Предложение за обща резолюция - RC-B8-0407/2017Предложение за обща резолюция
RC-B8-0407/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положение в Йемен

14.6.2017 - (2017/2727(RSP))

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B8-0407/2017)
EFDD (B8-0408/2017)
ALDE (B8-0409/2017)
GUE/NGL (B8-0410/2017)
S&D (B8-0411/2017)
PPE (B8-0412/2017)
Verts/ALE (B8-0413/2017)

Кристиан Дан Преда, Лайма Люция Андрикене, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Сандра Калниете, Дейвид Макалистър от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Пиер Антонио Панцери от името на групата S&D
Чарлз Танък, Арне Герике, Ружа Томашич от името на групата ECR
Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Жерар Дьопре, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Ясенко Селимович, Хану Такула, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Анхела Валина, Меря Кюльонен, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо от името на групата GUE/NGL
Барбара Лохбилер от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, Роландас Паксас от името на групата EFDD


Процедура : 2017/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0407/2017
Внесени текстове :
RC-B8-0407/2017
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение в Йемен

(2017/2727(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции, и по-специално тези от 25 февруари 2016 г.[1] относно хуманитарното положение в Йемен и от 9 юли 2015 г.[2] относно положението в Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 3 април 2017 г.,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 8 октомври 2016 г. относно нападението в Йемен и от 19 октомври 2016 г. относно прекратяването на огъня в Йемен,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен и по-специално резолюции № 2216 (2015 г.), № 2201 (2015 г.) и № 2140 (2014 г.),

–  като взе предвид проявата на високо равнище за набиране на средства за хуманитарната криза в Йемен, състояла се в Женева на 25 април 2017 г.,

–  като взе предвид призива на специалния докладчик на Организацията на обединените нации относно правата на човека и международните санкции, Идрис Джазаири, на 12 април 2017 г. за прекратяване на морската блокада на Йемен,

–  като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн от 10 октомври 2016 г. относно скандалното нападение над погребение в Йемен, от 10 февруари 2017 г. относно цивилните лица, попаднали между враждуващите страни в Йемен, и от 24 март 2017 г. относно убийството на над 100 цивилни граждани в даден месец, включително рибари и бежанци, когато конфликтът в Йемен достига своята втора годишнина,

–  като взе предвид изявленията на специалния пратеник на ООН за Йемен Исмаил Оулд Шейх Ахмед от 21 октомври и 19 ноември 2016 г. и от 30 януари 2017 г.,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че хуманитарното положение в Йемен е катастрофално; като има предвид, че през февруари 2017 г. Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) обяви положението в Йемен като „най-голямата в света извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност“; като има предвид, че през май 2017 г. Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) съобщи, че 17 милиона души в Йемен се нуждаят от продоволствена помощ, като 7 милиона от тях са изправени пред „извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност“; като има предвид, че 2,2 милиона деца страдат от тежка форма на остро недохранване, като на всеки десет минути едно дете умира от предотвратими причини; като има предвид, че има 2 милиона вътрешно разселени лица и 1 милион завърнали се лица;

Б.  като има предвид, че последиците от настоящия конфликт са опустошителни за страната и нейното население; като има предвид, че въпреки международните призиви за намиране на политическо решение на кризата, страните по конфликта не успяха да постигнат уреждане на спора и боевете продължават; като има предвид, че нито една от страните не е постигнала военна победа и вероятно няма да го направи и в бъдеще;

В.  като има предвид, че съгласно ООН от март 2015 г. насам около 10 000 души са били убити и над 40 000 ранени в насилието; като има предвид, че сраженията, както на земята, така и във въздуха, са направили невъзможно за наблюдателите на Службата на ООН за правата на човека (СВКПЧ) да получат достъп до зоната, за да се установи броят на жертвите сред цивилното население, което означава, че тези цифри отразяват само смъртните случаи и нараняванията, които СВКПЧ е успяла да провери и потвърди; като има предвид, че гражданската инфраструктура и институциите на Йемен са сериозно засегнати от войната и за тях става все по-невъзможно да предоставят основни услуги; като има предвид, че системата на здравеопазването се намира на ръба на срив и ключовите работещи непосредствено с пациенти медицински работници не са получавали заплатите си с месеци;

Г.  като има предвид, че Йемен е изправен пред втора епидемия на холера и на остра диария, която доведе до над 100 000 предполагаеми случая на холера и до смъртта на почти 800 души в периода между 27 април и 8 юни 2017 г. в цялата страна;

Д.  като има предвид, че уязвимите групи, като жените и децата, са особено засегнати от продължаващите враждебни действия и хуманитарната криза, и като има предвид, че безопасността и благосъстоянието на жените и момичетата е предмет на особена загриженост; като има предвид, че децата са уязвими, по-специално във връзка с увеличаването на насилието в Йемен, като 1 540 деца са убити, а 2 450 ранени, както е документирано от ООН;

Е.  като има предвид, че вследствие на насилието повече от 350 000 деца не бяха в състояние да възобновят своето образование през миналата учебна година, с което общият брой на децата, които не ходят на училище в Йемен надхвърля 2 милиона според УНИЦЕФ; като има предвид, че децата, които не ходят на училище, са изложени на риск да бъдат вербувани за борба;

Ж.  като има предвид, че вносът осигурява почти 90 % от основните хранителни продукти на страната; като има предвид, че специалният докладчик на ООН за правата на човека и международните санкции подчерта, че въздушната и морската блокада, наложена на Йемен от коалиционните сили от март 2015 г. насам е една от основните причини за хуманитарната катастрофа, а насилието в страната и повсеместният недостиг на гориво нарушиха вътрешните мрежи за доставки на храна;

З.  като има предвид, че стабилен и сигурен Йемен с добре работещо правителство е от ключово значение за международните усилия за борба срещу екстремизма и насилието в региона и извън него, както и за мира и стабилността в самия Йемен;

И.  като има предвид, че положението в Йемен крие сериозни рискове за стабилността на региона, по-специално на Африканския рог, Червено море и по-широкия регион на Близкия Изток; като има предвид, че „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ (АКАП) успява да се възползва от влошаването на политическата ситуация и на положението по отношение на сигурността в Йемен, разширявайки своето присъствие и увеличавайки броя и мащаба на своите терористични нападения; като има предвид, че АКАП и т.нар. „Ислямска държава“/Даиш установиха присъствието си в Йемен и извършват терористични нападения, убивайки стотици хора;

Й.  като има предвид, че в своята резолюция от 25 февруари 2016 г. Парламентът призова за инициатива, насочена към налагане на оръжейно ембарго на ЕС срещу Саудитска Арабия, в съответствие с Обща позиция 2008/944/CFSP на Съвета от 8 декември 2008 г.;

К.  като има предвид, че както хутите, така и съюзническите сили са обвинени в извършването на сериозни нарушения на международното право на водене на война, тъй като са заложили забранени противопехотни мини, малтретирали са задържани лица и са изстреляли безразборно ракети в населени места в Йемен и в южната част на Саудитска Арабия;

Л.  като има предвид, че общият размер на хуманитарната помощ на ЕС за Йемен за 2015 г. и 2016 г. възлиза на 120 милиона евро; като има предвид, че размерът на помощта за 2017 г. е 46 милиона евро; като има предвид, че въпреки проявата на високо равнище за набиране на средства за хуманитарната криза в Йемен, проведена в Женева през април 2017 г. и по време на която бяха поети ангажименти от различни държави и организации в размер на 1,1 милиарда щатски долара, към 9 май 2017 г. донорите са предоставили средства, възлизащи едва на 28 % от призива на ООН за хуманитарна помощ за Йемен за 2017 г. в размер на 2,1 милиарда щатски долара; като има предвид, че допълнителна сума в размер на 70 милиона евро се очаква да бъде мобилизирана в помощ за развитие през 2017 г.;

1.  изразява дълбока загриженост от обезпокоителното влошаване на хуманитарното положение в Йемен, което се характеризира с широко разпространена продоволствена несигурност и тежко недохранване, безразборни нападения срещу цивилното население и медицински и хуманитарни работници, разрушаването на гражданска и медицинска инфраструктура, продължаването на въздушните удари, наземните сражения и артилерийския обстрел въпреки многократните призиви да се възобнови прекратяването на враждебните действия;

2.  изразява дълбоко съжаление във връзка с предизвиканата от конфликта загуба на човешки живот и страданието на хората, попаднали в обсега на сраженията, и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и народа на Йемен; настоятелно призовава всички страни да потърсят незабавно примирие и да се върнат на масата за преговори; отново заявява своята подкрепа за териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Йемен;

3.  изразява дълбока загриженост, че продължаващите въздушни удари и наземните сражения доведоха до смъртта на хиляди цивилни лица, разселването и загубата на средства за препитание, излагащи на риск живота на още повече хора, допълнително дестабилизираха Йемен, разрушават физическата инфраструктура на страната, създадоха нестабилност, от която се възползваха терористични и екстремистки организации, като ИДИЛ/Даиш и АКАП, и изостриха вече критичното хуманитарно положение;

4.  осъжда най-категорично всички терористични нападения и насилието срещу цивилното население, в т.ч. бомбардировките, използването на касетъчни боеприпаси, ракети, артилерийски обстрел, снайперистки огън и ракетни нападения и сведенията за използване на противопехотни мини, както и нападенията, довели до разрушаването на цивилни инфраструктурни обекти, включително училища, медицинска инфраструктура, жилищни райони, пазари, водоснабдителни системи, пристанища и летища;

5.  настоятелно призовава правителството на Йемен да поеме своята отговорност в борбата с ИДИЛ/Даиш и АКАП, които се възползват от съществуващата нестабилност; припомня, че всеки терористичен акт представлява престъпление и е неоправдан, независимо от мотивацията и от това кога, къде и от кого е извършен; подчертава необходимостта всички страни по конфликта да предприемат решителни действия срещу подобни групировки, чиито дейности представляват сериозна заплаха за уреждането на конфликта по пътя на преговорите и за сигурността в региона и извън него;

6.  отново призовава всички страни и техните регионални и международни поддръжници да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, да гарантират защитата на цивилното население и да се въздържат от пряко насочване на удари срещу цивилна инфраструктура, по-конкретно медицинска инфраструктура и водоснабдителни системи; припомня, че целенасочените нападения срещу цивилно население и цивилна инфраструктура, в това число болници и медицински персонал, представлява тежко нарушение на международното хуманитарно право; настоятелно призовава международната общност да направи необходимото за международното наказателно преследване на отговорните за нарушенията на международното право, извършени в Йемен; подкрепя в това отношение призива на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн за създаването на независим международен орган, който да проведе задълбочено разследване на престъпленията, извършени по време на конфликта в Йемен; подчертава, че гарантирането на отчетност за нарушенията е абсолютно наложително за постигането на трайно уреждане на конфликта;

7.  припомня, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че кризата може да бъде решена само чрез приобщаващ процес на преговори, ръководен от Йемен и включващ всички засегнати страни, с пълното и конструктивно участие на жените, водещо до приобщаващо политическо решение; отново заявява своята подкрепа за усилията на генералния секретар на ООН, специалния пратеник на ООН за Йемен и Европейската служба за външна дейност за улесняване на възобновяването на преговорите и настоятелно призовава всички страни по конфликта да отговорят на тези усилия по конструктивен начин и без да поставят предварителни условия; подчертава, че осъществяването на мерки за изграждане на доверие, като например незабавни стъпки за трайно примирие, механизъм за наблюдение от ООН на изтеглянето на силите, улесняване на хуманитарния и търговския достъп и освобождаване на политическите затворници, е от първостепенно значение за улесняване на връщането към курса на политически действия;

8.  настоятелно призовава Саудитска Арабия и Иран да работят за подобряване на двустранните отношения и да се стремят да работят заедно, за да сложат край на сраженията в Йемен;

9.  подкрепя призива на ЕС към всички страни по конфликта да предприемат всички необходими стъпки, за да предотвратяват и реагират на всички форми на насилие, включително на сексуалното насилие и насилието, основано на пола, в ситуациите на въоръжен конфликт; решително осъжда нарушенията на правата на детето и изразява безпокойство за ограничения достъп на децата дори и до основни здравни грижи и образование; осъжда набирането и използването на деца войници във въоръжени действия; призовава ЕС и международната общност да подкрепят рехабилитацията и реинтегрирането на демобилизирани деца в общността;

10.  призовава всички страни по конфликта да работят за премахване на всички логистични и финансови пречки, които засягат вноса и разпространението на храна и медицински доставки за нуждаещото се цивилно население; настоятелно призовава страните по конфликта по-специално да гарантират цялостното и ефективно функциониране на големите търговски входни пунктове, като например пристанищата Ходейда и Аден; подчертава тяхното значение като жизненоважни снабдителни пътища за хуманитарна подкрепа и стоки от първа необходимост; призовава за повторното отваряне на летището на Сана за търговски полети, така че там да могат да бъдат доставяни със самолети спешно необходимите лекарства и стоки, а йеменските граждани, нуждаещи се от медицинско лечение, да могат да бъдат превозвани оттам;

11.  призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното хуманитарно право съгласно относимите насоки на ЕС; отново заявява по-специално необходимостта от строго прилагане от всички държави – членки на ЕС, на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно износа на оръжие; припомня в това отношение своята резолюция от 25 февруари 2016 г.;

12.  подчертава, че е важно овластяването на местните органи и изграждането на техния капацитет при предоставянето на услуги, както и включването на йеменската диаспора и международните НПО в подкрепа на критичните сектори за предоставяне на услуги; подчертава по-специално неотложната необходимост ЕС и други международни участници да се справят с епидемията от холера и да подкрепят системата на здравеопазване с цел предотвратяване на нейния срив, включително като улеснят доставките и плащанията на заплатите за работещите непосредствено с пациенти медицински работници, които са от жизненоважно значение за хуманитарното реагиране;

13.  приветства факта, че ЕС и неговите държави членки са готови да увеличат хуманитарната помощ за населението в цялата страна, в отговор на нарастващите нужди, както и да мобилизират помощта си за развитие за финансиране на проекти в критичните сектори; приветства ангажиментите, поети по време на донорската среща на високо равнище за хуманитарната криза в Йемен, и подчертава необходимостта от координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН с цел облекчаване на страданието на народа на Йемен; настоятелно призовава освен това всички държави да изпълнят поетите по време на донорската среща ангажименти, за да допринесат за удовлетворяването на хуманитарните нужди;

14.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) спешно да предложи цялостна стратегия на ЕС за Йемен и да даде нов тласък за инициативата за мир на Йемен под егидата на ООН; във връзка с това призовава за назначаването на специален представител на ЕС за Йемен;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.