Eljárás : 2016/2770(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0801/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0801/2016

Viták :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Szavazatok :

PV 23/06/2016 - 8.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0290

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 155kWORD 95k
21.6.2016
PE585.231v01-00}
PE585.232v01-00}
PE585.234v01-00}
PE585.237v01-00}
PE585.238v01-00}
PE585.239v01-00} RC1
 
B8-0801/2016}
B8-0802/2016}
B8-0804/2016}
B8-0807/2016}
B8-0808/2016}
B8-0809/2016} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8-0801/2016)

PPE (B8-0802/2016)

S&D (B8-0804/2016)

EFDD (B8-0807/2016)

Verts/ALE (B8-0808/2016)

ALDE (B8-0809/2016)


a kelet-kongói mészárlásokról (2016/2770(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a PPE képviselőcsoport nevében
Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Norbert Neuser az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében
Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl az ALDE képviselőcsoport nevében
Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a kelet-kongói mészárlásokról (2016/2770(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2016. március 10-i(1) és 2015. július 9-i(2) állásfoglalásra,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek a Kongói Demokratikus Köztársaság választások előtti és biztonsági helyzetéről szóló, 2016. június 15-i állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) és szóvivőjének a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt uniós küldöttség által az országban tapasztalható emberi jogi helyzetről tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. május 23-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel „Az EU 2014. évi éves jelentése az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban” című, a Tanács által 2015. június 22-én elfogadott dokumentumra,

–  tekintettel a Beni, Butembo és Lubero területén tevékeny civil társadalmi csoportok által a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökéhez címzett, 2016. május 14-i keltezésű nyílt levélre,

–  tekintettel a 2013. decemberi nairobi nyilatkozatra,

–  tekintettel a KDK és a Nagy-tavak régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről szóló keretmegállapodásra, amelyet 2013 februárjában, Addisz-Abebában írtak alá,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a KDK-ról szóló határozataira, különösen a KDK szankciórendszerének és a szakértői csoportok megbízatásának megújításáról szóló 2198. (2015) számú, valamint a 2277. (2016) számú határozatára, amely megújította az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójának (MONUSCO) megbízatását,

–  tekintettel az ENSZ szakértői csoportjának a KDK-ról szóló, 2016. május 23-i jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2015. július 27-i éves jelentésére az emberi jogok kongói demokratikus köztársasági helyzetéről és az ENSZ Közös Emberi Jogi Hivatalának a KDK-ban folytatott tevékenységéről,

–   tekintettel a Nemzetközi Bíróság által kiadott határozatokra és végzésekre,

–  tekintettel az afrikai Nagy tavak-régióval foglalkozó nemzetközi küldöttek és képviselők csoportja által a KDK-ban lezajlott választásokról szóló, 2015. szeptember 2-án kiadott közös sajtónyilatkozatra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének a KDK-ban kialakult helyzetről szóló, 2015. november 9-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójáról, valamint a KDK és a régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről kidolgozott keretmegállapodás végrehajtásáról szóló, 2016. március 9-i jelentéseire,

–  tekintettel a felülvizsgált Cotonou-i Partnerségi Megállapodásra,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–  tekintettel a 2006. február 18.-i kongói alkotmányra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a biztonsági helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ország keleti részén tovább romlik, ahol továbbra is tucatnyi fegyveres csoport tevékenykedik, és folyamatosan érkeznek jelentések mészárlásokról, gyermekek fegyveres csoportok általi besorozásáról és felhasználásáról, valamint a szexuális és nemi alapú erőszak széles körű elterjedéséről;

B.  mivel 2014 októbere és 2016 májusa között Beni, Lubero és Butembo területén több mint 1160 embert brutálisan meggyilkoltak, több mint 1470-en eltűntek, számos házat, egészségügyi központot és iskolát leégettek, és számos gyermek, férfi és gyermek szexuális erőszak áldozatává vált;

C.  mivel számos, e területeken elhelyezkedő falut jelenleg fegyveres csoportok tartanak megszállva;

D.  mivel a KDK kormányának az állítólag mind a lázadó fegyveres csoportok, mind az állami katonai erők által elkövetett atrocitásokkal szembeni tétlensége és hallgatása egyre növekvő elégedetlenséget vált ki;

E.  mivel kivételesen kegyetlen gyilkosságokra került sor, olykor a nemzeti hadsereg (FARDC) által tartott pozíciók és az ENSZ kongói demokratikus köztársasági békefenntartó missziója (MONUSCO) bázisainak közvetlen közelében;

F.  mivel a mészárlásokat a nemzetközi közösség részéről közöny és a média hallgatása kísérte;

G.  mivel a KDK elnökének, mint az ország fegyveres ereje főparancsnokának alkotmányos feladata, hogy garantálja a nemzeti integritást, a nemzeti függetlenséget, a lakosság és a javak biztonságát, valamint az ország intézményeinek rendszeres működését;

H.  mivel a KDK-ban nagy politikai feszültséget kelt, hogy a 2001 óta hatalmon lévő Kabila elnöknek az alkotmány szerint 2016. december 20-án kell mondania, ám még nem jelentette be, hogy így fog tenni;

I.  mivel a kongói hadsereg és a MONUSCO jelen van a régióban, hogy fenntartsa a stabilitást, felvegye a harcot a fegyveres csoportokkal és megvédje a civil lakosságot;

J.  mivel a MONUSCO mandátumát megújították és megerősítették;

K.  mivel széles körben elmulasztották az emberi jogi jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását, ami a büntetlenség kultúrájának ösztönzéséhez és újabb bűncselekmények elkövetéséhez vezetett;

L.  mivel a béke előtt álló egyik fő kihívás a KDK arra irányuló tétova erőfeszítése, hogy több ezer fegyveres lázadót oly módon szerel le, hogy integrálja őket a nemzeti hadseregbe, vagy pedig megkönnyíti számukra a polgári életre való áttérést;

M.  mivel humanitárius szereplők becslései szerint jelenleg mintegy 7,5 millióan szorulnak segítségre; mivel a folyamatban lévő konfliktus és katonai műveletek miatt 1,5 millióan hagyták el lakóhelyüket, illetve több mint 400 000 ember kényszerült az ország elhagyására;

N.  mivel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának (OCHA) jelentése szerint növekszik az emberrablások és a segélymunkások és konvojok elleni támadások száma, ami arra kényszerítette a humanitárius szervezeteket, hogy elhalasszák a segélyek kiszállítását és felfüggesszék tevékenységüket;

O.  mivel a kelet-kongói mészárlások a regionális és a nemzeti politika, az etnikai feszültségek eszközként való kezelése és az erőforrások kiaknázása közötti kapcsolat eredménye;

1.  mély aggodalmának ad hangot az erőszak fokozódása és az egyre romló és riasztó humanitárius helyzet miatt a KDK-ban, amelynek oka elsősorban a keleti tartományokban már több mint 20 éve dúló fegyveres konfliktusok; sajnálatát fejezi ki az emberéletek elvesztése miatt, és együttérzéséről biztosítja a KDK lakosságát;

2.  megismétli a konfliktusban részt vevő felekhez intézett felhívását, hogy késedelem nélkül vessenek véget az erőszaknak, tegyék le a fegyvert, engedjék szabadon a besorozott gyerekeket, és mozdítsák elő a konfliktus békés és fenntartható megoldását célzó párbeszédet; felszólít a MONUSCO és a Kongói Demokratikus Köztársaság fegyveres erői (FARDC) közötti együttműködés gyors és aktív folytatására a január 28-án, Kinshasában aláírt katonai együttműködési megállapodás alapján, annak érdekében, hogy újra megteremtsék és megszilárdítsák a békét és a biztonságot az ország keleti részében, valamint az ország egészében;

3.  emlékeztet arra, hogy a régióban tevékeny fegyveres csoportok semlegesítése erőteljesen hozzájárul majd a békéhez és a stabilitáshoz, és felhívja a KDK kormányát, hogy tegye ezt prioritássá, és állítsa helyre valamennyi polgár számára a biztonságot, valamint Beni, Lubero és Butembo területén a stabilitást;

4.  felszólít arra, hogy a nemzetközi közösség a KDK kormányával és a MONUSCO-val szoros együttműködésben sürgősen indítson alapos, független és átlátható vizsgálatot a mészárlások ügyében; kéri, hogy az afrikai Nagy tavak-régióval foglalkozó nemzetközi küldöttek és képviselők csoportja tartson rendkívüli ülést a KDK-ban lezajlott választásokról, és ennek érdekében tegyék meg a megfelelő intézkedést, például az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását;

5.  kitart amellett, hogy ez a helyzet nem akadályozhatja meg, hogy az alkotmányban előírt módon sor kerüljön a választásokra; hangsúlyozza, hogy a választások sikeres és időben való megtartása döntő fontosságú lesz az ország hosszú távú stabilitása és fejlődése szempontjából;

6.  felhívja a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét, hogy gyűjtsön információkat és vizsgálja ki a visszaéléseket annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, hogy szükség van-e arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság a Beni városában állítólag elkövetett bűncselekményeket kivizsgálja;

7.  megismétli, hogy az emberi jogi jogsértések, háborús bűncselekmények, az emberiesség elleni bűncselekmények és a lányokkal és nőkkel szembeni nemi erőszak elkövetői, valamint a gyermekkatonák besorozásáért felelős személyek nem maradhatnak büntetlenül; hangsúlyozza, hogy bármely ilyen cselekményért felelős személyt jelenteni és azonosítani kell, továbbá a nemzetközi büntetőjoggal összhangban büntetőeljárás alá kell vonni és meg kell büntetni;

8.  kéri, hogy készüljön értékelő jelentés a MONUSCO fellépéseiről, amelyet tegyenek a nyilvánosság számára is elérhetővé; üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2277(2016). számú határozatát, amely megújította a MONUSCO mandátumát és megerősítette a polgári lakosság védelme és az emberi jogok terén biztosított hatáskörét, ideértve a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak problémakörét;

9.  arra ösztönzi a MONUSCO-t, hogy maradéktalanul használja ki felhatalmazását a polgári lakosság védelme érdekében, és biztosítsa, hogy a MONUSCO gyorsbevetési mechanizmusok és légi felderítés – többek között járőrözés és operatív mobilegységek – révén nagyobb operatív képességekkel rendelkezzen a polgári személyek védelmére Kelet-Kongóban;

10.  felszólítja az Afrikai Uniót és az EU-t, hogy a további destabilizáció megelőzése érdekében biztosítsák az állandó politikai párbeszédet a Nagy-tavak régió országai között; sajnálattal állapítja meg, hogy csak korlátozott előrelépés történt a béke és biztonság érdekében folytatandó együttműködésről szóló 2013. februári megállapodás végrehajtása terén, és felhívja a feleket, hogy tevékenyen járuljanak hozzá a stabilizációs erőfeszítésekhez;

11.  ragaszkodik ahhoz, hogy a civil társadalmat vonják be a civil lakosság védelmére és a konfliktusok megoldására irányuló bármely fellépésbe, és hogy az emberi jogok védelmezőit is védeni kell, valamint a KDK kormányának és a nemzetközi közösségnek platformot kell biztosítania számukra;

12.  elismeri a kongói hatóságoknak a büntetlenség felszámolása, valamint a szexuális erőszak és a gyermekekkel szemben elkövetett erőszak megelőzésére tett erőfeszítéseit, hozzátéve azonban, hogy az előrelépés üteme továbbra is lassú;

13.  emlékezteti az Uniót, hogy meg kell teremteni a politikák közötti összhangot – ideértve a fegyver- és a nyersanyag-kereskedelem terén is –, valamint a térségbeli megállapodásokra vonatkozó tárgyalásoknak elő kell segíteniük a békét, a stabilitást, a fejlődést és az emberi jogokat is;

14.  felhívja az EU-t, hogy a további erőszak megelőzésének elősegítése érdekében vegye fontolóra célzott szankciók kivetését – többek között utazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását – azokra nézve, akik felelősek a kelet-kongói mészárlásokért és a KDK-ban történt erőszakos fellépésért;

15.  felhívja az EU-t és tagállamait, hogy továbbra is nyújtsanak segítséget a Kongói Demokratikus Köztársaság népének a lakosság leginkább veszélyeztetett csoportjai – elsősorban a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek – életkörülményeinek javítása érdekében;

16.  elítél minden, a humanitárius szereplők ellen irányuló támadást és a humanitárius hozzáférés akadályozását; felhívja a konfliktusban részt vevő valamennyi felet, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius szereplők függetlenségét, semlegességét és pártatlanságát;

17.  újólag megerősíti, hogy a vállalkozások tevékenységeinek maradéktalanul meg kell felelniük a nemzetközi emberi jogi normáknak; felhívja ezért a tagállamokat annak biztosítására, hogy a saját nemzeti joghatóságuk alá tartozó vállalkozások harmadik országokban végzett tevékenységeik során ne hagyják figyelmem kívül az emberi jogokat és a nemzetközi szabványokat;

18.  üdvözli a kongói hatóságok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy végrehajtsák az ásványkincsekkel való kereskedést és feldolgozásukat tiltó jogszabályokat azokon a területeken, ahol az ásványkincsek illegális kitermelése zajlik, például a fegyveres csoportok által ellenőrzött területeken; felszólítja a kongói hatóságokat, hogy fokozzák a jogszabályok végrehajtását, és folytassanak alaposabb vizsgálatot a bányászati ügyletek és a bányászati bevételek hűtlen kezelése vonatkozásában; felszólítja az EU-t, hogy fejlesztési együttműködési politikája révén támogassa a KDK által e tekintetben tett erőfeszítéseket; üdvözli a nemrégiben elfogadott európai álláspontot, amelynek értelmében az európai vállalkozások ezen a téren megmutatkozó felelősségét érintő első lépésként kötelező a konfliktusövezetből származó ásványkincsek beszállítóinak átvilágítása, és sürgeti az EU-t, hogy az álláspontot ambiciózus jogszabályok mielőbbi elfogadásával váltsa fel;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0085.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0278.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat