Predlog skupne resolucije - RC-B8-0074/2017Predlog skupne resolucije
RC-B8-0074/2017

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Srednjeafriški republiki

18.1.2017 - (2017/2507(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B8‑0074/2017)
ECR (B8‑0076/2017)
EFDD (B8‑0085/2017)
PPE (B8‑0092/2017)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Monica Macovei, Arne Gericke v imenu skupine ECR
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD


Postopek : 2017/2507(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0074/2017
Predložena besedila :
RC-B8-0074/2017
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Srednjeafriški republiki

(2017/2507(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Srednjeafriški republiki, predvsem z dne 7. junija 2016 o operacijah v podporo miru – sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo[1],

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2301 (2016) o podaljšanju mandata večrazsežnostne integrirane stabilizacijske misije Združenih narodov v Srednjeafriški republiki (MINUSCA) do 15. novembra 2017, ki jo je varnostni svet sprejel na 7747. seji dne 26. julija 2016,

–  ob upoštevanju poročila OZN o človekovih pravicah z dne 14. decembra 2016 in izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 6. januarja 2017 o napadih na misijo MINUSCA,

–  ob upoštevanju sopredsednikovanja visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije Federice Mogherini ter predsednika Srednjeafriške republike Faustin-Archangea Touadéraja bruseljski konferenci o Srednjeafriški republiki dne 17. novembra 2016,

–  ob upoštevanju predstavitve EU o Srednjeafriški republiki z dne 21. oktobra 2016, ki jo je imela namestnica vodje delegacije Evropske unije pri Združenih narodih Joanne Adamson na Oddelku za operacije za ohranjanje miru Združenih narodov,

–  ob upoštevanju poročila neodvisne strokovnjakinje Združenih narodov z dne 22. julija 2016, ki jo je imenoval Svet OZN za človekove pravice za spremljanje, poročanje in svetovanje o razmerah na področju človekovih pravic v Srednjeafriški republiki, in njeni izjave z dne 16. novembra 2016 pred srečanjem donatorjev v Bruslju,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Srednjeafriški republiki z dne 9. februarja 2015, 20. julija 2015 in 14. marca 2016 ter 19. aprila 2016 o miroljubni izvedbi volitev v Srednjeafriški republiki,

–  ob upoštevanju izjave predsednika posebnega sveta Komisije za izgradnjo miru v Srednjeafriški republiki na predstavitvi v varnostnem svetu OZN o Srednjeafriški republiki, 8. julija 2016,

–  ob upoštevanju revidiranega Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča iz leta 1998, ki ga je Srednjeafriška republika ratificirala leta 2001,

–  ob upoštevanju izbirnega protokola h konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih, ki jo je Srednjeafriška republika podpisala,

–  ob upoštevanju poročila Amnesty International z dne 11. januarja 2017 z naslovom The long wait for Justice: Accountability in Central African Republic (Dolgo pričakovana pravica: odgovornost v Srednjeafriški republiki);

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Srednjeafriška republika po koncu nasilnega konflikta med koalicijo upornikov Séléka in milico Anti-balaka od leta 2013 dosegla zavidljiv napredek s podporo mednarodne skupnosti, saj je ponovno vzpostavila ustavni red, organizirala mirne in uspešne volitve ter dokončala politično tranzicijo;

B.  ker so razmere v Srednjeafriški republiki kljub političnemu napredku še vedno nestabilne, občasne nemire pa stopnjujejo nasilni spopadi na številnih krajih, zaradi katerih se je prebivalstvo na zahodu, severu in vzhodu države večkrat razselilo; ker so pomanjkanje državljanskih svoboščin, neenakost spolov, omejitve svobode veroizpovedi in prepričanja ter napetosti med skupnostmi še vedno resna nerešena vprašanja na področju človekovih pravic v tej državi;

C.  ker je v okviru misije OZN na terenu v državi do 10.750 mirovnikov, vendar se nekateri civilisti pritožujejo, da to ni dovolj za zaščito pred več deset oboroženimi skupinami; ker je 14. decembra 2016 Svet OZN za človekove pravice v poročilu o samovoljnih usmrtitvah omenjal spolno nasilje v Srednjeafriški republiki;

D.  ker je decembra 2016 misija MINUSCA podprla nov dialog med 11 od 14 oboroženih skupin in vlado kot del stalnih prizadevanj za razorožitev frakcij v Srednjeafriški republiki; ker je po navedbah misije MINUSCA 4. januarja 2017 njene mirovnike na patrulji, ko so se vračali iz mesta Koui, okoli 60 km zahodno od kraja Obo napadlo približno 50 napadalcev, dva pa so neznani uporniki ubili, podoben napad pa se je zgodil tudi 7. januarja 2017 na severovzhodu Bokayija, ko je bil ubit en mirovnik;

E.  ker je obnova pravosodja še v povojih in so zmogljivosti policije še vedno izredno omejene, to pa skupaj z nedelujočim sodnim sistemom pomeni, da je bilo sprejetih zelo malo ukrepov, da bi ustavili ali obravnavali zlorabe človekovih pravic in storilce privedli pred sodišče;

F.  ker je po navedbah Amnesty International pomanjkanje pravosodja v Srednjeafriški republiki tako močno, da so nekatere žrtve prisiljene živeti skupaj s svojimi napadalci, saj je več sto zločincev v obsežnih pobegih pobegnilo iz zapora, številni obtoženi najhujših zločinov pa nikoli niti niso bili aretirani; ker obratuje samo 8 od 35 zaporov, zunaj prestolnice Bangui pa deluje le malo sodišč;

G.  ker od avgusta 2016 v državi beležijo skrb zbujajoče povečanje števila primerov kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, katerih storilci so različne frakcije nekdanje Séléke, Anti-baka in njunih povezanih skupin, rezultat teh kršitev pa je vsaj 100 umorov, prisilno razseljevanje civilnega prebivalstva in uničevanje lastnine; ker so organizacije za pravice poročale o resnih spopadih v Srednjeafriški republiki pozno novembra 2016 med dvema skupinama Séléke, zaradi katerih je umrlo vsaj 14 civilistov, 76 pa je bilo ranjenih;

H.  ker po navedbah Vladimira Monteira, uradnega govorca misije MINUSCA v Banguiju, tarče teh napadov niso samo mirovniki OZN, temveč tudi humanitarni akterji in civilno prebivalstvo;

I.  ker je med 28. in 30. novembrom 2016 vsaj 115 ljudi umrlo zaradi spopadov, ki so izbruhnili med dvema skupinama (obe frakciji iz koalicije Séléka – Ljudska fronta za obnovitev Srednjeafriške republike (Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) in Unija za mir v Srednjeafriški republiki (l’Union pour la paix en Centrafrique (ESP)) v zvezi z nadzorom nad cestami, ki vodijo do rudnikov diamantov okoli mesta Kalaga, približno 45 km od mesta Bria, kjer obe strani pobirata „cestnino“, zlasti na rudarskih območjih in na migracijskih poteh fulanskih pastirjev;

J.  ker je peti odbor Organizacije združenih narodov maja 2016 sprejel medsektorsko resolucijo o ohranjanju miru, v kateri je pozdravil odločnost generalnega sekretarja, da v celoti izvaja politiko ničelne tolerance, ponovno potrdil, da je treba bolje usklajevati podporo žrtvam, ter razširil politiko OZN o preglednosti glede obtožb o spolnem izkoriščanju in zlorabi;

K.  ker sta 17. novembra 2016 podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Federica Mogherini in predsednik Srendnjeafriške republike Faustin-Archange Touadéra mobilizirala mednarodno skupnost, da bi pridobili politično podporo in konkretne zaveze v podporo ambiciozni agendi oblasti Srednjeafriške republike, s katero bi dosegli mir, varnost in spravo po vsej državi ter spodbudili razvoj in gospodarsko okrevanje;

L.  ker se po navedbah OZN skoraj polovica prebivalcev Srednjeafriške republike sooča z neustrezno prehransko varnostjo in potrebuje humanitarno pomoč; ker je 40 % otrok, mlajših od treh let, kronično podhranjenih in ker vsak peti otrok ne bo doživel svojega petega rojstnega dne;

M.  ker se ocenjuje, da bo letos 2,2 milijona ljudi potrebovalo humanitarno pomoč, vključno z 1,1 milijonom otrok; ker je bilo konec leta 2016 po ocenah notranje razseljenih 420 000 ljudi, dodatnih 453 000 pa je pobegnilo v sosednje države;

N.  ker je bila Evropska unija v zadnjih treh letih največja darovalka pomoči Srednjeafriški republiki, saj ji je namenila več kot 500 milijonov EUR; ker je od decembra 2013 Komisija sama zagotovila 124 milijonov EUR humanitarne pomoči (poleg 30 milijonov EUR za srednjeafriške begunce v sosednjih državah); ker je EU na donatorski konferenci v Bruslju 17. novembra 2016 napovedala dodatnih 409 milijonov EUR financiranja za obnovo, izgradnjo miru in humanitarne potrebe v Srednjeafriški republiki;

O.  ker je Gospodova odporniška vojska (Lord’s Resistance Army – LRA) okrepila svoje dejavnosti na vzhodu države in širi onkraj rudarskih območij, njeni napadi pa vključujejo ropanje, samovoljne odvzeme prostosti, uničevanje in zaplembo civilnega premoženja ter ugrabitve; ker je Gospodova odporniška vojska po podatkih platforme LRA Crisis Tracker od januarja 2016 domnevno ugrabila 344 ljudi, od tega več kot 60 otrok, na področjih, kjer je dejavna, pa je razseljenih več tisoč državljanov;

P.  ker je EU 15. julija 2014 ustanovila prvi večstranski skrbniški sklad EU, ki se imenuje Bêkou – namenjen je Srednjeafriški republiki ter prispeva k stabilizaciji in obnovi države;

Q.  ker so se splošne varnostne razmere od leta 2013 izboljšale, zlasti v Banguiju, a so še vedno nestabilne, v zadnjih mesecih pa vse pogosteje prihaja do izbruhov nasilja; ker se hudodelstva, kot so umori, mučenje, spolno nasilje, kraje, ugrabitve, uničevanje lastnine ter nezakonita trgovina in posedovanje orožja nadaljujejo po vsej državi;

R.  ker je Svetovni program za hrano zaradi omejenega financiranja napovedal, da bo treba dodatno zmanjšati količino hrane, ki jo lahko zagotovi in da jo bo do februarja 2017 morda v celoti nehal deliti;

S.  ker izkopavanje diamantov ter nezakonita trgovina z njimi in lesom podžigata konflikt, saj omogočata financiranje oboroženih skupin;

T.  Ker si Mednarodna organizacija za frankofonijo od leta 2003 nenehno prizadeva za krepitev demokracije, pravne države in miru v Srednjeafriški republiki ter svoje delo nadaljuje tudi med sedanjo obnovo države po krizi; ker je njeno delo bistvenega pomena za krepitev zmogljivosti srednjeafriških institucij, saj zagotavlja tehnično pomoč pri izvajanju posebnega kazenskega sodišča, je podprla ustanovitev nacionalne komisije za človekove pravice, podpira krepitev upravnega in pravnega okvira za volitve, zagotavlja tehnično pomoč za programe razorožitve, demobilizacije, reintegracije in reform varnostnega sektorja ter z mobilizacijo francosko govorečih sodnikov zagotavlja tehnično pomoč posebnemu kazenskemu sodišču;

1.  pozdravlja prizadevanja predsednika Touadéraja in njegove vlade pri spodbujanju miru in sprave v Srednjeafriški republiki glede na desetletja nerazvitosti in nestabilnosti ter več let trajajoče oborožene konflikte; poziva vlado Srednjeafriške republike, naj ta prizadevanja še okrepi, zlasti pri dialogu z oboroženimi skupinami, reformi varnostnega sektorja ter razoroževanju, demobilizaciji in ponovni integraciji, ter ponovno vzpostavi pravosodne in kazenske verige za boj proti nekaznovanosti;

2.  ostro obsoja izgubo možnosti za preživetje in lastnine ter kršitve in zlorabe mednarodnega prava človekovih pravic in humanitarnega prava, vključno s samovoljnimi poboji, spolnim nasiljem in nehumanim ravnanjem ter vsemi oblikami napadov in izzivanja civilnega prebivalstva in pripadnikov mirovnih sil; opozarja, da bi ti ciljno usmerjeni napadi lahko pomenili vojna hudodelstva po mednarodnem humanitarnem pravu; izreka iskreno sožalje maroški in bangladeški vladi, družinam žrtev in misiji MINUSCA; poudarja, da so napadi na pripadnike mirovnih sil nesprejemljivi in proti vsem mednarodnim normam;

3.  meni, da je miren potek združenih volitev v Srednjeafriški republiki dne 14. februarja 2016 s precej visoko volilno udeležbo uspeh pri procesu politične tranzicije; izraža pohvalo oblastem pri prizadevanjih za večjo verodostojnost in preglednost volitev; pozdravlja zavezanost misije MINUSCA in podporo operacije Sangaris, ki sta znatno prispevali k mirnemu poteku volitev;

4.  močno podpira pristojnost generalnega sekretarja OZN za izvajanje politike preglednosti OZN pri obtožbah o spolnem izkoriščanju in spolnih zlorabah (ničelna toleranca) in pozdravlja njegove dosedanje pobude v Srednjeafriški republiki; poziva države članice OZN, naj zagotovijo, da bosta skupina za ravnanje in disciplino ter skupina za notranji nadzor pri misiji MINUSCA prejeli dovolj sredstev za učinkovit odziv na primere spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab in druga kazniva dejanja;

5.  poudarja, da je varnost izrednega pomena; v zvezi s tem želi izpostaviti, da so potrebne reforme za preoblikovanje oboroženih sil Srednjeafriške republike v poklicno in demokratično nadzorovano vojsko, v kateri bi bile zastopane vse etnične skupine; pozdravlja sklep Evropskega sveta z dne 19. aprila 2016 o vzpostavitvi misije za vojaško usposabljanje v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA), ki bo prispevala k reformi obrambnega sektorja v tej državi; pričakuje, da bo s strateškim svetovanjem obrambnemu ministrstvu Srednjeafriške republike in splošnemu osebju ter izobraževanjem in usposabljanjem pripomogla k posodobitvi, boljši učinkovitosti in bolj vključujoči naravi vojaških sil te države;

6.  poziva vlado Srednjeafriške republike, naj takoj začne nepristranske preiskave vseh domnevnih kršitev prava človekovih pravic in humanitarnega prava, ustrezno preganja vse odgovorne – kriminalce in morilce je treba privesti pred sodišče, ne glede na to, kateri skupini pripadajo – in zagotovi ustrezna pravna sredstva žrtvam kršitev; odločno podpira hitro ustanovitev posebnega kazenskega sodišča predvidoma do sredine leta 2017, ki ga bo treba trajno financirati, da bi moglo zagotoviti odgovornost in odpraviti nekaznovanost, ki je sedaj razširjena; pozdravlja, da je OZN decembra 2016 začela postopek zaposlitve osmih mednarodnih sodnikov;

7.  obžaluje, da je pravosodni sistem Srednjeafriške republike, ki je bil šibek že pred izbruhom državljanske vojne, močno ogrožen zaradi nadaljevanja spopadov, v katerih so bile uničene številne kazenske evidence, pravno osebje pa je bilo prisiljeno v izgnanstvo; poziva vlado te države, naj ob podpori mednarodne skupnosti, močno vlaga v svoj pravosodni sistem, vključno z obnovo sodišč, policijskih sil in zaporov; opozarja tudi, da je uspeh mogoč samo, če se bodo te dejavnosti izvajale ob spoštovanju načel dobrega demokratičnega in gospodarskega upravljanja na podlagi konstruktivnega pristopa k dialogu v duhu foruma iz Banguija;

8.  poudarja zlasti pomen tesnega usklajevanja s partnerji, predvsem z oblastmi Srednjeafriške republike, Evropsko unijo, Svetovno banko in OZN, da bi zagotovili uspešno sodelovanje in dopolnjevanje sedanjih prizadevanj za ponovno vzpostavitev stabilnosti v Srednjeafriški republiki; poziva, da so potrebni takojšnji ukrepi za boj proti nekaznovanosti za vojna in druga hudodelstva ter za ponovno vzpostavitev sodnega sistema, saj je odsotnost pravice prispevala k povečanju števila nasilnih spopadov v zadnjih mesecih;

9.  obžaluje, da obstaja tveganje, da bi Svetovni program OZN za hrano zaradi pomanjkanja finančnih sredstev kmalu moral prekiniti zagotavljanje pomoči 150 000 ljudem v Srednjeafriški republiki, kjer vlada kriza, ki so bili razseljeni zaradi nasilja; ugotavlja, da je hrana, ki jo zagotavlja ta program, zanje rešilna bilka, saj so ostali brez vsega, ter da bi prekinitev pomoči močno zaznamovala njihovo življenje; v zvezi s tem poziva donatorje, naj spoštujejo svoje zaveze Svetovnemu programu za hrano, da bi preprečili, da bi se zagotavljanje humanitarne pomoči še poslabšalo;

10.  pozdravlja, da so EU in države članice zaradi vse večjih potreb okrepile humanitarno delovanje v Srednjeafriški republiki; poziva vse mednarodne donatorje, naj podprejo humanitarno pomoč EU, vključno s Svetovnim programom za hrano, in pomagajo ljudem, ki jih je prizadela kriza v tej državi, tako znotraj njenih meja kot beguncem v sosednjih državah;

11.  poziva Srednjeafriško republiko, naj razvije nacionalne politike in zakonodajne okvire, ki bodo ustrezno ščitili človekove pravice razseljenih oseb, vključno s svobodo gibanja; poziva jo tudi, naj poišče trajne rešitve za razseljene osebe in begunce, vključno s prostovoljno, trajno, varno in dostojanstveno vrnitvijo domov ter lokalnim vključevanjem ali preselitvijo;

12.  meni, da je dialog edini način za zagotovitev trajnega miru na območjih v Srednjeafriški republiki, kjer vladajo konflikti, in poziva vlado, naj se s konkretnimi ukrepi odzove na pomisleke mednarodne skupnosti glede reševanja krize, in sicer s sprejetjem proaktivnega pristopa k zagotavljanju varnosti za lokalno prebivalstvo;

13.  poziva vlado Srednjeafriške republike, ki jo podpirajo njene mednarodne partnerice, naj nujno začne izvajati nacionalni načrt za oživitev gospodarstva in izgradnjo miru, zlasti z okrepitvijo zmogljivosti nacionalnih varnostnih sil, razorožitvijo, demobilizacijo in ponovno vključitvijo oboroženih skupin ter bojem proti nekaznovanosti;

14.  poziva oblasti v Srednjeafriški republiki, naj pripravijo nacionalno strategijo za spoprijemanje z nezakonitim izkoriščanjem naravnih virov in mrežami nezakonitega trgovanja z njimi;

15.  predlaga, naj OZN ustanovi enoto v okviru misije MINUSCA za boj proti nedovoljeni trgovini z diamanti, lesom, zlatom in slonovino ter proti divjemu lovu za potrebe oboroženih skupin;

16.  poziva mednarodna podjetja v sektorju diamantov, naj prenehajo podžigati konflikte in kršenje človekovih pravic s tem, da kupujejo nezakonito pridobljene in tržene diamante iz Srednjeafriške republike;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in oblastem Srednjeafriške republike, Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, varnostnemu svetu ZN, generalnemu sekretarju ZN, institucijam Afriške unije, Gospodarski skupnosti srednjeafriških držav, skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in državam članicam EU.