Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0349/2017/REV1Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0349/2017/REV1

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtásáról, különösen a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak csecsenföldi (Oroszország) üldöztetésével kapcsolatban

16.5.2017 - (2017/2688(RSP))

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B8-0349/2017)
ECR (B8-0350/2017)
Verts/ALE (B8-0351/2017)
GUE/NGL (B8-0353/2017)
ALDE (B8-0355/2017)
PPE (B8-0356/2017)

Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt a PPE képviselőcsoport nevében
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones, Raffaele Fitto az ECR képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében
Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Dennis de Jong a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini

Eljárás : 2017/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0349/2017
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0349/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

European Parliament resolution on the implementation of the Council’s LGBTI Guidelines, particularly in relation to the persecution of (perceived) homosexual men in Chechnya, Russia

(2017/2688(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvekre,

–  tekintettel az Oroszországi Föderáció alkotmányára, különösen az emberek és polgárok jogairól és szabadságairól szóló 2. fejezetre,

–  tekintettel az Európai Unió Tanácsának a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek emberi jogai maradéktalan érvényesítésének elősegítését és védelmét szolgáló 2013. június 24-i iránymutatásaira,

–  tekintettel az Európai Unió Tanácsának az LMBTI-személyek egyenlőségéről szóló, 2016. június 16-i következtetéseire,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről, a kínzásról és a bántalmazásról szóló európai uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről szóló, 2014. február 4-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi szakértőinek 2017. április 13-án kiadott nyilatkozatára a homoszexuális férfiak bántalmazásáról és fogva tartásáról Csecsenföldön,

–  tekintettel az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, a 2015–2019 közötti időszakra szóló uniós cselekvési tervre,

–  tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2015. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2016. december 14-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szóvivőjének 2017. április 6-án kiadott nyilatkozatára a homoszexuális férfiakkal szemben Csecsenföldön elkövetett emberi jogi visszaélésekről,

–  tekintettel az Uniónak a homoszexuális férfiakkal szemben Csecsenföldön elkövetett emberi jogi visszaélésekről szóló 2017. április 19-i helyi nyilatkozatára,

–  tekintettel a homoszexuális férfiak csecsen kormány általi letartóztatásáról és meggyilkolásáról folyamatosan érkező hírekről szóló, az EBESZ 2017. április 27-i Állandó Tanácsán kiadott európai uniós nyilatkozatra,

–  tekintettel az Egyesült Államok Külügyminisztériumának szóvivője által 2017. április 7-én kibocsátott nyilatkozatra,

–  tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) igazgatója által 2017. április 13-án kiadott nyilatkozatra,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2017. április 24-i közös sajtótájékoztatójára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a Novaja Gazeta független orosz napilapban 2017. április 1-jén megjelent cikk arról számolt be, hogy az Oroszországi Föderációhoz tartozó Csecsen Köztársaságban a csecsen elnök, Ramzan Kadirov közvetlen utasítására állítólag a köztársaság hatóságai és biztonsági erői által végrehajtott összehangolt kampány részeként több mint száz homoszexuális vagy homoszexuálisnak vélt férfit raboltak el és vettek őrizetbe;

B.  mivel a Novaja Gazeta beszámolói szerint az elrabolt áldozatokat bántalmazták, megkínozták, és arra kényszerítették, hogy feltárják más LMBTI-személyek személyazonosságát; mivel emellett a beszámolók szerint hárman életüket vesztették, két személy a fogság során elszenvedett bánásmód eredményeként, egy személy halálát pedig úgynevezett „becsületbeli gyilkosság” révén saját családja okozta;

C.  mivel az eredeti beszámolókat a Human Rights Watch és a Nemzetközi Válság Csoport egymástól függetlenül megerősítette, és mindkét szervezet helyszíni forrásokat idéz, amelyek megerősítik, hogy a rendőrség és a biztonsági erők homoszexuálisnak vélt férfiakat vettek őrizetbe;

D.  mivel a csecsen hatóságok a beszámolók szerint elutasították ezeket az állításokat és nem mutattak hajlandóságot ezek kivizsgálására, illetve a büntetőjogi felelősségre vonásra;

E.  mivel az áldozatok nagyrészt nem fordulnak az igazságszolgáltatáshoz, miután félnek a helyi hatóságok bosszújától; mivel a társadalomban jelen lévő erős homofóbia és a hozzátartozók által elkövetett becsületbeli gyilkosságok kockázata miatt a homoszexuális és leszbikus személyek, valamint a homoszexuálisnak vagy leszbikusnak vélt személyek különösen kiszolgáltatottak;

F.  mivel az évek óta tartó fenyegetések és elnyomás, valamint az észak-kaukázusi emberi jogi helyzet drámai romlása miatt szinte egyetlen független újságíró vagy emberi jogi aktivista sem dolgozhat a térségben; mivel a kemény intézkedéseket kiderítő Novaja Gazeta hírlapnak dolgozó újságírók a jelentések szerint halálos fenyegetést kaptak a munkájuk miatt; mivel a csecsen hatóságok minden vádat tagadnak, és követelik az újságíróktól, hogy nevezzék meg az általuk megkérdezett áldozatokat;

G.  mivel a szentpétervári és a moszkvai rendőrség letartóztatta azokat az LMBTI-aktivistákat, akik megpróbálták felhívni a figyelmet a meleg férfiak csecsenföldi üldöztetésére, és követelték annak kivizsgálását;

H.  mivel az Oroszországi Föderáció számos nemzetközi emberi jogi megállapodás és – az Európa Tanács tagjaként – az emberi jogok európai egyezménye aláíró fele, ennélfogva köteles garantálni minden olyan személy biztonságát, aki – többek között szexuális irányultsága folytán – veszélynek van kitéve; mivel Oroszország köteles kivizsgálni a csecsen hatóságok által elkövetett bűncselekményeket, és erre megvannak az eszközei; mivel az Oroszországi Föderáció 1993-ban törölte a homoszexualitást a bűncselekmények köréből;

I.  mivel Putyin elnök megbízta az orosz emberi jogi ombudsmant, Tatjána Moszkalkovát, hogy az állítások kivizsgálásához állítson fel egy munkacsoportot;

J.  mivel az LMBTI-személyek a hatályos nemzetközi emberi jogi jogszabályok és Oroszország nemzeti jogszabályai értelmében védelmet élveznek; mivel azonban gyakran külön fellépés szükséges ahhoz, hogy az LMBTI-személyek maradéktalanul élvezhessék emberi jogaikat, miután a szexuális irányultság és a nemi identitás a megkülönböztetés, a zaklatás és az üldözés további kockázatait eredményezheti az iskolákban, a munkahelyeken és a társadalom egészében, továbbá a családokon belül is; mivel a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a hatóságok feladata és kötelessége, hogy küzdjenek a megkülönböztetés ezen formái ellen, és fellépjenek a negatív társadalmi megítéléssel szemben;

K.  mivel az Európai Unió Tanácsának az LMBTI-személyekre vonatkozó iránymutatásai proaktív megközelítést írnak elő az Unió küldöttségei és a tagállamok nagykövetségei számára az LMBTI-személyek jogainak előmozdítása tekintetében; mivel a fenti iránymutatások kimondják, hogy elsőbbséget élvez az LMBTI-személyekkel szembeni gyűlölet táplálta erőszak elleni küzdelem és az LMBTI-személyek emberi jogait védelmezők támogatása;

L.  mivel 2017. március 7-én Oroszország jogszabályt fogadott el, amelynek értelmében a családon belüli erőszak már nem minősül bűncselekménynek, és a családon belüli bántalmazást bűncselekmény helyett közigazgatási vétséggé változtatta, amely enyhébb szankciókkal sújtja az elkövetőket; mivel az Európai Parlament a 2017. március 13–16-i strasbourgi plenáris ülésén megvitatta a kérdést;

1.  mélységes aggodalmának ad hangot a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiaknak az Oroszországi Föderációhoz tartozó Csecsen Autonóm Köztársaságban történő önkényes fogva tartásáról és kínzásáról szóló beszámolók miatt; felszólítja a hatóságokat, hogy vessenek véget ennek az üldözési kampánynak, azonnal bocsássák szabadon a jogellenesen még fogva tartott személyeket, gondoskodjanak az áldozatok és az ezen az ügyön dolgozó emberi jogi aktivisták és újságírók jogi és fizikai védelméről, és tegyék lehetővé a nemzetközi emberi jogi szervezetek számára, hogy hiteles módon kivizsgálhassák az állítólagos bűncselekményeket;

2.  elítéli a csecsen kormány szóvivőjének összes olyan nyilatkozatát, amely helyesli az LMBTI-személyek elleni erőszakot és ilyen cselekményekre uszít, ideértve azt a nyilatkozatot is, amelyben tagadja, hogy homoszexuális személyek élnének Csecsenföldön, és kétségbe vonja a jelentést, egyszerűen hazugságnak és abszolút félretájékoztatásnak minősítve azt; elítéli, hogy a helyi hatóságok nem mutatnak hajlandóságot az egyes személyek elleni, kizárólag szexuális irányultságukon alapuló súlyos jogsértések kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására, és emlékezteti a hatóságokat, hogy a gyülekezési, egyesülési és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogok egyetemes jogok, és mindenkire vonatkoznak; felszólít az illegálisan fogva tartott személyek azonnali szabadon bocsátására; sürgeti az orosz hatóságokat az áldozatok, valamint az ezen ügyön dolgozó emberijog-védők és újságírók jogi és fizikai védelmének biztosítására;

3.  megjegyzi, hogy Putyin elnök utasította az orosz belügyminisztert és a szövetségi ügyészt a csecsen események kivizsgálására, és felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és az Európa Tanácsot, hogy nyújtsanak anyagi támogatást és tanácsadást az orosz hatóságoknak ehhez a vizsgálathoz;

4.  felhívja a csecsen és az orosz hatóságokat, hogy tartsák be a nemzeti jogszabályokat és a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, védelmezzék a jogállamiságot és az egyetemes emberi jogi normákat, mozdítsák elő az egyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet – az LMBTI-személyek esetében is –, és ezt támasszák alá olyan intézkedésekkel, mint például az egyenlőségen és a megkülönböztetésmentességen alapuló tolerancia és befogadás kultúrájának előmozdítására irányuló figyelemfelkeltő kampányok; azonnali védőintézkedéseket szorgalmaz a kiszolgáltatott helyzetben lévő potenciális áldozatok számára, valamint teljes körű rehabilitációt a kínzásnak áldozatul esettek számára;

5.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a régióban széles körben elterjedt az emberi jogok megsértése és a büntetlenség kultúrája, ami lehetővé teszi e cselekedetek véghezvitelét, és felszólít jogi és egyéb intézkedések kidolgozására a civil társadalommal együttműködésben az ilyen erőszakos cselekmények megakadályozása, valamint az elkövetők nyomon követése és bíróság elé állítása érdekében; hangsúlyozza, hogy Oroszországot és kormányát terheli a végső felelősség e cselekmények kivizsgálása, az elkövetők bíróság elé állítása és valamennyi orosz állampolgár törvénytelen visszaélésekkel szembeni védelme vonatkozásában;

6.  sürgősséggel azonnali, független, objektív és alapos nyomozás lefolytatására szólít fel a bebörtönzések, a kínzások és a gyilkosságok ügyében annak érdekében, hogy értelmi szerzőiket és kivitelezőiket bíróság elé állítsák, és véget vessenek a büntetlenségnek; üdvözli e tekintetben az ügyet kivizsgáló orosz emberi jogi ombudsman vezetése alatti munkacsoport felállítását; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy utasítsák az ügyészséget, hogy nyújtson valódi névtelenséget és más védelmet a melegellenes csecsen tisztogatás áldozatai, szemtanúi és ezek családtagjai számára, hogy részt vehessenek a nyomozásban; felhívja az Oroszországban lévő uniós küldöttségeket és a tagállamok nagykövetségeit és konzulátusait, hogy aktívan kövessék nyomon a vizsgálatot, továbbá fokozzák erőfeszítéseiket a jelenleg veszélyben lévő áldozatokkal, LMBTI-személyekkel, újságírókkal és emberijog-védőkkel való kapcsolattartás érdekében;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a nemzetközi emberi jogi szervezetekkel és az orosz civil társadalommal, támogassa azokat, akik elmenekültek Csecsenföldről és hozza nyilvánosságra ezt a visszaélést elősegítő kampányt; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy az európai és a nemzeti joggal összhangban könnyítsék meg a menedékjog iránti kérelemre vonatkozó eljárást az ilyen áldozatok, újságírók és emberijog-védők esetében;

8.  üdvözli és elismeri az EU számos küldöttségvezetője és személyzete, valamint a tagállamok nagykövetei és személyzeteik által az LMBTI-személyek emberi jogaiért küzdő aktivisták támogatása, valamint a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő jogok hirdetése terén tett erőfeszítéseit; felkéri az EU küldöttségvezetőit és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) személyzetének többi tagját, hogy – egyebek mellett a nagykövetek szeptemberben sorra kerülő éves találkozóján is – konzultáljanak a Parlamenttel és a megfelelő EP-képviselőkkel, ha kérdéseik merülnek fel, vagy tájékoztatni kívánják a Parlamentet; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy uniós küldöttségek és a tagállami képviseletek ismerjék és végrehajtsák az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos iránymutatásokat; ezzel összefüggésben kéri az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy az iránymutatások még inkább stratégiai jellegű és módszeresebb végrehajtását szorgalmazza – ideértve a figyelemfelhívást és az uniós személyzet számára ehhez kapcsolódó képzések nyújtását is harmadik országokban – annak érdekében, hogy a harmadik országokkal folytatott politikai és az emberi jogi párbeszédek keretében és a többoldalú fórumokon ténylegesen foglalkozzanak az LMBTI személyek jogainak kérdésével, kéri továbbá a civil társadalom erőfeszítéseinek támogatását;

9.  nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az iránymutatások végrehajtását egyértelmű referenciaértékek segítségével folyamatosan értékelni kell; sürgeti a Bizottságot, hogy végezzen és tegyen közzé alapos értékelést az iránymutatásoknak az összes harmadik országban működő uniós küldöttségek és tagállami diplomáciai képviseletek általi végrehajtásáról, hogy kimutassa és orvosolja a végrehajtással kapcsolatos eltéréseket és hiányosságokat;

10.  mélységesen sajnálja, hogy az Oroszországi Föderáció 2016 júniusában az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló erőszak és megkülönböztetés elleni védelemről szóló állásfoglalása ellen szavazott;

11.  emlékezteti az orosz és a csecsen hatóságokat, hogy a regionális, a kulturális és a vallási értékrendeket nem lehet egyének vagy csoportok – többek között a szexualitás vagy a nemi identitás alapján történő – megkülönböztetése, az ellenük alkalmazott erőszak, kínzás és/vagy fogva tartás jóváhagyása vagy az abban való részvétel ürügyeként használni;

12.  aggodalommal állapítja meg és visszalépésnek tekinti, hogy Oroszország új jogszabályokat fogadott el a családon belüli, többek között a gyermekek elleni erőszakról; hangsúlyozza, hogy a családon belüli erőszakot toleráló jogszabályok súlyos következményekkel járhatnak mind az áldozatokra, mind a társadalom egészére nézve; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy továbbra is mozdítsák elő a nemi alapú erőszak valamennyi formájának, többek között a családon belüli erőszaknak, a felszámolását, a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelmezését és az áldozatok támogatását Európán belül és kívül egyaránt;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak és a Bizottságnak, az Európa Tanács főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, az Orosz Föderáció kormányának és parlamentjének, valamint a csecsen hatóságoknak.