Postupak : 2017/2651(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0270/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0270/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.69
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0200

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 355kWORD 52k
25.4.2017
PE603.703v01-00}
PE603.705v01-00}
PE603.719v01-00}
PE603.725v01-00} RC1
 
B8-0270/2017}
B8-0271/2017}
B8-0274/2017}
B8-0275/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ALDE (B8‑0270/2017)

PPE (B8‑0271/2017)

S&D (B8‑0274/2017)

ECR (B8‑0275/2017)


o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski u ime Kluba zastupnika PPE-a
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje brojne prethodne rezolucije o stanju u Venezueli, posebno onu od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli(1), onu od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli(2), onu od 12. ožujka 2015. o stanju u Venezueli(3) i onu od 8. lipnja 2016. o stanju u Venezueli(4),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čija je potpisnica i Venezuela,

–  uzimajući u obzir Međuameričku demokratsku povelju, donesenu 11. rujna 2001.,

–  uzimajući u obzir Ustav Venezuele, a posebno njegove članke 72. i 233.,

–  uzimajući u obzir pismo o Venezueli(5) organizacije Human Rights Watch od 16. svibnja 2016. upućeno glavnom tajniku Organizacije američkih država Louisu Almagru Lemesu,

–  uzimajući u obzir izjavu Zeida Raada Al-Husseina, visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, od 31. ožujka 2017. o odluci Vrhovnog suda Venezuele o preuzimanju zakonodavnih ovlasti od Nacionalne skupštine,

–  uzimajući u obzir upozorenja iznesena u izvješćima Organizacije američkih država od 30. svibnja 2016. i od 14. ožujka 2017. o Venezueli i poziv njezina glavnog tajnika na hitno sazivanje Stalnog vijeća, u skladu s člankom 20. Demokratske povelje, radi rasprave o političkoj krizi u Venezueli,

–  uzimajući u obzir pismo potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 27. ožujka 2017. o sve težoj i ozbiljnoj političkoj, gospodarskoj i humanitarnoj krizi u Venezueli,

–  uzimajući u obzir izjavu Organizacije američkih država koju je 13. ožujka 2017. potpisalo 14 njezinih država članica i u kojoj se od Venezuele zahtijeva da, među ostalim, hitno zakaže izbore, oslobodi političke zatvorenike i prizna podjelu vlasti predviđenu Ustavom,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Stalnog vijeća OAD-a od 3. travnja 2017. o nedavnim događanjima u Venezueli,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je Vrhovni sud Venezuele 27. ožujka 2017. donio odluku prema kojoj se sve zakonodavstvo koje donese Nacionalna skupština proglašava neustavnim; budući da je 29. ožujka 2017. Vrhovni sud Venezuele donio odluku kojom je Nacionalnu skupštinu proglasio odgovornom za nepoštovanje suda, poništivši njezino sveukupno zakonodavno djelovanje i preuzevši zakonodavnu ulogu;

B.  budući da se odlukama Vrhovnog suda Venezuele krši i podjela vlasti zajamčena Ustavom i obveza svih sudaca da poštuju i jamče integritet venezuelskog Ustava (članak 334);

C.  budući da te odluke nemaju ustavnu osnovu, bez obzira na to radi li se o ovlastima dodijeljenima Nacionalnoj skupštini (članak 187. Ustava) ili onima dodijeljenima Ustavnom odjelu Vrhovnog suda (članak 336. Ustava);

D.  budući da je državna odvjetnica Luisa Ortega Díaz, koju je imenovala venezuelska vlada, osudila odluku Vrhovnog suda ocijenivši je kao kršenje ustavnog poretka; budući da je predsjednik Nicolás Maduro kao rezultat međunarodnih reakcija i brojnih zahtjeva zatražio od Vrhovnog suda da preispita odluku kojom su Nacionalnoj skupštini oduzete sve ovlasti i da je Vrhovni sud 1. travnja 2017. donio novu odluku kojoj je poništio prethodnu;

E.  budući da je Vrhovni sud već ranije proglasio nepoštovanje suda od strane Nacionalne skupštine i presudom br. 808 1. kolovoza 2016. i 5. rujna 2016. poništio njezino djelovanje;

F.  budući da je venezuelska oporbena Koalicija demokratskog jedinstva (Mesa de la Unidad Democrática) osvojila 112 zastupničkih mjesta u jednodomnoj Nacionalnoj skupštini sa 167 mjesta, što predstavlja dvotrećinsku većinu, dok je Ujedinjena socijalistička stranka Venezuele osvojila 55 zastupničkih mjesta; budući da je Vrhovni sud spriječio četiri zastupnika u Nacionalnoj skupštini (od kojih je njih troje iz oporbe) da stupe na dužnost, čime je oporbi oduzeo dvotrećinsku većinu;

G.  budući da je zbog nedavnih slučajeva arbitrarnog oduzimanja slobode broj političkih zatvorenika porastao na više od stotinu, uključujući velike političke vođe kao što su Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos i Yon Goicoechea;

H.  budući da je venezuelskom oporbenom vođi koji se dvaput kandidirao za predsjednika Henriqueu Caprilesu zabranjeno obnašanje političkih dužnosti u razdoblju od 15 godina; budući da je ta odluka utemeljena na navodnim optužbama u vezi s „administrativnim nepravilnostima” tijekom njegova obnašanja dužnosti guvernera savezne države Mirande;

I.  budući da venezuelske sigurnosne snage, uključujući nacionalnu gardu i policiju, kao i neregularne oružane skupine, od početka prosvjeda opetovano primjenjuju brutalnu silu nad mirnim prosvjednicima, među ostalim i nad članovima Kongresa, koji se protive odluci o poništenju ovlasti Nacionalne skupštine, i budući da je to dovelo do više od 20 smrtnih slučajeva, dok su brojne osobe ranjene, a mnogi su uhićeni;

J.  budući da je 3. travnja 17 od 21 države članice Stalnog vijeća Organizacije američkih država izrazilo duboku zabrinutost zbog neustavne izmjene demokratskog poretka u Venezueli; budući da su neke zemlje u regiji nedavno izrazile volju da olakšaju proces posredovanja u Venezueli, čime se otvorila mogućnost za ostvarenje napretka;

K.  budući da je vlada obustavila lokalne i regionalne izbore zakazane za prosinac 2016. i spriječila održavanje referenduma o opozivu, što je ustavna odredba kojom se omogućuje da 20 % izbornog tijela zatraži svrgavanje nepopularnog predsjednika, usprkos tome što su bili ispunjeni svi ustavni preduvjeti;

1.  osuđuje kontinuirano neustavno kršenje demokratskog poretka u Venezueli nakon nedavne oduke Vrhovnog suda Venezuele, čiji je cilj bio preuzimanje zakonodavnih ovlasti od Nacionalne skupštine, te nepostojanje podjele vlasti i neovisnosti pojedinih grana vlasti;

2.  snažno odbacuje odluke Vrhovnog suda Venezuele o suspenziji ovlasti Nacionalne skupštine i smatra da je to duboko nedemokratski čin kojim se izravno krši Ustav Venezuele; smatra da je ključno, ne dovodeći u pitanje nedavno preispitivanje nekih elemenata tih odluka, da vlada Venezuele zajamči potpunu obnovu demokratskog poretka;

3.  izrazito je zabrinut zbog znatnog pogoršanja stanja u pogledu demokracije, ljudskih prava i socioekonomske situacije u Venezueli u okolnostima sve veće političke i društvene nestabilnosti;

4.  poziva vladu i Vrhovni sud Venezuele da poštuju Ustav, a posebno ovlasti dodijeljene svim propisno izabranim zastupnicima u parlamentu;

5.  poziva vladu Venezuele da štiti podjelu vlasti i neovisnost grana vlasti te da Nacionalnoj skupštini vrati sve ustavne ovlasti; podsjeća da podjela između grana vlasti i njihovo međusobno nemiješanje predstavljaju osnovno načelo demokratskih država koje se pridržavaju vladavine prava;

6.  poziva vladu Venezuele da osigura hitno i bezuvjetno oslobađanje svih političkih zatvorenika; podsjeća da je Nacionalna skupština odobrila oslobađanje političkih zatvorenika u sklopu Zakona o nacionalnom pomirenju, na koji je izvršna vlast uložila veto; ističe da je trajno mirno rješenje za Venezuelu u dugoročnom razdoblju nemoguće postići ako i dalje postoje politički zatvorenici;

7.  poziva vladu Venezuele da poštuje Ustav i da što prije predstavi raspored izbora kojim će se omogućiti provođenje slobodnih i transparentnih izbornih postupaka, jer je to jedini način da se okonča aktualan politički zastoj; snažno osuđuje odluku venezuelskog nacionalnog revizora kojom se oporbenom vođi Henriqueu Caprilesu zabranjuje obnašanje političkih dužnosti u razdoblju od 15 godina; poziva vladu Venezuele da stane na kraj praksi marginaliziranja oporbenih vođa koja se provodi uskraćivanjem političkih prava tim osobama;

8.  pozdravlja rezoluciju Stalnog vijeća OAD-a usvojenu 3. travnja 2017. i poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije da je podrži te pozdravlja volju koju su izrazile mnoge zemlje u regiji da olakšaju proces posredovanja u cilju postizanja nacionalnog dogovora; nadalje, poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije da zajedno s međunarodnim i regionalnim organizacijama aktivno razmotri druge mjere koje bi EU-u omogućile da ponovno uspostavi punu demokraciju u Venezueli;

9.  snažno osuđuje brutalnu represiju koju nad mirnim prosvjednicima provode venezuelske sigurnosne snage i neregularne oružane skupine, a koja je rezultirala smrću više od 20 ljudi i zbog koje su mnoge osobe ranjene ili uhićene; poziva vladu Venezuele da provede istragu o svim smrtnim slučajevima te da poštuje i zajamči ustavno pravo na slobodu mirnog okupljanja; poziva vlasti Venezuele da se pobrinu za sigurnost i slobodno ostvarivanje prava svih građana, osobito branitelja ljudskih prava, novinara, političkih aktivista i članova neovisnih nevladinih organizacija koji su izloženi većem riziku od napada ili arbitrarnog oduzimanja slobode;

10.  poziva vlasti Venezuele da hitno dopuste dostavu humanitarne pomoći u zemlju i da omoguće pristup međunarodnim organizacijama koje žele pomoći najugroženijem slojevima društva; poziva međunarodnu zajednicu, posebno susjedne zemlje i zemlje EU-a, da vode računa o humanitarnoj krizi koja bi mogla nastati kao posljedica velikog broja Venezuelaca koji napuštaju zemlju;

11.  ponovno upućuje hitan zahtjev da se u Venezuelu uputi izaslanstvo Europskog parlamenta i da se sa svim stranama uključenima u sukob što prije pokrene dijalog;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0176.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0106.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0080.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti