Предложение за обща резолюция - RC-B8-0349/2017/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B8-0349/2017/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия

16.5.2017 - (2017/2688(RSP))

внесено съгласно член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
S&D (B8‑0349/2017)
ECR (B8‑0350/2017)
Verts/ALE (B8‑0351/2017)
GUE/NGL (B8‑0353/2017)
ALDE (B8‑0355/2017)
PPE (B8‑0356/2017)

Кристиан Дан Преда, Сандра Калниете, Яромир Щетина, Михаел Галер, Анна Мария Кораца Билд от името на групата PPE
Сурая Пост, Таня Файон, Елена Валенсиано, Кнут Флекенщайн, Пиер Антонио Панцери от името на групата S&D
Чарлз Танък, Иън Дънкан, Кей Суинбърн, Анелен Ван Босойт, Марк Демесмакер, Хелга Стивънс, Сандер Лонес, Рафаеле Фито от името на групата ECR
Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Мария Тереса Хименес Барбат, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Илхан Кючюк, Фредерик Риис, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Йоханес Корнелис ван Бален, Иво Вайгъл, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Малин Бьорк, Хелмут Шолц, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Елеонора Форенца, Хосу Хуаристи Абаунс, Димитриос Пападимулис, Денис де Йонг от името на групата GUE/NGL
Улрике Луначек, Ребека Хармс, Хейди Хаутала, Ернест Уртасун, Тери Райнтке, Барбара Лохбилер, Юдит Саргентини, Моли Скот Кейто от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Марко Дзуло, Роза Д’Амато, Дарио Тамбурано, Марко Вали, Тициана Бегин, Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Лаура Аджеа, Елеонора Еви, Давид Борели, Даниела Аюто, Пиерникола Педичини

Процедура : 2017/2688(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0349/2017
Внесени текстове :
RC-B8-0349/2017
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия

(2017/2688(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Русия,

–  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея,

–  като взе предвид Конституцията на Руската федерация, и по-специално глава 2 относно правата и свободите на човека и гражданина,

–  като взе предвид насоките на Съвета на ЕС от 24 юни 2013 г. за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица,

–  като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС относно равенството на ЛГБТИ лицата от 16 юни 2016 г.,

–  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека и относно изтезанията и малтретирането,

–  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност[1],

–  като взе предвид изявлението от 13 април 2017 г., направено от експерти на ООН по правата на човека, относно издевателствата и задържанията на гейове в Чечения,

–  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)[2],

–  като взе предвид изявлението от 6 април 2017 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 2 април 2015 г. относно нарушенията на човешките права на гейовете в Чечения,

–  като взе предвид местната декларация на ЕС от 19 април 2017 г. относно нарушенията на човешките права на гейовете в Чечения,

–  като взе предвид декларацията на ЕС от постоянния съвет на ОССЕ от 27 април 2017 г. относно продължаващите сведения за арести и убийства на гейове от чеченското правителство,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Държавния департамент на САЩ от 7 април 2017 г.,

–  като взе предвид изявлението от Службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) от 13 април 2017 г.,

–  като взе предвид съвместната пресконференция на заместник-председателя на Европейската комисия и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и руския външен министър Сергей Лавров в Москва от 24 април 2017 г.,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 1 април 2017 г. в руския независим вестник „Новая газета“ беше публикувана статия, в която се съобщаваше, че над стотина мъже, гейове или считани за гейове лица, са били отвлечени и задържани в автономна Република Чечения в Руската федерация, като част от координирана кампания, предполагаемо организирана от държавните органи и от силите за сигурност по пряка заповед на президента на Чечения Рамзан Кадиров;

Б.  като има предвид, че „Новая газета“ съобщава, че отвлечените мъже са били малтретирани, изтезавани и принуждавани да разкриват самоличността на други ЛГБТИ лица; като има предвид, че беше съобщено, че най-малко трима мъже са били убити, двама поради малтретиране по време на задържането и един убит от собственото си семейство в т.нар. „убийство на честта“;

В.  като има предвид, че първоначалните съобщения са били потвърдени отделно от организацията „Хюман райтс уоч“ (Human Rights Watch) и от Международната кризисна група, като и двете цитират източници на място, които потвърждават, че считани за гейове мъже са ставали мишена за арести от страна на полицията и силите за сигурност;

Г.  като има предвид, че се съобщава, че органите в Чечения са отхвърлили тези твърдения и са демонстрирали нежелание да ги разследват и преследват;

Д.  като има предвид, че жертвите често се въздържат от търсене на правосъдие, тъй като се страхуват от репресивни мерки от страна на местните органи; като има предвид, че гейовете и лесбийските или (считаните за) гейове или лесбийки лица са особено уязвими поради изявените прояви на хомофобия в обществото, и като има предвид, че те рискуват да станат жертва на убийства на честта от техни роднини;

Е.  като има предвид, че след години на заплахи и репресии и поради драматичното влошаване на положението с правата на човека в Северен Кавказ почти никакви независими журналисти или активисти за правата на човека не са в състояние да работят в региона; като има предвид, че се съобщава, че журналистите, работещи за вестник „Новая газета“, който даде гласност на нападенията, са получили смъртни заплахи за тази своя дейност; като има предвид, че чеченските органи отричат всички твърдения и изискват от журналистите да посочат имената на интервюираните жертви;

Ж.  като има предвид, че полицията в Санкт Петербург и Москва задържа ЛГБТИ активисти, опитващи се да повишат осведомеността за преследванията на гейове в Чечения и да поискат разследване на тези случаи;

З.  като има предвид, че Руската федерация е страна по няколко международни договора в областта на правата на човека и че в качеството си на член на Съвета на Европа е страна по Европейската конвенция за защита на правата на човека и поради това има задължението да гарантира безопасността на всички лица, които може да са изложени на риск, включително въз основа на тяхната сексуална ориентация; като има предвид, че Русия е задължена и разполага със средства за разследване на престъпления, извършени от чеченските органи; като има предвид, че хомосексуалността беше декриминализирана в Руската федерация през 1993 г.;

И.  като има предвид, че президентът Путин възложи на омбудсмана на Русия по правата на човека Татяна Москалкова да сформира работна група за разследване на обвиненията;

Й.  като има предвид, че ЛГБТИ лицата са защитени по силата на съществуващото международно право в областта на правата на човека и съгласно руското националното законодателство; като има предвид обаче, че често са необходими конкретни действия за гарантиране на пълното упражняване на човешките права от ЛГБТИ лицата, тъй като сексуалната ориентация и половата идентичност могат да водят до допълнителни рискове от дискриминация, тормоз и преследване в училищата, на работното място и в обществото като цяло, а също така и в рамките на семействата; като има предвид, че е задача и отговорност на полицейските и на съдебните и органи и на органите в общ план да водят борба срещу тези форми на дискриминация и да се противопоставят на отрицателните нагласи в обществото;

К.  като има предвид, че насоките на Съвета на ЕС относно ЛГБТИ лицата предписват проактивен подход от страна на делегациите на ЕС и посолствата на държавите членки, що се отнася до утвърждаването на правата на ЛГБТИ лицата; като има предвид, че в тези насоки се посочва, че борбата с насилието срещу ЛГБТИ лицата и подкрепата за защитниците на човешките права на ЛГБТИ лицата са приоритетни области;

Л.  като има предвид, че на 7 март 2017 г. Русия прие законодателство за декриминализиране на домашното насилие, като преквалифицира деянието „побой в рамките на семейството“ от престъпно на административно нарушение, с по-слаби санкции за нарушителите; като има предвид, че Европейският парламент обсъди този проблем в своята месечна сесия в Страсбург на 13—16 март 2017 г.;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията за произволно задържане и изтезаване на мъже, считани за хомосексуални, в Република Чечения в Руската федерация; призовава органите да прекратят тази кампания на преследване, да освободят незабавно всички, които са все още незаконно задържани, да гарантират правна и физическа закрила за жертвите, защитниците на правата на човека и журналистите, които са работили по случая, и да позволят на международните организации по правата на човека да проведат надеждни разследвания на предполагаемите престъпления;

2.  осъжда всички изявления на чеченските органи, които толерират и подбуждат към насилие срещу ЛГБТИ лицата, включително изявлението на говорителя на чеченското правителство, който отрече съществуването на хомосексуалистите в Чечения и дискредитира доклада като „лъжа и абсолютна дезинформация“; осъжда нежеланието на местните органи да разследват и преследват тежките нарушения, насочени конкретно срещу лица въз основа на тяхната сексуална ориентация, и припомня на органите на властта, че правото на свобода на събрания, на сдружаване и на изразяване са всеобщи права, които се прилагат за всички; призовава за незабавното освобождаване на онези, които продължават да бъдат незаконно задържани; настоятелно призовава руските органи да гарантират правна и физическа защита за жертвите, както и за защитниците на правата на човека и за журналистите, които насочиха вниманието към този въпрос;

3.  отбелязва, че президентът Путин инструктира руското министерство на вътрешните работи и федералната прокуратура да разследват събитията в Чечения, и призовава Комисията, държавите членки и Съвета на Европа да предложат материална и консултантска подкрепа на руските власти в това разследване;

4.  призовава чеченските власти и органите на Руската федерация да спазват националното законодателство и международните ангажименти, да поддържат принципите на правовата държава и всеобщите стандарти в областта на правата на човека, да насърчават равенството и недопускането на дискриминация, включително за ЛГБТИ лицата, като подкрепят тези действия с мерки, като например кампании за повишаване на осведомеността и насърчаване на култура на толерантност и приобщаване, основаваща се на равенството и недопускането на дискриминация; призовава за незабавни мерки за закрила на уязвимите лица, които могат да станат жертва, както и за пълна реабилитация на всички жертви на изтезания;

5.  изразява съжаление относно широко разпространените нарушения на правата на човека в региона и относно климата на безнаказаност, който дава възможност за извършването на тези действия, и призовава за разработването на правни и други мерки за предотвратяване, наблюдение и ефективно наказателно преследване на извършителите на подобни прояви на насилие, в сътрудничество с гражданското общество; подчертава, че Русия и нейното правителство носят крайната отговорност за разследването на тези деяния, като изправят извършителите пред съда и защитават всички руски граждани от незаконно насилие;

6.  призовава за неотложно извършване на незабавни, независими, обективни и задълбочени разследвания на тези прояви на лишаване от свобода, изтезания и убийства, така че възложителите и извършителите на тези престъпления да бъдат изправени пред съда и да бъде сложен край на безнаказаността; ето защо приветства създаването на работна група под ръководството на омбудсмана на Русия по правата на човека, който разследва въпроса; призовава руските органи да възложат на главната прокуратура да предоставя действителна анонимност и други мерки за защита на жертвите и свидетелите на чеченските чистки срещу хомосексуалистите и техните семейства, така че те да могат да участват в разследването; призовава делегацията на ЕС и посолствата и консулствата на държавите членки в Русия да наблюдават активно хода на разследването и да полагат допълнителни усилия за ангажиране с жертвите, ЛГБТИ лицата, журналистите и защитниците на правата на човека, които понастоящем са в опасност;

7.  призовава Комисията да се ангажира с международните организации за защита на правата на човека и с гражданското общество в Русия, за да подпомага онези, които са избягали от Чечения, и да спомогне за изобличаването на тази кампания на насилие и издевателства; освен това призовава държавите членки да улеснят процедурите за искане за убежище за тези жертви, журналисти и защитници на правата на човека в съответствие с европейското и националното право;

8.  приветства и признава усилията, полагани от множество ръководители на делегации на ЕС и техните служители, както и на посланиците на държавите членки и на техния персонал, в подкрепа на защитниците на човешките права на ЛГБТИ лицата и за застъпничество за недопускане на дискриминация и за равни права; приканва ръководителите на делегациите на ЕС и служителите на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да провеждат консултации с Парламента и със съответните членове на ЕП, когато имат въпроси или желаят да предоставят на Парламента информация, включително по време на годишната конференция на посланиците през септември; подчертава значението на познаването и прилагането на насоките за ЛГБТИ лицата от страна на делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки; ето защо призовава ЕСВД и Комисията да настояват за по-стратегическо и систематично прилагане на насоките, включително чрез повишаване на осведомеността и обучение на служителите на ЕС в трети държави, така че тези служители да повдигат в практически план въпроса за правата на ЛГБТИ лицата в рамките на диалози по политически въпроси и по въпроси, свързани с правата на човека, с трети държави и на многостранните форуми, както и да подкрепят усилията, полагани от гражданското общество;

9.  подчертава категорично, че е важно да се оценява непрестанно прилагането на насоките, като се използват ясни критерии; настоятелно призовава Комисията да извърши и публикува цялостна оценка на изпълнението на насоките от делегациите на ЕС и дипломатическите представителства на държавите членки във всички трети държави, за да бъдат откривани и отстранявани евентуални различия и пропуски в прилагането;

10.  изразява дълбоко съжаление, че Руската федерация гласува против резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от юни 2016 г. относно защитата срещу насилие и дискриминация, основана на сексуална ориентация и полова идентичност;

11.  припомня на руските и чеченските органи, че регионални, културни и религиозни ценностни системи не следва да се използват като извинение за оправдаване на или участие в дискриминация, насилие, изтезания и/или задържане на лица или групи, включително на основание сексуалност или полова идентичност;

12.  отбелязва със загриженост и счита за крачка назад приемането от Русия на ново законодателство относно домашното насилие, включително срещу деца; подчертава, че законодателство, което толерира насилието в рамките на семейството, излага на сериозни последици както жертвите, така и обществото като цяло; призовава Комисията и ЕСВД да продължават да насърчават изкореняването на всички форми на насилие, основано на пола, включително домашното насилие, да защитават лицата, които са уязвими, и да оказват на подкрепа на жертвите както в Европа, така и извън нея;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета и на Комисията, на генералния секретар на Съвета на Европа, върховния комисар на ООН по правата на човека, правителството и парламента на Руската федерация и на органите на Република Чечения.