Предложение за обща резолюция - RC-B8-0424/2017Предложение за обща резолюция
RC-B8-0424/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението с правата на човека в Индонезия

14.6.2017 - (2017/2724(RSP))

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B8-0424/2017)
Verts/ALE (B8-0425/2017)
S&D (B8-0426/2017)
ALDE (B8-0428/2017)
GUE/NGL (B8-0430/2017)
PPE (B8-0431/2017)

Кристиан Дан Преда, Естер де Ланге, Йерун Ленарс, Сандра Калниете, Елмар Брок, Марейд Макгинес, Брайън Хейс, Лефтерис Христофор, Марияна Петир, Иван Щефанец, Йожеф Над, Милан Звер, Дубравка Шуйца, Павел Свобода, Туне Келам, Патриция Шулин, Кшищоф Хетман, Свен Шулце, Томаш Здеховски, Ивана Малетич, Клод Ролен, Романа Томц, Ласло Тьокеш, Богдан Брунон Вента, Едуард Кукан, Чаба Шогор, Адам Шейнфелд, Джовани Ла Вия, Яромир Щетина, Иржи Поспишил, Елжбета Катажина Лукачийевска, Лайма Люция Андрикене, Роберта Мецола, Дирдре Клун, Станислав Полчак, Андрей Ковачев, Юлия Питера от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Дейвид Мартин от името на групата S&D
Чарлз Танък, Ангел Джамбазки, Ружа Томашич, Моника Маковей от името на групата ECR
Хилде Вотманс, Исаскун Билбао Барандика, Илхан Кючюк, Йоханес Корнелис ван Бален, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мария Тереса Хименес Барбат, Мартина Длабайова, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Робер Рошфор, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Паво Вяйрюнен, Рамон Тремоза и Балселс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу
Хелмут Шолц, Димитриос Пападимулис от името на групата GUE/NGL
Барбара Лохбилер, Хейди Хаутала, Бодил Валеро, Ернест Уртасун, Бронис Ропе, Давор Шкърлец, Игор Шолтес, Мария Хойбух, Жорди Соле от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD

Процедура : 2017/2724(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0424/2017
Внесени текстове :
RC-B8-0424/2017
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека в Индонезия

(2017/2724(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Индонезия, и по-специално резолюцията от 19 януари 2017 г.[1],

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия (СПС), което влезе в сила на 1 май 2014 г., и съвместното изявление за пресата от 29 ноември 2016 г. след първото заседание на Съвместния комитет между ЕС и Индонезия по СПС;

–  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 9 май 2017 г. относно свободата на религията и убежденията и свободата на изразяване на мнение;

–  като взе предвид доклада на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, включващ обобщение относно Индонезия, от 17 февруари 2017 г., както и универсалния периодичен преглед (трети цикъл) и резюмето на мненията на заинтересовани лица относно Индонезия от 20 февруари 2017 г.,

–  като взе предвид изявлението от 27 юли 2016 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно планираните в Индонезия екзекуции,

–  като взе предвид 6-ия диалог между Европейски съюз и Индонезия, проведен на 28 юни 2016 г.,

–  като взе предвид Декларацията от Банкок за насърчаване на Глобалното партньорство АСЕАН – ЕС за споделени стратегически цели от 14 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, ратифициран от Индонезия през 2006 г.,

–  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1987 г.,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Индонезия е на четвърто място в света по население, третата най-голяма демокрация, най-голямата мюсюлманска държава, в която има разнородно общество, състоящо се от 255 милиона граждани от различни етноси, езици и култури;

Б.  като има предвид, че Индонезия е важен партньор на ЕС; като има предвид, че отношенията между ЕС и Индонезия, която е член на Г-20, са солидни; като има предвид, че ЕС и Индонезия споделят едни и същи ценности по отношение на правата на човека, управлението и демокрацията;

В.  като има предвид, че през 2016 г. имаше безпрецедентен брой насилствени, дискриминационни, осъществяващи тормоз словесни нападки и обидни изявления срещу ЛГБТИ лица; като има предвид, че според сведенията такива нападения са били пряко или непряко подклаждани от правителствени служители, държавни институции и екстремисти; като има предвид освен това, че естеството на такива нападения се е влошило през 2017 г.;

Г.  като има предвид, че в специалната автономна провинция Аче, в която действат законите на шериата, хомосексуалните актове по взаимно съгласие и сексуалните отношения извън брака са обявени за престъпление, за което се налага наказание до 100 удара с камшик и 100 месеца лишаване от свобода; като има предвид, че през май 2017 г. двама млади мъже, обвинени в хомосексуални отношения, бяха осъдени на 85 удара с пръчка; като има предвид, че правото на неподлагане на изтезания е основно и неотменимо право;

Д.  като има предвид, че хомосексуалността в останалата част от Индонезия не е незаконна; като има предвид, че независимо от това ЛГБТИ общността е под натиск през последните години;

Е.  като има предвид, че на 21 май 2017 г. 141 мъже бяха задържани за „нарушаване на законодателството относно порнографията“ по време на полицейската акция в гей клуб в Джакарта;

Ж.  като има предвид, че от януари 2016 г. Конституционният съд на Индонезия разглежда петиция, която има за цел обявяването за престъпление на хомосексуалните и извънбрачните сексуални действия;

З.  като има предвид, че е налице нарастваща нетърпимост към религиозните малцинства в Индонезия, която е следствие на дискриминационните закони и подзаконови актове, включително законодателството за богохулството, което официално признава само шест религии; като има предвид, че към юни 2017 г. няколко души са осъдени и лишени от свобода по силата на законите относно богохулството;

И.  като има предвид, че през януари 2017 г. Националната комисия по правата на човека (Komisi Nasional Hak Asaki Manusia) констатира, че в някои провинции, като например Западна Ява, религиозната нетърпимост е много по-голяма, отколкото в други, както и че регионалните държавни служители често са отговорни за толерирането или за прякото извършване на нарушения;

Й.  като има предвид, че са налице сериозни опасения за сплашване и насилие срещу журналисти; като има предвид, че журналистите следва да имат достъп до цялата територия на страната;

К.  като има предвид, че според организацията „Хюман райтс уоч“ 49% от момичетата на възраст 14 години или под 14 години са станали жертви на генитално осакатяване между 2010 и 2015 г.;

Л.  като има предвид, че органите екзекутираха четирима осъдени трафиканти на наркотици през юли 2016 г. и посочиха, че смъртната присъда на още 10 затворници ще бъде изпълнена през 2017 г.;

1.  оценява стабилните отношения между ЕС и Индонезия и отново изтъква значението на силните и дълготрайни политически, икономически и културни връзки между двете страни; подчертава значението на диалога за правата на човека между ЕС и Индонезия, който дава възможност за открит обмен относно правата на човека и демокрацията, които също така са в основата на СПС;

2.  призовава за по-силни парламентарни контакти между ЕС и Индонезия, чрез които да могат да бъдат обсъждани конструктивно различни въпроси от взаимен интерес, включително правата на човека; приканва парламента на Индонезия да засили тези междупарламентарни връзки;

3.  приветства активната ангажираност на Индонезия на регионално и многостранно равнище; подчертава, че Индонезия наскоро беше обект на проучване в контекста на универсалния периодичен преглед по време на заседанието на Съвета на ООН по правата на човека през май 2017 г.; подчертава, че както и по време на предходните цикли, Индонезия се подложи доброволно на този преглед;

4.  призовава органите на специалната автономна провинция Аче да предотвратят по-нататъшното преследване на хомосексуалистите и да декриминализират хомосексуалността, като изменят своя Ислямски наказателен кодекс; категорично осъжда боя с пръчки на двамата хомосексуалисти на възраст 20 и 23 години в Аче на 22 май 2017 г. – това е първият път на бой с пръчки от страна на органите в Аче за хомосексуални практики; категорично осъжда факта, че хомосексуалността е незаконна по силата на Ислямския наказателен кодекс на Аче, който е основан на законите на шариата; подчертава, че наказанието на двамата мъже е жестоко, нечовешко и унизително отношение, което може да се равнява на изтезание съгласно международното право; призовава освен това органите незабавно да прекратят публичното бичуване;

5.  изразява също така загриженост от нарастващата нетърпимост към ЛГБТИ общността в Индонезия извън специалната автономна провинция Аче; категорично осъжда факта, че макар и хомосексуалността да не е престъпление съгласно Наказателния кодекс на Индонезия, 141 души са задържани по време на полицейската акция в гей клуб в Джакарта на 21 май 2017 г.; настоятелно призовава органите и държавните служители да се въздържат от публични изявления, които са дискриминационни спрямо ЛГБТИ лица или други малцинства в страната; подчертава, че полицейските служби имат задължението да прилагат закона и да защитават уязвимите малцинства, а не да ги преследват;

6.  отхвърля твърдението на Индонезийското психиатрично сдружение, че хомосексуалността и „транссексуалността“ са психични заболявания; призовава органите да прекратят насилственото задържане на ЛГБТИ лица, да сложат край на всички форми на „лечение“, целящо „излекуването“ им от хомосексуалност, бисексуалност или транссексуална идентичност, както и да прилагат стриктно забраната;

7.  приветства изявлението на президента Уидодо от 19 октомври 2016 г., с което осъди дискриминацията на ЛГБТИ лицата; призовава президента Уидодо да използва ключовата си позиция и публично да осъди нетърпимостта и престъпленията срещу ЛГБТИ лица, малцинства, жени и организации или групи в страната;

8.  призовава за преразглеждане на законодателството за богохулството, тъй като излага на риск религиозните малцинства; подкрепя препоръките на ООН за отмяна на член 156 и член 156, буква а) от Наказателния кодекс, Закона за предотвратяване на злоупотреби и оклеветяване на религията, Закона за електронните трансакции и данни, както и за оттегляне на обвинението и прекратяване на наказателното преследване на обвинените в богохулство;

9.  изразява загриженост относно растящата нетърпимост по отношение на етническите, религиозните и сексуалните малцинства в Индонезия; настоятелно призовава органите на Индонезия да продължат и да засилят усилията си за повишаване на религиозната търпимост и социалното многообразие; категорично осъжда всички актове на насилие, тормоз и сплашване срещу малцинствата; призовава за подвеждането под отговорност на извършителите на такива нарушения;

10.  изразява своята загриженост във връзка с тежките нарушения на свободата на медиите; настоятелно призовава индонезийското правителство да настоява за приемане от страна на държавните агенции на политика на нулева толерантност към физическото насилие спрямо журналисти и за предоставяне на чуждестранните медии на свободен достъп до страната;

11.  призовава индонезийските органи да отменят всички законови разпоредби, които ненужно ограничават основните свободи и правата на човека; призовава индонезийските органи да преразгледат всички свои закони и тяхното съответствие с международните задължения на страната, по-специално тези за свобода на словото, свобода на мисълта, свобода на съвестта и свобода на религията, равенство пред закона, недопускане на дискриминация и правото на изразяване и на събранията;

12.  изразява загриженост във връзка със сведенията за продължаващо насилие срещу жени и практики, вредни за жените, като например генитално осакатяване на жени; призовава индонезийските органи да приложат своето законодателство относно насилието срещу жени, да инкриминират всички форми на сексуално насилие, да приемат законодателство за премахване на неравенството между половете и за овластяване на жените;

13.  приветства спирането на екзекуциите на лица, осъдени на смърт за трафик на наркотици, в очакване на преразглеждане на тяхното дело; настоятелно призовава правителството на Индонезия да продължи да спира всички подобни екзекуции и да преразгледа делата в съответствие с международните стандарти; призовава за незабавно възстановяване на мораториума върху прилагането на смъртното наказание с оглед на премахване на смъртното наказание;

14.  призовава правителството на Индонезия да изпълни всички свои задължения и да зачита, защитава и отстоява правата и свободите, заложени в Международния пакт за граждански и политически права;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Индонезия, на генералния секретар на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, както и на Съвета на ООН по правата на човека.