Predlog skupne resolucije - RC-B8-0801/2016Predlog skupne resolucije
RC-B8-0801/2016

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o pokolih na vzhodu Konga

21.6.2016 - (2016/2770(RSP))

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B8-0801/2016)
PPE (B8-0802/2016)
S&D (B8-0804/2016)
EFDD (B8-0807/2016)
Verts/ALE (B8-0808/2016)
ALDE (B8-0809/2016)

Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE
Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Norbert Neuser v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Arne Gericke v imenu skupine ECR
Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE
Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD


Postopek : 2016/2770(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0801/2016
Predložena besedila :
RC-B8-0801/2016
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o pokolih na vzhodu Konga

(2016/2770(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti tistih z dne 10. marca 2016[1] in 9. julija 2015[2],

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 15. junija 2016 o predvolilnih in varnostnih razmerah in v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in njene tiskovne predstavnice o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav delegacije EU v Demokratični republiki Kongo o stanju na področju človekovih pravic v tej državi,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 23. maja 2016 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2014, ki ga je Svet sprejel 22. junija 2015,

–  ob upoštevanju odprtega pisma, ki so ga skupine civilne družbe v regijah Beni, Butembo in Lubero 14. maja 2016 poslale predsedniku Demokratične republike Kongo,

–  ob upoštevanju nairobijskih izjav iz decembra 2013,

–  ob upoštevanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo, podpisanega februarja 2013 v Adis Abebi,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Demokratični republiki Kongo, zlasti resolucij št. 2198(2015) o podaljšanju režima sankcij za Demokratično republiko Kongo in mandata skupine strokovnjakov in št. 2277(2016), s katero je bil za eno leto podaljšan mandat misije OZN za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo (MONUSCO),

–  ob upoštevanju poročila skupine strokovnjakov OZN za Demokratično republiko Kongo z dne 23. maja 2016,

–  ob upoštevanju letnega poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 27. julija 2015 o razmerah na področju človekovih pravic in dejavnostih skupnega urada OZN za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju odločb in sklepov Meddržavnega sodišča,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost skupine mednarodnih odposlancev in predstavnikov za območje afriških Velikih jezer z dne 2. septembra 2015 o volitvah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta OZN z dne 9. novembra 2015 o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja OZN z dne 9. marca 2016 o misiji OZN za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo (MONUSCO) in o izvajanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo,

–  ob upoštevanju revidiranega Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju kongovske ustave z dne 18. februarja 2006,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker se varnostne razmere in razmere na področju človekovih pravic v vzhodnem delu Demokratične republike Kongo še naprej slabšajo, saj je na tem območju še vedno dejavnih več deset oboroženih skupin, od tam pa prihajajo tudi številna poročila o pokolih, novačenju in uporabi otrok v oboroženih skupinah ter vsesplošnem spolnem nasilju in nasilju na podlagi spola;

B.  ker je bilo v obdobju med oktobrom 2014 in majem 2016 v pokrajinah Beni, Lubero in Butembo zverinsko umorjenih več kot 1160 ljudi, več kot 1470 pa jih je izginilo, in ker je bilo požganih veliko hiš, zdravstvenih domov in šol, številne ženske, moški in otroci pa so postali žrtev spolnega nasilja;

C.  ker so mnoge vasi v teh pokrajinah zasedle oborožene skupine;

D.  ker narašča nezadovoljstvo zaradi nedejavnosti in molka vlade Demokratične republike Kongo spričo teh grozodejstev, ki naj bi jih zagrešile tako uporniške oborožene skupine kot državne vojaške sile;

E.  ker je do izjemno nasilnih usmrtitev nekajkrat prišlo v neposredni bližini položajev, ki jih zaseda nacionalna vojska (FARDC), ter oporišč misije MONUSCO;

F.  ker se mednarodna skupnost ni odzvala na novice o teh pokolih, mediji pa o njih niso poročali;

G.  ker je predsednik Demokratične republike Kongo v skladu z državno ustavo porok za nacionalno celovitost in neodvisnost, varnost ljudi in dobrin ter pravilno delovanje državnih institucij, obenem pa je vrhovni komandant oboroženih sil države;

H.  ker so politične razmere v Demokratični republiki Kongo napete, saj mora predsednik Joseph Kabila, ki je na oblasti že od leta 2001, v skladu z ustavo odstopiti 20. decembra 2016, vendar še ni izjavil, da bo to storil;

I.  ker sta kongovska vojska in mirovna misija MONUSCO v regiji prisotni zato, da ohranjata stabilnost, se borita proti oboroženim skupinam in varujeta civiliste;

J.  ker je bil mandat misije MONUSCO podaljšan in okrepljen;

K.  ker se zaradi razširjene prakse nesojenja kršiteljem človekovih pravic ustvarja ozračje nekaznovanosti, v katerem so zagrešeni novi zločini;

L.  ker zagotavljanje miru ovirajo neuspešna prizadevanja Demokratične republike Kongo za demobilizacijo več tisoč uporniških borcev, tako da bi se vključili v nacionalno vojsko ali jim pomagali pri vključevanju v civilno življenje;

M.  ker po ocenah humanitarnih delavcev pomoč potrebuje 7,5 milijona ljudi; ker so dolgotrajen konflikt in vojaške operacije privedli tudi do notranje razselitve poldrugega milijona oseb, več kot 400 000 pa jih je moralo zbežati iz države;

N.  ker Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) poroča o povečanem številu ugrabitev humanitarnih delavcev ter napadov nanje in na humanitarne konvoje, zaradi česar so bile humanitarne organizacije primorane odložiti dostavo pomoči in prekiniti delovanje;

O.  ker je do pokolov na vzhodu Konga prišlo zaradi prepletov med regionalno in nacionalno politiko, instrumentalizacije etničnih trenj in izkoriščanja virov;

1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja in zastrašujočih ter vse slabših humanitarnih razmer v Demokratični republiki Kongo, zlasti zaradi oboroženih konfliktov v vzhodnih regijah, ki smo jim priča že več kot 20 let; obžaluje izgubo življenj in prebivalcem Demokratične republike Kongo izraža sočutje;

2.  ponovno poziva vse strani v konfliktu, naj nemudoma končajo nasilje, odložijo orožje, iz svojih vrst izpustijo vse otroke in začnejo spodbujati dialog za mirno in trajno rešitev konflikta; zlasti poziva k hitremu in tvornemu nadaljevanju sodelovanja med misijo OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo in oboroženimi silami Demokratične republike Kongo na podlagi sporazuma o vojaškem sodelovanju, podpisanega 28. januarja 2016 v Kinšasi, da bi ponovno vzpostavili in utrdili mir in varnost na vzhodnem območju ter v vsej državi;

3.  želi spomniti, da bi močno prispevali k miru in stabilnosti v regiji, če bi onesposobili vse tamkajšnje oborožene skupine, in poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj to postane njena prednostna naloga, obenem pa naj ponovno vzpostavi varnost za vse svoje državljane in obnovi stabilnost v regijah Beni, Lubero in Butembo;

4.  poziva mednarodno skupnost, naj v sodelovanju z vlado Demokratične republike Kongo in misijo OZN za stabilizacijo te države čim prej začne temeljito, neodvisno in pregledno preiskavo pokolov; poziva, naj se izredno sestane skupina mednarodnih odposlancev in predstavnikov za območje Velikih jezer v Afriki in sprejme ustrezne ukrepe glede volitev v Demokratični republiki Kongo , na primer poziv k sklicu varnostnega sveta OZN;

5.  vztraja, da te razmere ne smejo preprečiti izvedbe volitev, ki jih predvideva ustava; poudarja, da bo uspešna in pravočasna izvedba volitev ključnega pomena za dolgoročno stabilnost in razvoj države;

6.  poziva tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča, naj zbere informacije, preuči zlorabe in ugotovi, ali bi bilo utemeljeno, da bi sodišče preiskalo domnevne zločine na območju mesta Benia;

7.  ponovno izjavlja, da storilci kršitev človekovih pravic, vojnih hudodelstev, hudodelstev zoper človečnost in spolnega nasilja nad ženskami in deklicami ter odgovorni za novačenje otrok vojakov ne morejo ostati nekaznovani; poudarja, da je treba posameznike, ki so odgovorni za ta dejanja, prijaviti, identificirati, preganjati in kaznovati v skladu z nacionalnim in mednarodnim kazenskim pravom;

8.  poziva k pripravi in objavi ocenjevalnega poročila o dejavnostih misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo; pozdravlja resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov št. 2277 (2016), s katero je bil mandat te misije podaljšan, njene pristojnosti na področju zaščite civilistov in varstva človekovih pravic pa okrepljene, tudi kar zadeva nasilje na podlagi spola in nasilje nad otroki;

9.  poziva misijo OZN v Demokratični republiki Kongo, naj v celoti izkoristi svoj mandat za zaščito civilnega prebivalstva, zato naj preobrazi svoje sile, da bo z mehanizmi za hiter odziv in zračno spremljanje v vzhodnem Kongu imela večjo operativno zmogljivost za zaščito civilistov;

10.  poziva Afriško unijo in EU, naj zagotovita stalen politični dialog med državami z območja Velikih jezer, da bi preprečili nadaljnjo destabilizacijo; obžaluje, da je bil pri izvajanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju iz februarja 2013 dosežen le omejen napredek, in poziva vse strani, naj aktivno prispevajo k prizadevanjem za stabilizacijo;

11.  vztraja, da mora biti civilna družba udeležena pri vseh dejavnostih za zaščito civilistov in reševanje konfliktov, ter da morata vlada Demokratične republike Kongo in mednarodna skupnost zaščititi zagovornike človekovih in jim ponuditi platformo;

12.  priznava prizadevanja kongovskih oblasti v boju proti nekaznovanju in pri preprečevanju spolnega nasilja in nasilja nad otroki, vendar meni, da je napredek še vedno počasen;

13.  želi spomniti EU, da morajo biti njene politike, tudi v zvezi s trgovino z orožjem in trgovino s surovinami, usklajene med seboj, ter da je treba pogajanji za sporazume v regiji spodbujati mir, stabilnost, razvoj in človekove pravice;

14.  poziva EU, naj razmisli o izreku usmerjenih sankcij (med drugim prepovedi potovanja in zamrznitve sredstev) proti odgovornim za pokole na vzhodu Konga in nasilno zatiranje v Demokratični republiki Kongo, da bi preprečili še več nasilja;

15.  poziva EU in države članice, naj še naprej pomagajo prebivalcem Demokratične republike Kongo in izboljšajo življenjske razmere najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti notranje razseljenih oseb;

16.  obsoja vse napade na humanitarne delavce in oviranje humanitarnega dostopa; poziva vse strani v konfliktu, naj spoštujejo neodvisnost, nevtralnost in nepristranskost humanitarnih delavcev;

17.  ponovno poudarja, da morajo biti poslovne dejavnosti popolnoma skladne z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic; zato poziva države članice, naj zagotovijo, da podjetja pod njihovo nacionalno pristojnostjo v tretjih državah poslujejo tako, da spoštujejo človekove pravice in mednarodne standarde;

18.  pozdravlja prizadevanja kongovskih oblasti pri izvajanju zakonodaje, ki prepoveduje trgovanje z rudninami in njihovo predelavo na območjih, na katerih prihaja do nezakonitega izkoriščanja rudnin, kot so na primer območja pod nadzorom oboroženih skupin; poziva kongovske oblasti, naj poostrijo izvajanje zakonodaje in omogočijo temeljitejši nadzor nad rudarskimi posli in zlorabami prihodkov iz rudarstva; poziva EU, naj v okviru razvojnega sodelovanja podpre prizadevanja Demokratične republike Kongo na tem področju pozdravlja nedavno dogovorjeno evropsko stališče o obveznem skrbnem pregledu dobaviteljev konfliktnih mineralov kot prvi korak izpolnjevanja evropske poslovne odgovornosti na tem področju in poziva EU, naj to stališče prenese v ambiciozno zakonodajo, ki naj bo v kratkem sprejeta;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, Svetu AKP-EU, generalnemu sekretarju Združenih narodov, Svetu Združenih narodov za človekove pravice ter predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo.