Предложение за обща резолюция - RC-B8-0513/2017Предложение за обща резолюция
RC-B8-0513/2017

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Лаос, по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад

13.9.2017 - (2017/2831(RSP))

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B8‑0513/2017)
S&D (B8‑0517/2017)
ECR (B8‑0519/2017)
ALDE (B8‑0521/2017)
PPE (B8‑0523/2017)

Кристиан Дан Преда, Рамона Николе Мънеску, Сандра Калниете, Дейвид Макалистър, Павел Свобода, Иван Щефанец, Лудек Нидермайер, Туне Келам, Богдан Брунон Вента, Томаш Здеховски, Лефтерис Христофору, Желяна Зовко, Марияна Петир, Клод Ролен, Дубравка Шуйца, Франсис Замит Димек, Лайма Люция Андрикене, Ивана Малетич, Ласло Тьокеш, Свен Шулце, Агнешка Козловска-Райевич, Милан Звер, Михаела Шойдрова, Адам Шейнфелд, Елизабета Гардини, Роберта Мецола, Йоахим Целер, Едуард Кукан, Шон Кели, Дирдре Клун, Андрей Ковачев, Кшищоф Хетман, Станислав Полчак, Чаба Шогор, Юлия Питера, Патриция Шулин, Марейд Макгинес, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Инесе Вайдере от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост от името на групата S&D
Чарлз Танък, Моника Маковей, Бранислав Шкрипек, Яна Житнянска, Анна Елжбета Фотига, Ружа Томашич, Карол Карски, Валдемар Томашевски, Рафаеле Фито, Нотис Мариас, Ангел Джамбазки от името на групата ECR
Фредерик Рийс, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Робер Рошфор, Хану Такула, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Сесилия Викстрьом, Дита Харанзова, Марите Схаке, Норика Николай, Филиз Хюсменова, Валентинас Мазуронис от името на групата ALDE
Барбара Лохбилер, Бодил Валеро, Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Жорди Соле, Игор Шолтес, Флорент Марсейеси, Ернест Уртасун, Бронис Ропе, Свен Гиголд, Мишел Раймон, Давор Шкърлец, Райнхард Бютикофер от името на групата Verts/ALE
Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роландас Паксас от името на групата EFDD


Процедура : 2017/2831(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0513/2017
Внесени текстове :
RC-B8-0513/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Лаос, по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад

(2017/2831(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Лаос,

–  като взе предвид резултата от 8-та среща на Съвместния комитет Европейски съюз – Лаос, състояла се във Виентян на 17 февруари 2017 г.,

–  като взе предвид изявлението на Делегацията на Европейския съюз до Народна демократична република Лаос, направено във Виентян по повод Световния ден на свободата на печата на 3 май 2017 г.,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за правозащитниците от 1998 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Народна демократична република Лаос от 1 декември 1997 г.,

–  като взе предвид Хартата на АСЕАН,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през март 2017 г. на трима работници от Лаос, работещи в Тайланд - г-н Сомфоне Фимасоне, г-н Лод Тамавонг и г-н Сукане Чайтад бяха наложени присъди лишаване от свобода за срок между 12 и 20 години и глоби, равняващи се на десетки хиляди евро за това, че са критикували правителството по социалните медии във връзка с предполагаема корупция, обезлесяване и нарушения на правата на човека; като има предвид, че срещу тримата са повдигнати и обвинения за участие в антиправителствени демонстрации пред посолството на Лаос в Тайланд през декември 2015 г.;

Б.  като има предвид, че на 25 май 2016 г. държавната телевизия показа кадри от задържането на Фимасоне, Чайтад и Тамавонг в полицейски участък във Виентян; като има предвид, че в телевизионния репортаж беше съобщено, че тримата са били задържани заради застрашаване на националната сигурност чрез използване на социалните медии с цел да уронят репутацията на правителството;

В.  като има предвид, че г-н Сомбат Сомфоне, активист на гражданското общество, е бил задържан от полицията във Виентян през 2012 г. и оттогава е в неизвестност; като има предвид, че до момента не е постигнат напредък по установяването на местонахождението във връзка със случая на г-н Сомпаун Кантисук, предприемач, развиващ дейност в областта на опазването на околната среда, който стана жертва на насилствено изчезване през 2007 г.; като има предвид, че г-н Бунтан Тамавонг, полски гражданин, беше осъден през 2015 г. на четири години и половина лишаване от свобода във връзка с изразени онлайн критики към правителството;

Г.  като има предвид, че пространството на гражданското общество в Лаос е подложено на строги ограничения; като има предвид, че Лаос беше председател на АСЕАН през 2016 г., но отказа да бъде домакин на традиционната паралелна среща на гражданското общество, като принуди Народния форум на АСЕАН да заседава в Източен Тимор;

Д.  като има предвид, че правителството на Лаос не предприе значителни стъпки за подобряване на лошото състояние на правата на човека, включително на малцинствата и продължава силно да ограничава свободата на изразяване, на сдружаване и на мирни събрания; като има предвид, че липсата на стандарти за справедлив съдебен процес, корупцията в съдебната система и вкоренената безнаказаност за нарушения на правата на човека все още съществуват безпрепятствено;

Е.  като има предвид, че органите на Лаос продължават да упражняват тормоз и репресии срещу религиозните малцинства, по-конкретно срещу християните; като има предвид, че бяха регистрирани многобройни случаи на конфискация на имущество, нападения, придружени с палежи срещу църкви и домове, нанасяне на побой на християни за това, че празнуват Коледа и насилствено отказване от християнската вяра;

Ж.  като има предвид, че Лаос е подписал, но не е ратифицирал Международната конвенция за защита на всички лица срещу насилствено изчезване;

З.  като има предвид, че е налице липса на медиен плурализъм в Лаос и съществуващата медийна продукция е строго контролирана от държавата; като има предвид, че медийният закон от 2008 г. беше изменен през ноември 2016 г. чрез въвеждане на допълнителни ограничения, които възпрепятстват критиката на медиите срещу правителствените политики и изискват от журналистите да представят материалите си за цензуриране от държавата преди публикуването им;

И.  като има предвид, че през 2014 г. правителството на Лаос издаде декрет за забрана на онлайн критиката срещу правителството и управляващата в Лаос Народна революционна партия (НРП);

1.  категорично осъжда присъдите лишаване от свобода срещу Сомфоне Фимасоне, Сукане Чайтад и Лод Тамавонг и призовава за незабавното им освобождаване;

2.  отбелязва със загриженост, че тези присъди са част от списък със случаи на задържане и насилствено изчезване на активисти и протестиращи, изразили критични мнения по въпроси, вариращи от поземлени спорове до твърдения за корупция и злоупотреба с власт;

3.  отново призовава правителството на Лаос да прекрати тормоза и произволните арести и задържане на защитници на правата на човека, независими журналисти и обществени активисти, и да зачита правото на свободно изразяване и на сдружаване, както и правата на малцинствата; припомня на Лаос международните й задължения, произтичащи о т ратифицираните от нея конвенции в областта на правата на човека;

4.  настоятелно призовава правителството на Лаос да зачита международните си ангажименти и да защитава свободата на изразяване на мнение и на мирни събрания, както и да ратифицира Международната конвенция на ООН за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване, която Лаос подписа през 2008 г.;

5.  изразява дълбока загриженост относно широко разпространените нарушения на правата на човека, включително насилствените изчезвания и липсата на справедлив съдебен процес; призовава лаоските органи да спазват своите международни задължения в областта на правата на човека, като незабавно съобщят местонахождението на поне 10 изчезнали лица, включително Сомбат Сомфоне и Сомпаун Кантисук и като предоставят информация относно повдигнатите обвинения и събраните доказателства срещу задържаните активисти;

6.  призовава за прозрачни, пълни и безпристрастни разследвания по всички висящи случаи на насилствено изчезване, за разкриване на информация относно местонахождението на изчезналите лица и за наказателно преследване на извършителите;

7.  осъжда преследването на религиозни малцинства, и по-специално на християни; призовава правителството да прекрати незабавно всякакви дейности, насочени срещу християните, както и да изправи пред съд отговорните за нападенията, придружени с палежи и за побоите;

8.  призовава лаоските органи да предоставят на специализираните агенции на ООН и на представителите на хуманитарни организации неограничен достъп, така че те да могат да посещават политически затворници и всички етнически и религиозни малцинства в Лаос;

9.  призовава правителството на Лаос да предприема мерки, за да стимулира многопартийна политическа система и за да гарантира правото на гражданите да се кандидатират в избори без одобрението на НРП;

10.  подкрепя усилията за повишаване на равнището на свързаност с интернет в Лаос; настоятелно призовава правителството на Лаос да стимулира благоприятна за свободата на изразяване среда и да прекрати наблюдението и преследването на лица в онлайн среда; във връзка с това настоятелно призовава правителството да отмени репресивните елементи от Закона от 2015 г. относно предотвратяването и борбата с престъпленията в кибернетичното пространство;

11.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност незабавно да обсъди случая на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад с правителството на Лаос; призовава делегацията на ЕС в Лаос да следи отблизо положението с правата на човека в страната и по-специално да присъства на всички съдебни заседания по делата срещу Фимасоне, Тамавонг и Чайтад, и да продължава да поставя на обсъждане пред органите на Лаос случаите на задържани и изчезнали лица;

12.  призовава ЕСВД да постави тези въпроси на приоритетно място в дневния ред на бъдещите заседания на Съвместния комитет EС – Народна демократична република Лаос и на следващата среща на високо равнище Азия – Европа (АСЕМ), която ще се проведе в Брюксел през 2018 г.;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Лаос, на генералния секретар на ООН и на Съвета на ООН по правата на човека.