Предложение за обща резолюция - RC-B8-0156/2017/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B8-0156/2017/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа – случаят на Франсиска Рамирес

15.2.2017 - (2017/2563(RSP))

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B8-0156/2017)
ECR (B8-0160/2017)
ALDE (B8-0163/2017)
S&D (B8-0168/2017)

Кристиан Дан Преда, Луис де Грандес Паскуал, Дейвид Макалистър, Елмар Брок, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Томаш Здеховски, Илдико Гал-Пелц, Павел Свобода, Томас Ман, Ярослав Валенса, Терез Комодини Какиа, Брайън Хейс, Свен Шулце, Яромир Щетина, Патриция Шулин, Марияна Петир, Агнешка Козловска-Райевич, Туне Келам, Лефтерис Христофору, Клод Ролен, Милан Звер, Романа Томц, Михаела Шойдрова, Ева Майдел, Дирдре Клун, Ласло Тьокеш, Ивана Малетич, Желяна Зовко, Чаба Шогор, Адам Шейнфелд, Лудек Нидермайер, Роберта Мецола, Дубравка Шуйца, Джовани Ла Вия, Елизабета Гардини, Марейд Макгинес, Елжбета Катажина Лукачийевска, Кшищоф Хетман, Лайма Люция Андрикене, Богдан Брунон Вента, Иван Щефанец, Шон Кели, Габриел Мато, Анна Заборска, Андрей Ковачев, Инесе Вайдере, Иржи Поспишил от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Хави Лопес от името на групата S&D
Чарлз Танък, Карол Карски, Валдемар Томашевски, Моника Маковей, Яна Житнянска, Рафаеле Фито, Ангел Джамбазки, Нотис Мариас, Ришард Чарнецки, Ришард Антони Легутко, Томаш Пьотър Поремба, Зджислав Краснодембски, Ружа Томашич, Бранислав Шкрипек от името на групата ECR
Ренате Вебер, Исаскун Билбао Барандика, Илхан Кючюк, Валентинас Мазуронис, Беатрис Бесера Бастеречеа, Марите Схаке, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Фредерик Рийс, Ясенко Селимович, Хану Такула, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Сесилия Викстрьом, Гезине Майснер от името на групата ALDE


Процедура : 2017/2563(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0156/2017
Внесени текстове :
RC-B8-0156/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа – случаят на Франсиска Рамирес

(2017/2563(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Никарагуа, по-специално от 18 декември 2008 г. за атаките срещу защитниците на правата на човека, обществените свободи и демокрацията в Никарагуа[1], и от 26 ноември 2009 г.[2],

–  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 16 август 2016 г. относно неотдавнашното съдебно решение в Никарагуа за освобождаване на членовете на Парламента и изявлението на ЗП/ВП от 19 ноември 2016 г. относно окончателните резултати от изборите в Никарагуа,

–  като взе предвид доклада на мисията на ЕС за наблюдение на изборите в Никарагуа относно нейните наблюдения на парламентарните и президентските избори от 6 ноември 2011 г.,

–  като взе предвид декларацията на генералния секретариат на Организацията на американските държави (ОАД) от 16 октомври 2016 г. относно изборния процес в Никарагуа,

–  като взе предвид доклада на генералния секретариат на Организацията на американските държави и Никарагуа от 20 януари 2017 г.,

–  като взе предвид сключеното през 2012 г. споразумение за асоцииране между Европейския съюз и държавите от Централна Америка, което влезе в сила през август 2013 г., включително неговите клаузи относно правата на човека,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС за поземлената политика от 2004 г., които служат като ориентир за развитие и планиране на поземлената политика в развиващите се страни,

–  като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека от декември 1998 г.,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за правата на коренното население,

–  като взе предвид Конвенцията относно правата на коренното население и племенните народи на Международната организация на труда (МОТ) от 1989 г. (Конвенция 169), ратифицирана от Никарагуа,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че развитието и укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да представляват неразделна част от външните политики на ЕС, включително Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка от 2012 г.;

Б.  като има предвид, че състоянието на демокрацията и принципите на правовата държава в Никарагуа се влоши през последните години;

В.  като има предвид, че през 2013 г. Никарагуа прие Закон 840, който предоставя 100-годишна концесия за междуокеански канал през територията на Никарагуа на частно китайско дружество, HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND);

Г.  като има предвид, че този закон предоставя на HKND правомощия да отчуждава земи и освобождава дружеството от местните данъчни и търговски разпоредби; като има предвид, че той също така гарантира на HKND, че на дружеството няма да бъдат налагани наказателноправни санкции за нарушения на договора;

Д.  като има предвид, че между 27 ноември и 1 декември 2016 г. демонстранти от цяла Никарагуа се събраха в столицата, за да отхвърлят строежа на междуокеанския канал, мегапроект, който би могъл да доведе до разселването на хиляди малки земеделски производители и на коренното население в районите около проекта за канал, както и за да осъдят липсата на прозрачност в президентските избори, проведени на 6 ноември 2016 г.; като има предвид, че защитниците на правата на човека са докладвали за използване от полицията на сълзотворен газ и гумени и оловни куршуми срещу протестиращите;

Е.  като има предвид, че не е извършено проучване за въздействието върху околната среда и не е започната предварителна консултация с коренното население, което е в нарушение на Конвенция № 169 на МОТ; като има предвид, че предложеното трасе за канала ще премине през земите на коренното население и ще доведе до разселването на между 30 000 и 120 000 души от това население;

Ж.  като има предвид, че научни организации изразиха тревога, че каналът ще премине през езерото Никарагуа и ще застраши най-големия източник на прясна вода в Централна Америка; като има предвид, че научни организации поискаха от правителството на Никарагуа да спре временно проекта, докато независимите проучвания бъдат приключени и подложени на обществено обсъждане;

З.  като има предвид, че Франсиска Рамирес, координатор на Националния съвет за защита на земята, езерото и суверенитета, представи официална жалба през декември 2016 г. във връзка с актове на репресия и нападения в Нуева Гинеа; като има предвид, че Франсиска Рамирес е била сплашвана и произволно задържана, а членовете на семейство ѝ са били подложени на жестоки нападения във връзка с нейната дейност;

И.  като има предвид, че журналистите в Никарагуа са подложени на тормоз, сплашване и принудително задържане и получават смъртни заплахи;

Й.  като има предвид, че през август 2016 г. посещението на специалния докладчик на ООН относно положението на защитниците на правата на човека, Мишел Форст, в Никарагуа, беше отменено поради пречките, създавани от правителството на Никарагуа;

К.  като има предвид, че сериозната изолация на опозиционните кандидати показва, че явно липсват условия за свободни и честни избори и че свободата на сдружаване, политическата конкуренция и плурализъм е сериозно подкопана;

Л.  като има предвид, че в рамките на процедурата по всеобщия периодичен преглед през 2014 г. специалният докладчик относно независимостта на съдиите и адвокатите привлече вниманието към назначенията на съдии във Върховния съд, които са силно повлияни политически; като има предвид, че конституционните промени, извършени през 2013 г. за преизбирането на президента, бяха проведени чрез заобикаляне на закона по непрозрачен начин; като има предвид, че член 147 от Конституцията на Никарагуа забранява лица, свързани с президента по кръвна линия или сватовство, да бъдат кандидати за президент или вицепрезидент;

М.  като има предвид, че корупцията в обществения сектор, включително от страна на членове на семейството на президента, остава едно от най-големите предизвикателства; като има предвид, че подкупването на длъжностни лица, незаконните изземвания и произволните оценки от страна на митническите и данъчните органи са много често срещани;

1.  изразява своята загриженост относно непрекъснато влошаващото се положение с правата на човека в Никарагуа и изразява съжаление относно нападенията и преследванията, на които организациите за правата на човека и техните членове и независимите журналисти са подложени от страна на отделни лица, политически сили и свързани с държавата органи;

2.  настоятелно призовава правителството да се въздържа от използването на актове на тормоз и репресии срещу Франсиска Рамирес и други защитници на правата на човека за извършваната от тях законна дейност; призовава органите на Никарагуа да сложат край на безнаказаността на извършителите на престъпления срещу защитници на правата на човека; подкрепя правото на защитниците на околната среда и защитниците на правата на човека да изразяват своя протест без ответни мерки; призовава Никарагуа да започне реално извършването на независима оценка на въздействието върху околната среда, преди да предприеме по-нататъшни стъпки, и да придаде обществен характер на целия процес;

3.  призовава правителството на Никарагуа да спазва международните си задължения в областта на правата на човека, по-специално Декларацията на ООН за правата на коренното население, подписана през 2008 г., и Конвенция № 169 на МОТ;

4.  призовава правителството на Никарагуа да защити земите на коренното население от въздействието на мегапроекти за развитие, които оказват влияние върху животоподдържащия капацитет на неговите територии, като поставят коренните общности в конфликтни сценарии и ги излагат на актове на насилие;

5.  изразява дълбока загриженост във връзка с освобождаването на опозиционните депутати от Народното събрание на Никарагуа и постановлението, с което се променя структурата на ръководството на опозиционната партия;

6.  призовава Никарагуа да зачита изцяло демократичните ценности, включително разделението на властите, и да възстанови положението на всички опозиционни политически партии, като допусне съществуването на критични гласове в рамките на политическата система и обществото като цяло; припомня, че пълноценното участие на опозицията, деполяризацията на съдебната система, прекратяването на безнаказаността, както и независимото гражданско общество са съществени фактори за успеха на всяка демокрация;

7.  припомня незаконните стъпки, предприети в нарушение на съдебната система, които доведоха до конституционни промени за премахване на ограниченията пред президентския мандат, позволявайки на Даниел Ортега да остане на власт в продължение на години;

8.  изтъква, че изборите през 2011 г. и 2016 г. бяха силно критикувани от институциите на ЕС и от ОАД поради допуснатите в тях нередности; отбелязва, че понастоящем е в ход процес на диалог с ОАД и меморандумът за разбирателство следва да бъде подписан до 28 февруари 2017 г., с което положението би могло да се подобри;

9.  отново потвърждава, че свободата на печата и медиите е елемент от жизненоважно значение за демокрацията и за едно отворено общество; призовава никарагуанските органи да възстановят плурализма на медиите;

10.  изтъква, че в светлината на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка на Никарагуа трябва да се припомни необходимостта от зачитане на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, които се подкрепят и насърчават от Европейския съюз; настоятелно призовава ЕС да наблюдава ситуацията и ако е необходимо, да извърши оценка на възможни мерки, които да бъдат предприети;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Организацията на американските държави, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на Централноамериканския парламент и на правителството и парламента на Република Никарагуа.