Predlog skupne resolucije - RC-B8-0414/2017Predlog skupne resolucije
RC-B8-0414/2017

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o primeru Afgana Mukhtarlija in razmerah na področju medijev v Azerbajdžanu

14.6.2017 - (2017/2722(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B8-0414/2017)
Verts/ALE (B8-0415/2017)
S&D (B8-0416/2017)
ALDE (B8-0417/2017)
GUE/NGL (B8-0418/2017)
PPE (B8-0420/2017)

Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Julia Pitera v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei v imenu skupine ECR
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfiv imenu skupine EFDD Group

Postopek : 2017/2722(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0414/2017
Predložena besedila :
RC-B8-0414/2017
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta  o primeru Afgana Mukhtarlija in razmerah na področju medijev v Azerbajdžanu

(2017/2722(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Azerbajdžanu, zlasti tistih o stanju na področju človekovih pravic in načelu pravne države,

–  ob upoštevanju ustaljenih odnosov med EU in Azerbajdžanom, ki so se začeli leta 1999 v obliki sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, oblikovanjem vzhodnega partnerstva in sodelovanjem Azerbajdžana v parlamentarni skupščini Euronest,

–  ob upoštevanju sklepa, ki ga je 30. septembra 2016 sprejel parlament Republike Azerbajdžan, s katerim je razveljavil svoj prejšnji sklep z dne 14. septembra 2015 o prekinitvi članstva in sodelovanja v parlamentarni skupščini Euronest in se tako odločil, da ostane in sodeluje v njej,

–  ob upoštevanju mandata, sprejetega 14. novembra 2016, v skladu s katerim naj bi se Evropska komisija in podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v imenu EU in njenih držav članic pogajali o celovitem sporazumu z Republiko Azerbajdžan, in začetka pogajanj o tem sporazumu 7. februarja 2017,

–  ob upoštevanju obiska predsednika Azerbajdžana Ilhama Alijeva 6. februarja 2017 v Bruslju;

–  ob upoštevanju nedavnega obiska delegacije Odbora za zunanje zadeve v Azerbajždanu 22. maja 2017,

–  ob upoštevanju Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem,

–  ob upoštevanju poročila organizacije Freedom House o svobodi v svetu 2017, po katerem je tisk v Ažerbajdžanju „nesvoboden“, internet pa „delno svoboden“,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice z dne 7. marca 2017 o obsodbi Mehmana Husejnova v Azerbajdžanu,

–  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma EU-Gruzija/poglobljenega in celovitega območja o prosti trgovini, ki je začel veljati 1. julija 2016,

–  ob upoštevanju izjav komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Nilsa Muiznieksa o preganjanju novinarjev, aktivistov za civilno družbo in človekove pravice ter članov azerbajdžanske opozicije,

–  ob upoštevanju izjave direktorja Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice Michaela Georga Linka z dne 8. junija 2017 o domnevni ugrabitvi azerbajdžanskega novinarja in zagovornika človekovih pravic Afgana Mukhtarlija in slabem ravnanju z njim v priporu;

–  ob upoštevanju izjave uradne govornice podpredsednice Komisije/visoke predstavnice o nezakonitem pridržanju azerbajdžanskih državljanov, ki živijo v Gruziji,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Afgan Mukhtarli, azerbajdžanski raziskovalni novinar v izgnanstvu, ki se je leta 2015 preselil v Tbilisi, 29. maja 2017 od tam izginil in se nekaj ur zatem pojavil v Bakuju;

B.  ker so ga po poročanju njegovega odvetnika prijeli neznanci, ki naj bi nosili uniforme gruzijske kriminalne policije, ter ga potisnili v vozilo, pretepli in odpeljali na azerbajdžansko mejo, ker naj bi bila zanj razpisana nagrada 10.000 EUR;

C.  ker Afganu Mukhtarliju zdaj grozi pregon zaradi nezakonitega prestopa meje, tihotapstva in nasilja nad policijskimi organi; ker bi mu zaradi zgornjih obtožb lahko izrekli večletno zaporno kazen in ker je 31. maja 2017 sodišče zanj odredilo trimesečni pripor;

D.  ker je Afgan Mukhtarli delal za več neodvisnih medijskih hiš, med njimi Radio Free Europe/Radio Liberty, in je znan po svojem kritičnem poročanju o azerbajdžanskih oblasteh; ker se je zatekel v Gruzijo, da bi se izognil povračilnim ukrepom azerbajdžanskih oblasti zaradi svojega dela;

E.  ker je Gruzija pogodbenica Evropske konvencije o človekovih pravicah in je zato odgovorna za zagotavljanje varnosti Azerbajdžancev, ki živijo na njenem ozemlju, in za preprečevanje prisilnih vračanj v njihovo državo; ker azerbajdžanskim državljanom v Gruziji vse pogosteje nočejo podaljšati dovoljenja za bivanje;

F.  ker je predsednik Gruzije Giorgij Margvelašvili izjavil, da je ugrabitev Afgana Mukhtarlija resen izziv za gruzijsko državnost in suverenost;

G.  ker je gruzijski minister za notranje zadeve o tem sprožil preiskavo v skladu s 143. členom kazenskega zakonika (nezakonit odvzem prostosti) in v zadevi vzpostavil stike s svojim azerbajdžanskim kolegom;

H.  ker so splošne razmere na področju človekovih pravic v Azerbajdžanu v zadnjih letih še vedno zelo zaskrbljujoče, saj še vedno prihaja do ustrahovanja in zatiranja, preganjanja, domnevnega mučenja, prepovedi potovanja in omejitev svobode gibanja za voditelje nevladnih organizacij, zagovornike človekovih pravic, člane opozicije, novinarje in druge predstavnike civilne družbe;

I.  ker je 17. maja 2017 prizivno sodišče v Bakuju odredilo, da je treba Lejlo in Arifa Junusa, ki sta dobila politični azil na Nizozemskem, vrniti v Azerbajdžan za ponovno zaslišanje pred sodiščem;

J.  ker je 12. maja 2017 na zahtevo ministrstva za promet, komunikacije in visoko tehnologijo okrožno sodišče v Sabailu potrdilo sklep, da se blokira pet spletnih medijskih hiš, med njimi azerbajdžanski program Radia Free Europe/Radia Liberty (RFE/RL), Azadliq.info in Meydan TV, ter satelitska televizijska programa Turan TV in Azerbaijani Saadi;

K.  ker so se ponovna vzpostavitev stikov med parlamentom Republike Azerbajdžan in Evropskim parlamentom ter obnovljeno članstvo te države v parlamentarni skupščini Euronest in njeno sodelovanje pri dejavnostih skupščine izkazali kot dragocene;

L.  ker sta 7. februarja 2017 EU in Azerbajdžan začela pogajanja o novem sporazumu, ki bo upošteval načela iz pregleda evropske sosedske politike iz leta 2015 in zagotovil prenovljeno podlago za politični dialog in sodelovanje med EU in Azerbajdžanom;

1.  ostro obsoja ugrabitev Afgana Mukhtarlija v Tbilisiju in njegovo samovoljno pridržanje v Bakuju; meni, da je to groba kršitev človekovih pravic in huda kršitev prava, ki je vredna obsojanja;

2.  poziva gruzijske oblasti, naj zagotovijo hitro, temeljito, pregledno in učinkovito preiskavo o prisilnem izginotju Afgana Mukhtarlija v Gruziji in njegovi nezakoniti premestitvi v Azerbajdžan ter storilce privedejo pred sodišče;

3.  meni, da je izredno pomembno, da si gruzijske oblasti na vso moč prizadevajo brez vsakršnega dvoma razjasniti sume o vpletenosti gruzijskih državnih agentov v prisilno izginotje;

4.  opozarja, da so gruzijske oblasti dolžne zagotoviti zaščito vsem državljanom tretjih držav, ki živijo v Gruziji ali zaprosijo za politični azil in ki bi bili zaradi svojih dejavnosti na področju človekovih pravic ali političnih dejavnosti lahko soočeni s hudimi pravnimi posledicami v matični državi; ob tem želi spomniti na 3. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, katere podpisnica je tudi Gruzija;

5.  ostro obsoja pregon Afgana Mukhtarlija na podlagi lažnih obtožnic in ponovno izjavlja, da se ga preganja zaradi njegovega dela kot neodvisnega novinarja;

6.  poziva azerbajdžanske oblasti, naj nemudoma in brezpogojno umaknejo vse obtožbe zoper Afgana Mukhtarlija in ga izpustijo, prav tako pa naj izpustijo vse, ki so zaprti, ker so uveljavljali svoje temeljne pravice, vključno s svobodo izražanja; poziva gruzijske oblasti, naj v primeru Afgana Mukhtarlija sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi mu azerbajdžanske oblasti omogočile ponovno združitev z družino;

7.  izraža globoko zaskrbljenost, ker je primer Afgana Mukhtarlija še en primer, ko azerbajdžanske oblasti preganjajo kritike, ki živijo v izgnanstvu, in njihove sorodnike v matični državi; opominja na prejšnje primere mednarodnih nalogov za prijetje azerbajdžanskih državljanov, ki živijo v izgnanstvu in so kritični do oblasti;

8.  poziva k takojšnji, popolni, pregledni, verodostojni in nepristranski preiskavi o smrti azerbajdžanskega blogerja in aktivista Mehmana Galandarova 28. aprila 2017 v azerbajdžanskem priporu, čigar posmrtni ostanki niso bili vrnjeni družini;

9.  poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh političnih zapornikov, tudi novinarjev, zagovornikov človekovih pravic in drugih aktivistov civilne družbe, in sicer Afgana Mukhtarlija, Ilkina Rustamzadeha, Rašada Ramazanova, Sejmurja Hazija, Gijasa Ibrahimova, Mehmana Husejnova, Bajrama Mamadova, Ilgarja Mamadova, Araza Gulijeva, Tofiga Hasanlija, Ilgiza Kahramanova, Afgana Sadigova in drugih, tudi tistih, ki so obravnavani v ustreznih sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice, ter poziva, naj se zoper njih umaknejo vse obtožbe in naj se jim v celoti povrnejo politične in državljanske pravice, ki naj se povrnejo tudi nekdanjim izpuščenim političnim zapornikom, med drugim Intigamu Alijevu, Hadidži Ismajlovi in drugim;

10.  poziva azerbajdžanske oblasti, naj prenehajo preganjati Lejlo in Arifa Junusa, ter opozarja Interpol, da je ta primer politično motiviran;

11.  ponovno odločno poziva azerbajdžanske oblasti, naj končajo prakso selektivnega kazenskega pregona in zapiranja novinarjev, zagovornikov človekovih pravic in drugih, ki so kritični do vlade, ter naj zagotovijo, da bodo vsi pridržani, tudi novinarji, politični aktivisti in aktivisti civilne družbe, uživali vse procesne pravice ter da bodo upoštevani standardi pravičnega sojenja;

12.  poziva azerbajdžanske oblasti, naj zagotovijo, da bodo neodvisne skupine civilne družbe in aktivisti lahko delovali brez nepotrebnih ovir ali strahu pred pregonom, tudi z razveljavitvijo zakonov, ki močno omejujejo civilno družbo, obenem jih poziva, naj odmrznejo bančne račune nevladnih skupin in njihovih voditeljev ter dovolijo dostop do tujega financiranja;

13.  poziva azerbajdžansko vlado, naj popolnoma spoštuje vse sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in izvaja priporočila beneške komisije Sveta Evrope in komisarja za človekove pravice ter sodeluje z njima in v posebnih postopkih OZN v zvezi z zagovorniki človekovih pravic, svobodo združevanja in miroljubnega zbiranja, svobodo izražanja ter arbitrarnim pridržanjem, da bi dopolnila svojo zakonodajo in prilagodila svojo prakso, da bosta popolnoma skladni z ugotovitvami strokovnjakov;

14.  pozdravlja, da je bilo v Azerbajdžanu v letih 2015 in 2016 izpuščenih več pomembnih zagovornikov človekovih pravic, novinarjev in aktivistov;

15.  poudarja, kako pomembni so dobri politični odnosi med vlado, opozicijskimi silami in civilno družbo na splošno;

16.  poudarja pomen novega partnerskega sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžanom; želi poudariti, da morajo biti demokratične reforme, pravna država, dobro upravljanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v središču novega sporazuma; opozarja, da bo podrobno spremljal razmere med pogajanji o novem sporazumu, preden bo odločil, ali ga bo odobril;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski službi za zunanje delovanje, Evropskemu svetu, Komisiji, predsednikoma, vladama in parlamentoma Azerbajdžana in Gruzije, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi in Svetu OZN za človekove pravice.