Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0358/2017Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0358/2017

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Dél-Szudánról

17.5.2017 - (2017/2683(RSP))

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFDD (B8‑0358/2017)
ECR (B8‑0359/2017)
Verts/ALE (B8‑0360/2017)
S&D (B8‑0362/2017)
GUE/NGL (B8‑0364/2017)
PPE (B8‑0367/2017)
ALDE (B8‑0370/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness, Giovanni La Via a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jytte Guteland az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében
Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat az ALDE képviselőcsoport nevében
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Judith Sargentini a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch az EFDD képviselőcsoport nevében
Barbara Kappel


Eljárás : 2017/2683(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0358/2017
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0358/2017
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása Dél-Szudánról

(2017/2683(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szudánról és Dél-Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a trojka (az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Norvégia), valamint az Európai Unió által a dél-szudáni biztonsági helyzettel kapcsolatban tett 2017. május 8-i nyilatkozatra,

–  tekintettel az ENSZ főtitkára szóvivőjének a dél-szudáni helyzetről szóló, 2017. április 29-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa Dél-Szudánnal foglalkozó szakértői bizottságának 2017. április 13-i végleges jelentésére,

–  tekintettel a Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) 30. rendkívüli csúcstalálkozójának Dél-Szudánról szóló 2017. március 25-i közleményére,

–  tekintettel az ENSZ Genfben működő Emberi Jogi Tanácsa 2017. február 27–március 24-i, 34. ülésszakának következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének Dél-Szudánról szóló, 2017. március 23-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlament részére tett, 2017. február 1-jei nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2016. december 16-i 2327 (2016) sz. határozatára,

–  tekintettel az Európai Tanács Dél-Szudánra vonatkozó, 2016. december 12-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala humanitárius helyzetről szóló 2017. május 9-i jelentésére,

–  tekintettel a dél-szudáni köztársasági konfliktus rendezéséről szóló, 2015. augusztus 17-i IGAD-megállapodásra (ARCSS),

–  tekintettel a 2005. évi átfogó szudáni békemegállapodásra,

–  tekintettel a felülvizsgált Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

–  tekintettel a Fegyverkereskedelmi Szerződésre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Dél-Szudánban több mint három éve polgárháború dúl, amely akkor vette kezdetét, amikor Salva Kiir, az ország dinka etnikumához tartozó elnöke azzal vádolta a menesztett, nuer származású Riek Machar alelnököt, hogy államcsínyt tervezett ellene; mivel Riek Machar tagadta az államcsínykísérletet;

B.  mivel az ARCSS 2015 augusztusi aláírása ellenére továbbra is teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a nemzetközi emberi jogokat és a humanitárius jogot, és nincs felelősségre vonás a konfliktusban elkövetett erőszakos cselekedeteket és bántalmazást illetően;

C.  mivel az ország a polgárháború következtében éhínség és gazdasági összeomlás elé néz, több mint 3,6 millióan kénytelenek menekülni otthonukból és a becslések szerint 4,9 millió fő élelmezése nem biztosított; mivel a humanitárius szükségletek szintje riasztó mértékben növekszik, a becslések szerint 7,5 millióan szorulnak humanitárius segítségnyújtásra és jelenleg több mint egymillióan kapnak menedéket az ENSZ által ellenőrzött területen; mivel az ENSZ-ügynökségek emelték a humanitárius segély iránti kérésüket, amely szerint legalább 1,4 milliárd dollár szükséges az „elképzelhetetlen” szintű szenvedés enyhítésére; mivel e felhívás összegének csupán 14%-a került finanszírozásra a mai napig;

D.  mivel a jelenleg ütem mellett 2017 végéig az ország lakosságának fele meg fog halni vagy lakóhelyének elhagyására fog kényszerülni; mivel nem ismert, hogy az erőszak következtében hány ember vesztette életét;

E.  mivel az ENSZ legutóbbi szakértői jelentése szerint a dél-szudáni kormány bizonyult az országban a legtöbb erőszak és a legnagyobb emberi jogi jogsértések elkövetőjének, amely egyik legfőbb okának az „ember által okozott” éhínséget és azt tekintik, hogy a dél-szudáni kormány fegyverekre pazarolja a pénzt;

F.  mivel az elmúlt hetekben a Yuaiban, Waatban, Tongában és Kodokban folytatott nagyszabású kormányzati offenzívák tragikus humanitárius következményekhez vezettek, többek között 50 000–100 000 ember kényszerült elhagyni lakóhelyét; mivel erre azt követően került sor, hogy 2017. április 8-án számos polgári személyt megöltek a Wau nevű nyugati városban, kollektív büntetésként, etnikai származás és politikai nézetek alapján; mivel a kormányzati erők továbbra is polgári személyekre is támadnak, ami sérti a fegyveres konfliktusokra vonatkozó jogot, és megakadályozták, hogy az ENSZ missziója megvédje a polgári lakosságot;

G.  mivel a kormány lerombolta a kórházakat és a klinikákat, ami háborús bűncselekménynek minősül; mivel a kórházakból és klinikákról elloptak berendezéseket, ami az épületek bezárásához vezetett és ahhoz, hogy az emberek nem juthatnak hozzá az életmentő orvosi ellátáshoz;

H.  mivel Dél-Szudánban majdnem minden harmadik iskolát lerombolták, kárt okoztak benne, elfoglalták vagy bezárták, ami hatással van a gyermekek egy egész nemzedékének oktatására; mivel a becslések szerint több mint 600 000, öt év alatti gyermek akut alultápláltságban szenved;

I.  mivel mintegy kétmillió gyermek elmenekült az országból, és ők teszik ki a Dél-Szudánból elmenekült személyek 62%-át, a konfliktus pedig elviselhetetlen traumát, stresszt és érzelmi szenvedést okozott nekik; mivel a becslések szerint 17 000 gyermeket – főként fiúkat – toboroztak katonának vagy használtak katonaként az országban a fegyveres erők és csoportok; mivel gyermekek ezreit gyilkolták meg, erőszakolták meg, kényszerítették lakóhelyük elhagyására vagy tettek árvává;

J.  mivel a nőket és lányokat rendszeresen megerőszakolják és elrabolják hadifegyverként, és az ENSZ felmérése szerint a belső menekültek számára létrehozott jubai táborban élő nők 70%-át megerőszakolták, a többségüket rendőrök vagy katonák;

K.  mivel a szomszédos országok instabilitása miatt Dél-Szudán is fogadott mintegy 270 000 menekültet Szudánból, a Kongói Demokratikus Köztársaságból (KDK), Etiópiából és a Közép-afrikai Köztársaságból;

L.  mivel 2016 júniusában az Egészségügyi Világszervezet kolerajárványról számolt be, amelybe már több ezer ember betegedett bele, és amely az elmúlt hetekben állítólag tovább terjedt; mivel a kolera, a malária, a kanyaró, a hasmenés és az akut légzőszervi megbetegedések okozta halál a rendkívüli szegénység és a nyomorúságos életkörülmények következménye, és számos halálesetet meg lehetett volna előzni, ha ezeknek az embereknek lett volna hozzáférése az egészségügyi ellátáshoz;

M.  mivel az ARCSS kiköti, hogy a nemzeti egység átmeneti kormányának (TGNU) mandátuma megszűnik a 2018. augusztusi választásokat követően;

N.  mivel az ENSZ jelentései és más hiteles jelentések szerint az EU tagállamaiban és számos harmadik országban működő közvetítők helikoptereket és gépfegyvereket juttattak el dél-szudáni fegyveres csoportoknak, illetve nyújtottak katonai logisztikai segítséget; mivel a konfliktus elhúzódása az új fegyveres csoportok felbukkanását és a társadalom militarizálódását idézte elő;

O.  mivel a humanitárius konvojok és személyzet elleni támadások száma rendkívül aggasztó; mivel 2013 decembere óta legalább 79 segélymunkást gyilkoltak meg; mivel 2017 márciusában, a legutóbbi merénylet során hat segélymunkást gyilkoltak meg, valamint a velük tartó sofőröket, ami ez idáig a legvéresebb merénylet volt humanitárius segélymunkások ellen;

P.  mivel 2017. február 21-én a Bizottság 82 millió eurós sürgősségi segélycsomagot jelentett be az éhínség kitörését követően; mivel az EU az ország egyik legnagyobb adományozója, és 2016-ban a teljes humanitárius finanszírozás több, mint 40%-át biztosította az életmentő programok támogatásához, valamint 2013, azaz a konfliktus kezdete óta 381 millió eurót a humanitárius segítségnyújtás terén;

1.  mély aggodalmának ad hangot a Dél-Szudánban jelenleg is zajló konfliktus miatt; felszólít minden katonai művelet azonnali leállítására, és ismételten emlékezteti Salva Kiir elnököt, valamint Riek Machar alelnököt a dél-szudáni köztársasági konfliktus rendezéséről szóló megállapodás értelmében fennálló kötelezettségeikre; felhívja Kiir elnököt, hogy haladéktalanul tegyen eleget az egyoldalú tűzszünetre vonatkozó kötelezettségvállalásának, amelyet az IGAD állam- és kormányfőinek 2017. március 25-i ülésén tett;

2.  azonnali hatállyal felszólít minden fegyveres konfliktusban érintett felet, hogy haladéktalanul és teljes mértékben vessen véget a civilek, különösen a nők és a lányok elleni szexuális erőszak minden formájának; emlékeztet arra, hogy a nemi erőszak háborús fegyverként való alkalmazása a nemzetközi jog értelmében büntetendő háborús bűncselekménynek minősül; felhívja Dél-Szudán kormányát, hogy nyújtson védelmet minden kiszolgáltatott csoportnak, állítsa bíróság elé az elkövetőket, és vessen véget a büntetlenségnek a rendőrségen és a hadseregen belül;

3.  elítéli a polgári lakosság és a humanitárius segélyszervezetek dolgozói elleni támadásokat, mivel az ez utóbbiakat érő támadások megzavarják az életmentő segélyek és szállítmányok célba juttatását; hangsúlyozza, hogy a konfliktusnak nem lehet katonai megoldása, és hogy Dél-Szudán kormányának a béke és stabilitás iránti őszinte elkötelezettség jeleként gondoskodnia kell az érdemi tűzszünet létrejöttéről; úgy véli, hogy a béke iránti elkötelezettségnek többet kell jelentenie az ellenségeskedés egyszerű beszüntetésénél, és magában kell foglalnia a csapatok visszavonását, az etnikai alapon létrejött milíciák feloszlatását, az akadálytalan humanitárius segítségnyújtás lehetővé tételét és a politikai foglyok szabadon bocsátását;

4.  legmélyebb aggodalmát fejezi ki az országszerte tapasztalható súlyos humanitárius helyzet miatt, amely jelenleg is tovább romlik; ezért ismét felhívja az Uniót és tagállamait, hogy növeljék a humanitárius segélyeket az éhínség enyhítése érdekében, és gyakoroljanak nyomást Dél-Szudán kormányára annak biztosítása céljából, hogy a humanitárius segélyek szállítási útvonalai nyitva maradjanak;

5.  elítéli, hogy minden fél gyermekeket toboroz a fegyveres konfliktusban való részvételre Dél-Szudánban; kiemeli, hogy a gyermekek konfliktusban részt vevő felek általi toborzása háborús bűncselekmény, amelyért a parancsnokokat büntetőjogilag felelősségre kell vonni; figyelmeztet, hogy jelenleg a fiatalok egész generációja van kitéve a súlyos trauma, súlyos érzelmi megrázkódtatás és az oktatásból való kimaradás kockázatának; szorgalmazza, hogy az EU humanitárius és fejlesztési programozása nyújtson segítséget az alapvető oktatás és a hosszú távú rehabilitáció és tanácsadás biztosítása terén; határozottan elítéli az oktatási létesítmények katonai műveletek céljára való felhasználását;

6.  felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot és a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást használjanak fel annak érdekében, hogy bevonják az ENSZ-t, az Afrikai Uniót (AU) és az IGAD-ot a tartós tűzszünet és a békemegállapodás biztonságról és kormányzatról szóló fejezetei végrehajtásának megvalósítására irányuló új politikai folyamat elindításába;

7.  úgy véli, hogy az AU-nak – az EU és tagállamai támogatásával – tevékeny szerepet kell vállalnia a tartós béke elérését célzó politikai megoldásra irányuló közvetítés terén Dél-Szudánban, többek között több erőforrást bocsátva az AU Dél-Szudánba delegált megbízottja, Alpha Oumar Konare rendelkezésére; támogatja az AU által rendezendő, az ENSZ és az IGAD részvételével megtartandó nemzetközi konferenciát sürgető felhívásokat a dél-szudáni háború lezárására irányuló nemzetközi erőfeszítések egyesítése és összehangolása céljából;

8.  ismételten maradéktalan támogatásáról biztosítja az ENSZ Dél-Szudánnal foglalkozó különleges képviselőjének munkáját, valamint az ENSZ dél-szudáni missziójának (UNMISS) és regionális védelmi erejének mandátumát, amelyek a polgári személyek védelmét és az ellenük irányuló erőszak elrettentését, valamint a humanitárius segélyek célba juttatásához szükséges feltételek megteremtését kapták feladatul; felhívja valamennyi felet, hogy segítsék elő az aktív UNMISS-jelenlét megerősítésére szolgáló aktív regionális védelmi erő gyors telepítését az ENSZ Biztonsági Tanácsa mandátuma alapján, és felszólítja a tagállamokat és az alelnököt/főképviselőt, hogy sürgősséggel és jelentős mértékben erősítse meg az UNMISS missziót európai kapacitásokkal;

9.  kiemeli, hogy sürgős szükség van egy dél-szudáni vegyes bíróság létrehozására, amely maga után vonja a statútumok AU általi elfogadását és az ENSZ és az EU által biztosított forrásokból biztosított segítségnyújtást; emlékeztet arra, hogy ez a 2016-os békemegállapodás része, ezért nem tárgyalható újra;

10.  kitart amellett, hogy a nemzeti párbeszéd érdemi és inkluzív voltának biztosítása érdekében a folyamatnak egyértelmű referenciaértékeket – többek között a semleges vezetés, az ellenzéki csoportok és az országon kívül élő dél-szudáni állampolgárok bevonása – kell teljesítenie, és hogy a folyamatnak ki kell terjednie a konfliktusban részt vevő valamennyi fél képviselőire és más dél-szudáni érdekelt felekre, a nők képviselőit is beleértve, annak érdekében, hogy legitim és eredményes legyen;

11.  elítél a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására irányuló minden kísérletet, mivel az alapvető emberi jog, és az őszinte politikai vita része; elítéli a humanitárius segélyszervezetek dolgozói, a civil társadalom képviselői és az újságírók meggyilkolását, és követeli e bűncselekmények elkövetőinek bíróság elé állítását; felszólít minden politikai fogoly azonnali szabadon bocsátására;

12.  elítéli az oktatási és középületek ellen elkövetett valamennyi támadást és az iskolák katonai célú felhasználását; felhívja a feleket, hogy tartsák tiszteletben az iskolák és egyetemek fegyveres konfliktus során történő katonai célú felhasználása elleni védelemről szóló iránymutatásokat;

13. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2016. december 23-án nem tudott olyan határozatot elfogadni, amely fegyverembargót vezetett volna be Dél-Szudánnal szemben, és utazási tilalommal és a vagyoni eszközök befagyasztásával sújtott volna három magas rangú dél-szudáni vezetőt; felhívja az Uniót, hogy törekedjen egy Dél-Szudán elleni nemzetközi fegyverembargó bevezetésére és eredményes betartásának biztosítására; riasztónak tartja azokat a jelentéseket, amelyek szerint a 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontot megsértve EU-tagállamokban székhellyel rendelkező kereskedők közvetítésével jutnak el fegyverszállítmányok Dél-Szudánba; sürgeti a tagállamokat és az alelnököt/főképviselőt, hogy biztosítsa az EU fegyverzet-ellenőrzési rendszerének betartását, és hivatalosan is lépjen fel minden olyan harmadik országgal szemben, amely bizonyítottan fegyvereket exportál és katonai logisztikai segítségnyújtást biztosít Dél-Szudán számára;

14.  felhívja a hatóságokat annak biztosítására, hogy a lakóhelyük elhagyására kényszerült személyek visszatérése vagy áthelyezése biztonságos és méltóságteljes módon történjen; a humanitárius segítségnyújtás célba juttatásának, a tűzszünet fenntartásának és a békemegállapodás végrehajtására irányuló megújult politikai folyamat megvalósításának biztosítására irányuló uniós stratégia részeként szorgalmazza célzott szankciók alkalmazását a kormányzatban vagy az ellenzékben tevékenykedő minden olyan fontos politikai vagy katonai szereplővel szemben, aki fenntartja a konfliktust vagy emberi jogi visszaéléseket követ el;

15.  úgy véli, hogy a visszatérő konfliktusok, a bizonytalanság és a tömeges lakóhelyelhagyás miatt a jelenlegi politikai környezetben nem lehet hiteles és békés választásokat tartani; emlékeztet arra, hogy az átmeneti nemzeti egységkormány mandátuma 2018 júniusáig tart; kiemeli annak fontosságát, hogy a dél-szudáni nők teljes körű szerepet kapjanak a béketárgyalásokon és az ország kormányzásában; felszólítja az Uniót, hogy helyi szinten támogassa a nőket, akik a gyanakvás hullámának megfordítása révén mérhető módon befolyásolják a béketárgyalások minőségét, és akik bizalmat építenek, és előmozdítják a megbékélést;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Dél-Szudán kormányának, a Kormányközi Fejlesztési Hatóságnak, Dél-Szudán emberi jogi biztosának, Dél-Szudán nemzetgyűlésének, az Afrikai Unió intézményeinek, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek és az ENSZ főtitkárának.