Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0349/2017/REV1Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0349/2017/REV1

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o provedbi LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija)

16.5.2017 - (2017/2688(RSP))

podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
S&D (B8-0349/2017)
ECR (B8-0350/2017 )
Verts/ALE (B8-0351/2017)
GUE/NGL (B8-0353/2017)
ALDE (B8-0355/2017)
PPE (B8-0356/2017)

Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt u ime Kluba zastupnika PPE-a
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Dennis de Jong u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini

Postupak : 2017/2688(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0349/2017
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0349/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o provedbi LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija)

(2017/2688(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji,

–  uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima i njezine protokole,

–  uzimajući u obzir Ustav Ruske Federacije, posebno njegovo poglavlje 2. o pravima i slobodama čovjeka i građanina,

–  uzimajući u obzir smjernice Vijeća EU-a od 24. lipnja 2013. o promicanju i zaštiti ostvarivanja svih ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća EU-a o jednakosti LGBTI osoba od 16. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir smjernice Europske unije o borcima za ljudska prava, o mučenju i zlostavljanju te o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. veljače 2014. o planu EU-a protiv homofobije i diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta[1],

–  uzimajući u obzir izjave stručnjaka UN-a za ljudska prava od 13. travnja 2017. o zlostavljanju i zatvaranju homoseksualaca u Čečeniji;

–  uzimajući u obzir Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju 2015. – 2019.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. prosinca 2016. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. godinu i politici Europske unije u tom području[2],

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 6. travnja 2017. o kršenju ljudskih prava homoseksualaca u Čečeniji,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a o povredama ljudskih prava homoseksualaca u Čečeniji od 19. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu EU-a o neprestanim izvješćima o uhićenjima i ubojstvima homoseksualaca od strane čečenske vlade na Stalnom vijeću OESS-a od 27. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornice Ministarstva vanjskih poslova SAD-a od 7. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) od 13. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir zajedničku konferenciju za medije potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova održanu 24. travnja 2017. u Moskvi,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je 1. travnja 2017. u nezavisnim ruskim novinama Novaja gazeta objavljen članak u kojem se navodi da je u autonomnoj Republici Čečeniji u Ruskoj Federaciji u okviru koordinirane kampanje koju su navodno organizirale čečenske vlasti i snage sigurnosti po izravnom nalogu predsjednika Čečenije Ramzana Kadirova više od stotinu muškaraca, homoseksualaca ili muškaraca za koje se smatra ili vjeruje da su homoseksualci, oteto i zatvoreno;

B.  budući da su novine Novaja gazeta izvijestile da otete žrtve trpe zlostavljanje i mučenje te ih se prisiljava da otkriju identitet drugih LGBTI osoba; budući da je prema izvještajima također ubijeno najmanje troje muškaraca, dvojca su umrla od posljedica postupanja u zatvoru, a treći je stradao od vlastite obitelji u takozvanom „ubojstvu iz časti”;

C.  budući da su te prve informacije zasebno potvrdile organizacija Human Rights Watch i Međunarodna krizna skupina, a obje navode izvore s terena koji potvrđuju da su muškarci za koje se smatra da su homoseksualci žrtve ciljanog zatvaranja koje provode policija i snage sigurnosti;

D.  budući da su čečenske vlasti navodno odbacile te optužbe i pokazale nevoljkost da ih istraže i kazneno gone;

E.  budući da žrtve uglavnom ne traže pravdu jer strahuju od odmazde lokalnih vlasti; budući da su homoseksualci i lezbijske te osobe za koje se smatra da su homoseksualci ili lezbijke u posebno osjetljivom položaju zbog izrazite homofobije u društvu i opasnosti da ih iz časti ubiju njihovi rođaci;

F.  budući da nakon godina prijetnji i represije i izrazitog pogoršanja stanja ljudskih prava u sjevernom Kavkazu neovisni novinari i aktivisti za ljudska prava gotovo uopće ne mogu raditi u toj regiji; budući da su novinari koji rade za Novaju gazetu koji su razotkrili tu nasilnu represiju prema izvještajima primali prijetnje smrću zbog svojeg rada; budući da su čečenske vlasti zanijekale sve optužbe i zahtijevale da novinari imenuju žrtve koje su intervjuirali;

G.  budući da je policija u Sankt-Peterburgu i Moskvi privela aktiviste za prava LGBTI osoba koji su pokušavali podići razinu svijesti o progonu homoseksualaca u Čečeniji i i zahtijevali istragu o tom slučaju;

H.  budući da je Ruska Federacija potpisnica nekoliko međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i kao članica Vijeća Europe potpisnica Europske konvencije o ljudskim pravima te stoga ima dužnost zajamčiti sigurnost svih osoba koje bi mogle biti u opasnosti, uključujući opasnost na temelju spolne orijentacije; budući da Rusija ima obvezu istražiti kaznena djela koja provode čečenske vlasti kao i sredstva potrebna za takvu istragu; budući da je u Ruskoj Federaciji homoseksualnost dekriminalizirana 1993.;

I.  budući da je predsjednik Putin naložio ruskoj pravobraniteljici za ljudska prava Tatjani Moskalkovoj da osnuje radnu skupinu koja će istražiti te optužbe;

J.  budući da su LGBTI osobe zaštićene prema postojećem međunarodnom pravu o ljudskim pravima te prema nacionalnom ruskom zakonodavstvu; budući da su ipak često potrebne posebne mjere kako bi se LGBTI osobama zajamčilo potpuno uživanje njihovih ljudskih prava jer seksualna orijentacija i rodni identitet mogu značiti dodatan rizik od diskriminacije, nasilja i progona, u školi, na radnom mjestu i u društvu općenito, ali i unutar obitelji; budući da je suzbijanje tih oblika diskriminacije i negativnih društvenih stavova zadaća i odgovornost policije, pravosuđa i tijela vlasti;

K.  budući da se LGBTI smjernicama Vijeća propisuje proaktivan stav delegacija EU-a i veleposlanstava država članica u pogledu promicanja prava LGBTI osoba; budući da se u smjernicama kao prioritetna područja navode suzbijanje nasilja iz straha od zajednice LGBTI te pružanje podrške borcima za ljudska prava LGBTI osoba;

L.  budući da je 7. ožujka 2017. Rusija donijela zakonodavstvo kojim se dekriminalizira nasilje u obitelji te se težina prijestupa za „nasilje u obitelji” smanjuje s kaznenog djela na upravni prekršaj uz slabije sankcije za počinitelje; budući da je Europski parlament raspravljao o tom pitanju na sjednici koja se održala u Strasbourgu od 13. do 16. ožujka 2017.;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog navoda o samovoljnom oduzimanju slobode i mučenju muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Republici Čečeniji u Ruskoj Federaciji; poziva vlasti da zaustave kampanju progona, da odmah oslobode one koji su i dalje nezakonito zatvoreni, da zajamče pravnu i fizičku zaštitu žrtvama te borcima za ljudska prava i novinarima koji su radili na tom slučaju te da međunarodnim organizacijama za ljudska prava dozvole da provedu vjerodostojnu istragu o navodnim zločinima;

2.  osuđuje sve izjave čečenskih vlasti u kojima se odobrava i potiče na nasilje protiv LGBTI osoba, uključujući izjavu glasnogovornika čečenske vlade kojom se negira postojanje homoseksualaca u Čečeniji, a izvješće diskreditira kao „laži i apsolutne dezinformacije”; žali zbog nevoljkosti lokalnih tijela da istraže i kazneno gone ozbiljna kršenja prava pojedinih osoba zbog njihove spolne orijentacije i podsjeća vlasti da su prava na slobodu okupljanja, udruživanja i izražavanja univerzalna i da vrijede za sve; poziva da se odmah oslobode oni koji su i dalje nezakonito zatvoreni; poziva ruske vlasti da pruže pravnu i fizičku zaštitu žrtvama, ali i borcima za ljudska prava i novinarima koji su radili na tom slučaju;

3.  napominje da je predsjednik Putin naložio ruskom Ministarstvu unutarnjih poslova i saveznom državnom odvjetniku da istraže događaje u Čečeniji te poziva Komisiju, države članice i Vijeće Europe da ruskim vlastima ponude materijalnu i savjetodavnu podršku u istrazi;

4.  poziva čečenske vlasti i vlasti Ruske Federacije da poštuju nacionalno zakonodavstvo i međunarodne obveze, da poštuju vladavinu prava i univerzalne standarde ljudskih prava te da promiču jednakost i nediskriminaciju, uključujući prava LGBTI osoba, uz pomoć mjera kao što su kampanje za senzibilizaciju javnosti u cilju promicanja kulture tolerancije, poštovanja i uključivosti na temelju jednakosti i nediskriminacije; poziva na trenutno poduzimanje zaštitnih mjera u slučaju ugroženih pojedinaca koji bi mogli postati žrtve i na potpunu rehabilitaciju svih žrtava mučenja;

5.  izražava žaljenje zbog raširenih povreda ljudskih prava u toj regiji i zbog atmosfere nekažnjavanja, čime se dopušta počinjenje tih djela, te poziva da se u suradnji s civilnim društvom izrade pravne i druge mjere za zaustavljanje takvog nasilja te nadzor i učinkovit progon počinitelja nasilja; naglašava da Rusija i njezina vlada snose krajnju odgovornost za istraživanje tih kaznenih djela, privođenje počinitelja pravdi i zaštitu svih građana Rusije od nezakonitog zlostavljanja;

6.  hitno poziva da se smjesta provedu nezavisne, objektivne i temeljite istrage zatvaranja, mučenja i ubojstava kako bi se njihovi naručitelji i izvršitelji priveli pravdi te kako bi se stalo na kraj nekažnjavanju; u tom pogledu pozdravlja osnivanje radne skupine pod vodstvom ruske pravobraniteljice za ljudska prava koja provodi istragu o tom slučaju; poziva ruske vlasti da uredu glavnog državnog odvjetnika nalože da pruži pravu anonimnost i druge oblike zaštite žrtvama i svjedocima čistke homoseksualaca u Čečeniji i njihovim obiteljima kako bi mogli sudjelovati u istrazi; poziva izaslanstvo EU-a te veleposlanstva i konzulate država članica u Rusiji da aktivno prate istragu te da ulože dodatan napor kako bi stupili u kontakt sa žrtvama, LGBTI osobama, novinarima i borcima za ljudska prava koji su trenutačno u opasnosti;

7.  poziva Komisiju da se poveže s međunarodnim organizacijama za ljudska prava i ruskim civilnim društvom kako bi pružila pomoć osobama koje su pobjegle iz Čečenije te kako bi se razotkrila kampanja zlostavljanja; poziva države članice da olakšaju postupke podnošenja zahtjeva za azil za te žrtve, novinare i borce za ljudska prava u skladu s europskim i nacionalnim zakonodavstvom;

8.  pozdravlja i prepoznaje napore brojnih voditelja delegacija EU-a i njihovog osoblja te veleposlanika država članica i njihovog osoblja u pružanju podrške borcima za ljudska prava LGBTI osoba i promicanju nediskriminacije i jednakih prava; poziva šefove delegacija EU-a i ostalo osoblje Europske službe za vanjsko djelovanje da se savjetuju s Parlamentom i pojedinim zastupnicima kada god imaju pitanja ili Parlamentu želite uputiti informacije, među ostalim i tijekom godišnje konferencije veleposlanika u rujnu; ističe važnost poznavanja LGBTI smjernica i njihove provedbe u delegacijama EU-a i predstavništvima država članica; u tom pogledu poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da inzistiraju na strateškoj i sistematičnijoj provedbi smjernica, uključujući podizanje razine svijesti i osposobljavanje osoblja EU-a u trećim zemljama, kako bi se u političkom dijalogu i dijalogu o ljudskim pravima s trećim zemljama i u multilateralnim forumima učinkovito pokrenulo pitanje prava LGBTI osoba te pružila potpora civilnom društvu;

9.  odlučno ističe da je provedbu smjernica potrebno stalno ocjenjivati na temelju jasnih referentnih vrijednosti; poziva Komisiju da provede i objavi detaljnu ocjenu provedbe smjernica u delegacijama EU-a i diplomatskim predstavništvima država članica u svim trećim zemljama kako bi se uočile i uklonile moguće razlike i nedostaci u provedbi;

10.  duboko žali što je Ruska Federacija u lipnju 2016. glasovala protiv rezolucije Vijeća UN-a za ljudska prava o zaštiti protiv nasilja i diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta;

11.  podsjeća ruske i čečenske vlasti da se regionalni, kulturni i vjerski sustavi vrijednosti ne bi smjeli koristiti kao izlika za odobravanje ili provođenje diskriminacije, nasilja, mučenja i/ili pritvaranja pojedinih osoba ili skupina, uključujući na temelju spolne orijentacije ili rodnog identiteta;

12.  sa zabrinutošću napominje da smatra da je Rusija donošenjem novog zakona o nasilju u obitelji, uključujući nasilje nad djecom, napravila korak unazad; naglašava da postoji opasnost da zakonodavstvo kojim se tolerira nasilje u obitelji dovede do ozbiljnih posljedica i za žrtve i za društvo u cjelini; poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da nastave promicati iskorjenjivanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje u obitelji, da štite pripadnike osjetljivih skupina te da podržavaju žrtve, u Europi i izvan nje;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću i Komisiji, glavnom tajniku Vijeća Europe, visokom povjereniku UN-a za ljudska prava, vladi i parlamentu Ruske Federacije i čečenskim vlastima.