Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0074/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0074/2017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Stredoafrickej republike

18.1.2017 - (2017/2507(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B8-0074/2017)
ECR (B8-0076/2017)
EFDD (B8-0085/2017)
PPE (B8-0092/2017)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke v mene skupiny ECR
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD


Postup : 2017/2507(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0074/2017
Predkladané texty :
RC-B8-0074/2017
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Stredoafrickej republike

(2017/2507(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Stredoafrickej republike (SAR), najmä zo 7. júna 2016 o operáciách na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou[1],

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2301 (2016), ktorou sa obnovuje mandát viacrozmernej integrovanej stabilizačnej misie Organizácie Spojených národov v Stredoafrickej republike (MINUSCA) do 15. novembra 2017 a ktorú prijala Bezpečnostná rada na svojom 7747. zasadnutí 26. júla 2016,

–  so zreteľom na správu OSN o ľudských právach zo 14. decembra 2016 a na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zo 6. januára 2017 o útokoch na misiu MINUSCA,

–  so zreteľom na spolupredsedníctvo podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) Federicy Mogheriniovej a prezidenta SAR Faustina-Archanga Touadéru na bruselskej konferencii o Stredoafrickej republike, ktorá sa konala 17. novembra 2016,

–  so zreteľom na brífing EÚ o SAR, ktorý sa uskutočnil 21. októbra 2016 pod vedením Jej Excelencie Joanne Adamsonovej, podpredsedníčky Delegácie Európskej únie pri Organizácii Spojených národov, na Oddelení pre operácie na udržiavanie mieru Organizácie Spojených národov;

–  so zreteľom na správu nezávislej expertky OSN vymenovanej Radou pre ľudské práva na účely monitorovania, podávania správ a poskytovania poradenstva k situácii v oblasti ľudských práv v SAR z 22. júla 2016 a na jej vyhlásenie zo 16. novembra 2016 pred stretnutím darcov v Bruseli,

–  so zreteľom na závery Rady o SAR z 9. februára 2015, 20. júla 2015, zo 14. marca 2016 a z 19. apríla 2016 o pokojnom priebehu volieb v SAR,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu konfigurácie Komisie pre budovanie mieru pre SAR z 8. júla 2016 počas brífingu Bezpečnostnej rady OSN o SAR,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu z roku 1998, ktorý Stredoafrická republika ratifikovala v roku 2001,

–  so zreteľom na Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, ktorý SAR podpísala,

–  so zreteľom na správu Amnesty International z 11. januára 2017 s názvom The long wait for justice: accountability in Central African Republic,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Stredoafrická republika, ktorá sa vymanila z násilného konfliktu medzi povstaleckou koalíciou Seleka a skupinami domobrany antibalaka, dosiahla od roku 2013 aj za podpory medzinárodného spoločenstva pozoruhodný pokrok, keď dokázala obnoviť ústavný poriadok pokojnou a úspešnou organizáciou volieb a zavŕšiť politickú transformáciu;

B.  keďže i napriek tomuto politickému pokroku je SAR i naďalej v zovretí nestability a sporadických nepokojov, ktoré sa stupňujú v dôsledku násilných zrážok na viacerých miestach, vyúsťujúcich do hromadného vysídľovania obyvateľstva v západnej, severnej a vo východnej časti krajiny; keďže aj chýbajúce občianske slobody, rodová nerovnosť, obmedzenia slobody náboženského vyznania alebo viery a napätie medzi jednotlivými komunitami sú i naďalej dôvodom na vážne znepokojenie, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv v SAR;

C.  keďže v rámci misie OSN je priamo na mieste v SAR 10 750 členov jednotiek na udržiavanie mieru, ale časť civilistov sa sťažuje, že misia nevyvíja dostatočné úsilie na ich ochranu proti desiatkami ozbrojených skupín; keďže v správe OSN o ľudských právach zo 14. decembra 2016 o svojvoľnom zabíjaní sa spomína sexuálne násilie v SAR;

D.  keďže misia MINUSCA podporila v decembri 2016 nový dialóg medzi 11 zo 14 ozbrojených skupín a vládou ako súčasť prebiehajúceho úsilia o odzbrojenie odštiepeneckých skupín v SAR; keďže podľa misie MINUSCA sa hliadkujúci príslušníci misie 4. januára 2017 vracali z mesta Koui, keď na nich zaútočilo približne 50 útočníkov asi 60 km (37 míľ) západne od mesta Obo a dvaja príslušníci sa stali obeťou neznámych útočníkov, pričom 7. januára 2017 došlo severozápadne od Bokayi k podobnému útoku, pri ktorom prišiel o život jeden člen misie;

E.  keďže obnova sektora spravodlivosti je stále iba v počiatkoch a policajné kapacity sú naďalej mimoriadne obmedzené, čo pri absencii fungujúceho právneho systému znamená, že na zastavenie alebo riešenie porušovania ľudských práv a postavenie páchateľov pred súd bolo prijatých len málo opatrení;

F.  keďže podľa Amnesty International je absencia spravodlivosti v SAR taká kritická, že niektoré obete sú nútené žiť každodenný život po boku útočníkov, keďže stovky z nich utiekli v rámci rozsiahlych útekov z väzenia a mnohí z tých, ktorí boli obvinení zo spáchania tých najhorších zločinov, neboli nikdy zatknutí; keďže funguje len 8 z 35 väzníc a mimo hlavného mesta Bangui pôsobí len málo súdov;

G.  keďže od augusta 2016 bol v SAR zaznamenaný znepokojivý nárast počtu prípadov porušenia ľudských práv podľa medzinárodného humanitárneho práva, ktorých sa dopustili rôzne zoskupenia bývalej skupiny Seleka, skupiny domobrany antibalaka a skupiny, ktoré sa k nim pridružili, pričom možno konštatovať minimálne 100 prípadov zabitia, nútené vysídľovanie civilného obyvateľstva a ničenie majetku; keďže organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práv informovali o ťažkých bojoch v SAR, ku ktorým došlo koncom novembra 2016 medzi dvoma skupinami Seleka a pri ktorých prišlo o život najmenej 14 civilistov a 76 osôb bolo zranených;

H.  keďže podľa Vladimira Monteira, hovorcu misie MINUSCA v Bangui, sú terčom týchto útokov nielen členovia mierových jednotiek OSN, ale aj humanitárni pracovníci a civilné obyvateľstvo;

I.  keďže medzi 28. a 30. novembrom 2016 prišlo najmenej 115 osôb o život pri potýčkach medzi dvoma skupinami (v oboch prípadoch išlo o odštiepenecké zoskupenia skupiny Seleka – Ľudový front za obnovu Stredoafrickej republiky (Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique, FPRC) a Úniu za mier v Stredoafrickej republike (l’Union pour la Paix en Centrafrique, UPC)) o kontrolu nad cestami vedúcimi k diamantovým baniam v okolí Kalagy, mesta ležiaceho 45 km od mesta Bria, na ktorých obe skupiny vyberajú „cestnú daň“, a to najmä v banských oblastiach a na migračných trasách pastierskej komunity Fulbov;

J.  keďže v máji 2016 prijal piaty výbor OSN prierezovú rezolúciu o udržiavaní mieru, v ktorej uvítal odhodlanie generálneho tajomníka v plnej miere uplatňovať politiku nulovej tolerancie, opätovne potvrdil potrebu lepšej koordinácie v záujme podpory obetí a rozšíril politiku OSN v oblasti transparentnosti o obvinenia zo sexuálneho vykorisťovania a zneužívania;

K.  keďže VP/PK Federica Mogherini a prezident Stredoafrickej republiky Faustin-Archange Touadéra mobilizovali 17. novembra 2016 medzinárodné spoločenstvo s cieľom získať politickú podporu a konkrétne záväzky na podporu ambiciózneho programu orgánov SAR zameraného na dosiahnutie mieru, bezpečnosti a zmierenia v krajine, ako aj na podporu rozvoja a oživenia hospodárstva;

L.  keďže podľa OSN čelí takmer polovica obyvateľov SAR potravinovej neistote a potrebuje humanitárnu pomoc; keďže 40 % detí vo veku do troch rokov trpí chronickou podvýživou a jedno z piatich detí sa nedožije piatich rokov života;

M.  keďže v tomto roku bude humanitárnu pomoc potrebovať odhadom 2,2 milióna ľudí vrátane 1,1 milióna detí; keďže na konci roka 2016 bolo podľa odhadov 420 000 vnútorne vysídlených osôb a ďalších 453 000 hľadalo útočisko v susedných krajinách;

N.  keďže v posledných troch rokoch je Európska únia pre SAR najväčším poskytovateľom pomoci a krajine poskytla 500 miliónov EUR; keďže pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, len samotná Komisia vyčlenila od konca decembra 2013 spolu 124 miliónov EUR (okrem 30 miliónov EUR pre stredoafrických utečencov v susedných krajinách); keďže na bruselskej konferencii darcov, ktorá sa uskutočnila 17. novembra 2016, informovala EÚ o dodatočných finančných prostriedkoch vo výške 409 miliónov EUR na financovanie potrieb v oblasti obnovy a budovania mieru a humanitárnych potrieb v Stredoafrickej republike;

O.  keďže Armáda božieho odporu (LRA) zintenzívnila svoje aktivity v celej východnej časti SAR a rozšírila ich za hranice mimo banských oblastí, čo prinieslo útoky, pri ktorých došlo k rabovaniu, svojvoľnému zbavovaniu slobody, ničeniu a konfiškácii majetku s dosahom na civilistov, ako aj k únosom; keďže na základe údajov nástroja na monitorovanie krízy (LRA crisis tracker) stála Armáda božieho odporu od januára 2016 za únosom 344 osôb vrátane viac než 60 detí, pričom v oblastiach, v ktorých pôsobí, boli tiež tisíce vysídlených civilistov;

P.  keďže EÚ 15. júla 2014 zriadila prvý trustový fond EÚ s účasťou mnohých darcov nazvaný Bêkou, ktorý je určený pre SAR a ktorý prispieva k stabilizácii a obnove krajiny;

Q.  keďže celková bezpečnostná situácia sa od roku 2013 zlepšila, a to najmä v Bangui, zostáva však neistá, pričom za posledné mesiace opäť vypuklo viacero násilností; keďže zločiny, ako sú vražda, mučenie, sexuálne násilie, krádež, únos, ničenie majetku a nezákonné obchodovanie so zbraňami a ich vlastnenie, sa naďalej páchajú v celej krajine;

R.  keďže v rámci Svetového potravinového programu bolo oznámené, že pre finančné obmedzenia bude treba ďalej obmedziť objem potravín, ktoré možno dodať, a že do februára 2017 by mohlo dôjsť k úplnému zastaveniu distribúcie potravín;

S.  keďže nezákonné obchodovanie s diamantmi a drevom a ich ťažba podnecujú konflikty, keďže prispievajú k financovaniu ozbrojených skupín;

T.  keďže Medzinárodná organizácia frankofónie (MOF) pracuje nepretržite od roku 2003 na posilňovaní demokracie, právneho štátu a mieru v SAR a pokračuje v činnosti aj v súčasnej situácii obnovy po skončení krízy; keďže činnosť MOF má zásadný význam pri posilňovaní kapacít stredoafrických orgánov, poskytovaní technickej podpory na zriadenie osobitného trestného súdu, podpore vytvorenia Národnej komisie pre ľudské práva, podpore posilnenia administratívneho a právneho rámca volieb, poskytovaní technickej podpory na vykonávanie programov odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie, ako aj reformy sektora bezpečnosti (DDR-SSR) a pri poskytovaní technickej podpory pre osobitný trestný súd mobilizáciou francúzsky hovoriacich sudcov;

1.  víta úsilie prezidenta Touadéru a jeho vlády o podporu mieru a zmierenia v Stredoafrickej republike v kontexte desaťročí zaostalosti a nestability a niekoľkých rokov ozbrojeného konfliktu; vyzýva vládu SAR, aby ďalej zintenzívnila toto úsilie, najmä pokiaľ ide o dialóg s ozbrojenými skupinami, reformu sektora bezpečnosti a odzbrojenie, demobilizáciu a reintegráciu, ako aj obnovu spravodlivosti a trestného práva s cieľom bojovať proti beztrestnosti;

2.  rozhodne odsudzuje stratu prostriedkov na živobytie a majetku, ako aj porušovanie a zneužívanie medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva, čo zahŕňa svojvoľné zabíjanie, sexuálne násilie, neľudské zaobchádzanie a všetky formy útokov, ako aj agresiu a provokácie namierené proti civilnému obyvateľstvu a príslušníkom mierových jednotiek; pripomína, že takéto cielené útoky môžu podľa medzinárodného humanitárneho práva predstavovať vojnové zločiny; vyjadruje úprimnú sústrasť vládam Maroka a Bangladéša, rodinám obetí a členom misie MINUSCA; zdôrazňuje, že útoky na členov mierových jednotiek sú neprijateľné a v rozpore so všetkými medzinárodnými normami;

3.  domnieva sa, že mierové konanie spojených volieb 14. februára 2016 v SAR za významnej účasti voličov je reálnym úspechom procesu politickej transformácie; vyjadruje uznanie orgánom za ich úsilie, ktorým posilnili dôveryhodnosť a transparentnosť volieb; víta záväzok misie MINUSCA a podporu poskytnutú prostredníctvom operácie Sangaris, ktoré vo veľkej miere prispeli k pokojnému priebehu volebného procesu;

4.  dôrazne podporuje právomoc generálneho tajomníka OSN na vykonávanie politiky OSN v oblasti transparentnosti (nulová tolerancia) v prípadoch údajného sexuálneho vykorisťovania a zneužívania a víta iniciatívy, ktoré doposiaľ vykonal v SAR; vyzýva členské štáty OSN, aby zabezpečili, aby tímy misie MINUSCA pre správanie, disciplínu a vnútorný dohľad získali potrebné zdroje na účinnú reakciu na prípady sexuálneho vykorisťovania a zneužívania a iné trestné činy;

5.  zdôrazňuje mimoriadnu dôležitosť bezpečnosti; v tomto smere zdôrazňuje potrebu reforiem zameraných na transformáciu ozbrojených síl SAR na profesionálnu, demokraticky kontrolovanú a etnicky reprezentatívnu armádu; víta rozhodnutie Európskej rady z 19. apríla 2016 o zriadení vojenskej výcvikovej misie v SAR (EUTM RCA) s cieľom prispieť k reforme sektora obrany tejto krajiny; očakáva, že sa tým napomôže modernizácia a zvýšenie efektívnosti a inkluzívnosti ozbrojených síl Stredoafrickej republiky (FACA) prostredníctvom strategického poradenstva ministerstvu obrany a generálnemu štábu SAR, ako aj vzdelávania a odbornej prípravy;

6.  vyzýva vládu SAR, aby začala urýchlené a nestranné vyšetrovanie všetkých údajných prípadov porušenia ľudských práv a humanitárneho práva, náležite stíhala zodpovedné osoby – zločincov a vrahov, ktorých treba postaviť pred súd bez ohľadu na to, k akej skupine patria – a poskytla obetiam primeranú nápravu; rozhodne podporuje urýchlené vytvorenie osobitného trestného súdu (očakáva sa do polovice roka 2017), ktorý treba udržateľným spôsobom financovať, aby bola zaručená zodpovednosť a ukončená súčasná všeobecne rozšírená beztrestnosť; víta, že OSN v decembri 2016 začala proces prijímania ôsmich medzinárodných sudcov;

7.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že systém spravodlivosti v SAR, ktorý bol pred občianskou vojnou už beztak nedostatočný, bol v dôsledku pokračujúcich bojov výrazne oslabený, čo viedlo k zničeniu mnohých súdnych záznamov a prinútilo zamestnancov súdov k odchodu do exilu; vyzýva vládu SAR, aby za podpory medzinárodného spoločenstva v značnej miere investovala do svojho systému súdnictva vrátane obnovy svojich súdov, policajných zložiek a väzníc; zároveň pripomína, že zárukou úspechu je len dodržiavanie zásad dobrej demokratickej správy a dobrej správy hospodárskych záležitostí pri uplatňovaní konštruktívneho prístupu k dialógu v duchu fóra z Bangui;

8.  osobitne zdôrazňuje dôležitosť úzkej koordinácie so zúčastnenými partnermi, najmä s orgánmi SAR, Európskej únie, Svetovej banky a OSN, v záujme zaistenia dobrej spolupráce a komplementárnosti prebiehajúceho úsilia zameraného na opätovné nastolenie stability v SAR; naliehavo žiada, aby sa prijali okamžité opatrenia na boj proti beztrestnosti za vojnové a iné zločiny a aby bola poskytnutá pomoc pri obnove systému súdnictva, keďže nedostatok spravodlivosti prispel k zvýšenému výskytu násilných zrážok v uplynulých mesiacoch;

9.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v dôsledku chýbajúcich finančných prostriedkov Svetovému potravinovému programu OSN (WFP) hrozí, že čoskoro bude nevyhnutné zastaviť pomoc z programu pre 150 000 ľudí v krízou zmietanej SAR, ktorí boli násilne vysídlení; konštatuje, že potraviny distribuované v rámci WFP majú pre tieto vysídlené osoby, ktoré prišli o všetko, životný význam a že zastavenie pomoci by malo na ich životy dramatický vplyv; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva darcov, aby dodržali svoje záväzky voči WFP a zabránili akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu dodávok humanitárnej pomoci;

10.  víta zintenzívnenie humanitárnej angažovanosti EÚ a členských štátov v SAR s ohľadom na meniace sa potreby; vyzýva všetkých medzinárodných darcov, aby podporili financovanie humanitárnej pomoci EÚ vrátane WFP a pomohli osobám v SAR postihnutým krízou, tak vo vnútri krajiny, ako aj utečencom v susedných krajinách;

11.  vyzýva SAR, aby vypracovala vnútroštátne politiky a legislatívne rámce, ktoré by primerane chránili ľudské práva vysídlených osôb vrátane slobody pohybu; tiež ju vyzýva, aby prijala trvalé riešenia pre vysídlené osoby a utečencov vrátane dobrovoľného, trvalého, bezpečného a dôstojného návratu do ich domovov a miestnej integrácie alebo presídlenia;

12.  vyjadruje presvedčenie, že dialóg je i naďalej jediným spôsobom na zabezpečenie trvalého mieru v regiónoch SAR postihnutých konfliktom, a naliehavo žiada vládu, aby konkrétnym spôsobom reagovala na obavy medzinárodného spoločenstva pri riešení kríz prijatím proaktívneho prístupu k zaisteniu bezpečnosti pre miestne obyvateľstvo;

13.  vyzýva vládu SAR podporovanú jej medzinárodnými partnermi, aby naliehavo plnila svoj národný plán pre obnovu a budovanie mieru, najmä posilnením kapacít národných bezpečnostných síl, odzbrojovaním, demobilizáciou a reintegráciou ozbrojených skupín a prostredníctvom boja proti beztrestnosti;

14.  vyzýva orgány SAR, aby vypracovali vnútroštátnu stratégiu na boj proti fenoménu sietí nezákonnej ťažby a nezákonného obchodovania v súvislosti s prírodnými zdrojmi;

15.  navrhuje OSN, aby v rámci misie MINUSCA vytvorila bunku na boj proti nezákonnému obchodovaniu s diamantmi, drevom, so zlatom a slonovinou, ako aj proti vojensky organizovanému pytliactvu;

16.  vyzýva medzinárodné spoločnosti obchodujúce s diamantmi, aby zastavili podnecovanie konfliktu a porušovanie ľudských práv tým, že nakupujú nezákonne vyťažené a predávané diamanty zo Stredoafrickej republiky;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a orgánom Stredoafrickej republiky, Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, inštitúciám Africkej únie, Hospodárskemu spoločenstvu stredoafrických štátov, Parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ a členským štátom EÚ.