Predlog skupne resolucije - RC-B8-0459/2017Predlog skupne resolucije
RC-B8-0459/2017

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o primerih Nobelovega nagrajenca Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja

5.7.2017 - (2017/2754(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B8-0459/2017)
S&D (B8-0460/2017)
ALDE (B8-0461/2017)
ECR (B8-0462/2017)
PPE (B8-0463/2017)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Soraya Post v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova) v imenu skupine ALDE
Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD

Postopek : 2017/2754(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0459/2017
Predložena besedila :
RC-B8-0459/2017
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o primerih Nobelovega nagrajenca Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja

(2017/2754(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Kitajskem, zlasti z dne 21. januarja 2010 o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem[1], zlasti v primeru Liu Xiaoboja, z dne 14. marca 2013 o odnosih med EU in Kitajsko[2] in z dne 12. marca 2015 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politiki Evropske unije na tem področju[3],

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini o statusu Liu Xiaoboja z dne 30. junija 2017,

–  ob upoštevanju 35. kroga dialoga o človekovih pravicah med EU in Kitajsko, ki je potekal 22. in 23. junija 2017 v Bruslju, in izjave predsednika Pododbora za človekove pravice (DROI) v zvezi s tem,

–  ob upoštevanju vrha EU-Kitajska, ki je potekal 1. in 2. junija 2017 v Bruslju,

–  ob upoštevanju izjave EU na 34. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice z dne 14. marca 2017,

–  ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z dne 9. decembra 2016 o mednarodnem dnevu človekovih pravic,

–  ob upoštevanju strateškega partnerstva med EU in Kitajsko, ki je začelo veljati leta 2003, in skupnega sporočila Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 22. junija 2016 o elementih nove strategije EU za Kitajsko,

–  ob upoštevanju „Listine 08“ – manifesta, ki ga je pripravilo več kot 350 kitajskih političnih aktivistov, akademikov in zagovornikov človekovih pravic, v katerem zahtevajo socialne, pravosodne in vladne reforme in ki je bil objavljen 10. decembra 2008 ob 60. obletnici sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je bil Liu Xiaobo, znani kitajski pisatelj in borec za človekove pravice, v zadnjih 30 letih kar štirikrat uradno pridržan; ker je bil leta 2009 obsojen na enajstletno zaporno kazen zaradi hujskanja k državnemu prevratu, potem ko je pomagal pripraviti manifest, poznan kot Listina 08; ker ni smel biti ne osebno navzoč ne zastopan pri uradnih postopkih njegovega pregona in je bil diplomatom iz več kot ducata držav, med drugim tudi iz številnih držav članic, med trajanjem sojenja onemogočen dostop do sodišča;

B.  ker je Liu Xia, Liu Xiaobojeva žena v hišnem priporu, odkar je ta leta 2010 prejel Nobelovo nagrado za mir, čeprav nikoli ni bila obtožena kaznivega dejanja, in so ji od takrat onemogočeni skoraj vsi stiki, razen z ožjo družino in nekaj prijatelji;

C.  ker je odbor za Nobelovo nagrado 8. oktobra 2010 Liu Xiaoboju podelil Nobelovo nagrado za mir kot priznanje za njegov dolgotrajni in nenasilni boj za temeljne človekove pravice na Kitajskem;

D.  ker je bil Liu Xiaobo pred kratkim premeščen iz zapora v provinci Liaoning na severovzhodu Kitajske v bolnišnico v prestolnici te province, Šenjang, kjer se zdravi zaradi slabega zdravstvenega stanja, potem ko mu je bil diagnosticiran rak jeter v poznem stadiju;

E.  ker so kitajski organi zavrnili prošnje Liu Xiaoboja in njegove žene, da bi se zdravil zunaj Kitajske ali da bi bil premeščen v svoj dom v Pekingu;

F.  ker je 154 Nobelovih nagrajencev 29. junija 2017 na predsednika Ljudske republike Kitajske naslovilo skupno pismo, v katerem so pozvali kitajsko vlado, naj Liu Xiaoboju in njegovi ženi Liu Xii dovoli, da odpotujeta na zdravljenje v tujino;

G.  ker je tajvanski prodemokratični aktivist, znan po zagovarjanju človekovih pravic v družbenih medijih, Lee Ming Che, 19. marca 2017 po prehodu iz Macaa v Zhuhai v kitajski provinci Guangdong izginil; ker je kitajski urad za tajvanske zadeve na tiskovni konferenci potrdil, da so ga pristojni organi pridržali in ga preiskujejo zaradi suma sodelovanja v dejavnostih, ki ogrožajo nacionalno varnost;

H.   ker kitajske oblasti niso podale prepričljivih dokazov za hude obtožbe proti Lee Ming Cheju; ker njegovo pridržanje sovpada s poslabšanjem odnosov med Kitajsko in Tajvanom; ker je Lee svoje kitajske prijatelje dejavno obveščal o demokratični tajvanski politični kulturi prek spletnih platform, ki bi jih kitajska vlada utegnila nadzorovati;

I.   ker je Kitajska v zadnjih nekaj letih napredovala pri uveljavljanju ekonomskih in socialnih pravic, kar odraža njene prednostne naloge za pravico ljudi do preživljanja, hkrati pa se slabšajo razmere na področju človekovih pravic na Kitajskem od leta 2013, saj je vlada postala bolj sovražna do mirnega nasprotovanja, pravne države, svobode izražanja in svobode veroizpovedi, kar se kaže tudi v nedavnem primeru škofa Petra Shao Zhumina, ki je bil 18. maja 2017 prisilno odstranjen iz svoje škofije v Wenzhouju;

J.   ker je kitajska vlada sprejela nove zakone, zlasti zakon o državni varnosti, zakon o boju proti terorizmu, zakon o kibernetski varnosti in zakon o upravljanju tujih nevladnih organizacij, ki jih uporablja za preganjanje sodelujočih v javnem aktivizmu in miroljubnem kritiziranju vlade, saj da ogrožajo državno varnost, ter za krepitev cenzure, nadzora in kontrole posameznikov in družbenih skupin in za odvračanje posameznikov od zavzemanja za človekove pravice in načelo pravne države;

K.   ker grška vlada prejšnji mesec ni odobrila izjave EU, v kateri je kritizirala zatiranje aktivistov in oporečnikov na Kitajskem, ki naj bi bila predložena Svetu OZN za človekove pravice na zasedanju 15. junija v Ženevi; ker se je prvič zgodilo, da EU ni podala take izjave pred najvišjim organom OZN za človekove pravice;

L.   ker bi moralo biti spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic, demokracije in načela pravne države v središču dolgoročnega odnosa med EU in Kitajsko, v skladu z zavezo EU, da pri svojem zunanjem delovanju podpira te vrednote, in izraženim interesom Kitajske, da vključi te vrednote v svoj razvoj in mednarodno sodelovanje;

1.   poziva kitajsko vlado, naj nemudoma in brezpogojno izpusti dobitnika Nobelove nagrade za mir za leto 2010 Liu Xiaoboja in njegovo ženo Liu Xoa iz hišnega pripora in Xiaoboju omogoči zdravljenje tam, kjer želi;

2.   poziva kitajske oblasti, naj Liu Xiaoboju dovolijo neoviran dostop do družine, prijateljev in pravnega svetovanja;

3.   poziva kitajske oblasti, naj nemudoma izpustijo Lee Ming Cheja, saj v njegovi zadevi niso bili predstavljeni nikakršni verodostojni dokazi, naj razkrijejo informacije o tem, kje natančno se nahaja, medtem pa mu zagotovijo zaščito pred mučenjem in vsakršnim slabim ravnanjem in mu omogočijo dostop do družine, odvetnika, ki ga bo sam izbral, in ustrezne zdravstvene oskrbe;

4.  je še vedno zelo zaskrbljen, ker si kitajska vlada še naprej prizadeva utišati akterje civilne družbe, pa tudi zagovornike človekovih pravic, aktiviste in odvetnike;

5.  želi spomniti, da je pomembno, da EU v vseh političnih dialogih in dialogih o človekovih pravicah s kitajskimi oblastmi opozarja na vprašanje kršitev človekovih pravic na Kitajskem, saj je to skladno z zavezo EU, da v svojem odnosu do te države nastopa odločno, jasno in enotno, vključno z rednimi in v rezultate usmerjenimi dialogi o človekovih pravicah; želi spomniti tudi, da se je Kitajska v okviru trajajočega procesa reform in vse večjega globalnega sodelovanja odločila, da bo sodelovala v mednarodnem okviru za človekove pravice, saj je podpisala vrsto mednarodnih pogodb o človekovih pravicah; zato poziva k nadaljevanju dialoga s Kitajsko, da bo izpolnila te zaveze;

6.  spodbuja Kitajsko, naj ratificira Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah,

7.  obžaluje, da EU ni podala izjave o človekovih pravicah na Kitajskem na zasedanju Sveta OZN za človekove pravice junija v Ženevi; poziva vse države članice EU, naj zavzamejo odločen in na vrednotah temelječ pristop do Kitajske, in pričakuje, da ne bodo sprejemale enostranskih pobud ali dejanj, ki bi utegnila ogroziti enotnost, učinkovitost in usklajenost ukrepov EU;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter vladi in parlamentu Ljudske republike Kitajske.