Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0407/2017Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0407/2017

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația umanitară din Yemen

14.6.2017 - (2017/2727(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B8-0407/2017)
EFDD (B8-0408/2017)
ALDE (B8-0409/2017)
GUE/NGL (B8-0410/2017)
S&D (B8-0411/2017)
PPE (B8-0412/2017)
Verts/ALE (B8-0413/2017)

Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Arne Gericke, Ruža Tomašić în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD


Procedură : 2017/2727(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0407/2017
Texte depuse :
RC-B8-0407/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația umanitară din Yemen

(2017/2727(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Yemen, îndeosebi cea din 25 februarie 2016[1], referitoare la situația umanitară din Yemen, și cea din 9 iulie 2015[2], referitoare la situația din Yemen,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 referitoare la Yemen,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 8 octombrie 2016 referitoare la atacul din Yemen și din 19 octombrie 2016 referitoare la încetarea focului în Yemen,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen, în special rezoluțiile nr. 2216 (2015), nr. 2201 (2015) și nr. 2140 (2014),

–  având în vedere evenimentul la nivel înalt de strângere de fonduri pentru criza umanitară din Yemen, care a avut loc la Geneva la 25 aprilie 2017,

–  având în vedere apelul lansat la 12 aprilie 2017 de Raportorul special al ONU pentru drepturile omului și sancțiunile internaționale, Idriss Jazairy, privind ridicarea blocadei navale a Yemenului,

–  având în vedere declarațiile Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, din 10 octombrie 2016 referitoare la atacul scandalos asupra unor funeralii în Yemen, din 10 februarie 2017 referitoare la populația civilă yemenită prinsă între părțile beligerante și din 24 martie 2017 referitoare la uciderea într-o lună a peste 100 de civili, inclusiv pescari și refugiați, în contextul împlinirii a doi ani de la izbucnirea conflictului din Yemen,

–  având în vedere declarațiile trimisului special al ONU pentru Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, din 21 octombrie și 19 noiembrie 2016 și din 30 ianuarie 2017,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația umanitară din Yemen este catastrofală; întrucât, în februarie 2017, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a declarat că situația din Yemen este „cea mai gravă situație de urgență de natură alimentară din lume”; întrucât, în mai 2017, Oficiul Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) a declarat că 17 milioane de persoane aveau nevoie de ajutor alimentar în Yemen, 7 milioane dintre acestea confruntându-se cu „o situație de securitate alimentară de urgență”; întrucât 2,2 milioane de copii se confruntă cu malnutriție acută severă, un copil sucombând la fiecare 10 minute, aceste decese având cauze ce ar putea fi înlăturate; întrucât există două milioane de persoane strămutate intern și un milion de persoane returnate;

B.  întrucât consecințele actualului conflict sunt devastatoare pentru țară și populația sa; întrucât, în pofida presiunii internaționale în vederea găsirii unei soluții politice la criză, părțile implicate în conflict nu au reușit să ajungă la un acord și luptele continuă; întrucât niciuna dintre părți nu a obținut o victorie militară și este puțin probabil să reușească acest lucru în viitor;

C.  întrucât, din martie 2015, aproximativ 10 000 de persoane au fost ucise și peste 40 000 rănite în cursul violențelor, potrivit ONU; întrucât luptele, atât la sol, cât și în aer, au făcut imposibil accesul în zonă al observatorilor din cadrul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) pentru a verifica numărul de victime în rândul civililor, ceea ce înseamnă că aceste cifre reflectă doar decesele și rănirile pe care OHCHR a reușit să le coroboreze și să le confirme; întrucât infrastructura și instituțiile civile din Yemen au fost puternic afectate de război și sunt din ce în ce mai incapabile să furnizeze servicii de bază; întrucât sistemul de sănătate este în pragul prăbușirii și personalul medical de bază din prima linie nu a fost plătit de luni întregi;

D.  întrucât Yemenul se confruntă cu o nouă epidemie de holeră și de diaree acută, cu peste 100 000 de cazuri suspectate de holeră și aproape 800 de decese înregistrate în întreaga țară între 27 aprilie și 8 iunie 2017;

E.  întrucât grupurile vulnerabile, femeile și copiii sunt deosebit de afectați de ostilitățile în curs și de criza umanitară și întrucât siguranța și bunăstarea femeilor și fetelor constituie motive de mare îngrijorare; întrucât în special copiii sunt vulnerabili în fața intensificării violențelor în Yemen, 1 540 de copii fiind uciși și 2 450 răniți, după cum raportează ONU;

F.  întrucât, din cauza violențelor, peste 350 000 de copii nu au putut să își continue educația în ultimul an școlar, astfel încât numărul total de copii neșcolarizați din Yemen a depășit 2 milioane, conform UNICEF; întrucât există riscul ca copiii neșcolarizați să fie recrutați pentru a participa la lupte;

G.  întrucât 90% din alimentele de bază sunt importate; întrucât Raportorul special al ONU pentru drepturile omului și sancțiunile internaționale a subliniat că blocada aeriană și navală aplicată Yemenului din martie 2015 de către forțele de coaliție constituie una dintre cauzele principale ale catastrofei umanitare, iar violențele din țară și deficitul generalizat de combustibil au afectat rețelele interne de distribuire a hranei;

H.  întrucât o situație de stabilitate și securitate în Yemen, precum și un guvern care să funcționeze în mod adecvat reprezintă factori extrem de importanți pentru eforturile internaționale de combatere a extremismului și violenței în regiune și dincolo de aceasta, precum și pentru pacea și stabilitatea din Yemen;

I.  întrucât situația din Yemen prezintă riscuri grave pentru stabilitatea regiunii, în special în Cornul Africii, în zona Mării Roșii și în Orientul Mijlociu în general; întrucât gruparea Al-Qaeda din Peninsula Arabică (AQAP) a putut beneficia de deteriorarea situației politice și de securitate din Yemen, extinzându-și prezența și crescând numărul și amploarea atacurilor sale teroriste; întrucât AQAP și așa-numitul Stat Islamic (ISIS)/Daesh au devenit prezenți în Yemen și au comis atacuri teroriste, care s-au soldat cu moartea a sute de persoane;

J.  întrucât, în rezoluția sa din 25 februarie 2016, Parlamentul a solicitat să fie lansată o inițiativă a UE cu scopul de a aplica un embargou comerțului cu arme al Arabiei Saudite, în conformitate cu Poziția comună nr. 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008;

K.  întrucât forțele Houthi și forțele aliate au fost acuzate de comiterea unor grave încălcări ale legilor războiului, plasând mine antipersonal interzise, maltratând deținuții și lansând fără discernământ rachete în zonele populate din Yemen și din sudul Arabiei Saudite;

L.  întrucât cuantumul total al finanțării acordate de UE pentru ajutor umanitar în Yemen în 2015 și 2016 s-a ridicat la 120 de milioane EUR; întrucât cuantumul ajutoarelor alocate în 2017 este de 46 de milioane EUR; întrucât, în pofida evenimentului la nivel înalt de strângere de fonduri pentru criza umanitară din Yemen, care a avut loc la Geneva în aprilie 2017 și în cursul căruia diverse țări și organizații au făcut promisiuni în valoare de 1,1 miliarde USD, fondurile puse la dispoziție de donatori la 9 mai 2017 reprezentau numai 28% din suma de 2,1 miliarde USD solicitată de ONU pentru operațiuni umanitare în Yemen în 2017; întrucât în 2017 se așteaptă mobilizarea unei sume suplimentare de 70 de milioane EUR sub formă de ajutor pentru dezvoltare,

1.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la deteriorarea alarmantă a situației umanitare din Yemen, caracterizată de generalizarea insecurității alimentare și a malnutriției severe, de atacuri aleatorii lansate împotriva populației civile și a personalului medical și umanitar și de distrugerea infrastructurii civile și medicale, de continuarea raidurilor aeriene, de persistența luptelor la sol și a atacurilor de artilerie, în ciuda apelurilor repetate lansate cu scopul de a institui o nouă încetare a ostilităților;

2.  regretă profund pierderile de vieți omenești cauzate de conflict și suferința celor prinși în acest conflict și își exprimă condoleanțele față de familiile victimelor; își reafirmă angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit; solicită tuturor părților să procedeze la încetarea ostilităților și să revină la masa negocierilor; își reiterează sprijinul pentru integritatea teritorială, pentru suveranitatea și independența Yemenului;

3.  își exprimă îngrijorarea profundă față de continuarea atacurilor și a luptelor la sol, care au dus la moartea a mii de oameni, la strămutări de populație și distrugeri ale mijloacelor de subzistență, au destabilizat și mai mult Yemenul, au distrus infrastructura fizică a țării, au creat o situație de instabilitate exploatată de organizațiile teroriste și extremiste, cum ar fi ISIS/Daesh și AQAP, și au exacerbat o situație umanitară deja critică;

4.  condamnă în modul cel mai ferm atacurile și violențele împotriva populației civile, inclusiv bombardamentele, utilizarea munițiilor cu dispersie, tirul de rachete și mortiere, tirul efectuat de către lunetiști și atacurile cu rachetă și utilizarea semnalată a minelor antipersonal, precum și atacurile care cauzează distrugerea infrastructurii civile, inclusiv a școlilor, a unităților medicale, a zonelor rezidențiale, a piețelor, a canalizării, a porturilor și a aeroporturilor;

5.  solicită insistent guvernului yemenit să își asume responsabilitățile în combaterea grupărilor teroriste ISIS/Daesh și AQAP, care profită de instabilitatea actuală; reamintește că toate actele de terorism sunt criminale și nejustificabile, indiferent de motivația lor și indiferent când, unde și de cine au fost comise; subliniază că toate părțile implicate în conflict trebuie să ia măsuri ferme împotriva acestor grupări, ale căror activități reprezintă o amenințare serioasă pentru negocierea unui acord și pentru securitatea din regiune și din afara acesteia;

6.  cere din nou tuturor părților și actorilor regionali și internaționali care le acordă susținere să respecte dreptul umanitar internațional și dreptul internațional al drepturilor omului, să asigure protecția civililor și să nu vizeze în mod direct infrastructurile civile, în special infrastructurile medicale și sistemele de aprovizionare cu apă; reamintește că atacurile deliberate împotriva populației civile și a infrastructurii civile, inclusiv a spitalelor și a personalului medical, reprezintă o gravă încălcare a dreptului umanitar internațional; solicită insistent comunității internaționale să asigure urmărirea penală internațională a celor răspunzători de încălcările dreptului internațional săvârșite în Yemen; sprijină, în acest sens, apelul adresat de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, privind instituirea unui organ internațional și independent care să efectueze investigații amănunțite privind crimele comise în timpul conflictului din Yemen; subliniază că asigurarea tragerii la răspundere a celor vinovați pentru încălcări este esențială pentru soluționarea durabilă a conflictului;

7.  reamintește că conflictul din Yemen nu poate fi soluționat pe cale militară și că această criză poate fi soluționată numai prin negocieri incluzive, conduse de Yemen, la care să participe toate părțile, inclusiv cu participarea deplină și efectivă a femeilor, și care să aibă ca rezultat o soluție politică cuprinzătoare; își reiterează sprijinul față de eforturile depuse de Secretarul general al ONU, de Trimisul Special al ONU pentru Yemen și de Serviciul European de Acțiune Externă pentru a media reluarea negocierilor și îndeamnă toate părțile la conflict să răspundă acestor eforturi în mod constructiv, fără a impune precondiții; subliniază că punerea în aplicare a unor măsuri de consolidare a încrederii, cum ar fi măsuri imediate în direcția unei încetări durabile a focului, un mecanism de retragere monitorizată de ONU a forțelor, facilitarea accesului umanitar și comercial și eliberarea prizonierilor politici, va fi esențială pentru facilitarea revenirii la calea politică;

8.  solicită insistent Arabiei Saudite și Iranului să își îmbunătățească relațiile bilaterale și să coopereze pentru a pune capăt conflictului din Yemen;

9.  susține apelul UE prin care aceasta solicită tuturor părților implicate în conflict să ia toate măsurile necesare pentru a preveni toate formele de violență și a răspunde acestora, inclusiv violența sexuală și bazată pe gen în situațiile de conflict armat; condamnă în mod ferm încălcările drepturilor copilului și își exprimă preocuparea cu privire la accesul limitat de care dispun copiii la îngrijirile medicale de bază și la educație; condamnă recrutarea și înregimentarea de copii-soldați în acest conflict; solicită UE și comunității internaționale să sprijine reabilitarea și reintegrarea la nivelul comunităților a copiilor demobilizați;

10.  invită toate părțile la conflict să depună eforturi pentru a elimina toate obstacolele de ordin logistic și financiar care afectează importul și distribuirea de alimente și medicamente civililor aflați în situație critică; îndeamnă cu insistență părțile să asigure deplina și corecta funcționare a punctelor comerciale principale de intrare, precum porturile Hodeida și Aden; subliniază importanța lor ca legătură vitală pentru ajutor umanitar și pentru furnizarea de produse de bază; solicită redeschiderea aeroportului din Sanaa pentru zborurile comerciale, astfel încât medicamentele și produsele de bază necesare de urgență să poată intra în țară, iar cetățenii care au nevoie de tratament medical să poată fi evacuați;

11.  solicită Consiliului să promoveze în mod eficace respectarea legislației umanitare internaționale, astfel cum prevăd principiile UE aplicabile; subliniază mai ales că se impune stricta aplicare de către toate statele membre ale UE a normelor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului privind exporturile de arme; reamintește, în acest sens, rezoluția sa din 25 februarie 2016;

12.  subliniază că este important ca autoritățile locale să fie sprijinite în consolidarea capacităților lor de prestări servicii, precum și ca diaspora yemenită și ONG-urile internaționale să fie implicate în sectoarele de servicii aflate în stare critică; subliniază mai ales că UE și alți actori internaționali trebuie să trateze de urgență epidemia de holeră și să acorde sprijin sistemului de sănătate pentru a preveni prăbușirea sa, inclusiv prin facilitarea asigurării cu medicamente și cu salarii a personalului medical din prima linie, a cărui prezență este esențială pentru asistența umanitare;

13.  salută faptul că UE și statele sale membre sunt pregătite să își intensifice asistența umanitară pentru populația din întreaga țară pentru a răspunde nevoilor în creștere și pentru a-și mobiliza asistența pentru dezvoltare cu scopul de a finanța proiecte în sectoare esențiale; salută angajamentele asumate în cadrul evenimentului la nivel înalt al donatorilor pentru criza umanitară din Yemen și subliniază necesitatea coordonării măsurilor umanitare sub egida ONU, pentru a ușura suferința poporului din Yemen; îndeamnă, în continuare, toate țările să-și îndeplinească angajamentele asumate în cadrul evenimentului donatorilor pentru a răspunde nevoilor umanitare;

14.  solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să propună de urgență o strategie integrată a UE pentru Yemen și să întreprindă noi eforturi pentru un proces de pace în Yemen, sub auspiciile ONU; solicită în acest sens desemnarea unui reprezentant special al UE pentru Yemen;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe și guvernului din Yemen.