Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0358/2017Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0358/2017

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Sudanul de Sud

17.5.2017 - (2017/2683(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
EFDD (B8-0358/2017)
ECR (B8-0359/2017)
Verts/ALE (B8-0360/2017)
S&D (B8-0362/2017)
GUE/NGL (B8-0364/2017)
PPE (B8-0367/2017)
ALDE (B8-0370/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness, Giovanni La Via în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jytte Guteland în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Arne Gericke în numele Grupului ECR
Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat în numele Grupului ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen în numele Grupului GUE/NGL
Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Judith Sargentini în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD
Barbara Kappel


Procedură : 2017/2683(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0358/2017
Texte depuse :
RC-B8-0358/2017
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Sudanul de Sud

(2017/2683(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Sudanul și Sudanul de Sud,

–  având în vedere declarația din 8 mai 2017 a troicii (SUA, Regatul Unit și Norvegia) și a UE referitoare la situația în materie de securitate din Sudanul de Sud,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU, din 29 aprilie 2017, privind Sudanul de Sud,

–  având în vedere raportul final din 13 aprilie 2017 al grupului de experți al Consiliului de Securitate al ONU privind Sudanul de Sud,

–  având în vedere comunicatul din 25 martie 2017 al celui de al 30-lea summit extraordinar al Autorității interguvernamentale pentru dezvoltare (IGAD) privind Sudanul de Sud,

–  având în vedere rezultatul celei de a 34-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva, care a avut loc în perioada 27 februarie - 24 martie 2017,

–  având în vedere declarația din 23 martie 2017 a Președintelui Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Sudanul de Sud,

–  având în vedere declarația Comisiei adresată Parlamentului European din 1 februarie 2017,

–  având în vedere rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2327 (2016) din 16 decembrie 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2016 referitoare la Sudanul de Sud,

–  având în vedere raportul umanitar din 9 mai 2017 al Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare;

–  având în vedere Acordul IGAD privind soluționarea conflictului din Republica Sudanul de Sud (ARCSS) din 17 august 2015,

–  având în vedere Acordul global de pace (AGP) pentru Sudan din 2005,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou revizuit,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere Tratatul privind comerțul cu arme,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Sudanul de Sud se confruntă cu un război civil de peste trei ani, conflict care a izbucnit după ce Salva Kiir, președintele țării și membru al grupului etnic Dinka, l-a acuzat pe vicepreședintele demis, Riek Machar, aparținând grupului etnic Nuer, de complot în vederea organizării unei lovituri de stat împotriva sa; întrucât Riek Machar a negat tentativa de lovitură de stat;

B.  întrucât, în ciuda semnării ARCSS în august 2015, continuă să existe un dispreț total față de drepturile internaționale ale omului și de dreptul umanitar și o lipsă de responsabilitate pentru încălcările și abuzurile comise în timpul conflictului;

C.  întrucât țara se confruntă cu foametea și prăbușirea economică ca urmare a războiului civil, peste 3,6 milioane de persoane fiind forțate să își părăsească locuințele și circa 4,9 milioane de persoane fiind afectate de insecuritatea alimentară; întrucât nevoile umanitare au continuat să crească până la niveluri alarmante, un număr estimat de 7,5 milioane de persoane având nevoie de asistență umanitară și peste un milion de persoane beneficiind în prezent de adăpost în structuri furnizate de ONU; întrucât agențiile ONU și-au intensificat apelul la ajutorul umanitar, afirmând că au nevoie de cel puțin 1,4 miliarde USD pentru a contribui la atenuarea unor niveluri de suferință „de neimaginat”; întrucât doar 14 % din această cerere a fost finanțată până în prezent;

D.  întrucât, în ritmul actual, până la sfârșitul anului 2017, jumătate din populația țării va fi pierit sau va fi fost strămutată; întrucât nu se cunoaște numărul persoanelor care au fost ucise în urma violențelor;

E.  întrucât, în conformitate cu cel mai recent raport al echipei de experți ai ONU, guvernul Sudanului de Sud s-a dovedit a fi unul dintre cei mai mari autori de acte de violență și de încălcări ale drepturilor omului în țară, foametea fiind considerată ca fiind „provocată de om”, una dintre principalele cauze ale acesteia fiind faptul că guvernul Sudanului de Sud risipește banii pe arme;

F.  întrucât, în ultimele săptămâni, amplele ofensive guvernamentale desfășurate în Yuai, Waat, Tonga și Kodok au avut consecințe umanitare tragice, inclusiv strămutarea a 50 000 - 100 000 de persoane; întrucât această acțiune vine după uciderea a numeroși civili, la 8 aprilie 2017, în orașul vestic Wau ca un act de pedepsire colectivă pe motive de apartenență etnică și vederi politice; întrucât forțele guvernamentale continuă să vizeze populația civilă, încălcând dreptul conflictelor armate și au împiedicat misiunea ONU de a proteja populația civilă;

G.  întrucât spitalele și clinicile au fost distruse de către guvern, fapt care constituie o crimă de război; întrucât echipamentele din spitale și clinici au fost furate, fapt care a dus la închiderea acestora și la faptul că nu s-au putut acorda îngrijiri medicale vitale;

H.  întrucât aproape una din trei școli din Sudanul de Sud au fost distruse, deteriorate, ocupate sau închise, lucru care a avut consecințe negative asupra educației unei întregi generații de copii; întrucât, potrivit estimărilor, peste 600 000 de copii în vârstă de sub cinci ani sunt într-o stare de subnutriție gravă;

I.  întrucât aproximativ două milioane de copii au părăsit țara, ceea ce constituie 62 % dintre refugiații care au părăsit Sudanul de Sud, conflictul provocându-le traume, stres și tulburări emoționale insuportabile; întrucât se estimează că 17 000 de copii, îndeosebi băieți, au fost recrutați sau folosiți ca soldați de către forțele și grupurile armate din țară; întrucât mii de copii au fost uciși, violați, strămutați sau lăsați orfani;

J.  întrucât femeile și fetele sunt în mod sistematic violate și răpite ca armă de război, un sondaj al ONU constatând că 70 % dintre femeile care trăiesc în taberele pentru persoanele strămutate în interiorul țării, în Juba, au fost violate, marea majoritate de către forțele de poliție sau de către militari;

K.  întrucât, ca urmare a instabilității din țările vecine, Sudanul de Sud găzduiește, de asemenea, aproximativ 270 000 de refugiați din Sudan, Republica Democratică Congo (RDC), Etiopia și Republica Centrafricană (RCA);

L.  întrucât, în iunie 2016, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat izbucnirea unei epidemii de holeră, care a afectat deja mii de persoane și, potrivit relatărilor, s-a răspândit mai departe în ultimele săptămâni; întrucât multe decese cauzate de holeră, malarie, rujeolă, diaree și boli grave ale căilor respiratorii au drept cauză sărăcia extremă și condițiile de trai deplorabile, iar un mare număr de decese ar fi putut fi evitate dacă aceste persoane ar fi avut acces la asistență medicală;

M.  întrucât ARCSS stipulează că mandatul guvernului de tranziție de unitate națională (TGNU) ar trebui să ia sfârșit în urma alegerilor din august 2018;

N.  întrucât, potrivit ONU și altor relatări credibile, intermediari ce își au sediul în statele membre ale Uniunii Europene și în numeroase țări terțe au transferat elicoptere și mitraliere grupurilor armate din Sudanul de Sud și au furnizat asistență logistică militară; întrucât caracterul prelungit al conflictelor a permis apariția unor noi grupări armate și militarizarea societății;

O.  întrucât numărul de atacuri împotriva convoaielor umanitare și a personalului acestora este extrem de îngrijorător; întrucât cel puțin 79 de lucrători umanitari au fost uciși din decembrie 2013; întrucât, cel mai recent în martie 2017, șase lucrători umanitari și șoferii lor au fost uciși în ceea ce a constituit atacul cel mai ucigător înregistrat până în prezent împotriva lucrătorilor umanitari;

P.  întrucât, la 21 februarie 2017, Comisia a anunțat un pachet de ajutoare de urgență în valoare de 82 de milioane EUR în urma epidemiei cauzate de foamete; întrucât UE este unul dintre cei mai mari donatori pentru această țară, acordând peste 40 % din totalul finanțării umanitare pentru a sprijini programele de salvare vitale în 2016 și aproximativ 381 de milioane EUR sub formă de asistență umanitară de la începutul conflictului, în 2013;

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la conflictul în curs din Sudanul de Sud; solicită să se pună capăt imediat tuturor operațiunilor militare și reamintește încă o dată președintelui Salva Kiir, precum și fostului vicepreședinte, Riek Machar, obligațiile ce le revin în temeiul ARCSS; îl invită pe președintele Kiir să pună în aplicare imediat angajamentul său în vederea unei încetări unilaterale a focului, așa cum a transmis șefilor de stat IGAD la 25 martie 2017;

2.  solicită încetarea imediată și completă de către toate părțile participante la conflictul armat a tuturor actelor de violență sexuală îndreptate împotriva civililor, în special împotriva femeilor și fetelor; reamintește faptul că violul ca armă de război constituie o crimă de război pasibilă de pedeapsă în temeiul legislației internaționale; solicită guvernului din Sudanul de Sud să ofere protecție tuturor grupurilor vulnerabile, pentru a aduce făptașii în fața justiției și a pune capăt impunității în rândul poliției și armatei;

3.  denunță toate atacurile împotriva civililor și a lucrătorilor din domeniul ajutorului umanitar, acestea din urmă afectând sistemul de ajutor pentru salvarea de vieți și aprovizionarea; subliniază faptul că nu poate exista o soluționare militară a conflictului și că guvernul din Sudanul de Sud trebuie să se asigure că există o reală încetare a focului care demonstrează un veritabil angajament față de pace și stabilitate; consideră că un angajament față de pace trebuie să meargă dincolo de o simplă încetare a ostilităților și trebuie să includă retragerea trupelor, desființarea milițiilor etnice, permiterea ajutorului umanitar neîngrădit și eliberarea deținuților politici;

4.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară gravă din întreaga țară, care continuă să se deterioreze; solicită, prin urmare, din nou ca UE și statele sale membre să sporească ajutoarele umanitare pentru a reduce foametea, și să exercite presiuni asupra guvernului Sudanului de Sud pentru a se asigura că rutele de aprovizionare cu ajutor umanitar rămân deschise;

5.  regretă recrutarea copiilor în conflictele armate de către toate părțile în Sudanul de Sud; subliniază că recrutarea copiilor de către părțile implicate într-un conflict constituie o crimă de război, pentru care comandanții trebuie să răspundă penal; atrage atenția asupra faptului că o întreagă generație de tineri este în prezent expusă riscului de a suferi traume severe, tulburări emoționale grave și de a nu beneficia de educație; solicită UE să sprijine prin programarea umanitară și pentru dezvoltare furnizarea educației de bază și reabilitarea pe termen lung și consilierea; condamnă cu fermitate utilizarea infrastructurii educaționale pentru operațiuni militare;

6.  invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Vicepreședintele Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să folosească toate resursele disponibile pentru a implica ONU, Uniunea Africană (UA) și IGAD în lansarea unui nou proces politic pentru a se ajunge la un armistițiu durabil și la punerea deplină în aplicare a capitolelor privind securitatea și guvernanța din acordul de pace;

7.  consideră că UA, susținută de UE și statele sale membre, trebuie să joace un rol activ în medierea unei soluții politice pentru a asigura o pace de durată în Sudanul de Sud, inclusiv prin alocarea unor resurse suplimentare trimisului special al UA pentru Sudanul de Sud, Alpha Oumar Konare; sprijină solicitările privind organizarea unei conferințe internaționale care urmează să fie organizată de Comisia UA, cu participarea ONU și IGAD, în vederea unificării și reconcilierii eforturilor internaționale de a pune capăt războiului din Sudanul de Sud;

8.  își reafirmă sprijinul deplin pentru activitatea Reprezentantului Special al ONU pentru Sudanul de Sud și pentru mandatul misiunii ONU în Sudanul de Sud (UNMISS) și Forța sa de protecție regională, care sunt însărcinate cu protecția civililor și descurajarea violenței împotriva acestora, și cu crearea condițiilor necesare pentru acordarea de ajutor umanitar; invită toate părțile să faciliteze desfășurarea rapidă a unei Forțe de protecție regională activă sub mandatul Consiliului de Securitate al ONU, care este menită să consolideze o prezență activă a UNMISS și solicită statelor membre și VP/ÎR să consolideze urgent și semnificativ UNMISS, sporind capacitățile europene;

9.  subliniază, ca o chestiune de urgență, necesitatea stabilirii unei instanțe mixte pentru Sudanul de Sud, care presupune adoptarea statutului juridic de către UA și asistență din resurse ale UE și ale ONU; reamintește că aceasta este o parte a acordului de pace din 2016 și nu ar trebui, prin urmare, să fie deschisă renegocierii;

10.  insistă asupra faptului că, pentru a fi util și favorabil incluziunii, procesul de dialog național ar trebui să îndeplinească criterii de referință clare, inclusiv conducerea neutră și includerea grupurilor de opoziție și a cetățenilor din Sudanul de Sud care trăiesc în afara țării, și că acesta trebuie să includă, de asemenea, reprezentanți ai tuturor părților la conflict și alte părți interesate din Sudanul de Sud, inclusiv reprezentanți ai femeilor, pentru a fi legitim și eficient;

11.  condamnă orice încercare de a limita libertatea de exprimare, care este un drept fundamental al omului și face parte din dezbaterea politică reală; deplânge uciderea lucrătorilor din domeniul ajutorului umanitar, a jurnaliștilor și a reprezentanților societății civile, și solicită ca autorii unor astfel de crime să fie aduși în fața justiției; solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici;

12.  condamnă toate atacurile asupra clădirilor publice și de învățământ și folosirea școlilor în scopuri militare; solicită părților să respecte Orientările privind protejarea școlilor și a universităților de utilizări în scopuri militare pe durata conflictelor armate;

13. regretă faptul că Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit să adopte o rezoluție în data de 23 decembrie 2016, care ar fi impus Sudanului de Sud un embargo asupra armelor și o interdicție de călătorie și înghețarea activelor asupra a trei înalți lideri din Sudanul de Sud; solicită ca UE să urmeze un embargo internațional asupra armelor împotriva Sudanului de Sud și acesta să fie pus în aplicare în mod efectiv; este alarmat de rapoartele privind transferurile de arme către Sudanul de Sud, ceea ce constituie o încălcare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului, facilitată de intermediari cu sediul în state membre ale UE; solicită statelor membre și VP/ÎR să asigure respectarea regimului UE privind controlul armelor și să abordeze oficial orice țară terță care s-a dovedit a fi exportatoare de arme și de asistență logistică militară către Sudanul de Sud;

14.  invită autoritățile să se asigure că orice acțiune de returnare sau relocare a persoanelor strămutate intern se desfășoară într-un mod sigur și demn; solicită utilizarea unor sancțiuni specifice împotriva oricărei personalități marcante politice sau militare din guvern sau opoziție care perpetuează conflictul sau comite abuzuri în materie de drepturile omului, ca parte a unei strategii a UE de a asigura furnizarea de ajutor umanitar, menținerea unui acord de încetare a focului și realizarea unui nou proces politic pentru a pune în aplicare acordul de pace;

15.  consideră că, din cauza insecurității, a conflictelor recurente și a strămutării în masă a persoanelor, nu pot fi organizate alegeri credibile și pașnice în mediul politic actual; reamintește că mandatul guvernului de tranziție de unitate națională va dura până în iunie 2018; subliniază că este important ca femeilor din Sudanul de Sud să li se ofere un rol deplin în negocierile de pace și în guvernarea țării; solicită UE să sprijine femeile la nivel local, care au un impact pozitiv măsurabil în ceea ce privește calitatea negocierilor de pace prin inversarea tendinței de suspiciune și consolidarea încrederii și promovarea reconcilierii;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului Sudanului de Sud, Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare, Comisarului pentru drepturile omului din Sudanul de Sud, Adunării Naționale Legislative din Sudanul de Sud, instituțiilor Uniunii Africane, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, precum și Secretarului General al ONU.