Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B8-0270/2017Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B8-0270/2017

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela

  25.4.2017 - (2017/2651(RSP))

  imressqa skont l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
  li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
  ALDE (B8-0270/2017)
  PPE (B8-0271/2017)
  S&D (B8-0274/2017)
  ECR (B8-0275/2017)

  Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE
  Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR
  Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE

  Proċedura : 2017/2651(RSP)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  RC-B8-0270/2017
  Testi mressqa :
  RC-B8-0270/2017
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela

  (2017/2651(RSP))

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra d-diversi riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela, b'mod partikolari dawk tas-27 ta' Frar 2014 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela[1], tat-18 ta' Diċembru 2014 dwar il-persekuzzjoni tal-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela[2], tat-12 ta' Marzu 2015 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela[3] u tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela[4],

  –  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

  –  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li l-Venezwela hija parti għalih,

  –  wara li kkunsidra l-Karta Demokratika Inter-Amerikana, adottata fil-11 ta' Settembru 2001,

  –  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Venezwela, u b'mod partikolari l-Artikoli 72 u 233 tagħha,

  –  wara li kkunsidra l-ittra tas-16 ta' Mejju 2016 tal-Human Rights Watch lis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani (OAS), Luis Almagro Lemes, dwar il-Venezwela[5],

  –  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-31 ta' Marzu 2017 tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Zeid Ra'ad Al Hussein, dwar id-deċiżjoni tal-Qorti Suprema Venezwelana li tieħu f'idejha s-setgħat leġiżlattivi tal-Assemblea Nazzjonali,

  –  wara li kkunsidra t-twissijiet espressi fir-rapporti tal-OAS tat-30 ta' Mejju 2016 u tal-14 ta' Marzu 2017 dwar il-Venezwela u l-appell tas-Segretarju Ġenerali tagħha biex il-Kunsill Permanenti jitlaqqa' b'urġenza, skont l-Artikolu 20 tal-Karta Demokratika, bil-għan li tiġi diskussa l-kriżi politika tal-Venezwela,

  –  wara li kkunsidra l-ittra tas-27 ta' Marzu 2017 tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP / RGħ), Federica Mogherini, dwar il-kriżi politika, ekonomika u umanitarja li qed issir dejjem aktar serja fil-Venezwela,

  –  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-OAS, iffirmata minn 14 fost l-istati membri tagħha fit-13 ta' Marzu 2017, li tesiġi li l-Venezwela tiskeda elezzjonijiet malajr kemm jista' jkun, teħles lill-priġunieri politiċi u tirrikonoxxi s-separazzjoni tas-setgħat minquxa fil-kostituzzjoni tagħha, fost miżuri oħra,

  –  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill Permanenti tal-OAS tat-3 ta' April 2017 dwar l-avvenimenti reċenti fil-Venezwela,

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  A.  billi fis-27 ta' Marzu 2017 il-Qorti Suprema Venezwelana ħarġet deċiżjoni li tiddikjara bħala mhux kostituzzjonali l-leġiżlazzjoni kollha vvotata mill-Assemblea Nazzjonali; billi fid-29 ta' Marzu 2017 il-Qorti Suprema Venezwelana ħarġet deċiżjoni li tiddikjara li l-Assemblea Nazzjonali tinsab f'qagħda ta' disprezz tal-qorti u annullat l-azzjonijiet leġiżlattivi kollha tagħha, liema fatti wasslu sabiex il-Qorti Suprema tassumi l-funzjoni leġiżlattiva;

  B.  billi d-deċiżjonijiet maħruġa mill-Qorti Suprema Venezwelana jiksru kemm is-separazzjoni tas-setgħat iggarantita mill-kostituzzjoni kif ukoll l-obbligu impost fuq l-imħallfin kollha li jirrispettaw u jiżguraw l-integrità tal-kostituzzjoni Venezwelana (l-Artikolu 334);

  C.  billi d-deċiżjonijiet inħarġu mingħajr ebda bażi kostituzzjonali – kemm is-setgħat mogħtija lill-Assemblea Nazzjonali (l-Artikolu 187 tal-Kostituzzjoni) kif ukoll dawk li tgawdi l-Awla Kostituzzjonali tal-Qorti Suprema (l-Artikolu 336 tal-Kostituzzjoni);

  D.  billi Luisa Ortega Díaz, il-prosekutur ġenerali tal-Istat maħtura mill-Gvern Venezwelan, ikkundannat id-deċiżjoni maħruġa mill-Qorti Suprema, billi tqis li din id-deċiżjoni tikser l-ordni kostituzzjonali; billi, bħala riżultat tar-reazzjonijiet internazzjonali u ta' diversi appelli, il-President Nicolás Maduro talab lill-Qorti Suprema biex tirrevedi d-deċiżjoni li neħħiet kompletament is-setgħat tal-Assemblea Nazzjonali, u billi fl-1 ta' April 2017 il-Qorti Suprema ħarġet deċiżjonijiet ġodda li jirrevokaw dik preċendenti;

  E.  billi l-Qorti Suprema preċedentement iddikjarat li l-Assemblea Nazzjonali tinsab f'qagħda ta' disprezz tal-qorti u annullat l-azzjonijiet tagħha fl-1 ta' Awwissu 2016 u fil-5 ta' Settembru 2016, permezz tad-Deċiżjoni Nru 808;

  F.  billi l-koalizzjoni tal-oppożizzjoni tal-Venezwela, il-Mesa de la Unidad Democrática, rebħet 112-il siġġu fl-Assemblea Nazzjonali unikamerali li hija magħmula minn 167 membru, jiġifieri maġġoranza ta' żewġ terzi, meta mqabbla mal-55 siġġu tal-PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela); billi l-Qorti Suprema imblukkat erba' rappreżentanti tal-Assemblea Nazzjonali (li tlieta minnhom huma membri tal-oppożizzjoni) milli jieħdu l-kariga, u b'hekk ċaħdet lill-oppożizzjoni mill-maġġoranza ta' żewġ terzi tagħha;

  G.  billi l-aħħar arresti arbitrarji żiedu l-għadd ta' priġunieri politiċi għal aktar minn mija, inklużi mexxejja politiċi importanti bħalma huma Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos u Yon Goicoechea;

  H.  billi l-mexxej tal-oppożizzjoni Venezwelana u għal darbtejn kandidat presidenzjali Henrique Capriles ġie pprojbit milli jkollu kariga politika għal 15-il sena; billi din id-deċiżjoni kienet ibbażata fuq l-allegati akkużi ta' "irregolaritajiet amministrattivi" fir-rwol tiegħu bħala Gvernatur tal-Istat ta' Miranda;

  I.  billi l-forzi tas-sigurtà Venezwelani, inklużi l-gwardja nazzjonali u l-pulizija nazzjonali kif ukoll gruppi armati irregolari, sa mill-bidu tal-protesti ripetutament użaw forza brutali kontra dimostranti paċifiċi, inklużi Membri tal-Kungress, li opponew id-deċiżjoni li biha ġew annullati l-kompetenzi tal-Assemblea Nazzjonali, u billi dan irriżulta fil-mewt ta' aktar minn 20 ruħ, filwaqt li għadd kbir ta' persuni sfaw midruba u saru għadd kbir ta' arresti;

  J.  billi fit-3 ta'April, 17 minn 21 pajjiż fil-Kunsill Permanenti tal-OAS iddikjaraw it-tħassib serju tagħhom dwar it-tibdil mhux kostituzzjonali tal-ordni demokratiku fil-Venezwela; billi xi pajjiżi fir-reġjun reċentement esprimew ir-rieda tagħhom li jiffaċilitaw proċess ta' medjazzjoni fil-Venezwela, u b'hekk joħolqu l-possibbiltà ta' soluzzjoni;

  K.  billi l-gvern issospenda l-elezzjonijiet lokali u reġjonali skedati għal Diċembru 2016 u impedixxa referendum revokatorju milli jseħħ – dispożizzjoni kostituzzjonali li tippermetti li 20 % tal-elettorat jitlob it-tneħħija ta' President li ma jkunx popolari – minkejja li r-rekwiżiti kostituzzjonali kollha kienu ntlaħqu;

  1.  Jikkundanna l-ksur mhux kostituzzjonali tal-ordni demokratiku li qed isir b'mod persistenti fil-Venezwela, wara d-deċiżjoni maħruġa mill-Qorti Suprema Venezwelana bil-ħsieb li tieħu f'idejha s-setgħat leġiżlattivi tal-Assemblea Nazzjonali, u n-nuqqas ta' separazzjoni tas-setgħat u ta' indipendenza tal-fergħat tal-gvern;

  2.  Jopponi bis-sħiħ id-deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema tal-Venezwela li tisssopendi s-setgħat tal-Assemblea Nazzjonali u jqis dan bħala azzjoni fundamentalment mhux demokratika li tikser b'mod dirett il-kostituzzjoni tal-Venezwela; iqis li, minkejja r-reviżjoni reċenti ta' xi elementi minn dawn id-deċiżjonijiet, huwa essenzjali li l-Gvern tal-Venezwela jiżgura li l-ordni demokratiku jerġa' jiġi stabbilit bis-sħiħ;

  3.  Jesprimi tħassib serju dwar is-sitwazzjoni li qed tiddeterjora serjament fir-rigward tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-qagħda soċjoekonomika fil-Venezwela, fi klima dejjem tikber ta' instabbiltà politika u soċjali;

  4.  Jistieden lill-Gvern u lill-Qorti Suprema tal-Venezwela jirrispettaw il-kostituzzjoni, b'mod partikolari s-setgħat ikkonferiti lill-membri parlamentari kollha li huma debitament eletti;

  5.  Jistieden lill-Gvern Venezwelan biex jissalvagwarda s-separazzjoni u l-indipendenza tas-setgħat u biex jerġa' jistabbilixxi l-awtorità kostituzzjonali sħiħa tal-Assemblea Nazzjonali; ifakkar li s-separazzjoni u n-nuqqas ta' interferenza bejn is-setgħat jiffurmaw prinċipju essenzjali ta' stati demokratiċi mmexxija mill-istat tad-dritt;

  6.  Jappella lill-Gvern Venezwelan jiżgura l-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tal-priġunieri politiċi kollha; ifakkar li l-ħelsien tal-priġunieri politiċi ġie approvat mill-Assemblea Nazzjonali bis-saħħa tal-Liġi ta' Rikonċiljazzjoni Nazzjonali, li ġiet sottoposta għal veto b'deċiżjoni tas-setgħa eżekuttiva; jisħaq fuq il-fatt li sakemm ikun hemm priġunieri politiċi ma jista' jkun hemm l-ebda soluzzjoni paċifika dejjiema għall-Venezwela fuq terminu twil;

  7.  Jistieden lill-Gvern tal-Venezwela biex jikkonforma mal-kostituzzjoni u biex jippreżenta malajr kemm jista' jkun kalendarju elettorali li jkun jippermetti l-iżvolġiment ta' proċessi elettorali ħielsa u trasparenti, bħala l-uniku mod kif l-imblokk politiku attwali jista' jintemm; jikkundanna bil-qawwa d-deċiżjoni tal-contraloría nazzjonali Venezwelana li tipprojbixxi lill-mexxej tal-oppożizzjoni Henrique Capriles milli jkollu kariga politika għal 15-il sena; jistieden lill-Gvern Venezwelan itemm il-prattika li biha jemarġina l-mexxejja tal-oppożizzjoni billi jċaħħadhom mid-drittijiet politiċi tagħhom;

  8.  Jilqa' r-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill Permanenti tal-OAS fit-3 ta' April 2017 u jistieden lill-VP / RGħ tappoġġjaha, kif jilqa' wkoll ir-rieda espressa minn ħafna pajjiżi fir-reġjun li jiffaċilitaw proċess ta' medjazzjoni biex jintlaħaq ftehim nazzjonali; jistieden lill-VP / RGħ, barra minn hekk, biex tesplora b'mod attiv, flimkien mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali, miżuri oħra li jkunu jistgħu jippermettu lill-UE terġa' tistabbilixxi demokrazija sħiħa fil-Venezwela;

  9.  Jikkundanna bil-qawwa r-repressjoni vjolenti eżerċitata mill-forzi tas-sigurtà Venezwelani, kif ukoll minn gruppi armati irregolari, kontra l-protesti paċifiċi, li b'riżultat tagħha tilfu ħajjithom aktar minn 20 ruħ, filwaqt li għadd kbir ta' nies sfaw midruba u saru ħafna arresti; jistieden lill-Gvern Venezwelan jinvestiga l-imwiet kollha u jirrispetta u jiggarantixxi d-dritt kostituzzjonali għal-libertà ta' għaqda paċifika; jistieden lill-awtoritajiet Venezwelani jiggarantixxu s-sigurtà u l-eżerċizzju liberu tad-drittijiet għaċ-ċittadini kollha, partikolarment għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, għall-ġurnalisti, għall-attivisti politiċi u għall-membri tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi indipendenti li jinsabu f'riskju akbar ta' attakki u ta' detenzjoni arbitrarja;

  10.  Jistieden lill-awtoritajiet Venezwelani jippermettu li l-għajnuna umanitarja tidħol fil-pajjiż bħala kwistjoni ta' urġenza u jagħtu aċċess lill-organizzazzjonijiet internazzjonali li jixtiequ jgħinu lis-setturi tas-soċjetà li ntlaqtu l-agħar; jistieden lill-komunità internazzjonali, u b'mod partikolari lill-pajjiżi ġirien u lill-Istati Membri tal-UE, iqisu l-kriżi umanitarja li tista' tirriżulta mill-eżodu ta' għadd kbir ta' ċittadini Venezwelani;

  11.  Itenni t-talba urġenti tiegħu li tintbagħat delegazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-Venezwela u li jsir djalogu mas-setturi kollha involuti fil-kunflitt mill-aktar fis possibbli;

  12.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvern u lill-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela, lill-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana u lis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani.