Postopek : 2016/3001(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-1310/2016

Predložena besedila :

RC-B8-1310/2016

Razprave :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.24
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0479

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 150kWORD 53k
30.11.2016
PE593.747v01-00}
PE593.750v01-00}
PE593.753v01-00}
PE593.756v01-00}
PE593.757v01-00}
PE593.761v01-00} RC1
 
B8-1310/2016}
B8-1313/2016}
B8-1316/2016}
B8-1319/2016}
B8-1320/2016}
B8-1324/2016} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8‑1310/2016)

EFDD (B8‑1313/2016)

ECR (B8‑1316/2016)

PPE (B8‑1319/2016)

ALDE (B8‑1320/2016)

S&D (B8‑1324/2016)


o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP))


Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská, Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE
Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi, Eric Andrieu v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Arne Gericke v imenu skupine ECR
Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Pavel Telička v imenu skupine ALDE
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti tistih z dne 10. marca 2016(1) in 23. junija 2016(2),

–  ob upoštevanju izjav delegacije EU v Demokratični republiki Kongo o razmerah na področju človekovih pravic v državi, zlasti izjav z dne 23. novembra 2016 in 24. avgusta 2016,

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 15. junija 2016 o predvolilnih in varnostnih razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju lokalnih izjav EU z dne 25. junija 2016 o razmerah na področju človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo ter z dne 2. avgusta 2016 in 24. avgusta 2016 o volilnem procesu v Demokratični republiki Kongo po začetku nacionalnega dialoga,

–  ob upoštevanju letnega poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 27. julija 2015 o razmerah na področju človekovih pravic in dejavnostih skupnega urada OZN za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju skupnih sporočil za javnost Afriške unije, Združenih narodov, Evropske unije in Mednarodne organizacije za frankofonijo z dne 16. februarja 2016 in 5. junija 2016 o nujnosti vključujočega političnega dialoga v Demokratični republiki Kongo in njihove zaveze, da bodo podprli kongovske akterje pri prizadevanjih za utrjevanje demokracije v državi,

–  ob upoštevanju izjav predstavnice za stike z javnostjo podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 15. avgusta 2016 o nasilju v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta EU o Demokratični republiki Kongo z dne 23. maja 2016 in 17. oktobra 2016,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Demokratični republiki Kongo, zlasti resolucij št. 2293 (2016) o podaljšanju režima sankcij za Demokratično republiko Kongo in mandatu skupine strokovnjakov in št. 2277 (2016), s katero je bil podaljšan mandat misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo (MONUSCO),

–  ob upoštevanju izjav za javnost varnostnega sveta OZN o razmerah v Demokratični republiki Kongo z dne 15. julija 2016 in 21. septembra 2016,

–  ob upoštevanju izjave sopredsednikov skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 20. septembra 2016, v kateri sta pozvala k miru, da bi krizo rešili z dialogom in ob spoštovanju ustave,

–  ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja, podpisanega 23. junija 2000 ter spremenjenega 25. junija 2005 in 22. junija 2010,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju ustave Demokratične republike Kongo, sprejete 18. februarja 2006,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je predsednik Demokratične republike Kongo od leta 2001 Joseph Kabila; ker se bo mandat predsednika Kabile končal 20. decembra 2016 in ker je predsednik Demokratične republike Kongo po ustavi lahko izvoljen za največ dva mandata, naslednje predsedniške in parlamentarne volitve pa naj bi bile sprva izvedene konec leta 2016;

B.  ker je predsednik Kabila v zadnjih dveh letih poskušal z upravnimi in tehničnimi sredstvi odložiti volitve ter tako ostati na oblasti po izteku svojega z ustavo omejenega mandata;

C.  ker je prvi poskus, da bi spremenili ustavo Demokratične republike Kongo in s tem dovolili predsedniku Kabili, da bi se potegoval za tretji mandat, leta 2015 ni uspel zaradi močnega nasprotovanja in mobilizacije civilne družbe; ker so zaradi tovrstnih poskusov začeli naraščati politična napetost, nemiri in nasilje po državi, volilni postopek pa se je, kot kaže, znašel na mrtvi točki;

D.  ker je predsednik Kabila novembra 2015 napovedal začetek nacionalnega dialoga; ker je Afriška unija nato imenovala Edema Kodja, nekdanjega togovskega predsednika vlade, za posrednika pri nacionalnem političnem dialogu; ker sta dve veliki opozicijski skupini zavrnili sodelovanje v dialogu, ki ga označujeta za nevključujočega in nedemokratičnega ter kot taktiko zavlačevanja;

E.  ker so Afriška unija, Združeni narodi, Evropska unija in Mednarodna organizacija za frankofonijo skupaj poudarili, kako pomembna sta dialog in iskanje dogovora med političnimi akterji ob spoštovanju demokracije in pravne države, ter pozvali vse kongovske politične akterje, naj v celoti sodelujejo z Edemom Kodjem;

F.  ker so predsednik Kabila in del opozicije 18. oktobra 2016 podpisali sporazum o preložitvi predsedniških volitev na april 2018; ker je predsednik Kabila, ki bo tako lahko ostal na oblasti tudi po letu 2016, v skladu s tem sporazumom imenoval novega začasnega predsednika vlade iz opozicijskih vrst, Samyja Badibango, naj vodi oblikovanje nove vlade;

G.  ker kongovske varnostne in obveščevalne službe od januarja 2015 zatirajo miroljubne aktiviste ter pripadnike opozicije in civilne družbe, ki nasprotujejo poskusom, da bi predsednik Kabila ostal na oblasti tudi po preteku z ustavo omejenih dveh mandatov;

H.  ker skupine za človekove pravice redno poročajo o slabšanju razmer na področju človekovih pravic, svobode izražanja in združevanja ter svobode do protestiranja v državi v obdobju pred volitvami, vključno z uporabo prekomerne sile proti miroljubnim demonstrantom, novinarjem, političnim voditeljem in drugim;

I.  ker vse višja stopnja nasilja, kršitev in neupoštevanja človekovih pravic in mednarodnega prava, zlasti ciljno usmerjeni ukrepi in samovoljne aretacije, negativno vplivajo na prizadevanja za ureditev in stabilizacijo razmer v Demokratični republiki Kongo;

J.  predvsem ker je bilo med protesti 19. in 20. septembra 2016 v Kinšasi domnevno ubitih več kot 50 ljudi, številni pa so pogrešani; ker so pripadniki gibanj LUCHA in Filimbi še vedno nezakonito pridržani; ker so novinarske postaje, kot sta RFI in Radio Okapi, zaprli ali pa je njihovo delovanje moteno; ker poročilo skupnega urada OZN za človekove pravice navaja, da so policisti in pripadniki varnostnih sil med protesti med 19. in 21. septembrom 2016 v 422 primerih kršili človekove pravice;

K.  ker humanitarne organizacije menijo, da se zaradi politične nestabilnosti v državi širi kaos, zaradi različnih preteklih in sedanjih kriz oslabljeno prebivalstvo pa se pogreza v skrajno revščino in negotovost, pri čemer več kot 5 milijonov ljudi trenutno potrebuje pomoč v hrani;

L.  ker je Evropska unija poudarila, da morajo kongovski deležniki vse odločitve o preložitvi volitev sprejeti v okviru vključujočega, nepristranskega in preglednega političnega dialoga in preden se predsedniku Kabili decembra 2016 izteče mandat;

M.  ker je nacionalni okvirni program za Demokratično republiko Kongo za obdobje 2014–2020, ki je iz 11. evropskega razvojnega sklada prejel 620 milijonov EUR, na prvo mesto postavil krepitev upravljanja in pravne države, vključno z reformami v sodstvu, policiji in vojski;

1.  obžaluje izgubo življenj med protesti v zadnjih nekaj tednih ter družinam žrtev in prebivalcem Demokratične republike Kongo izraža iskreno sožalje;

2.  je globoko zaskrbljen zaradi vse bolj nestabilnih razmer v Demokratični republiki Kongo v napetem predvolilnem obdobju; opozarja oblasti Demokratične republike Kongo, predvsem pa predsednika države, da je njihova dolžnost ščititi državljane na vsem nacionalnem ozemlju, zlasti pred zlorabami in kaznivimi dejanji, ter da morajo naloge upravljanja izvajati v najstrožjem spoštovanju pravne države;

3.  obžaluje, da vlada in neodvisna nacionalna volilna komisija nista uspeli izvesti predsedniških volitev v ustavno določenem roku; ponovno poziva, naj se pravočasno in uspešno izvedejo volitve, ki bodo povsem v skladu s kongovsko ustavo in Afriško listino o demokraciji, volitvah in upravljanju, ter vztraja, da je kongovska vlada dolžna karseda hitro zagotoviti spodbudno okolje za izvedbo preglednih, verodostojnih in vključujočih volitev;

4.  želi spomniti, da se je Demokratična republika Kongo v okviru Sporazuma iz Cotonouja zavezala spoštovanju načel demokracije, pravne države in človekovih pravic, med katerimi so svoboda izražanja in medijska svoboda pa tudi načelo dobrega upravljanja in preglednosti političnih funkcij; ugotavlja, da dialog, ki v okviru člena 8 Sporazuma iz Cotonouja poteka z oblastmi Demokratične republike Kongo, da bi pridobili nedvoumna pojasnila o volilnem procesu, ni uspešen;

5.  poziva EU, naj konkretno ukrepa in naj nemudoma sproži postopek v skladu s členom 96 Sporazuma iz Cotonouja in sprejme ciljno usmerjene sankcije, tudi prepoved izdajanja vizumov in zamrznitev sredstev, zoper višje uradnike in agente oboroženih sil, odgovorne za nasilno zatrtje protestov in politično mrtvo točko, ki onemogoča miren in ustaven prenos oblasti, zlasti zoper Kaleva Mutonda, generalmajorja Johna Numbija, generala Ilungo Kampeteja, generala Gabriela Amisija Kumbo in generala Célestina Kanyamo;

6.  poziva vse politične akterje, naj sodelujejo v mirnem in konstruktivnem dialogu, da bi preprečili poslabšanje te politične krize, in naj se vzdržijo nadaljnjega nasilja in provokacij; pozdravlja prizadevanja kongovske nacionalne škofovske konference za oblikovanje širšega soglasja glede politične tranzicije; poziva oblasti in opozicijo, naj se vzdržita vseh dejanj ali izjav, zaradi katerih bi se lahko še bolj širili nemiri; obenem priznava, da je potrebno prehodno obdobje, v katerem se bo lahko predsedovanje izvajalo le pod vodstvom prehodnega sveta, v katerem bo imela pomembno vlogo opozicija;

7.  je globoko zaskrbljen zaradi vse slabših razmer na področju človekovih pravic in vse večjega omejevanja političnega prostora v Demokratični republiki Kongo, zlasti pa zaradi izkoriščanja sodnega sistema v ta namen in ustrahovanja zagovornikov človekovih pravic, političnih nasprotnikov in novinarjev ter nasilja nad njimi; poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh političnih zapornikov; poziva oblasti, naj takoj odpravijo vse omejitve za medije;

8.  je globoko zaskrbljen zaradi dejanske vloge neodvisne nacionalne volilne komisije, na kateri bo v veliki meri temeljila legitimnost volilnega postopka; opozarja, da bi morala to biti nepristranska in vključujoča institucija z dovolj sredstvi za zagotovitev celovitega in preglednega postopka;

9.  poziva k popolni, temeljiti in pregledni preiskavi kršitev človekovih pravic, do katerih naj bi prišlo med protesti, da bi odkrili odgovorne zanje in jih kazensko preganjali;

10.  poziva delegacijo EU, naj še naprej podrobno spremlja razvoj dogodkov v Demokratični republiki Kongo ter uporabi vsa ustrezna sredstva in instrumente, da bi podprla zagovornike človekovih pravic in gibanja za demokracijo; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj razmisli o povečanju zmogljivosti delegacije EU za mediacijo, da bi sodelovala z Afriško unijo pri podpiranju bolj vključujočega političnega dialoga in preprečevanju nadaljnjega slabšanja politične krize in širjenja nasilja;

11.  poziva k tesnejši vključitvi Afriške unije v zagotavljanje popolnega spoštovanja kongovske ustave; poziva k stalnemu političnemu dialogu med državami območja Velikih jezer, da bi preprečili nadaljnjo destabilizacijo; v zvezi s tem pozdravlja Mednarodno konferenco za območje Velikih jezer, ki je potekala oktobra 2016 v Luandi in na kateri so ocenili razmere v Demokratični republiki Kongo;

12.  opominja, da sta mir in varnost temeljna pogoja za uspešno izvedbo volitev in stabilno politično okolje; ob tem pozdravlja, da so podaljšali mandat misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo ter okrepili njena pooblastila pri zaščiti civilistov in varstvu človekovih pravic v okviru volitev;

13.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi kritičnih humanitarnih razmer v Demokratični republiki Kongo; poziva EU in njene države članice, naj še naprej pomagajo prebivalcem Demokratični republiki Kongo, da bi izboljšali življenjske razmere najbolj ranljivih skupin in odpravili posledice razseljevanja, neustrezne prehranske varnosti in naravnih nesreč;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in parlamentu Demokratične republike Kongo, Afriški uniji, svetu AKP-EU, generalnemu sekretarju OZN in Svetu OZN za človekove pravice.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0085.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0290.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov