Предложение за обща резолюция - RC-B8-0358/2017Предложение за обща резолюция
RC-B8-0358/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Южен Судан

17.5.2017 - (2017/2683(RSP))

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
EFDD (B8‑0358/2017)
ECR (B8‑0359/2017)
Verts/ALE (B8‑0360/2017)
S&D (B8‑0362/2017)
GUE/NGL (B8‑0364/2017)
PPE (B8‑0367/2017)
ALDE (B8‑0370/2017)

Кристиан Дан Преда, Томаш Здеховски, Елмар Брок, Дейвид Макалистър, Дирдре Клун, Мария Габриел, Павел Свобода, Ярослав Валенса, Агнешка Козловска-Райевич, Туне Келам, Милан Звер, Кшищоф Хетман, Дубравка Шуйца, Морис Понга, Свен Шулце, Станислав Полчак, Михаела Шойдрова, Лефтерис Христофору, Марияна Петир, Клод Ролен, Иван Щефанец, Ева Майдел, Богдан Брунон Вента, Чаба Шогор, Адам Шейнфелд, Сандра Калниете, Патриция Шулин, Брайън Хейс, Лудек Нидермайер, Елизабета Гардини, Желяна Зовко, Роберта Мецола, Михаел Галер, Лайма Люция Андрикене, Ивана Малетич, Андрей Ковачев, Иржи Поспишил, Юлия Питера, Анна Заборска, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Ласло Тьокеш, Инесе Вайдере, Марейд Макгинес, Джовани Ла Вия от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Юте Гутеланд от името на групата S&D
Чарлз Танък, Карол Карски, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Томаш Пьотър Поремба, Ядвига Вишневска, Бранислав Шкрипек, Ружа Томашич, Анна Елжбета Фотига, Нотис Мариас, Моника Маковей, Яна Житнянска, Арне Герике от името на групата ECR
Хавиер Нарт, Исаскун Билбао Барандика, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Хану Такула, Павел Теличка, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Сесилия Викстрьом, Иво Вайгъл, Мария Тереса Хименес Барбат от името на групата ALDE
Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Мари-Кристин Вержиа, Димитриос Пападимулисs, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Меря Кюльонен от името на групата GUE/NGL
Жорди Соле, Бодил Валеро, Барт Стас, Игор Шолтес, Ернест Уртасун, Давор Шкърлец, Юдит Саргентини от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола Педичини, Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Лаура Аджеа, Роландас Паксас, Беатрикс фон Щорх от името на групата EFDD
Барбара Капел


Процедура : 2017/2683(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0358/2017
Внесени текстове :
RC-B8-0358/2017
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Южен Судан

(2017/2683(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Судан и Южен Судан,

–  като взе предвид изявлението от 8 май 2017 г., направено от Тройката (Норвегия, Обединеното кралство и САЩ) и ЕС относно положението по отношение на сигурността в Южен Судан,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 29 април 2017 г. относно Южен Судан,

–  като взе предвид окончателния доклад от 13 април 2017 г. на Експертната група на Съвета за сигурност на ООН относно Южен Судан,

–  като взе предвид комюникето от 25 март 2017 г. от 30-ата извънредна среща на високо равнище на Междуправителствения орган за развитие относно Южен Судан,

–  като взе предвид резултатите от 34-ата сесия на Съвета по правата на човека в Женева, проведена от 27 февруари до 24 март 2017 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 23 март 2017 г. относно положението в Южен Судан,

–  като взе предвид изявлението на Комисията до Европейския парламент от 1 февруари 2017 г.,

–  като взе предвид Резолюция 2327 (2016) на Съвета за сигурност на ООН от 16 декември 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Южен Судан от 12 декември 2016 г.,

–  като взе предвид доклада от 9 май 2017 г. относно хуманитарното положение, изготвен от Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси,

–  като взе предвид споразумението на Междуправителствения орган за развитие за разрешаване на конфликта в Република Южен Судан от 17 август 2015 г.

–  като взе предвид суданското всестранно мирно споразумение от 2005 г.,

–  като взе предвид преразгледаното Споразумение от Котону,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид Договора за търговията с оръжие,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Южен Судан беше въвлечен в гражданска война, продължаваща повече от три години, която избухна, след като Салва Кийр, президентът на страната, принадлежащ към етническата група динка, обвини своя бивш вицепрезидент Риек Машар от етническата група нуер в планиране на държавен преврат срещу него; като има предвид, че Риек Машар отрече да е правил опит за преврат;

Б.  като има предвид, че въпреки подписването на споразумението за разрешаване на конфликта в Република Южен Судан през август 2015 г., продължава да се наблюдава пълно незачитане на международните права на човека и хуманитарното право, както и липса на отговорност за извършените в този конфликт нарушения и злоупотреби;

В.  като има предвид, че страната е изправена пред глад и икономически срив в резултат на гражданската война, вследствие на която повече от 3,6 милиона са принудени да бягат от домовете си, а по приблизителни оценки 4,9 милиона живеят в условия на продоволствена несигурност; като има предвид, че хуманитарните нужди продължават да нарастват и достигат тревожни равнища, като се счита, че 7,5 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ, а над един милион души получават понастоящем подслон в помещения на ООН; като има предвид, че агенциите на ООН призовават все повече за хуманитарна помощ, като посочват, че са им необходими най-малко 1,4 милиарда щатски долара, за да помогнат за облекчаване на „невъобразими“ страдания; като има предвид, че до момента е предоставено финансиране в размер на едва 14% от тези необходими средства;

Г.  като има предвид, че при настоящите темпове до края на 2017 г. половината от населението на страната ще бъде загинало или разселено; като има предвид, че не е известно колко души са били убити в резултат на насилието;

Д.  като има предвид, че по данни от последния доклад на експертната група на ООН правителството на Южен Судан носи най-голяма отговорност за извършването на актове на насилие и нарушения на правата на човека в страната, тъй като гладът се счита за „предизвикан от човека“ вследствие на разхищението на средства от страна на правителството на Южен Судан за оръжие, което се смята за една от основните причини;

Е.  като има предвид, че през последните седмици предприетите от правителството значителни настъпателни операции в Юай, Ваат, Тонга и Кодок доведоха до трагични от хуманитарна гледна точка последици, в т.ч. разселването на 50 000 – 100 000 души; като има предвид, че преди това на 8 април 2017 г. в западния град Вау бяха извършени многобройни убийства на цивилни хора, които представляваха акт на колективно наказание за техните етнически и политически възгледи; като има предвид, че силите на правителството продължават да нападат цивилното население в нарушение на правото на въоръжените конфликти и възпрепятстват защитата на цивилни лица от страна на мисията на ООН;

Ж.  като има предвид, че правителството е разрушило болниците и клиниките, което представлява военно престъпление; като има предвид, че оборудването на болници и клиники е откраднато, което доведе до затварянето на помещения и до невъзможност за предоставяне на животоспасяващи медицински грижи;

З.  като има предвид, че средно едно на всеки три училища в Южен Судан е разрушено, разбито, окупирано или затворено, което има последици за образованието на цяло едно поколение деца; като има предвид, че съгласно оценките повече от 600 000 деца под петгодишна възраст страдат от остро недохранване;

И.  като има предвид, че приблизително два милиона деца са избягали от страната, което представлява 62% от бежанците, напуснали Южен Судан, като конфликтът им причинява непоносими травми, стрес и емоционални вълнения; като има предвид, че приблизително 17 000 деца, повечето от тях момчета, са били наети или използвани като войници от въоръжени сили и групи в страната; като има предвид, че хиляди деца са били убити, изнасилени, изселени и осиротели;

Й.  като има предвид, че жените и момичетата са изнасилвани и похищавани систематично като средство за водене на война, а в проучване на ООН се установява, че 70% от жените, които живеят в лагери за вътрешно разселени лица в Джуба, са били изнасилени, по-голямата част от тях от полицията или войници;

К.  като има предвид, че поради нестабилността в съседните държави в Южен Судан има около 270 000 бежанци от Судан, Демократична република Конго, Етиопия и Централноафриканската република (ЦАР);

Л.  като има предвид, че през юни 2016 г. Световната здравна организация обяви епидемия от холера, която вече е засегнала хиляди хора и според сведенията разпространението ѝ е продължило през последните седмици; като има предвид, че много смъртни случаи от холера, малария, морбили, диария и остри респираторни заболявания са в резултат на крайна бедност и окаяни условия на живот и много смъртни случаи е могло да бъдат предотвратени, ако тези хора са имали достъп до здравни грижи;

М.  като има предвид, че споразумението за разрешаване на конфликта в Република Южен Судан предвижда мандатът на преходното правителство на националното единство да приключи след изборите през август 2018 г.;

Н.  като има предвид, че според ООН и други достоверни доклади посредници, установени в държавите – членки на ЕС, и в редица трети страни, са прехвърлили хеликоптери и картечници на въоръжени групировки в Южен Судан и са предоставили военна логистична помощ; като има предвид, че продължителността на конфликта е позволила появата на нови въоръжени групировки и военизирането на обществото;

O.  като има предвид, че броят на нападенията срещу хуманитарни конвои и хуманитарни работници е изключително тревожен; като има предвид, че от декември 2013 г. насам са убити най-малко 79 хуманитарни работници; като има предвид, че съвсем наскоро, през март 2017 г., шест хуманитарни работници и техните шофьори са загинали в най-смъртоносното нападение срещу хуманитарни работници до момента;

П.  като има предвид, че на 21 февруари 2017 г. вследствие на масовия глад ЕС обяви пакет от спешна помощ в размер на 82 милиона евро; като има предвид, че ЕС е един от най-големите донори на страната, предоставил повече от 40% от общото хуманитарно финансиране за подпомагане на животоспасяващи програми през 2016 г., и 381 милиона евро под формата на хуманитарна помощ от началото на конфликта през 2013 г.;

1.  изразява сериозна загриженост относно продължаващия конфликт в Южен Судан; призовава за незабавно прекратяване на всички военни действия и отново напомня на президента Салва Кийр, както и на бившия вицепрезидент Риек Машар за техните задължения по споразумението за разрешаване на конфликта в Република Южен Судан; призовава президента Кийр незабавно да изпълни ангажимента си за едностранно прекратяване на огъня, поет пред държавните и правителствените ръководители от Междуправителствения орган за развитие на 25 март 2017 г.;

2.  призовава за незабавно и пълно прекратяване от всички страни във въоръжени конфликти на актове на сексуално насилие срещу цивилни лица, особено срещу жени и момичета; припомня, че изнасилването като средство за водене на война представлява военно престъпление, което е наказуемо съгласно международното право; призовава правителството на Южен Судан да осигури защита на всички уязвими групи, да изправи извършителите пред правосъдието и да се сложи край на безнаказаността сред полицията и военните сили;

3.  осъжда всички нападения срещу цивилни лица и хуманитарни работници и обръща внимание на това, че нападенията срещу хуманитарни работници подриват предоставянето на животоспасяваща помощ и доставки; подчертава, че не може да има военно решение на конфликта и че правителството на Южен Судан трябва да осигури смислено прекратяване на огъня, което би било доказателство за истинска ангажираност към мира и стабилността; счита, че ангажиментът за укрепване на мира трябва да отиде по-далеч от обикновеното прекратяване на враждебните действия и трябва да включва оттеглянето на войските, разформироването на етническите милиции, даването на възможност за безпрепятствено предоставяне на хуманитарна помощ и освобождаването на политическите затворници;

4.  изразява дълбоката си загриженост по повод на сериозното хуманитарно положение в страната, което продължава да се влошава; ето защо отново призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат хуманитарната помощ с цел облекчаване на глада, както и да упражняват натиск върху правителството на Южен Судан, за да се гарантира, че маршрутите за доставка на хуманитарна помощ остават отворени;

5.  изразява съжаление по повод на набирането на деца за участие във въоръжените конфликти, което е извършвано от всички страни по конфликта в Южен Судан; подчертава, че набирането на деца от страните в даден конфликт представлява военно престъпление, за което от главнокомандващите трябва да се търси наказателна отговорност; предупреждава, че едно цяло поколение млади хора е изложено на опасността да преживее сериозни травми и сериозни емоционални сътресения и не получава образование; призовава за това програмите на ЕС в областта на хуманитарната помощ и развитието да допринесат за предоставянето на основно образование и на дългосрочни възможности за възстановяване и консултации; решително осъжда използването на учебни заведения за военни операции;

6.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да използват всички налични ресурси, за да привлекат ООН, Африканския съюз (АС) и Междуправителствения орган за развитие за участие в поставянето на началото на нов политически процес за постигане на трайно примирие и за прилагане в пълна степен на главите от мирното споразумение, отнасящи се до сигурността и управлението;

7.  счита, че АС, подкрепян от ЕС и неговите държави членки, трябва да поеме активна роля в посредничеството за намиране на политическо решение за постигането на траен мир в Южен Судан, включително чрез заделяне на повече средства за специалния пратеник на АС в Южен Судан Алфа Умар Конаре; подкрепя призивите за провеждане на международна конференция, която да бъде организирана от Комисията на Африканския съюз, с участието на ООН и Междуправителствения орган за развитие, с оглед на уеднаквяването и съгласуването на международните усилия за прекратяване на войната в Южен Судан;

8.  отново изразява пълната си подкрепа за работата на специалния представител на ООН за Южен Судан и за изпълнението на мандата на мисията на ООН в Южен Судан и нейните регионални сили за защита, които имат за задача да защитават цивилното население и да възпират насилието срещу него, както и да създадат необходимите условия за предоставяне на хуманитарна помощ; призовава всички страни да спомогнат активно за бързото разполагане на регионалните сили за защита с предоставен от Съвета за сигурност на ООН мандат, които имат за цел да засилят активното присъствие на мисията на ООН в Южен Судан, и призовава държавите членки и върховния представител/заместник-председател да укрепят незабавно и в значителна степен мисията на ООН в Южен Судан с европейски капацитет;

9.  подчертава неотложността на проблема, свързан с необходимостта от създаване на хибриден съд за Южен Судан, включващ приемането на правни статути от АС и подпомагането с ресурси от страна на ООН и ЕС; припомня, че това е част от мирното споразумение от 2016 г. и поради това не следва да се предоговаря;

10.  подчертава, че за да бъде смислен и приобщаващ, процесът на национален диалог следва да изпълнява ясни критерии, включително неутрално лидерство и включването на опозиционни групи и граждани на Южен Судан, живеещи извън страната, както и че той трябва да включва представители на всички страни по конфликта и други заинтересовани страни в Южен Судан, включително представители на жените, за да бъде легитимен и ефективен;

11.  осъжда всички опити за ограничаване на свободата на изразяване, която е основно право на човека и принадлежи към воденето на истински политически разисквания; изразява съжаление по повод на убийствата на хуманитарни работници, представители на гражданското общество и журналисти, и настоява извършителите на такива престъпления да бъдат подведени под съдебна отговорност; призовава за незабавното освобождаване на всички политически затворници;

12.  осъжда нападенията срещу учебни и обществени сгради, както и използването на училища за военни цели; призовава страните да спазват Насоките за защита на училищата и университетите от използването им за военни цели по време на въоръжен конфликт;

13. изразява съжаление по повод на факта, че на 23 декември 2016 г. Съветът за сигурност на ООН не успя да приеме резолюция, която би наложила оръжейно ембарго спрямо Южен Судан, както и забрана за пътуване и замразяване на активите на трима висши лидери на Южен Судан; призовава ЕС да се стреми към налагането на международно оръжейно ембарго срещу Южен Судан, което да се прилага ефективно; изразява дълбокото си безпокойство по повод на съобщенията за трансфери на оръжие за Южен Судан в нарушение на Обща позиция 2008/944/CFSP на Съвета, осъществени от посредници, установени в държави – членки на ЕС; настоятелно призовава държавите членки и върховния представител/заместник-председател да наложат спазването на режима на ЕС за контрол на оръжията и да влезнат във формални отношения с всяка трета държава, за която се докаже, че извършва износ на оръжия и оказва военна логистична помощ на Южен Судан;

14.  призовава органите да гарантират, че всяко връщане или преместване на вътрешно разселените лица протича при безопасни и подходящи условия; призовава за използване на целенасочени санкции срещу всички основни политически или военни фигури в правителството или опозицията, които подновяват конфликта или извършват нарушения на правата на човека, като тези санкции следва да бъдат част от стратегия на ЕС, която си поставя за цел гарантирането на предоставянето на хуманитарна помощ, спазването на примирието и започването на подновен политически процес за прилагане на мирното споразумение;

15.  счита, че поради непрекъснато разгарящия се конфликт, несигурността и масовото разселване на хора, в сегашната политическа обстановка не може да се проведат честни и мирни избори; припомня, че мандатът на преходното правителство на националното единство продължава до юни 2018 г.; подчертава колко е важно на жените в Южен Судан да се предостави пълноценна роля в мирните разговори и в управлението на страната; призовава ЕС да подкрепя жените на местно равнище, тъй като те подобряват значително качеството на мирните преговори, като превръщат подозрението в благоразположение, изграждат доверие и насърчават помирението;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Южен Судан, на Междуправителствения орган за развитие, на комисаря за правата на човека на Южен Судан, на Националното законодателно събрание на Южен Судан, на институциите на Африканския съюз, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС и на генералния секретар на ООН.