Процедура : 2017/2703(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0397/2017

Внесени текстове :

RC-B8-0397/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0264

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 498kWORD 51k
12.6.2017
PE605.506v01-00}
PE605.507v01-00}
PE605.509v01-00}
PE605.510v01-00}
PE605.511v01-00}
PE605.512v01-00} RC1
 
B8-0397/2017}
B8-0398/2017}
B8-0399/2017}
B8-0400/2017}
B8-0401/2017}
B8-0402/2017} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

Verts/ALE (B8-0397/2017)

ALDE (B8-0398/2017)

GUE/NGL (B8-0399/2017)

ECR (B8-0400/2017)

S&D (B8-0401/2017)

PPE (B8-0402/2017)


относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))


Михаел Галер, Богдан Брунон Вента, Мария Габриел, Паул Рюбиг, Кристиан Дан Преда, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Дьорд Хьолвени, Морис Понга, Йоахим Целер, Тереса Хименес-Бесерил Барио, Желяна Зовко, Брайън Хейс, Адам Коша, Анна Заборска, Адам Шейнфелд, Дариуш Росати, Франсеск Гамбус, Юлия Питера, Анджей Гжиб, Ярослав Валенса, Иво Белет, Томаш Здеховски, Роса Естарас Ферагут, Клод Ролен, Андрей Ковачев, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Сурая Пост, Сесил Кашету Киенге, Мария Арена от името на групата S&D
Чарлз Танък, Арне Герике, Нотис Мариас, Анна Елжбета Фотига, Ружа Томашич от името на групата ECR
Хилде Вотманс, Неджми Али, Дита Харанзова, Патрисия Лалонд, Жерар Дьопре, Мария Тереса Хименес Барбат, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Хану Такула, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Паво Вяйрюнен, Сесилия Викстрьом, Валентинас Мазуронис от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа от името на групата GUE/NGL
Мария Хойбух от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, Лаура Аджеа, Пиерникола Педичини, Лаура Ферара

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции, и по-специално резолюциите относно Демократична република Конго (ДРК) от 23 юни 2016 г.,(1) 1 декември 2016 г.(2) и 2 февруари 2017 г.(3),

–  като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Федерика Могерини и на нейния говорител относно положението в ДРК,

–  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична република Конго относно положението с правата на човека в страната,

–  като взе предвид политическото споразумение, постигнато в ДРК на 31 декември 2016 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението, свързано с предизборния период и със сигурността в ДРК,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г. и от 6 март 2017 г. относно ДРК,

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 10 март 2017 г. относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2293 (2016) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2348 (2017) относно подновяване на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

–  като взе предвид съвместните изявления относно ДРК на Африканския съюз, ООН, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията от 16 февруари 2017 г.,

–  като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–   като взе предвид конституцията на Демократична република Конго, приета на 18 февруари 2006 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ДРК страда от непрекъснати цикли на конфликти и брутални политически репресии; като има предвид, че хуманитарна кризата и кризата със сигурността в ДРК се влошиха още повече в резултат на политическата криза, причинена от неспазването от страна на президента Джоузеф Кабила на конституционно определеното ограничение от два мандата;

Б.  като има предвид, че конфликтът се проявява в контекста на политическата криза в ДРК; като има предвид, че споразумението, постигнато на 31 декември 2016 г. под егидата на Национална конференция на католическите епископи на Конго (CENCO), предвижда политически преход, приключващ със свободни и честни президентски избори, които следва да се проведат до края на 2017 г., без да се променя конституцията; като има предвид, че до момента не е постигнат напредък по отношение на прилагането на споразумението;

В.  като има предвид, че през август 2016 г. между конгоанската армия и местните милиции в провинция Централен Касаи избухнаха въоръжени сблъсъци, които се разпространиха в съседните провинции Източен Касаи, Ломами и Санкуру, като предизвикаха хуманитарна криза и доведоха до вътрешното разселване на над един милион цивилни граждани; като има предвид, че в докладите на ООН са документирани масови нарушения на правата на човека, включително избиването на над 500 цивилни граждани и разкриването на над 40 масови гроба; като има предвид, че по данни на ООН над 400 000 деца са на ръба на гладна смърт; като има предвид, че 165 конгоански организации на гражданското общество и защитници на правата на човека призовават за независимо международно разследване на масовите нарушения на правата на човека в провинциите Касаи и Ломами, като подчертават, че в тези престъпления са замесени както правителствените сили, така и въоръжените групировки;

Г.  като има предвид, че през март 2017 г. в провинция Касаи бяха отвлечени и убити двама експерти на ООН заедно с членове на подпомагащия персонал;

Д.  като има предвид, че през април 2017 г. Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) излезе с призив за събиране на 64,5 милиона щатски долара за спешна хуманитарна помощ в областта Касаи;

Е.  като има предвид, че организации за правата на човека докладват непрекъснато за влошаването на положението в страната по отношение на правата на човека и свободата на изразяване на мнение, на събрания и на демонстрации в страната, за нарастване на броя на политически мотивираните съдебни процеси и употребата на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, журналисти и политически опоненти, по-специално от страна на армията и въоръжените групировки; като има предвид, че жените и децата са първите жертви на конфликта и че сексуалното и основаното на пола насилие, които често се използват като военна тактика, са широко разпространени;

Ж.  като има предвид, че съгласно възложения на MONUSCO мандат, който беше подновен през април 2017 г., мисията следва да допринася за защитата на цивилното население в ситуацията на ескалиране на насилието и да подкрепя изпълнението на политическото споразумение от 31 декември 2016 г., като същевременно контингентът на MONUSCO следва да бъде разгърнат при надлежно отчитане на новите приоритети по отношение на сигурността и хуманитарното положение;

З.  като има предвид, че на 12 декември 2016 г. ЕС прие ограничителни мерки срещу седем физически лица в отговор на възпрепятстването на изборния процес и нарушенията на правата на човека, а на 29 май 2017 г. – срещу още девет физически лица, заемащи отговорни длъжности в държавната администрация и в йерархията на командването на силите за сигурност в ДРК;

1.  отново изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на политическата обстановка, сигурността и хуманитарното положение в ДРК; решително осъжда всички нарушения на правата на човека, включително проявите на насилие от страна на всички извършители, отвличанията, убийствата, изтезанията, сексуалното насилие и произволните арести и незаконните задържания;

2.  призовава за създаването на независима и всеобхватна комисия за разследване, включително с участието на експерти на ООН, с цел да се разкрие насилието в областта Касаи и да се гарантира подвеждането под отговорност за действията им на извършителите на тези масови убийства; призовава държавите членки да окажат политическа и финансова подкрепа на комисията за разследване;

3.  припомня, че правителството на ДРК носи основната отговорност за защитата на цивилното население на своята територия и под своята юрисдикция, включително защитата от престъпления срещу човечеството и военни престъпления;

4.  изразява дълбоко съжаление за забавянето в организирането на следващите президентски и парламентарни избори в ДРК, което представлява нарушение на конституцията на Конго; изразява също така съжаление относно липсата на напредък в изпълнението на политическото споразумение от 31 декември 2016 г. за преходни договорености; припомня поетия от правителството на ДРК ангажимент за достоверно провеждане на прозрачни, свободни и честни избори преди края на 2017 г. при гарантиране на защитата на политическите права и свободи и в съответствие с политическото споразумение, водещо до мирно предаване на властта; отново подчертава важността на публикуването на подробен изборен календар, като същевременно приветства процеса на регистрация за изборите; призовава за бързо изпълнение на съдържащите се в споразумението ангажименти, по-специално за изменение и приемане на необходимите закони в парламента на Конго преди края на парламентарната сесия; призовава за промяна на избирателния закон, за да се гарантира представителството на жени чрез подходящи мерки;

5.  подчертава, че Независимата национална избирателна комисия носи отговорност за поведението си на безпристрастна и приобщаваща институция при осъществяването на достоверен и демократичен изборен процес; призовава за незабавното създаване на национален съвет за мониторинг на споразумението и на изборния процес в съответствие с политическото споразумение от 2016 г.;

6.  припомня задължението на правителството да зачита, защитава и насърчава основните свободи като основа за демокрацията; настоятелно приканва органите на Конго да възстановят благоприятна среда за свободно и мирно упражняване на свободата на изразяване, на сдружаване и на събранията и свободата на медиите; изисква незабавното освобождаване на неправомерно задържаните лица, включително журналисти, членове на опозицията и представители на гражданското общество; призовава всички участници в политическия процес да водят политически диалог;

7.  осъжда всички нарушения на международното хуманитарно право, извършени от национални органи и службите за сигурност; изразява освен това загриженост във връзка с докладваните случаи на тежки нарушения на правата на човека от страна на местните милиции, включително незаконно набиране и използване на деца войници, което може да представлява военно престъпление съгласно международното право; счита, че премахването на явлението „деца войници“ трябва да бъде приоритет за органите и за международната общност;

8.  отново изразява дълбоката си загриженост относно тревожното хуманитарно положение в ДРК, включващо разселване, продоволствена несигурност, епидемии и природни бедствия; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат финансовата и хуманитарната помощ, предоставяна чрез надеждни организации, за да бъдат посрещнати неотложните нужди на населението, по-специално в провинция Касаи; категорично осъжда всички нападения, извършени срещу персонала и съоръженията за хуманитарна помощ, и настоятелно призовава конгоанските органи да осигурят гладкото и своевременно предоставяне на помощ на населението от страна на хуманитарните организации;

9.  приветства подновяването на мандата на MONUSCO и работата, извършена от специалния представител на генералния секретар на ООН за Демократична република Конго за защита на цивилното население и за отстояване на правата на човека в контекста на изборите; подчертава, че първоначалните мандати и сегашният мандат, който се прилага за всички сили на ООН в страната, е „неутрализиране на въоръжените групировки“; призовава всички сили на MONUSCO да участват изцяло в интервенцията и да защитят населението от въоръжените групировки, да защитят жените от изнасилване и други форми на сексуално насилие и да не допускат никакви ограничения въз основа на националното командване;

10.  отбелязва със загриженост опасността от дестабилизиране на региона; отново подчертава ролята на ООН, на Международната организация на франкофонията и на Африканския съюз като посредници в политическия диалог; призовава за засилване на ангажимента в региона на Големите езера с цел предотвратяване на по-нататъшното му дестабилизиране;

11.  припомня важността на това да бъде търсена отговорност на лицата, извършващи нарушения на правата на човека и други действия, които подкопават постигането на консенсусно и мирно решение в ДРК; подкрепя използването на целенасочени санкции на ЕС срещу лица, отговорни за тежки нарушения на правата на човека; призовава за допълнителни разследвания и за удължаване на срока на санкциите срещу отговорните лица на най-високо държавно равнище за насилието и престъпленията, извършени в ДРК, и за ограбването на природните ресурси на страната, в съответствие с разследванията, извършвани от експертната група на ООН; подчертава, че санкциите трябва да включват мерки за замразяване на активи и забрана за влизане в ЕС;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на Панафриканския парламент, на Съвета на министрите и Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ – ЕС, на генералния секретар на ООН, както и на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0290.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0479.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0017.

Правна информация - Политика за поверителност