Postupak : 2017/2510(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0120/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0120/2017

Rasprave :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Glasovanja :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0017

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 169kWORD 54k
30.1.2017
PE598.431v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.433v01-00}
PE598.434v01-00}
PE598.435v01-00}
PE598.436v01-00}
PE598.437v01-00} RC1
 
B8-0120/2017}
B8-0121/2017}
B8-0122/2017}
B8-0123/2017}
B8-0124/2017}
B8-0125/2017}
B8-0126/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8-0120/2017)

ALDE (B8-0121/2017)

GUE/NGL (B8-0122/2017)

S&D (B8-0123/2017)

EFDD (B8-0124/2017)

Verts/ALE (B8-0125/2017)

PPE (B8-0126/2017)


o krizi vladavine prava u Demokratskoj Republici Kongu i Gabonu (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Fernando Ruas u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge u ime Kluba zastupnika S&D-a
Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o krizi vladavine prava u Demokratskoj Republici Kongu i Gabonu (2017/2510(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir izjave delegacije EU-a u Demokratskoj Republici Kongu o stanju ljudskih prava u zemlji,

–  uzimajući u obzir političke sporazume postignute u Demokratskoj Republici Kongu (DR Kongo) 18. listopada 2016. i 31. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 18. prosinca 2016. o neuspjehu da se postigne sporazum u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice EU-a od 23. studenoga 2016. o trenutačnim političkim naporima u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 23. svibnja 2016. i 17. listopada 2016. o DR Kongu,

–  uzimajući u obzir lokalne izjave EU-a od 2. kolovoza 2016. i 24. kolovoza 2016. o izbornom postupku u DR Kongu nakon pokretanja nacionalnog dijaloga u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o DR Kongu, posebno rezoluciju 2293 (2016) o obnovi režima sankcija protiv DR Konga i o mandatu stručne skupine te rezoluciju 2277 (2016) kojom je obnovljen mandat MONUSCO-a, Misije UN-a za stabilizaciju stanja u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir izjave za medije Vijeća sigurnosti UN-a od 15. srpnja 2016. i 21. rujna 2016. o stanju u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o stanju ljudskih prava u DR Kongu objavljeno 27. srpnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješća glavnog tajnika UN-a od 9. ožujka 2016. o Misiji UN-a za stabilizaciju stanja u DR Kongu i o provedbi Okvira za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju,

–  uzimajući u obzir zajedničke izjave za medije koje su 16. veljače 2016. i 5. lipnja 2016. dali Afrička unija, Ujedinjeni narodi, Europska unija i Međunarodna organizacija frankofonije o potrebi za uključivim političkim dijalogom u DR Kongu te o punoj podršci koju su spremne pružiti kako bi podržale napore kongoanskih aktera da učvrste demokraciju u toj zemlji,

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o miru, sigurnosti i suradnji za DR Kongo i regiju potpisan u veljači 2013. u Addis Abebi,

–  uzimajući u obzir konačno izvješće misije Europske unije za promatranje izbora,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu koju su 24. rujna 2016. objavili potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica EU-a i povjerenik EU-a za međunarodnu suradnju i razvoj, Neven Mimica, nakon objave Ustavnog suda Gabona o službenim rezultatima predsjedničkih izbora,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice EU-a o Gabonu od 11. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu za medije Afričke unije od 1. rujna 2016. u kojoj se osuđuje nasilje tijekom poslijeizbornih sukoba u Gabonu i poziva na mirno rješavanje sukoba,

–  uzimajući u obzir Godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014., koje je Vijeće Europske unije donijelo 22. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir 11. nacionalni indikativni program Europskog razvojnog fonda 2014. – 2020., kojim se u prvi plan stavlja jačanje demokracije, upravljanja i vladavine prava,

–  uzimajući u obzir rezolucije Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 18. svibnja 2011. o izazovima za budućnost demokracije i poštovanja ustavnog poretka u zemljama AKP-a i EU-a i od 27. studenoga 2013. o poštovanju vladavine prava i ulozi nepristranog i neovisnog pravosuđa,

–  uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju koji su potpisali Republika Gabon i Europska unija u pogledu misije EU-a za promatranje izbora u Gabonu,

–  uzimajući u obzir Ustave DR Konga i Gabona,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981.,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Afričke unije o načelima demokratskih izbora u Africi (2002.),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju UN-a o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su vladavina prava, odgovornost, poštovanje ljudskih prava i slobodni i pošteni izbori ključni elementi dobrog funkcioniranja svake demokracije; budući da su ti elementi dovedeni u pitanje u nekim zemljama subsaharske Afrike, naročito u DR Kongu i u Gabonu, čime su te zemlje gurnute u razdoblje dugotrajne političke nestabilnosti i nasilja;

B.  budući da je Ali Bongo, predsjednik Gabona na odlasku, koji je na vlasti od smrti svojega oca, Omara Bonga, 2009., nedavno proglašen pobjednikom predsjedničkih izbora 2016.; budući da su međunarodni promatrači, a osobito misija EU-a za promatranje izbora, utvrdili jasne nepravilnosti u prikupljanju rezultata;

C.  budući da je Jean Ping, njegov glavni suparnik, odmah osporio i osudio taj rezultat; budući da je podnesena žalba Ustavnom sudu u kojoj se navode izborne nepravilnosti i poziva na ponovno prebrojavanje glasova, no Ustavni je sud na kraju potvrdio rezultate; budući da nakon razmatranja te žalbe još uvijek nisu otklonjene sve sumnje u vezi s ishodom predsjedničkih izbora;

D.  budući da je kongoanski predsjednik Joseph Kabila, koji je na vlasti od 2001., odgodio izbore te ostao na vlasti i nakon završetka mandata određenog Ustavom; budući da je to prouzročilo dosad nezabilježenu političku napetost, nemire i nasilje u cijeloj zemlji;

E.  budući da je nakon isteka mandata predsjednika Kabile nasilje dosegnulo svoj vrhunac, što je rezultiralo smrću najmanje četrdeset osoba u sukobima između prosvjednika i službi sigurnosti; budući da je, prema navodima UN-a, 107 osoba zadobilo ozljede ili se prema njima loše postupalo, a najmanje 460 osoba je uhićeno;

F.  budući da je 18. listopada 2016. potpisan sporazum između predsjednika Kabile i dijela oporbe o odgodi predsjedničkih izbora do travnja 2018.; budući da su strane sporazuma od 18. listopada 2016. nakon višemjesečnih pregovora 31. prosinca 2016. postigle globalni i uključivi politički sporazum; budući da taj sporazum predviđa prvi mirni prijenos vlasti u toj zemlji od 1960., uspostavu tranzicijske vlade nacionalnog jedinstva, održavanje izbora do kraja 2017. i odstupanje predsjednika Kabile s dužnosti; budući da određeni članovi oporbe nisu potpisali sporazum;

G.  budući da su u objema zemljama izbili ulični prosvjedi koji su nasilno ugušeni, pri čemu je mnogo ljudi izgubilo živote; budući da su vlasti počele pojačano nadzirati članove oporbe i civilnog društva koji se protive vladajućima; budući da skupine boraca za ljudska prava stalno izvješćuju o pogoršanju stanja u pogledu ljudskih prava i slobode izražavanja i okupljanja, među ostalim i o prekomjernoj upotrebi sile protiv mirnih prosvjednika, proizvoljnim uhićenjima i pritvaranjima te politički motiviranim suđenjima;

H.  budući da je došlo do ozbiljnog pogoršanja u pogledu slobode medija, ograničene neprestanim prijetnjama i napadima na novinare; budući da su vlasti zabranile rad medijskih kuća i radio postaja, a uvedene su i zabrane na internetu i društvenim mrežama;

I.  budući da je jedna od odlika demokracije poštovanje ustava, na kojemu se temelje država, institucije i vladavina prava; budući da bi mirni, slobodni i pošteni izbori u tim zemljama u velikoj mjeri pridonijeli hvatanju u koštac s izazovom demokratskog napretka i smjene vlasti s kojima se suočava srednjoafrička regija;

J.  budući da se 11. nacionalnim indikativnim programom Europskog razvojnog fonda 2014. – 2020. u prvi plan stavlja jačanje demokracije, upravljanja i vladavine prava; budući da i EU i afrički partneri imaju snažan zajednički interes u pogledu trajnog razvoja demokracije i uspostave ustavnog poretka koji uredno funkcionira;

1.  žali zbog gubitka života tijekom prosvjeda koji su održani u zadnjih nekoliko mjeseci u objema zemljama i izražava najdublju sućut obiteljima žrtava i stanovništvu DR Konga i Gabona;

2.  duboko je zabrinut zbog sve nestabilnijeg stanja u objema zemljama; apelira na vlasti i prvenstveno na predsjednika da se pridržavaju svojih međunarodnih obveza, da zajamče ljudska prava i temeljne slobode i da izvršavaju zadaću upravljanja uz najstrože poštovanje vladavine prava;

3.  čvrsto osuđuje sve počinjeno nasilje u Gabonu i DR Kongu, kršenje ljudskih prava, proizvoljna uhićenja i protuzakonita pritvaranja, političko zastrašivanje civilnog društva i članova oporbe te povrede slobode medija i slobode izražavanja u kontekstu predsjedničkih izbora; poziva na ukidanje svih ograničenja na rad medija te oslobađanje svih političkih zatvorenika;

Gabon

4.  smatra da su službeni rezultati predsjedničkih izbora netransparentni i izrazito dvojbeni, zbog čega se dovodi u pitanje legitimnost predsjednika Bonga; izražava žaljenje zbog činjenice da je postupak žalbe nakon kojega je Ali Bongo proglašen pobjednikom izbora proveden na netransparentan način i da Ustavni sud nije uzeo u obzir nepravilnosti zabilježene u nekim pokrajinama, prvenstveno u pokrajini Haut-Ogooué, kojom vlada Ali Bongo; izražava žaljenje zbog toga što je Ustavni sud odbio ponovno prebrojavanje glasova i uspoređivanje glasačkih listića prije njihova uništenja;

5.  duboko je zabrinut zbog političke krize u Gabonu i razvoja nasilja između prosvjednika i službi sigurnosti nakon objave rezultata predsjedničkih izbora 2016.;

6.  najsnažnije osuđuje zastrašivanja i prijetnje usmjerene na članove misije EU-a za promatranje izbora i napade usmjerene na njezinu neutralnost i transparentnost; izražava duboko žaljenje zbog činjenice da je unatoč Memorandumu o razumijevanju potpisanom s gabonskom Vladom, misiji EU-a za promatranje izbora omogućen samo ograničen pristup središnjem procesu brojanja glasova u lokalnim biračkim odborima i sjedištu Nacionalnog izbornog povjerenstva te da misija EU-a zbog toga nije bila u mogućnosti promatrati ključne dijelove predsjedničkog izbornog procesa;

7.  prima na znanje pokretanje nacionalnog dijaloga, koji je predložio Ali Bongo 14. studenoga 2016.; izražava zabrinutost u pogledu vjerodostojnosti i značaja takvih procesa; međutim, ističe da vodeća oporbena ličnost, Jean Ping, odbija sudjelovati te namjerava pokrenuti vlastiti nacionalni dijalog;

8.  apelira na Vladu Gabona da provede temeljitu i brzu reformu izbornog okvira, uzimajući u obzir preporuke misije EU-a za promatranje izbora, kako bi ga poboljšala i učinila u potpunosti transparentnim i vjerodostojnim; naglašava da gabonske vlasti moraju jamčiti potpunu i istinsku suradnju sa svim važnim nacionalnim i međunarodnim dionicima kako bi osigurale da sljedeći parlamentarni izbori budu u potpunosti transparentni, pošteni i održani u slobodnom, demokratskom, uključivom i mirnom okruženju;

9.  poziva na neovisnu i objektivnu istragu nasilja povezanog s izborima i optužbi za ozbiljno kršenje ljudskih prava i temeljnih sloboda te naglašava potrebu da se svi odgovorni privedu pravdi; osim toga, poziva EU da u suradnji s UN-om i Afričkom unijom nastavi pomno nadzirati cjelokupnu situaciju u Gabonu i prijavljivati slučajeve kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda; prima na znanje zahtjeve za pokretanje preliminarne istrage o poslijeizbornom nasilju pred Međunarodnim kaznenim sudom;

10.  apelira na Vijeće da, u slučaju nedostatnog napretka u pojačanom političkom dijalogu, smjesta pokrene postupak savjetovanja propisan člankom 96. Sporazuma iz Cotonoua; poziva Vijeće da, ako se tijekom savjetodavnog postupka ne postigne sporazum, razmotri nametanje ciljanih sankcija onima koji su odgovorni za poslijeizborno nasilje i povrede ljudskih prava te za narušavanje demokratskog procesa u zemlji;

Demokratska Republika Kongo

11.  izražava žaljenje zbog činjenice da Vlada DR Konga nije uspjela održati predsjedničke izbore u okviru roka određenog Ustavom; ponavlja svoj poziv na poduzimanje svih potrebnih koraka radi stvaranja ozračja u kojem se najkasnije do prosinca 2017. mogu provesti slobodni, pošteni i vjerodostojni izbori, u cijelosti u skladu s Ustavom DR Konga i Afričkom poveljom o demokraciji, izborima i upravljanju;

12.  apelira na sve političke aktere da započnu miroljubiv i konstruktivan dijalog, da spriječe produbljivanje trenutačne političke krize i da se suzdrže od daljnjeg nasilja i provokacija;

13.  pozdravlja napore Nacionalne biskupske konferencije (CENCO) da postigne širi konsenzus u pogledu političke tranzicije; prima na znanje sporazum postignut krajem prosinca 2016. kojim se predsjedniku Kabili onemogućava treći mandat te se poziva na održavanje izbora do kraja 2017.; podsjeća sve strane na njihove obveze prema tom sporazumu i potiče ih na primjenu svih njegovih dijelova te što skorije određivanje konkretnog datuma sljedećih izbora; podsjeća na to koliko je toga na kocki ne uspiju li postići uspješan ishod;

14.  poziva vladu DR Konga da bez odgode riješi otvorena pitanja povezana s redoslijedom izbornog kalendara, njegovim proračunom i ažuriranjem registra birača kako bi se omogućilo održavanje slobodnih, poštenih i transparentnih izbora; podsjeća na činjenicu da bi Neovisno nacionalno izborno povjerenstvo trebalo biti nepristrana i uključiva institucija s dovoljno resursa kako bi se omogućio sveobuhvatan i transparentan postupak;

15.  poziva Europsku uniju i njezine države članice da podupru provedbu sporazuma i održavanje izbornog procesa; te poziva sve međunarodne dionike da pruže veliku političku, financijsku, tehničku i logističku potporu DR Kongu bude li potrebno kako bi se izbori mogli održati do prosinca 2017. godine; poziva na transparentnost u vezi s financijskom potporom koju Europska unija i njezine države članice pružaju izborima u DR Kongu;

16.  potiče provođenje cjelovite, temeljite i transparentne istrage navodnih povreda ljudskih prava do kojih je došlo tijekom prosvjeda kako bi se utvrdile odgovorne osobe i kako bi ih se privelo pravdi;

17.  pozdravlja usvajanje ciljanih sankcija EU-a, uključujući zabranu putovanja i zamrzavanje imovine odgovornima za nasilno gušenje i narušavanje demokratskog procesa u DR Kongu; poziva Vijeće da razmotri proširenje tih restriktivnih mjera u slučaju nastavka nasilja, kako je predviđeno Sporazumom iz Cotonoua;

°

°  °

18.  poziva Vijeće UN-a za ljudska prava da istraži teške povrede ljudskih prava koje su nedavno počinjene u objema zemljama;

19.  poziva vlasti DR Konga i Gabona da što prije ratificiraju Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju;

20.  poziva delegaciju EU-a da se služi svim primjerenim alatima i instrumentima u pružanju potpore borcima za ljudska prava i prodemokratskim pokretima, te da ojača politički dijalog s vlastima, kako je utvrđeno člankom 8. Sporazuma iz Cotonoua;

21.  osim toga, poziva zemlje EU-a i AKP-a da u suradnji s UN-om i Afričkom unijom nastave pomno nadzirati cjelokupnu situaciju u objema zemljama;

22.  ističe da situacija u Gabonu i DR Kongu predstavlja ozbiljnu prijetnju stabilnosti cijele srednjoafričke regije; ponovno izražava podršku Afričkoj uniji i ulozi koju ima u sprečavanju političke krize u regiji i daljnje destabilizacije regije Velikih jezera;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, predsjedniku, premijeru i parlamentu Demokratske Republike Konga i Gabona, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Vijeću UN-a za ljudska prava te Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti