Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0801/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0801/2016

  ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o masakrima u istočnom Kongu

  21.6.2016 - (2016/2770(RSP))

  podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika
  koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
  ECR (B8-0801/2016)
  PPE (B8-0802/2016)
  S&D (B8-0804/2016)
  EFDD (B8-0807/2016)
  Verts/ALE (B8-0808/2016)
  ALDE (B8-0809/2016)

  Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra u ime Kluba zastupnika PPE-a
  Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Norbert Neuser u ime Kluba zastupnika S&D-a
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a
  Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a
  Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a


  Postupak : 2016/2770(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  RC-B8-0801/2016
  Podneseni tekstovi :
  RC-B8-0801/2016
  Doneseni tekstovi :

  Rezolucija Europskog parlamenta  o masakrima u istočnom Kongu

  (2016/2770(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Demokratskoj Republici Kongu (DR Kongo), posebno rezoluciju od 10. ožujka 2016.[1] i rezoluciju od 9. srpnja 2015.[2],

  –  uzimajući u obzir rezoluciju Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 15. lipnja 2016. o predizbornoj i sigurnosnoj situaciji u DR Kongu,

  –  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i njezine glasnogovornice o stanju u DR Kongu,

  –  uzimajući u obzir izjave delegacije EU-a u DR Kongu o stanju ljudskih prava u zemlji,

  –  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o DR Kongu od 23. svibnja 2016.,

  –  uzimajući u obzir godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014., koje je Vijeće usvojilo 22. lipnja 2015.,

  –  uzimajući u obzir otvoreno pismo od 14. svibnja 2016. koje su udruge civilnog društva koje djeluju na području Benija, Butemba i Lubera uputile predsjedniku DR Konga,

  –  uzimajući u obzir deklaracije iz Nairobija iz prosinca 2013.,

  –  uzimajući u obzir Okvir za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju, potpisan u veljači 2013. u Addis Abebi,

  –  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o DR Kongu, posebno rezoluciju br. 2198 (2015) o obnovi režima sankcija protiv DR Konga i o mandatu stručne skupine te rezoluciju br. 2277 (2016) kojom je na godinu dana obnovljen mandat Misije Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u DR Kongu (MONUSCO),

  –  uzimajući u obzir izvješće stručne skupine UN-a od 23. svibnja 2016. o DR Kongu,

  –  uzimajući u obzir godišnje izvješće visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava o stanju ljudskih prava i aktivnostima Zajedničkog ureda Ujedinjenih naroda za ljudska prava u DR Kongu od 27. srpnja 2015.,

  –   uzimajući u obzir odluke i naredbe Međunarodnog suda,

  –  uzimajući u obzir zajedničku izjavu za medije koju je 2. rujna 2015. objavila skupina međunarodnih izaslanika i predstavnika za regiju Velikih jezera u Africi o izborima u DR Kongu,

  –  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a od 9. studenoga 2015. o stanju u DR Kongu,

  –  uzimajući u obzir izvješća glavnog tajnika UN-a od 9. ožujka 2016. o misiji Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u DR Kongu i o provedbi Okvira za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju,

  –  uzimajući u obzir revidirani Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

  –  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981.,

  –  uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju,

  –  uzimajući u obzir Ustav DR Konga od 18. veljače 2006.,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

  A.  budući da se i dalje pogoršava sigurnosno stanje u sjeveroistočnom dijelu Demokratske Republike Konga, gdje desetci oružanih skupina nastavljaju sa svojim djelovanjem i zabilježeni su brojni masakri, primjeri prakse oružanih skupina da novače i koriste djecu te je rašireno seksualno i rodno uvjetovano nasilje;

  B.  budući da je u razdoblju od listopada 2014. do svibnja 2016. na području Benija, Lubera i Butemba brutalno ubijeno više od 1160 osoba, da je nestalo više od 1470 osoba, da su spaljene mnoge kuće, zdravstvene ustanove i škole te da su brojne žene, muškarci i djeca bili žrtve seksualnog nasilja;

  C.  budući da se brojna sela na tom području nalaze pod okupacijom oružanih skupina;

  D.  budući da raste nezadovoljstvo zbog nedjelovanja i šutnje vlade DR Konga u pogledu tih zvjerstava za koja su navodno odgovorne i pobunjeničke oružane skupine i državne vojne snage;

  E.  budući da su u nekim slučajevima počinjena iznimno nasilna ubojstva u blizini položaja koje drži nacionalna vojska (FARDC) i baza mirovne misije UN-a u DR Kongu (MONUSCO);

  F.  budući da je međunarodna zajednica ravnodušno reagirala na počinjene masakre i da oni nisu bili medijski popraćeni;

  G.  budući da je ustavna obveza predsjednika DR Konga da bude jamac nacionalne cjelovitosti, nacionalne neovisnosti, sigurnosti stanovništva i dobara te pravilnog funkcioniranja državnih institucija te da je on ujedno i vrhovni zapovjednik oružanih snaga te zemlje;

  H.  budući da u DR Kongu vlada velika politička napetost zbog činjenice da predsjednik Kabila koji je na vlasti od 2001. i koji je prema ustavu dužan odstupiti s funkcije 20. prosinca 2016. još nije najavio da će to učiniti;

  I.  budući da su kongoanska vojska i MONUSCO prisutni u toj regiji u cilju očuvanja stabilnosti, borbe protiv oružanih skupina i zaštite civila;

  J.  budući da je mandat MONUSCO-a produljen i da su mu ojačane ovlasti;

  K.  budući da se vrlo često osobe odgovorne za kršenje ljudskih prava ne privode pravdi, što dovodi do poticanja prakse nekažnjavanja i počinjenja novih kaznenih djela;

  L.  budući da su glavni izazov za ostvarenje mira u DR Kongu njegova neuspješna nastojanja da demobilizira tisuće pobunjeničkih boraca, bilo na način da ih se uključi u državnu vojsku bilo da im se olakša povratak u civilni život;

  M.  budući da humanitarni djelatnici procjenjuju da trenutno oko 7,5 milijuna ljudi treba pomoć; budući da je jedna od posljedica aktualnog sukoba i vojnih operacija i interno raseljavanje 1,5 milijuna ljudi, dok je više od 400 000 osoba bilo primorano pobjeći iz zemlje;

  N.  budući da je Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA) izvijestio o povećanju broja otmica i napada na humanitarne radnike i konvoje, zbog čega su humanitarne organizacije prisiljene odgoditi dostavu pomoći i obustaviti aktivnosti;

  O.  budući da su masakri u istočnom Kongu rezultat veza između regionalne i nacionalne politike, instrumentalizacije etničkih tenzija i iskorištavanja resursa;

  1.  izražava duboku zabrinutost zbog eskalacije nasilja i zabrinjavajućeg te sve goreg humanitarnog stanja u DR Kongu, koje je ponajprije rezultat oružanih sukoba u istočnim pokrajinama koji traju već više od 20 godina; žali zbog ljudskih žrtava i izražava svoje suosjećanje s narodom DR Konga;

  2.  ponovno poziva sve sukobljene strane da odmah obustave nasilje, odlože oružje, oslobode svu djecu iz svojih redova i da promiču dijalog za postizanje mirnog i održivog rješenja sukoba; poziva u prvom redu na brz i aktivan nastavak suradnje između MONUSCO-a i oružanih snaga DR Konga (FARDC) na temelju sporazuma o vojnoj suradnji potpisanog 28. siječnja u Kinshasi s ciljem ponovne uspostave i jačanja mira i sigurnosti kako u istočno dijelu tako i u cijeloj zemlji;

  3.  podsjeća da će se neutralizacijom svih oružanih skupina u toj regiji snažno doprinijeti miru i stabilnosti te poziva vladu DR Konga da to pitanje postavi kao prioritet i da se pobrine za ponovnu uspostavu sigurnosti za sve građane i stabilnosti na području Benija, Lubera i Butemba;

  4.  poziva međunarodnu zajednicu da hitno pokrene temeljitu, neovisnu i transparentnu istragu tih masakra uz punu suradnju s vladom DR Konga i MONUSCO-om; traži održavanje hitnog sastanka skupine međunarodnih izaslanika i predstavnika za regiju Velikih jezera u Africi o izborima u DR Kongu u cilju poduzimanja odgovarajućih mjera u tom smislu, poput mobilizacije Vijeća sigurnosti UN-a;

  5.  inzistira na tomu da ta situacija ne bi smjela spriječiti održavanje izbora koji su planirani u skladu s ustavom; naglašava da će uspješno i pravovremeno održavanje izbora biti od ključne važnosti za dugoročnu stabilnost i razvoj zemlje;

  6.  poziva tužitelja Međunarodnog kaznenog suda (MKS) da prikupi informacije i istraži kršenja u cilju utvrđivanja opravdanosti istrage MKS-a o navodnim kaznenim djelima u regiji Beni;

  7.  ponavlja da odgovorni za kršenje ljudskih prava, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama, kao ni odgovorni za novačenje djece vojnika ne smiju proći nekažnjeno; naglašava da se osobe odgovorne za takva djela moraju prijaviti, identificirati, kazneno goniti i kazniti u skladu s nacionalnim i međunarodnim kaznenim pravom;

  8.  poziva na sastavljanje i objavu izvješća o ocjeni rada MONUSCO-a; pozdravlja rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2277 (2016) kojom je produljen mandat MONUSCO-a i ojačane njegove ovlasti u području zaštite civila i ljudskih prava, između ostalog i u pogledu rodno utemeljenog nasilja i nasilja nad djecom;

  9.  odlučno poziva MONUSCO da u potpunosti iskoristi te ovlasti kako bi zaštitio civilno stanovništvo svojom „transformacijom snaga”, da osigura da će imati veću operativnu sposobnost zaštite civila s pomoću mehanizama za hitno raspoređivanje i primjene zračnog izviđanja u istočnom Kongu, uključujući i preko patrola i mobilnih operativnih baza;

  10.  poziva Afričku uniju i EU da zajamče trajni politički dijalog među zemljama regije Velikih jezera kako bi se spriječila svaka daljnja destabilizacija; žali zbog ograničenog napretka koji je ostvaren u provedbi Okvirnog sporazuma o miru, sigurnosti i suradnji iz veljače 2013. te poziva sve strane da aktivno doprinesu radu na stabilizaciji;

  11.  inzistira na tomu da civilno društvo mora biti uključeno u sve mjere za zaštitu civila i rješavanje sukoba te da vlada DR Konga i međunarodna zajednica moraju zaštititi borce za ljudska prava i pružiti im platformu;

  12.  priznaje napore koje su kongoanske vlasti uložile u borbu protiv prakse nekažnjavanja i sprječavanje seksualnog nasilja i nasilja nad djecom, ali smatra da je taj napredak prespor;

  13.  podsjeća EU da njegove politike moraju biti usklađene, uključujući i politike trgovine oružjem i sirovinama, a da se pregovorima o sporazumima u regiji moraju promicati mir, stabilnost, razvoj i ljudska prava;

  14.  poziva EU da razmotri mogućnost nametanja ciljanih sankcija onima koji su odgovorni za masakre u istočnom dijelu Konga i nasilnu represiju u DR Kongu, uključujući zabrane putovanja i zamrzavanje imovine, kako bi se spriječilo daljnje nasilje;

  15.  poziva EU i njegove države članice da nastave pružati pomoć stanovništvu DR Konga kako bi poboljšali životne uvjete najugroženijih slojeva stanovništva, a posebno interno raseljenih osoba;

  16.  osuđuje sve napade na humanitarne djelatnike i svako sprječavanje pristupa humanitarne pomoći; apelira na sve sukobljene strane da poštuju neovisnost, neutralnost i nepristranost humanitarnih djelatnika;

  17.  ponovno ističe da poslovne aktivnosti moraju biti u potpunosti u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava; stoga poziva države članice da učine sve što je potrebno kako poslovni subjekti u njihovoj nacionalnoj nadležnosti ne bi kršili ljudska prava i međunarodne standarde u vezi s njihovim aktivnostima u trećim zemljama;

  18.  pozdravlja nastojanja kongoanskih vlasti da provedu zakonodavstvo kojim se zabranjuje trgovanje mineralima i obrada minerala u područjima u kojima se provodi nezakonito iskorištavanje minerala, kao što su područja pod nadzorom oružanih skupina; poziva kongoanske vlasti da ojačaju provedbu zakonodavstva i omoguće temeljitiji nadzor poslova u vezi s rudnicima i zlouporabe prihoda od rudarstva; poziva EU da svojim politikama razvojne suradnje podupre nastojanja DR Konga u tom pogledu; pozdravlja nedavni europski dogovor o obveznim provjerama dobavljača minerala iz područja zahvaćenih sukobima kako bi se utvrdilo postupaju li s dužnom pažnjom kao prvi korak u rješavanju pitanja odgovornosti europskih poduzeća za taj problem i poziva EU da taj dogovor pretoči u ambiciozno zakonodavstvo koje će biti brzo doneseno;

  19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, Vijeću ministara AKP-a i EU-a, glavnom tajniku UN-a, Vijeću UN-a za ljudska prava te predsjedniku, premijeru i parlamentu DR Konga.