Предложение за обща резолюция - RC-B8-0512/2017Предложение за обща резолюция
RC-B8-0512/2017

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Габон: репресии на опозицията

  13.9.2017 - (2017/2830(RSP))

  внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  EFDD (B8‑0512/2017)
  S&D (B8‑0514/2017)
  GUE/NGL (B8‑0515/2017)
  Verts/ALE (B8‑0520/2017)
  ECR (B8‑0522/2017)
  ALDE (B8‑0524/2017)
  PPE (B8‑0526/2017)

  Кристиан Дан Преда, Йоахим Целер, Сандра Калниете, Ярослав Валенса, Павел Свобода, Иван Щефанец, Лудек Нидермайер, Туне Келам, Богдан Брунон Вента, Томаш Здеховски, Лефтерис Христофору, Желяна Зовко, Марияна Петир, Клод Ролен, Дубравка Шуйца, Франсис Замит Димек, Морис Понга, Лайма Люция Андрикене, Ивана Малетич, Ласло Тьокеш, Свен Шулце, Агнешка Козловска-Райевич, Милан Звер, Адам Шейнфелд, Елизабета Гардини, Рамона Николе Мънеску, Роберта Мецола, Едуард Кукан, Шон Кели, Дирдре Клун, Андрей Ковачев, Кшищоф Хетман, Станислав Полчак, Чаба Шогор, Юлия Питера, Патриция Шулин, Марейд Макгинес, Инесе Вайдере от името на групата PPE
  Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Йо Лайнен от името на групата S&D
  Анна Елжбета Фотига, Моника Маковей, Рафаеле Фито, Нотис Мариас, Ангел Джамбазки, Валдемар Томашевски, Бранислав Шкрипек, Ружа Томашич, Карол Карски, Чарлз Танък от името на групата ECR
  Хилде Вотманс, Урмас Пает, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Хавиер Нарт, Майте Пагасауртундуа Руис, Робер Рошфор, Хану Такула, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Паво Вяйрюнен, Сесилия Викстрьом, Дита Харанзова, Марите Схаке, Норика Николай, Филиз Хюсменова, Валентинас Мазуронис от името на групата ALDE
  Мари-Кристин Вержиа, Лола Санчес Калдентей, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага от името на групата GUE/NGL
  Яник Жадо, Мишел Ривази, Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Юдит Саргентини, Ева Жоли, Флорент Марсейеси, Бодил Валеро, Барбара Лохбилер, Барт Стас, Ернест Уртасун, Игор Шолтес, Давор Шкърлец, Бронис Ропе, Жорди Соле от името на групата Verts/ALE
  Изабела Адинолфи, Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола Педичини, Лаура Ферара, Роландас Паксас от името на групата EFDD

  Процедура : 2017/2830(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B8-0512/2017
  Внесени текстове :
  RC-B8-0512/2017
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно Габон: репресии на опозицията

  (2017/2830(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предишните си резолюции относно Габон, и по-конкретно резолюцията си от 2 февруари 2017 г. относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон[1],

  –  като взе предвид съвместното изявление от 24 септември 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и члена на Комисията, отговарящ за международното сътрудничество и развитие, Невен Мимица, след съобщаването от Конституционния съд на Габон на официалните резултати от президентските избори през 2016 г.,

  –  като взе предвид съобщението за пресата, публикувано от Африканския съюз на 1 септември 2016 г., в което се осъжда насилието и се отправя призив за мирно разрешаване на конфликта след изборите в Габон,

  –  като взе предвид заключенията на Съвета от юни 2017 г. относно нов тласък на Партньорството Африка – ЕС,

  –  като взе предвид съвместното изявление относно Габон от 11 септември 2016 г. от говорителите на заместник-председателя/върховен представител, Федерика Могерини, и члена на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество и развитие, Невен Мимица,

  –  като взе предвид изразената от ЕС позиция на 9 март 2017 г. на 34-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека по точка 2 на интерактивния диалог с върховния комисар,

  –  като взе предвид Резолюция 359(LIX)2016 на Африканската комисия по правата на човека и народите относно положението с правата на човека в Република Габон от 4 ноември 2016 г.,

  –  като взе предвид Конституцията на Габон,

  –  като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону,

  –  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от декември 1966 г.,

  –  като взе предвид окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на изборите,

  –  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

  –  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че проведените през август 2016 г. президентски избори в Габон бяха повод за твърдения за манипулиране на вота; като има предвид, че в дните след изборите, парламентът на страната беше разрушен от пожар, няколко протестиращи бяха убити и стотици арестувани; като има предвид, че макар положението със сигурността да е вече до голяма степен стабилизирано, политическото и социално напрежение остават високи в цялата страна и се утежняват от лошото икономическо положение;

  Б.  като има предвид, че една от характеристиките на демократичния ред е зачитането на конституцията, която е в основата на държавата, институциите и принципите на правовата държава; като има предвид, че едни мирни, вдъхващи доверие и прозрачни избори в Габон биха допринесли в значителна степен за справяне с предизвикателството на демократичния напредък и редуването във властта, пред което е изправен регионът на Централна Африка; като има предвид, че парламентарните избори в Габон, първоначално насрочени за декември 2016 г., бяха отложени на два пъти за април 2018 г., което надхвърля конституционно установения срок;

  В.  като има предвид, че в Габон, бяха извършени арести, убийства и принудителни изчезвания , и по-специално проявите на насилие след изборите през август 2016 г., както се докладва от няколко международни и неправителствени организации; като има предвид, че в Габон се отбелязва нарастване на политическото насилие, особено в столицата Либревил, където няколко къщи, принадлежащи на членове на политическата опозиция, бяха обект на нападения;

  Г.  като има предвид, че властите предприеха репресивни мерки срещу членове на опозицията и на гражданското общество, които се противопоставят на настоящите управници; като има предвид, че групи за защита на правата на човека непрекъснато докладват за влошаване на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, включително за използване на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, произволни арести и задържания и политически мотивирани съдебни процеси;

  Д.  като има предвид, че са налице многобройни твърдения – преди и след изборите през 2016 г. – които свързват режима на Али Бонго с нарушения на правата на човека, като например произволни арести и дългосрочно задържане при нечовешки условия, изтезания, извънсъдебни убийства и насилствени отвличания на граждани и журналисти, които са изразили несъгласие с режима му или с неговото преизбиране;

  Е.  като има предвид, че Габон е страна по Международната конвенция за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване, че той е в процес на прилагане на нейните разпоредби в националното право и е длъжен да обменя с ООН информация относно напредъка, постигнат след ратифицирането на Конвенцията през 2011 г. и относно събитията след изборите през 2016 г.; като има предвид, че Комитетът на ООН срещу насилственото изчезване понастоящем разглежда доклада на Габон и извършва преглед на напредъка във връзка с неговото изпълнение;

  Ж.  като има предвид, че президентът Али Бонго даде начало на „национален диалог“ като част от усилията за разрешаване на кризата, предизвикана от преизбирането му, в който участваха представители на 1 200 групи от гражданското общество и около 50 политически партии, според министър-председателя Еманюел Изозе Нгонде; като има предвид, че дискусиите бяха бойкотирани от Жан Пинг и други основни опозиционни лидери;

  З.  като има предвид, че на 18 август 2017 г. кандидатът за президент от Жан Пинг отправи апел към народа на Габон за „гражданско неподчинение“ и призова президентът да бъде свален;

  И.  като има предвид, че десетки хора бяха задържани през последните седмици на мирни, неразрешени демонстрации в подкрепа на Жан Пинг, като няколко от тях все още остават задържани;

  Й.  като има предвид, че на 2 септември 2017 г. лидерът на политическата опозиция и бивш кандидат за президент, Жан Пинг, и ръководителите на над двадесет опозиционни партии бяха възпрепятствани да напуснат страната, без да са били уведомени за това ограничение и без да бъде публикуват какъвто и да било списък на лицата, засегнати от него; като има предвид, че тази мярка беше отменена на 8 септември;

  К.  като има предвид, че правителството забранява на политическите си опоненти, които оспорват победата на Али Бонго, да се изказват пред публични и частни медии;

  Л.  като има предвид, че отделни дела, насочени срещу няколко високопоставени лица от Габон, са заведени пред френски съдилища във връзка с тежки нарушения на правата на човека и „неправомерни печалби“ (biens mal-acquis);

  М.  като има предвид, че френските съдебни органи наскоро приключиха разследване на незаконните печалби от Габон, инвестирани във Франция, като установиха и конфискуваха стоки на стойност между 50 и 60 милиона евро, в резултат на жалби, подадени от френския клон на „Трансперънси Интернешънъл“ и на габонски гражданин; като има предвид, че разследването разкри, че в банкова сметка, използвана за придобиване на стоки във Франция за Бонго семейство, е получено плащане в размер на 1,3 милиона евро;

  Н.  като има предвид, че мисията на ЕС за наблюдение на изборите (МНИ), поканена от правителството на Габон да наблюдава президентските избори, заключи в своя окончателен доклад, че е липсвала прозрачност в избирателния процес, и по-специално в консолидирането на изборните резултати и процеса за обжалване; като има предвид, че МНИ заключи, че тези аномалии поставят под въпрос интегритета на процеса на консолидиране на резултатите и на крайния резултат от изборите;

  1.  припомня ангажимента, поет от Габон в рамките на Споразумението от Котону, да зачита демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, които включват свободата на изразяване, събрания и достъп до медиите, доброто управление и прозрачността в политическите длъжности;

  2.  припомня на Габон на неговите задачи и отговорности като държава — страна по конвенцията, включително да предоставят ясна и материална информация за реформите, предприети след ратификацията, относно проявите на насилие след изборите, и относно предприетите действия за установяване на истината и гарантиране, че виновниците ще бъдат подведени под съдебна отговорност;

  3.  подчертава основната роля на опозицията в едно демократично общество; решително осъжда натиска и сплашването, на което е подложена опозицията в Габон; счита за неприемливо, че на няколко лидери на опозицията в Габон, включително на кандидата в президентските избори през 2016 г., Жан Пинг, временно беше отказано правото да напускат страната; припомня, че законодателството на Габон предвижда тази извънредна мярка единствено по отношение на лицата, които са предмет на наказателно разследване; счита следователно, че тази мярка има произволен характер;

  4.  решително осъжда постоянните заплахи, атаки, използването на сила и строгите ограничения и сплашване, пред които са изправени опозицията, защитниците на правата на човека и журналисти в Габон; призовава органите на властта да спазват правото на опозицията на мирен протест и незабавно да освободят всички лица, които все още са задържани неправомерно, да спрат всички прояви на тормоз, заплахи и преследване на опозицията и да предприемат конкретни мерки за гарантиране на свободата на изразяване;

  5.  настоятелно призовава правителството на Габон да извърши цялостна и бърза реформа на изборната уредба, като вземе предвид препоръките на мисията на ЕС за наблюдение на изборите с цел да я подобри и да я направи напълно прозрачна и надеждна; подчертава, че органите в Габон трябва да гарантират пълно и лоялно сътрудничество с всички имащи отношение национални и международни заинтересовани страни, за да се гарантира, че следващите парламентарни избори, които вече трябваше да бъдат проведени, ще бъдат напълно прозрачни и честни и ще се проведат в свободна, демократична, приобщаваща и мирна обстановка;

  6.  потвърждава, че продължава да се провежда интензивен политически диалог между ЕС и Габон — в съответствие с разпоредбите на Споразумението от Котону; настоятелно призовава всички участващи страни да оказват пълно съдействие и да работят за постигането на осезаем успех в този процес;

  7.  изразява резерви за това доколко националният диалог, започнат по инициатива на правителството, е достатъчно приобщаващ, и следователно се ползва с доверие и значимост; отбелязва, че Жан Пинг и неговата коалиция за Нова република отказаха да участват в диалога;

  8.  счита, че съществуващите дълбоки политически и социални разделения в Габон изискват ясен политически отговор, за да се запази стабилността на страната, да се повиши доверието сред гражданите на Габон и да се придаде истинска легитимност на институциите; призовава за международно разследване под егидата на ООН на в изборите и нарушенията, извършени след тях, с цел да се вземе решение за това по какъв начин да се установи политически диалог, позволяващ да се разреши кризата, като се гарантират демократичните права на народа на Габон;

  9.  настоятелно призовава по-специално Франция, поради силните си исторически връзки с Габон, да използва цялото си политическо и икономическо влияние по отношение на правителството на Габон и да играе конструктивна роля в институциите на ЕС по този въпрос;

  10.  призовава делегацията на Европейския съюз в Габон да продължи да наблюдава отблизо събитията в Габон и да използва всички подходящи инструменти, както и интензивния политически диалог за насърчаване на основните елементи от Споразумението от Котону и за оказване на подкрепа на движенията за демокрация;

  11.  призовава ЗП/ВП, Комисията и държавите членки да преразгледат политиките си по отношение на Габон и да разгледат възможността за прилагане на целеви санкции спрямо лицата, отговорни за изборните измами и извършеното в последствие насилие в Габон;

  12.  отново призовава правителството на Габон да въведе съдебен режим и режим на санкции, с които да се гарантира, че арестите и присъдите са съразмерни с тежестта на съответните престъпления;

  13.  настоятелно призовава правителството да предприеме конкретни ответни действия във връзка с опасенията на международната общност като започне незабавен, действително приобщаващ, прозрачен и безпристрастен консултативен форум за диалог; призовава също така опозицията да оцени достоверността на този процес;

  14.  призовава всички политически сили да проявят отговорност и сдържаност, и по-специално да се въздържат от подбуждане към насилие;

  15.  призовава участниците в следващата среща на върха ЕС – Африка, която ще се проведе в Абиджан, да включат положението в Габон в дневния ред и да напомнят на Габон на неговите ангажименти по отношение на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

  16.  приветства проверката, извършена във Франция във връзка с неправомерно придобити печалби от Габон, и изразява надеждата си, че всички лица, участвали в незаконни дейности, ще бъдат подведени под съдебна отговорност; призовава за максимална прозрачност по повод на плащането в размер на 1,3 милиона евро, направено във френска банкова сметка, свързана със семейство Бонго;

  17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента и Парламента на Габон, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.