Предложение за обща резолюция - RC-B8-0345/2017Предложение за обща резолюция
RC-B8-0345/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави

17.5.2017 - (2016/2998(RSP))

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B8‑0345/2017)
S&D (B8‑0346/2017)
ECR (B8‑0347/2017)
ALDE (B8‑0352/2017)
PPE (B8‑0354/2017)

Кристиан Дан Преда, Ларс Адактусон, Арно Данжан, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Елмар Брок, Сандра Калниете, Дейвид Макалистър, Михаел Галер, Едуард Кукан, Богдан Анджей Здройевски, Антонио Лопес-Истурис Уайт от името на групата PPE
Виктор Боштинару, Елена Валенсиано от името на групата S&D
Чарлз Танък, Андерс Примдал Вистисен от името на групата ECR
Хилде Вотманс от името на групата ALDE
Тамаш Месерич, Барт Стас, Джил Еванс от името на групата Verts/ALE
Роза Д'Амато, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

Процедура : 2016/2998(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0345/2017
Внесени текстове :
RC-B8-0345/2017
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави

(2016/2998(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен процес,

–  като взе предвид предходните резолюции на ООН,

–  като взе предвид международните конвенции на ООН за правата на човека, по които Израел и Палестина са страни,

–  като взе предвид доклада от 1 юли 2016 г. и изявлението от 23 септември 2016 г. на Близкоизточната четворка,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно близкоизточния мирен процес, по-специално заключенията от 18 януари 2016 г. и от 20 юни 2016 г.,

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че постигането на мир в Близкия изток продължава да бъде ключов приоритет за международната общност и крайно необходим елемент за регионалната и глобалната стабилност и сигурност;

Б.  като има предвид, че заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („Върховен представител“) неколкократно изрази своя ангажимент за възобновяване и засилване на ролята на Съюза в мирния процес; като има предвид, че през април 2015 г. Върховният представител назначи нов специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес („специален представител на ЕС“); като има предвид, че тепърва предстои работата на специалния представител да даде резултати;

В.  като има предвид, че Четворката и регионалните партньори, като Египет, Йордания и Саудитска Арабия, имат важна роля в опитите за намиране на решение на арабско-израелския конфликт;

Г.  като има предвид, че продължаващото насилие, терористични нападения срещу цивилни лица и подбуждането към насилие силно изострят недоверието и са изцяло несъвместими с мирно решение;

Д.  като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН в своята Резолюция 2334 (2016):

  а)  потвърди отново, че създаването на селища от страна на Израел в палестинските територии, окупирани от 1967 г. насам, включително в Източен Йерусалим, няма юридическа легитимност, представлява грубо нарушение на международното право и е основна пречка за постигането на двудържавно решение;

  б)  призовава всички страни, в съответните си отношения, да правят разграничение между територията на Държавата Израел и териториите, окупирани от 1967 г. насам;

  в)  припомня, че съгласно пътната карта на Четворката за силите за сигурност на Палестинската власт са задължени да поддържат ефективни действия, целящи противопоставяне на всички, които участват в терористична дейност, и разбиване на терористичните способности, включително конфискацията на незаконни оръжия;

Е.  като има предвид, че според Службата на представителя на ЕС в Палестина през последните месеци се е наблюдавал висок процент на разрушаване на палестински структури;

Ж.  като има предвид, че съществуват многобройни съобщения за нарушения на правата на човека в ивицата Газа;

З.  като има предвид, че съществува безпокойство относно положението на затворниците и от двете страни, особено във връзка с предприетата понастоящем гладна стачка на палестинските затворници; като има предвид, че и двете страни следва да спазват международните задължения по отношение на зачитането на правата на затворниците;

И.  като има предвид, че всички страни следва да подпомагат диалога и практическото сътрудничество, особено в областите на сигурността, достъпа до вода, канализация и енергийни ресурси, както и при насърчаването на растежа на палестинската икономика, като по този начин се предлага перспектива за надежда, мир и помирение, от която регионът толкова много се нуждае;

Й.  като има предвид, че отношенията между ЕС и двете страни следва да се основават на зачитането на правата на човека и на демократичните принципи, което ръководи тяхната вътрешна и международна политика и представлява основен елемент от тези отношения;

1.  потвърждава отново своята категорична подкрепа за двудържавно решение на израелско-палестинския конфликт въз основа на границите от 1967 г., при което Йерусалим е столица и на двете държави, като Държавата Израел, чиято сигурност е гарантирана, и една независима, демократична, съседна и жизнеспособна държава Палестина съществуват една до друга в условия на мир и сигурност, въз основа на правото на самоопределяне и пълното спазване на международното право;

2.  подчертава, че с оглед на постигането на справедлив, траен и всеобхватен мир е важно страните да възобновят преговорите по същество възможно най-скоро; призовава и двете страни да се въздържат от действия, които биха могли да доведат до по-нататъшна ескалация, включително едностранни мерки, които биха могли да предопределят резултата от преговорите, да застрашат жизнеспособността на двудържавното решение и да създадат допълнително недоверие; призовава и двете страни отново да потвърдят ангажимента си към двудържавно решение, като по този начин се разграничат от гласовете, които отхвърлят това решение;

3.  категорично се противопоставя на всякакви действия, подкопаващи жизнеспособността на двудържавното решение, и настоятелно призовава и двете страни да демонстрират – чрез политики и действия, истински ангажимент за постигане на двудържавно решение, с цел възстановяване на доверието; приветства ангажимента, изразен по време на неотдавнашното посещение на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и на палестинския президент Махмуд Абас в Съединените щати, да работят заедно за постигане на мир;

4.  подчертава, че защитата и запазването на жизнеспособността на двудържавното решение трябва да бъде непосредствен приоритет в политиките и действията на Европейския съюз по отношение на израелско-палестинския конфликт и на близкоизточния мирен процес;

5.  осъжда всички актове на насилие и терористични актове срещу израелци, както и подбуждането към насилие, които са изцяло несъвместими с напредването към мирно двудържавно решение; отбелязва, че всички страни следва да предприемат ефективни действия срещу насилието, тероризма, словото на омразата и подбуждането към омраза, тъй като това е от решаващо значение за възстановяването на доверието и за избягване на ескалация, която допълнително ще подкопае перспективите за мир;

6.  припомня, че заселническите зони са незаконни съгласно международното право, и подчертава, че неотдавнашните решения за създаване на ново селище дълбоко във вътрешността на Западния бряг, за започване на тръжна процедура за близо 2000 жилищни постройки и за обявяване на допълнителни земи дълбоко във вътрешността на Западния бряг за „държавна земя“ допълнително подкопават перспективите за жизнеспособно двудържавно решение; осъжда продължаването на политиката на заселване и призовава израелските органи незабавно да я спрат и отменят; изразява съжаление, по-специално, във връзка с приемането на „Закона относно регулирането“ от страна на Кнесета на 6 февруари 2017 г., който позволява узаконяване със задна дата на селища, изградени върху палестински имоти без съгласието на законните частни собственици; очаква решението на Върховния съд във връзка с това ново законодателство;

7.  отбелязва положително параграф 8 от заключенията на Съвета от 18 януари 2016 г. относно ангажимента на ЕС и неговите държави членки да гарантират пълното прилагане на действащото законодателство на ЕС и на двустранните споразумения между ЕС и Израел;

8.  призовава да се сложи край на разрушаването на палестински домове и на финансирани от ЕС структури и проекти, на принудителното разселване на палестински семейства и на конфискацията на палестинска собственост в Западния бряг, в съответствие с доклада на Четворката; подчертава отговорността на съответните органи на ЕС да гарантират и в бъдеще, че никаква част от финансирането от ЕС не може да бъде пряко или косвено отклонена към терористични организации или дейности, които подбуждат към тези актове;

9.  припомня, че спазването на международното хуманитарно право и на международното право в областта на правата на човека от страна на държавите и недържавните участници, включително търсенето на отговорност за техните действия, е крайъгълният камък на мира и сигурността в региона;

10.  подчертава, че вътрешният палестински процес на помирение е важен елемент за постигането на двудържавно решение, и изразява съжалението си по повод на продължаващата разединеност на палестинците; подкрепя призива на ЕС към палестинските фракции да приемат за основен приоритет помирението и завръщането на Палестинската власт в ивицата Газа; призовава палестинските сили незабавно да възобновят усилията за постигане на помирение, по-специално чрез провеждане на дълго отлаганите президентски и законодателни избори; подчертава, че Палестинската власт трябва да поеме своите управителни функции в ивицата Газа, включително в областта на сигурността и гражданската администрация, както и посредством присъствието си на пропускателните пунктове;

11.  подчертава, че бойните действия и акумулирането на незаконни оръжия подхранват нестабилността и в крайна сметка възпрепятстват усилията за постигане на решение по пътя на преговорите; призовава силите за сигурност на Палестинската власт да осъществяват напълно ефективни и своевременни операции, за да се противопоставят на действията на тези военни групировки, като например изстрелването на ракети към Израел; подчертава неотложната необходимост от предотвратяване на въоръжаването на терористични групи, както и на контрабандата на оръжия, производството на ракети и изграждането на тунели от тяхна страна;

12.  подновява призива си за прекратяване на блокадата на ивицата Газа и за спешна реконструкция и възстановяване на тази зона;

13.  припомня на държавите членки декларацията от Венеция от юни 1980 г., според която държавите – членки на ЕС, поеха своята отговорност в мирния процес; призовава през юни тази година да бъде приета нова декларация на ЕС; призовава Върховния представител да използва тази нова декларация, за да се ангажира в създаването на решителна и всеобхватна европейска инициатива за мир в региона;

14.  призовава тази инициатива за мир на Европейския съюз да посочи мерки за разрешаване на израелско-палестинския конфликт, с цел да се постигнат осезаеми резултати в определен срок и в рамките на двудържавното решение, както и чрез механизъм за международно наблюдение и изпълнение; подчертава във връзка с това колко е важно ангажирането с други международни участници – в рамките на Близкоизточната четворка, както и с оглед, по-специално, на Арабската инициатива за мир; призовава за ефективно използване на съществуващите механизми за влияние и инструменти на Европейския съюз в отношенията с двете страни, за да се подпомогнат усилията за постигане на мир, тъй като координираните действия на равнището на ЕС могат да доведат до резултати;

15.  подчертава, че с цел да се подкрепи една истинска европейска инициатива за мир, основно задължение на държавите членки е да допринасят активно за формирането на единна европейска позиция и да се въздържат от едностранни инициативи, които водят до отслабване на действията на ЕС; подчертава, че европейските държавни и правителствени ръководители не могат да искат от Съюза да бъде проактивен в региона, ако техните разминаващи се позиции възпрепятстват Съюза да говори с един глас чрез Върховния представител;

16.  отбелязва потенциала на палестинската арабска общност в Израел да изпълнява важна роля за постигането на траен мир между израелците и палестинците, както и голямото значение на нейното участие в мирния процес и на приноса й към него; призовава за равни права за всички граждани на Израел, което е основна предпоставка за изпълнението на тази роля;

17.  призовава Европейския съюз да подкрепя и защитава участниците от гражданското общество, включително правозащитни организации, които допринасят за усилията за постигане на мир и за изграждането на доверие между израелци и палестинци и от двете страни, и приветства приноса на гражданското общество към мирния процес чрез иновативни нови идеи и инициативи;

18.  предлага да бъде започната инициатива „Парламентаристи за мир“, чиято цел е да обедини европейски, израелски и палестински парламентаристи, за да се помогне за напредъка на една програма за мир и за да се допълнят дипломатическите усилия на ЕС;

19.  подчертава необходимостта ЕС да насърчава инициативи, които могат да допринесат за възстановяването на доверието между политическите, икономическите и недържавните участници и за създаването на модел за сътрудничество по конкретни въпроси; подчертава, във връзка с това, голямото значение на области на политиката, в които сътрудничеството е наложително с оглед на ежедневния живот на гражданите, по-специално в областите на сигурността, достъпа до вода, канализация, енергийни ресурси и растежа на палестинската икономика;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на обединените нации, представителя на Близкоизточната четворка, генералния секретар на Лигата на арабските държави, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.