Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0193/2017Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0193/2017

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Fülöp-szigetekről – Leila M. De Lima szenátor ügye

15.3.2017 - (2017/2597(RSP))

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ECR (B8-0193/2017)
Verts/ALE (B8-0197/2017)
EFDD (B8-0199/2017)
S&D (B8-0222/2017)
GUE/NGL (B8-0223/2017)
ALDE (B8-0225/2017)
PPE (B8-0226/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok a PPE képviselőcsoport nevében
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch az EFDD képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2017/2597(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0193/2017
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0193/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a Fülöp-szigetekről – Leila M. De Lima szenátor ügye

(2017/2597(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fülöp-szigeteki helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2016. szeptember 15-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel az Unió küldöttségének és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szóvivőjének nyilatkozataira,

–  tekintettel a Fülöp-szigetek és az EU (akkor az Európai Gazdasági Közösség (EGK)) között 1964. május 12-én létrejött diplomáciai kapcsolatokra, amelyek keretében a Fülöp-szigetek nagykövetet rendelt az EGK mellé,

–  tekintettel arra, hogy a Fülöp-szigetek a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) alapító tagja,

–  tekintettel a Nemzetközi Jogászbizottság 2017. február 28-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásra,

–  tekintettel az emberi jogokról szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a Fülöp-szigetek és az EU közötti diplomáciai, gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza;

B.  mivel 2017. február 23-án elfogatóparancsot adtak ki a Fülöp-szigeteki ellenzéki liberális párt tagja, Leila M. De Lima szenátor ellen kábítószerhez kapcsolódó állítólagos bűncselekmények vádjával; mivel február 24-én De Lima szenátort letartóztatták és őrizetben tartják; mivel ha De Lima szenátort bűnösnek találják, akkor 12 évtől akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik, továbbá a szenátusból is kizárhatják;

C.  mivel komoly aggodalomra ad okot, hogy azok a bűncselekmények, amelyekkel De Lima szenátort megvádolták, szinte teljes mértékben hamisak; mivel az Amnesty International De Lima szenátort lelkiismereti fogolynak tekinti;

D.  mivel De Lima szenátor az emberi jogok védelmezője és a Fülöp-szigeteki elnök, Rodrigo Duterte által meghirdetett kábítószer-ellenes kampány legfőbb kritikusa; mivel nyíltan elítélte a kábítószerek elleni Fülöp-szigeteki háborút; mivel De Lima szenátor a Fülöp-szigeteki Emberi Jogi Bizottság elnöke volt; mivel súlyos aggályok merültek fel De Lima szenátor biztonságával kapcsolatban; mivel nem vizsgálják ki a fogva tartási helyeken állítólag előforduló kínzásokat;

E.  mivel De Lima szenátort 2016. szeptember 19-én elmozdították a szenátus Igazságügyi és Emberi Jogi Bizottságának elnöki tisztségéből; mivel amikor az Emberi Jogi Bizottság elnöke De Lima asszony volt, ő vezette a becslések szerint legalább 1000, vagy még ennél is több, kábítószerrel gyanúsított személy állítólag bírósági eljárás nélkül végrehajtott kivégzésével kapcsolatos vizsgálatot; a kivégzésekre Davaóban került sor, amelynek akkor Duterte elnök volt a polgármestere; mivel a kihallgatásokat követően De Lima szenátort a hatóságok többször zaklatták és megfélemlítették, és ezek a támadások az elmúlt nyolc hónapban csak fokozódtak;

F.  mivel 2017. március 2-án a Human Rights Watch jelentést adott ki Engedély a gyilkolásra: a Fülöp-szigeteki rendőrség Duterte elnök „kábítószer elleni háborúja” során elkövetett gyilkosságai címmel, amely dokumentálta a kábítószerek elleni küzdelemmel kapcsolatos kampány során bírósági eljárás nélkül lezajlott kivégzéseket;

G.  mivel Duterte elnök 2016. június 30-i hivatalba lépése óta több mint 7000, a rendőrség vagy a polgárőrség által elkövetett kábítószerrel kapcsolatos gyilkosságról számoltak be; mivel Duterte elnök ígéretet tett a kábítószerek elleni küzdelemmel kapcsolatos kampány folytatására 2022-ig, amíg elnöki ciklusa véget nem ér;

H.  mivel a kommunista „Új Néphadsereg” (New People’s Army – NPA) felkelői által a Fülöp-szigetek déli részén 2017. március 8-án megölt tisztek kapcsán Duterte elnök a felkelők elleni katonai műveletekre utasította a hadsereget, figyelmen kívül hagyva a járulékos károkat;

I.  mivel állítólag a kábítószerek elleni küzdelem során elkövetett brutális gyilkosságot követően a Fülöp-szigeteki nemzeti rendőrség 2017. január 30-án ideiglenesen felfüggesztette a kábítószer-ellenes rendőrségi műveleteket; mivel Duterte elnök elrendelte, hogy a Fülöp-szigeteki hadsereg (AFP) a kábítószerek elleni küzdelemmel kapcsolatos kampányban pótolja ezt a hiányosságot;

J.  mivel a Fülöp-szigeteken az emberi jogok védelmezői, aktivisták és újságírók, beleértve De Lima szenátort is, rendszeres fenyegetésnek, zaklatásnak, megfélemlítésnek és internetes zaklatásnak vannak kitéve; mivel azokat, akik e csoportok jogait megsértik, nem vonják felelősségre, mivel nem folytatnak megfelelő kivizsgálást; mivel Duterte elnök 2016. novemberben az emberi jogok védelmezőit nyíltan, halálosan megfenyegette;

K.  mivel 2017. március 7-én a Képviselőház jóváhagyta a 4727. számú törvényjavaslatot, amely a kábítószerrel kapcsolatos súlyos bűncselekmények esetében visszaállítja a halálbüntetést; mivel a Fülöp-szigetek volt az első olyan ország a régióban, amely 2007-ben eltörölte a halálbüntetést; mivel Duterte elnök vezetése jelenleg vizsgálja a büntetőjogi felelősség alsó korhatárának 15-ről 9 évre történő leszállítására vonatkozó jogszabályt;

L.  mivel a Fülöp-szigetek 2016. szeptemberben átvette az ASEAN 2017. évi elnökségét;

1.  szorgalmazza, hogy haladéktalanul engedjék szabadon Leila M. De Lima szenátort, és biztosítsák számára a megfelelő biztonságot fogva tartása során; felhívja a Fülöp-szigeteki hatóságokat, hogy biztosítsák a tisztességes eljárást – emlékeztetve az ártatlanság vélelméhez való jogra –, ejtsék az ellene felhozott összes politikai indíttatású vádat, és vessenek véget az ellene irányuló további zaklatásnak;

2.  úgy látja, hogy a Fülöp-szigeteken emberek millióit érinti hátrányosan a kábítószer-függőség magas szintje és annak következményei; határozottan elítéli a Fülöp-szigeteken folytatott kábítószer-kereskedelmet és -fogyasztást; felhívja a kormányt, hogy a kisfogyasztók felkutatása helyett kezelje prioritásként a kábítószer-kereskedelmi hálózatok és a drogbárók elleni küzdelmet; hangsúlyozza, hogy e küzdelemnek együtt kell járnia a megelőzéssel és a detoxifikációval kapcsolatos intézkedésekkel; bátorítja a kormányt új, detoxifikációs központok nyitására irányuló erőfeszítéseiben;

3.  határozottan elítéli a kábítószerek elleni küzdelemmel kapcsolatos kampányhoz kötődő fegyveres erők és polgárőrségi csoportok bírósági eljárás nélküli kivégzéseinek magas számát; részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak; mélységes aggodalmát fejezi ki azon hitelt érdemlő jelentések miatt, melyek szerint a Fülöp-szigeteki rendőri erők meghamisítják a bírósági eljárás nélküli kivégzések bizonyítékait, és a célpontok között túlnyomórészt városi szegények vannak; felszólítja a Fülöp-szigetek hatóságait, hogy haladéktalanul végezzék el a bírósági eljárás nélküli kivégzések pártatlan és érdemi kivizsgálását, és állítsák az összes elkövetőt bíróság elé; felszólítja az Uniót, hogy támogassa ezeket a vizsgálatokat; felszólítja a Fülöp-szigeteki hatóságokat, hogy hozzák meg a további öldöklés megakadályozásához szükséges intézkedéseket;

4.  mély aggodalmának ad hangot a tisztek 2017. március 8-i meggyilkolására válaszul a Duterte elnök által használt retorika miatt, és határozottan sürgeti a Fülöp-szigeteki hatóságokat és katonaságot, hogy szigorúan tartsák be a nemzetközi humanitárius jogot, amely a fegyveres konfliktusokban részt vevő minden felet a polgári és a nem harcoló személyek megkímélésére kötelezi;

5.  sürgeti az EU-t, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában támogassa a törvénytelen kivégzések és a Fülöp-szigetek által elkövetett egyéb jogsértések független nemzetközi kivizsgálását Duterte elnök „kábítószerek elleni háborújával” összefüggésben;

6.  mélységesen aggasztja a képviselőház azon döntése, hogy ismét bevezeti a halálbüntetést; felszólítja a Fülöp-szigeteki hatóságokat, hogy haladéktalanul vessenek véget a halálbüntetés visszaállítására irányuló folyamatban lévő eljárásoknak; emlékeztet arra, hogy az Unió a halálbüntetést kegyetlen és embertelen büntetésnek tekinti, amely nem jelent elrettentő erőt a bűnözői magatartással szemben; felszólítja a Fülöp-szigeteki kormányt, hogy tartózkodjon a büntetőjogi felelősség alsó korhatárának leszállításától;

7.  sürgeti az Uniót, hogy szorosan kísérje figyelemmel De Lima szenátor ügyét;

8.  nyomatékosan kéri az Uniót, hogy minden rendelkezésére álló eszközt használjon fel arra, hogy támogassa Fülöp-szigetek kormányát nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek tiszteletben tartásában, különösen a keretmegállapodás révén;

9.  sürgeti a Bizottságot, hogy minden rendelkezésére álló eszközt használjon fel a Fülöp-szigetek meggyőzésére, hogy véget vessen a kábítószerek elleni küzdelemmel kapcsolatos kampánnyal összefüggő bírósági eljárás nélküli kivégzéseknek, és amennyiben semmilyen érdemi javulás nem tapasztalható az elkövetkezendő hónapokban, úgy tegyen eljárási lépéseket az általános preferenciarendszer (GSP+) esetleges visszavonására;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Fülöp-szigetek kormányának és parlamentjének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjének és kormányának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tagállamai kormányainak.