Postupak : 2017/2703(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0397/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0397/2017

Rasprave :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/06/2017 - 8.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0264

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 353kWORD 53k
12.6.2017
PE605.506v01-00}
PE605.507v01-00}
PE605.509v01-00}
PE605.510v01-00}
PE605.511v01-00}
PE605.512v01-00} RC1
 
B8-0397/2017}
B8-0398/2017}
B8-0399/2017}
B8-0400/2017}
B8-0401/2017}
B8-0402/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8-0397/2017)

ALDE (B8-0398/2017)

GUE/NGL (B8-0399/2017)

ECR (B8-0400/2017)

S&D (B8-0401/2017)

PPE (B8-0402/2017)


o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Arena u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Maria Heubuch u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2017/2703(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, osobito one o Demokratskoj Republici Kongu (DR Kongu) od 23. lipnja 2016.(1), 1. prosinca 2016.(2) i 2. veljače 2017.(3),

–  uzimajući u obzir izjave Federice Mogherini, potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, i njezine glasnogovornice o stanju u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir izjave delegacije EU-a u DR Kongu o stanju ljudskih prava u zemlji,

–  uzimajući u obzir politički sporazum postignut u DR Kongu 31. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir rezoluciju Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 15. lipnja 2016. o predizbornom i sigurnosnom stanju u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 17. listopada 2016. i 6. ožujka 2017. o DR Kongu,

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika UN-a od 10. ožujka 2017. o Misiji UN-a za stabilizaciju stanja u DR Kongu;

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o DR Kongu, posebno rezoluciju 2293 (2016) o obnovi režima sankcija protiv DR Konga i o mandatu stručne skupine te rezoluciju 2348 (2017) o obnavljanju mandata Misije UN-a za stabilizaciju stanja u DR Kongu (MONUSCO),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Afričke unije, Ujedinjenih naroda, Europske unije i Međunarodne organizacije za frankofoniju od 16. veljače 2017. o DR Kongu,

–  uzimajući u obzir revidirani Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981.,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju,

–   uzimajući u obzir Ustav Demokratske Republike Konga, koji je usvojen 18. veljače 2006.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da DR Kongo trpi posljedice neprekidnih ciklusa sukoba i brutalne političke represije; budući da se humanitarna i sigurnosna kriza u DR Kongu dodatno pogoršala zbog političke krize do koje je došlo zbog toga što predsjednik Joseph Kabila nije poštovao ustavno ograničenje od dva uzastopna predsjednička mandata;

B.  budući da se sukob odvija u kontekstu političke krize u DR Kongu; budući da je sporazumom postignutim 31. prosinca 2016. pod okriljem Nacionalne biskupske konferencije Konga (CENCO) predviđeno razdoblje političke tranzicije koje bi trebalo završiti održavanjem slobodnih i poštenih predsjedničkih izbora do kraja 2017., bez mijenjanja Ustava; budući da do danas nije postignut napredak u pogledu provedbe toga sporazuma;

C.  budući da su u kolovozu 2016. u pokrajini Središnji Kasai izbili oružani sukobi između kongoanske vojske i lokalnih paravojnih postrojbi, koji su se proširili na susjedne pokrajine Istočni Kasai, Lomami i Sankuru te rezultirali humanitarnom krizom i internim raseljavanjem više od milijun civila; budući da su u izvješćima UN-a zabilježena masovna kršenja ljudskih prava, među kojima su i masovna ubojstva više od 500 civila i pronalazak više od 40 masovnih grobnica; budući da se prema UN-u više od 400 000 djece nalazi na rubu gladi; budući da je 165 kongoanskih organizacija civilnog društva i branitelja ljudskih prava pozvalo da se provede neovisna međunarodna istraga o masovnim kršenjima ljudskih prava u pokrajinama Kasai i Lomami te budući da one naglašavaju da su i vladine i paravojne snage upletene u te zločine;

D.  budući da je u ožujku 2017. u pokrajini Kasai oteto i ubijeno dvoje stručnjaka UN-a te njihovo prateće osoblje;

E.  budući da je Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih pitanja u travnju 2017. pokrenuo poziv za prikupljanje 64,5 milijuna USD za hitnu humanitarnu pomoć u regiji Kasai;

F.  budući da organizacije za ljudska prava kontinuirano izvješćuju o sve lošijoj situaciju u zemlji u pogledu ljudskih prava i slobode izražavanja, okupljanja i prosvjedovanja, sve većem broju politički motiviranih sudskih postupaka, prekomjernoj upotrebe sile protiv mirnih prosvjednika, novinara i političke oporbe, za što su osobito odgovorne vojska i paravojne postrojbe; budući da su prve žrtve sukoba žene i djeca te da je pribjegavanje seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju, koje se često koristi kao ratna taktika, široko rasprostranjeno;

G.  budući da bi, u skladu s mandatom koji je u travnju 2017. produljen za godinu dana, Misija UN-a za stabilizaciju stanja u DR Kongu trebala doprinijeti zaštiti civila u uvjetima sve izraženijeg nasilja i podržati provedbu političkog sporazuma od 31. prosinca 2016. te da bi snage u sastavu MONUSCO-a trebalo rasporediti vodeći računa o novim sigurnosnim i humanitarnim prioritetima;

H.  budući da je 12. prosinca 2016. EU uveo restriktivne mjere protiv sedam pojedinaca zbog ometanja izbornog postupka i povrede ljudskih prava, a 29. svibnja 2017. protiv još devet pojedinaca na rukovodećim položajima u državnoj upravi i u zapovjednom lancu sigurnosnih snaga DR Konga;

1.  i dalje je duboko zabrinut zbog pogoršanja političkog, sigurnosnog i humanitarnog stanja u DR Kongu; oštro osuđuje sva kršenja ljudskih prava, što se odnosi na sve činove nasilja, bez obzira na počinitelje, otmice, ubojstva, mučenja, seksualno nasilje te proizvoljna uhićenja i nezakonita pritvaranja;

2.  poziva na pokretanje neovisnog i sveobuhvatnog istražnog povjerenstva, u kojem bi sudjelovali i stručnjaci UN-a, kako bi se rasvijetlili slučajevi nasilja u regiji Kasai te zajamčilo da počinitelji tih masakra odgovaraju za svoja nedjela; poziva države članice da takvom istražnom povjerenstvu pruže političku i financijsku potporu;

3.  podsjeća da Vlada DR Konga snosi primarnu odgovornost za zaštitu civila koji se nalaze na njezinu teritoriju i pod njezinom jurisdikcijom, što se odnosi i na zaštitu od zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina;

4.  izražava duboko žaljenje zbog kašnjenja u organizaciji sljedećih predsjedničkih i parlamentarnih izbora u DR Kongu, što predstavlja kršenje Ustava DR Konga; izražava, nadalje, žaljenje zbog nedostatka napretka u pogledu provedbe sporazuma od 31. prosinca 2016. o prijelaznim aranžmanima; podsjeća da je Vlada DR Konga preuzela obvezu da će se, u skladu s političkim sporazumom, do kraja 2017. na vjerodostojan način provesti transparentni, slobodni i pošteni izbori te da će pritom biti zajamčena zaštita političkih prava i sloboda, što bi dovelo do mirnog prijenosa vlasti; ponovno ističe da je važno objaviti detaljan raspored izbora te pozdravlja postupak registracije za izbore; poziva na što ranije izvršenje obveza utvrđenih u sporazumu, osobito kad je riječ o izmjeni i donošenju potrebnih zakona u parlamentu DR Konga prije kraja parlamentarnog saziva; poziva na izmjenu izbornog zakona kako bi se za odgovarajućim mjerama zajamčila zastupljenost žena;

5.  ističe da Neovisno nacionalno izborno povjerenstvo ima odgovornost djelovati kao neovisna i uključiva institucija u provedbi demokratskog i vjerodostojnog izbornog procesa; poziva na hitno osnivanje nacionalnog vijeća za praćenje sporazuma i izbornog postupka, u skladu s političkim sporazumom iz 2016.;

6.  podsjeća da je dužnost vlade poštivati, štiti i promicati temeljne slobode koje su temelj demokracije; poziva vlasti DR Konga da ponovno uspostave okruženje kojim se omogućava slobodno i mirno ostvarivanje slobode izražavanja, udruživanja i okupljanja te slobode medija; zahtijeva da se odmah na slobodu puste sve nezakonito pritvorene osobe, što se odnosi i na novinare, pripadnike oporbe te predstavnike civilnog društva; poziva sve političke dionike da nastave politički dijalog;

7.  osuđuje sva kršenja međunarodnog humanitarnog prava koja su počinile nacionalne vlasti i sigurnosne službe; izražava zabrinutost i zbog izvještaja o ozbiljnim kršenjima ljudskih prava za koja su odgovorne lokalne paravojne postrojbe, uključujući nezakonito regrutiranje i korištenje djece vojnika, što bi se prema međunarodnom pravu moglo smatrati ratnim zločinom; smatra da prestanak korištenja djece kao vojnika mora biti prioritet i vlasti i međunarodne zajednice;

8.  ponovno ističe svoju duboku zabrinutost zbog alarmantne humanitarne situacije u DR Kongu, izazvane među ostalim raseljavanjima, nesigurnosti u pogledu opskrbe hranom, epidemijama i prirodnim katastrofama; poziva EU i države članice da, kako bi se zadovoljile hitne potrebe stanovništva koje su posebno izražene u regiji Kasai, pojačaju slanje financijske i humanitarne pomoći preko pouzdanih organizacija; snažno osuđuje sve napade na humanitarno osoblje i ustanove te inzistira da se vlasti DR Konga moraju pobrinuti za to da humanitarne organizacije neometano i pravovremeno isporučuju pomoć stanovništvu;

9.  pozdravlja produljenje mandata MONUSCO-a i djelovanje posebnog predstavnika glavnog tajnika za Demokratsku Republiku Kongo u cilju zaštite civila i poštovanja ljudskih prava u kontekstu održavanja izbora; naglašava da je „neutralizirati oružane skupine“ i prvotni i trenutačni mandat koji se odnosi na sve UN-ove postrojbe u zemlji; poziva cjelokupan sastav MONUSCO-a da u punoj mjeri intervenira i zaštiti stanovništvo od oružanih skupina, da zaštiti žene od silovanja i ostalih oblika seksualnog nasilja te da ne dopusti bilo kakva ograničenja djelovanja s obzirom na nacionalni zapovjedni lanac;

10.  sa zabrinutošću napominje da postoji rizik regionalne destabilizacije; ponovno iskazuje potporu djelovanju Ujedinjenih naroda, Međunarodne organizacije za frankofoniju i Afričke unije u pogledu olakšavanja političkog dijaloga; poziva na pojačan angažman u regiji Velikih jezera radi sprječavanja daljnje destabilizacije;

11.  podsjeća na važnost utvrđivanja individualne odgovornosti za povrede ljudskih prava i druge postupke kojima se ugrožava sporazumno i mirno rješenje u DR Kongu; podržava upotrebu ciljanih sankcija EU-a prema pojedincima odgovornima za ozbiljne povrede ljudskih prava; poziva na daljnju istragu i proširenje sankcija i na osobe koje su na najvišim razinama vlasti odgovorne za nasilje i zločine počinjene u DR Kongu, kao i za pljačku njegovih prirodnih resursa, u skladu s istragama koje je provela stručna skupina UN-a; naglašava da sankcije moraju uključivati zamrzavanje imovine i zabranu ulaska u EU;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, panafričkom parlamentu, Vijeću ministara i Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a, glavnom tajniku UN-a te predsjedniku, premijeru i parlamentu Demokratske Republike Konga.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0290.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0479.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0017.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti