният докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание изрази загриженост относно продължаващо използване на изтезания, малтретиране и безнаказаност в последващия доклад към мисията си от февруари 2014 г. в Таджикистан;

Н.  като има предвид, че класирането на Таджикистан по индекса за корупция продължава да бъде обезпокоително високо;

О.  като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) е важен инструмент за финансиране, насочен към подкрепа за принципите на правовата държава, доброто управление и правата на човека в страната и в региона;

П.  като има предвид, че на 22 май 2016 г. в Таджикистан беше проведен референдум относно конституционни промени, които позволяват на настоящия президент Емомали Рахмон да се кандидатира за преизбиране за неограничен период от време;

1.  призовава за освобождаване на всички лица, лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, включително Абубакр Азизходжаев, Заид Саидов, Максуд Ибрагимов, заместник-ръководителите на ПИВТ Махмадали Хаит и Саидумар Хусайни и 11 други членове на ПИВТ;

2.  настоятелно призовава таджикските органи да отменят присъдите на адвокати и юристи, включително Бузургмехр Йоров, Нодира Додаянова, Нуридин Махкамов, Шукрат Кудратов и Фируз и Далер Табаров, и да ги освободят;

3.  подчертава значението на отношенията между ЕС и Таджикистан и на укрепването на сътрудничеството във всички области; подчертава интереса на ЕС от устойчиви отношения с Таджикистан по отношение на политическото и икономическото сътрудничество; подчертава, че политическите и икономическите отношения с ЕС са дълбоко свързани със споделянето на ценности, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи, както е предвидено в Споразумението за партньорство и сътрудничество;

4.  изразява сериозна загриженост относно увеличаващите се задържания и арести на адвокати, защитаващи правата на човека, членове на политическата опозиция и техни роднини, ограниченията на свободата на медиите и интернет и мобилните комуникации и ограничаването на религиозното изразяване;

5.  настоятелно призовава органите на Таджикистан да предоставят на адвокатите от защитата и политическите фигури справедливи, открити и прозрачни съдебни процеси, да предоставят материалноправна защита и процедурни гаранции в съответствие с международните задължения, поети от Таджикистан и да разрешат повторното разследване от международни организации на всички докладвани нарушения на правата на човека и човешкото достойнство; призовава на всички лица, които са лишени от свобода или задържани, да се предостави достъп до независими правни услуги и правото да се срещат с членовете на семействата си редовно; припомня, че за всяка издадена присъда трябва да бъдат представяни ясни доказателства, обосноваващи наказателното преследване на подсъдимия;

6.  призовава таджикското правителство да позволи на опозиционните групи да функционират свободно и да упражняват свободите на събранията, сдружаването, изразяването на мнение и вероизповеданието в съответствие с международните норми в областта на правата на човека и конституцията на Таджикистан;

7.  подчертава, че законната борба срещу тероризма и насилствения екстремизъм не следва да се използва като претекст за потискане на дейността на опозицията, ограничаване на свободата на изразяване на мнение или възпрепятстване на независимостта на съдебната система; припомня, че основните свободи на всички граждани на Таджикистан трябва да бъдат гарантирани, а принципите на правовата държава да бъдат утвърждавани;

8.  призовава таджикския парламент да вземе предвид становищата на независимите медии и гражданското общество при разглеждането на предложените изменения на Закона за медиите по отношение на медийните лицензи; призовава таджикските органи да прекратят блокирането на новинарски уебсайтове;

9.  призовава таджикските органи да спазват международното право, по-специално по отношение на Закона за обществените сдружения и Закона за адвокатурата и практикуването на право; призовава таджикското правителството да гарантира, че всички адвокати, включително тези, защитаващи активисти за правата на човека, членове на ПИВТ, жертви на изтезания и клиенти, обвинени в екстремизъм, са в състояние да провеждат своята дейност свободно, без страх от заплахи или тормоз;

10.  приветства редица положителни стъпки, предприети от правителството на Таджикистан, като декриминализирането на клеветата и обидата през 2012 г., и призовава за подходящо прилагане на Наказателния кодекс на страната; приветства подписването на законодателството, с което се въвеждат изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за процедурите и условията на задържане за заподозрените, обвиняемите и подсъдимите лица, и призовава таджикските органи да гарантират, че тези законодателни разпоредби биват приложени незабавно;

11.  приветства годишните диалози по правата на човека между ЕС и Таджикистан, които следва също така да разгледат и съдържанието на настоящата резолюция; подчертава значението на ефективния и насочен към постигането на резултати диалог по правата на човека между ЕС и таджикските органи като средство за улесняване на успокояването на политическата ситуация в страната и започването на всеобхватни реформи;

12.  призовава ЕС, и по-специално Европейската служба за външна дейност, внимателно да наблюдава прилагането на принципите на правовата държава в Таджикистан, особено правото на сдружаване и правото да се сформират политически партии, в контекста на предстоящите парламентарни избори през 2020 г., да изразява опасенията си пред таджикските органи, когато е необходимо, да предлага помощ и да докладва редовно пред Парламента; призовава делегацията на ЕС в Душанбе да продължи да играе активна роля;

13.  насърчава органите на Таджикистан да осигурят подходящи последващи действия по препоръките от универсалния периодичен преглед и тяхното изпълнение;

14.  изразява дълбока загриженост относно широко разпространеното използване на изтезания и настоятелно призовава правителството на Таджикистан да изпълни своя план за действие от август 2013 г. за прилагане на препоръките, дадени от Комитета срещу изтезанията;

15.  отбелязва заключенията на мисията за наблюдение, изпратена от Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за парламентарните избори в Таджикистан на 1 март 2015 г., в които се заявява, че тези избори „се проведоха в ограничено политическо пространство и не осигуриха равнопоставени условия за кандидатите“, и призовава таджикските органи да разгледат своевременно всички препоръки, съдържащи се в тези заключения;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на специалния представител на ЕС за Централна Азия, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Съвета на ООН по правата на човека, на правителството на Таджикистан и на президента на Таджикистан Емомали Рахмон.

 

(1)

ОВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 12.

(2)

ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 91.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0121.

Правна информация - Политика за поверителност