Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0193/2017Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0193/2017

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Filipine – cazul senatoarei Leila M. De Lima

15.3.2017 - (2017/2597(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B8-0193/2017)
Verts/ALE (B8-0197/2017)
EFDD (B8-0199/2017)
S&D (B8-0222/2017)
GUE/NGL (B8-0223/2017)
ALDE (B8-0225/2017)
PPE (B8-0226/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok în numele Grupului PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke în numele Grupului ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD


Procedură : 2017/2597(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0193/2017
Texte depuse :
RC-B8-0193/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Filipine – cazul senatoarei Leila M. De Lima

(2017/2597(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Filipine, în special Rezoluția din 15 septembrie 2016[1],

–  având în vedere declarațiile delegației UE și ale purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR),

–  având în vedere relațiile diplomatice dintre Filipine și UE [în acel moment Comunitatea Economică Europeană (CEE)], stabilite la 12 mai 1964 prin numirea ambasadorului Filipinelor la CEE,

–  având în vedere statutul Filipinelor de membru fondator al Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),

–  având în vedere declarația Comisiei Internaționale a Juriștilor din 28 februarie 2017,

–  având în vedere Acordul-cadru de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte,

–  având în vedere orientările UE în domeniul drepturilor omului,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Filipinele și UE întrețin de mult timp relații diplomatice, economice, culturale și politice;

B.  întrucât, la 23 februarie 2017, a fost emis un mandat de arestare pe numele senatoarei Leila M. De Lima din Filipine, membră a Partidului Liberal de opoziție, pentru presupuse fapte legate de traficul de droguri; întrucât, la 24 februarie, senatoarea De Lima a fost arestată și încarcerată; întrucât, dacă este condamnată, senatoarea De Lima riscă o pedeapsă cu închisoarea de minimum 12 ani, mergând până la închisoarea pe viață, și expulzarea din Senat;

C.  întrucât există motive serioase de îngrijorare că infracțiunile de care este acuzată senatoarea De Lima ar fi aproape în întregime inventate; întrucât Amnesty International o consideră pe senatoarea De Lima prizonier de conștiință;

D.  întrucât senatoarea De Lima este o militantă pentru drepturile omului și cea mai cunoscută personalitate dintre cei care critică campania antidrog a președintelui Rodrigo Duterte; întrucât ea a condamnat fățiș războiul împotriva drogurilor din Filipine; întrucât senatoarea De Lima a fost președinta Comisiei pentru drepturile omului din Filipine; întrucât există motive serioase de îngrijorare cu privire la siguranța senatoarei De Lima; întrucât numeroase plângeri privind acte de tortură comise în închisori nu sunt urmate de investigații;

E.  întrucât, la 19 septembrie 2016, senatoarea De Lima a fost înlăturată din funcția de președintă a Comisiei pentru justiție și drepturile omului din Senat; întrucât, în cursul mandatului său de președintă a Comisiei pentru drepturile omului, senatoarea De Lima a condus investigația privind presupusele execuții extrajudiciare ale unui număr de aproximativ 1 000 de persoane suspectate a fi traficanți de droguri în Davao, în perioada în care președintele Duterte era primarul acestui oraș; întrucât, după audieri, senatoarea De Lima a fost supusă unei campanii intense de hărțuire și intimidare din partea autorităților, iar atacurile s-au intensificat în ultimele opt luni;

F.  întrucât, la 2 martie 2017, Human Rights Watch a dat publicității raportul intitulat „License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on Drugs’’ (Permisiunea de a ucide: execuții ale poliției filipineze în „Războiul împotriva drogurilor” declanșat de Duterte), care prezintă dovezi ale execuțiilor extrajudiciare legate de campania antidrog;

G.  întrucât, de la venirea la putere a președintelui Duterte, la 30 iunie 2016, au fost raportate peste 7 000 de execuții legate de traficul de droguri comise de poliție și de membrii milițiilor; întrucât președintele Duterte s-a angajat să își continue campania antidrog până la încheierea mandatului prezidențial, în 2022;

H.  întrucât, ca răspuns la uciderea unor ofițeri de către insurgenți ai Armatei Noului Popor Comunist (NPA) în sudul Filipinelor, la 8 martie 2017, președintele Duterte a dat ordin armatei să desfășoare operațiuni de combatere a insurgenței, fără a ține cont de victimele colaterale;

I.  întrucât, la 30 ianuarie 2017, Poliția Națională din Filipine și-a suspendat temporar operațiunile de combatere a traficului de droguri în urma unei presupuse execuții brutale; întrucât președintele Duterte a ordonat Forțelor Armate din Filipine (AFP) să preia misiunea poliției pentru a umple acest vid din campania antidrog;

J.  întrucât apărători ai drepturilor omului, activiști și jurnaliști din Filipine, inclusiv senatoarea De Lima, se confruntă în mod regulat cu amenințări, hărțuiri, intimidări și hărțuiri online; întrucât cei care încalcă drepturile acestor grupuri nu sunt trași la răspundere fiindcă nu se efectuează investigații corespunzătoare; întrucât, în noiembrie 2016, președintele Duterte i-a amenințat fățiș cu moartea pe apărătorii drepturilor omului;

K.  întrucât, la 7 martie 2017, Camera Reprezentanților a aprobat Legea 4727 privind reintroducerea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile grave legate de droguri; întrucât Filipine a fost prima țară din regiune care a abolit pedeapsa cu moartea, în 2007; întrucât administrația președintelui Duterte examinează în prezent un proiect de lege privind reducerea vârstei minime de răspundere penală de la 15 ani la 9 ani;

L.  întrucât, în septembrie 2016, Filipinele au reluat președinția ASEAN pentru anul 2017,

1.  solicită eliberarea imediată a senatoarei Leila M. De Lima, precum și asigurarea securității sale corespunzătoare pe perioada detenției; face apel la autoritățile filipineze să asigure un proces echitabil, reamintind dreptul la prezumția de nevinovăție, să renunțe la toate acuzele motivate politic împotriva ei și să pună capăt tuturor hărțuirilor la care este supusă;

2.  înțelege că, în Filipine, milioane de persoane sunt afectate în mod negativ de nivelul ridicat al dependenței de droguri și de consecințele acestui fapt; condamnă ferm traficul de droguri și abuzul de droguri din Filipine; invită guvernul să acorde prioritate luptei împotriva rețelelor de traficanți și a seniorilor drogurilor, în locul urmăririi micilor consumatori; subliniază că această luptă trebuie dusă în paralel cu aplicarea unor măsuri de prevenire și dezintoxicare; încurajează guvernul în eforturile sale pentru deschiderea unor noi centre de dezintoxicare;

3.  condamnă cu fermitate numărul ridicat de execuții extrajudiciare comise de forțele armate și de miliții în cadrul campaniei antidrog; transmite condoleanțe familiilor victimelor; își exprimă profunda preocupare față de rapoartele credibile potrivit cărora poliția filipineză falsifică probe pentru a justifica execuțiile extrajudiciare, iar populația săracă din orașe este vizată într-o măsură covârșitoare; face apel la autoritățile din Filipine să declanșeze imediat investigații imparțiale și semnificative asupra acestor execuții extrajudiciare și să îi cerceteze și să îi aducă pe toți cei vinovați în fața justiției; face apel la UE să sprijine aceste investigații; face apel la autoritățile din Filipine să adopte toate măsurile necesare pentru a preveni alte execuții;

4.  își exprimă profunda preocupare cu privire la retorica președintelui Duterte ca răspuns la uciderea unor ofițeri la 8 martie 2017 și îndeamnă ferm autoritățile și armata filipineză să respecte cu strictețe dreptul umanitar internațional, care prevede cerințe stricte pentru toate părțile la un conflict armat de a menaja civilii și necombatanții;

5.  solicită UE să sprijine demararea în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului a unei investigații internaționale independente privind execuțiile extrajudiciare și alte încălcări comise de Filipine în contextul „războiului împotriva drogurilor” declanșat de președintele Duterte;

6.  este profund alarmat de decizia Camerei Reprezentanților de a reintroduce pedeapsa cu moartea; face apel la autoritățile din Filipine să pună imediat capăt procedurilor în curs care vizează reintroducerea pedepsei cu moartea; reamintește că UE consideră pedeapsa cu moartea o pedeapsă crudă și inumană, care nu are rolul de a descuraja comportamentul infracțional; face apel la guvernul din Filipine să nu reducă vârsta minimă de răspundere penală;

7.  îndeamnă UE să monitorizeze îndeaproape cazul senatoarei De Lima;

8.  îndeamnă UE să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a sprijini guvernul filipinez în respectarea obligațiilor sale internaționale din domeniul drepturilor omului, în special prin acordul-cadru;

9.  îndeamnă Comisia să facă uz de toate instrumentele disponibile pentru a convinge Filipine să pună capăt execuțiilor extrajudiciare legate de campania antidrog, inclusiv, în lipsa unor îmbunătățiri substanțiale în următoarele luni, prin măsuri procedurale vizând o posibilă eliminare a preferințelor SGP+;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Guvernului și Parlamentului din Filipine, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și guvernelor statelor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est.