Процедура : 2017/2868(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0543/2017

Внесени текстове :

RC-B8-0543/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/10/2017 - 4.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0381

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 508kWORD 51k
4.10.2017
PE611.649v01-00}
PE611.470v01-00}
PE611.473v01-00}
PE611.477v01-00}
PE611.479v01-00}
PE611.480v01-00} RC1
 
B8-0543/2017}
B8-0544/2017}
B8-0547/2017}
B8-0551/2017}
B8-0553/2017}
B8-0554/2017} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

Verts/ALE (B8-0543/2017)

ALDE (B8-0544/2017)

PPE (B8-0547/2017)

S&D (B8-0551/2017)

ECR (B8-0553/2017)

EFDD (B8-0554/2017)


относно положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, по-специално в Малави (2017/2868(RSP))


Кристиан Дан Преда, Туне Келам, Сандра Калниете, Елмар Брок, Дубравка Шуйца, Свен Шулце, Лефтерис Христофору, Иван Щефанец, Агнешка Козловска-Райевич, Марейд Макгинес, Дейвид Макалистър, Марияна Петир, Павел Свобода, Богдан Анджей Здройевски, Богдан Брунон Вента, Томаш Здеховски, Елизабета Гардини, Клод Ролен, Яромир Щетина, Морис Понга, Милан Звер, Чаба Шогор, Йожеф Над, Брайън Хейс, Адам Шейнфелд, Лудек Нидермайер, Патриция Шулин, Анна Заборска, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Дирдре Клун, Андрей Ковачев, Шон Кели, Роберта Мецола, Кшищоф Хетман, Станислав Полчак, Ивана Малетич, Желяна Зовко, Ласло Тьокеш, Иржи Поспишил, Инесе Вайдере от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост от името на групата S&D
Чарлз Танък, Ружа Томашич, Уршула Крупа, Ян Захрадил, Яна Житнянска, Нотис Мариас, Ришард Чарнецки, Моника Маковей, Ришард Антони Легутко, Карол Карски, Бранислав Шкрипек, Рафаеле Фито от името на групата ECR
Хилде Вотманс, Илхан Кючюк, Исаскун Билбао Барандика, Йоханес Корнелис ван Бален, Хавиер Нарт, Петрас Аущревичюс, Марите Схаке, Урмас Пает, Павел Теличка, Луи Мишел, Фредерик Рийс, Натали Гризбек, Ясенко Селимович, Жерар Дьопре, Майте Пагасауртундуа Руис, Мариан Харкин, Дита Харанзова, Сесилия Викстрьом, Иван Яковчич, Беатрис Бесера Бастеречеа, Робер Рошфор, Мартина Длабайова, Неджми Али, Патрисия Лалонд, Иво Вайгъл, Паво Вяйрюнен, Филиз Хюсменова, Валентинас Мазуронис, Норика Николай, Каролина Пунсет, Йозо Радош от името на групата ALDE
Бодил Валеро, Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Жорди Соле, Юдит Саргентини, Барт Стас, Мишел Ривази, Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун, Игор Шолтес, Давор Шкърлец, Бронис Ропе, Мишел Раймон, Свен Гиголд от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи, Пиерникола Педичини, Роландас Паксас, Лаура Аджеа, Лаура Ферара от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно положението на лицата, страдащи от албинизъм в Африка, по-специално в Малави (2017/2868(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно албинизма в Африка, и по-специално резолюцията от 7 юли 2016 г. относно положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, по-специално в Малави(1), и от 4 септември 2008 г. относно убийствата на албиноси в Танзания(2),

–  като взе предвид докладите на независимия експерт на ООН по правата на човека на страдащите от албинизъм, съответно от 24 март 2017 г. и 18 януари 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 13 юни 2017 г. относно Международния ден за повишаване на осведомеността относно албинизма,

–  като взе предвид съобщенията за медиите на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) от 19 септември 2017 г. – озаглавено „Решителна стъпка за справяне с безнаказаността на нарушения на правата на човека, свързани с магьосничество“, и от 28 юли 2017 г. – озаглавено „Танзания: „Съобщенията за нападения срещу албиноси намаляват, но първопричините все още са широко разпространени в селските райони – експерт на ООН“,

–  като взе предвид Резолюция 69/170 на Общото събрание на ООН (ОС на ООН) от 18 декември 2014 г. относно Международния ден за повишаване на осведомеността относно албинизма,

–  като взе предвид Резолюция 70/229 на ОС на ООН от 23 декември 2015 г. относно лицата, страдащи от албинизъм,

–  като взе предвид резолюция 263 на Африканската комисия по правата на човека и народите от 5 ноември 2013 г. относно предотвратяването на нападенията и дискриминацията срещу лицата, страдащи от албинизъм,

–  като взе предвид Регионалния план за действие за прекратяване на нападенията срещу лицата, страдащи от албинизъм, в Африка за периода 2017 – 2021 г., и Резолюция 373 на Африканската комисия по правата на човека и народите от 22 май 2017 г. по този въпрос,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация,

–  като взе предвид Декларацията на ООН относно правата на членовете на националните, етническите, религиозните и езиковите малцинства от 18 декември 1992 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че албинизмът е заболяване, което се наследява генетично и засяга около един на всеки 20 000 души в света, но значително по-голям дял от хората в страните от Субсахарска Африка, по-конкретно Танзания, Малави и Бурунди, в които се наблюдават най-високите концентрации на лица, страдащи от албинизъм;

Б.  като има предвид, че най-голямата заплаха за лицата, страдащи от албинизъм, в по-голямата част на Африка е породена от погрешните и суеверни вярвания относно това заболяване; като има предвид, че погрешното убеждение за взаимовръзка между албинизъм и магически сили представлява най-сериозната заплаха за лицата, страдащи от албинизъм; като има предвид, че тези митове пораждат мотиви за насилие и трафик с части от телата на тези хора, които трябва да донесат късмет, здраве и богатство; като има предвид, че жените, страдащи от албинизъм, са обект на изнасилване поради погрешното схващане, че сексуалният контакт с тях може да излекува ХИВ/СПИН;

В.  като има предвид, че според правозащитни групи през последното десетилетие е съобщено за над 600 нападения срещу лица, страдащи от албинизъм, в Африка, макар че най-вероятно това е занижена оценка; като има предвид, че тези нападения са зачестили значително през последните години, по-специално в Малави, Танзания и Мозамбик;

Г.  като има предвид, че през 2016 г. в 25 африкански държави са извършени 172 убийства и 276 други нападения срещу лица, страдащи от албинизъм; като има предвид, че през тази година, освен в Малави, има съобщения за нападения срещу лица, страдащи от албинизъм, и в Бурунди, Мозамбик, Замбия и Танзания, в които по-голямата част от жертвите са деца;

Д.  като има предвид, че от началото на 2017 г. една нова вълна на убийства и нападения срещу лица, страдащи от албинизъм, беше подхранена от системните недостатъци в системата на наказателното правосъдие в Малави, които оставиха членове на тази уязвима група на произвола на престъпните групи; като има предвид, че от януари 2017 г. досега най-малко двама души, страдащи от албинизъм, са били убити, а още седем са съобщили за престъпления като опит за убийство или отвличане;

Е.  като има предвид, че въпреки въвеждането на по-строго законодателство в Малави през 2016 г., включително реформа на Наказателния кодекс и Закона за анатомия, това не попречи на възобновяването на убийства и нападения срещу тази уязвима група, най-вече поради слабото правоприлагане и слабия съдебен капацитет, първопричините и социалната и културната среда, а извършителите рядко биват идентифицирани, подведени под отговорност или осъдени;

Ж.  като има предвид, че лица, страдащи от албинизъм, са подложени на изключително тежки нарушения на правата на човека, като се започне от тормоз, преследване, социална дискриминация и изключване, и се стигне до отвличания, изнасилвания и убийства;

З.  като има предвид, че жените и децата, страдащи от албинизъм, са особено уязвими по отношение на социалното изключване; като има предвид, че бебета биват изоставени поради тяхното заболяване; като има предвид, че образованието на децата страда в резултат от тормоза, стигматизацията и страха от нападение като цяло;

И.  като има предвид, че танзанийското правителство предприе сериозни и конкретни действия за справяне с магьосничеството в страната, включително прекратяване на разрешителните на традиционни лечители и множество арести на магьосници-лечители; като има предвид, че президентът на Танзания назначи първия член на Парламента албинос през 2008 г., както и първия заместник-министър албинос през декември 2015 г.;

Й.  като има предвид, че Мозамбик, Нигерия и Кения приеха план за действие за реагиране на нападения, насочен към насърчаване на общественото образование относно албинизма и повишаване на осведомеността по този въпрос сред семействата и общностите, гарантиране на закрила и социално подпомагане на лицата, страдащи от албинизъм, осигуряване на правна помощ, бързина на процедурите и предотвратяване на нападения, споделяне и публикуване на съдебните решения като средство за възпиране и провеждане на допълнителни изследвания с цел усъвършенстване на мерките, определени в плана, и подкрепа на основано на факти създаване на политики;

К.  като има предвид, че през юни 2017 г. Африканската комисия по правата на човека и народите прие регионален план за действие за прекратяване на нападенията срещу лицата, страдащи от албинизъм, за периода 2017 – 2021 г., одобрен от ООН и различни регионални и международни заинтересовани страни; като има предвид, че този план за действие има за цел да поощри съвместните усилия и дейности срещу насилието над лица, страдащи от албинизъм, и да защити техните права и тези на техните семейства;

Л.  като има предвид, че въпреки нарастващата международна видимост и приемането на ново законодателство в засегнатите държави случаите на съдебно преследване и издаване на присъди остават малко на брой и в много африкански държави продължават да се извършват престъпления и изтезания при пълна безнаказаност;

М.  като има предвид, че убийствата, осакатяванията, дискриминацията, тормозът и стигматизацията са прогонили стотици лица, страдащи от албинизъм, към области на убежище с временни подслони; като има предвид, че това положение създаде по-голяма несигурност за лицата, страдащи от албинизъм, като ограничи техния достъп до основни услуги като здравеопазване и образование, до възможности за трудова заетост и участие им в обществения живот; като има предвид, че достъпът до подходящи медицински грижи, включително до превантивни медикаменти срещу рака на кожата, е ограничен от предизвикателствата пред лицата, страдащи от албинизъм, които биха могли да бъдат преодолени с развитието на медицински съоръжения и познания в региона;

Н.  като има предвид, че страхът и дискриминацията през целия живот причиняват продължителни и дори трайни психологически вреди;

О.  като има предвид, че през март 2015 г. ООН назначи своя първи независим експерт по правата на човека на страдащите от албинизъм, Икпонуса Еро, и официално обяви 13 юни за Международен ден за повишаване на осведомеността относно албинизма;

П.  като има предвид, че ЕС проведе публични кампании за повишаване на осведомеността по този въпрос и подкрепя участието на организациите на гражданското общество и усилията за изграждане на капацитет на местните органи в борбата срещу убийствата на хора с албинизъм;

Р.  като има предвид, че лицата, страдащи от албинизъм, са непропорционално засегнати от бедност поради насилието, дискриминацията и маргинализацията, пред които те са изправени;

1.  изразява дълбоката си загриженост относно продължаващата и широко разпространена дискриминация и преследвания, с които се сблъскват лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, по-специално след неотдавнашното нарастване на насилието в Малави; решително осъжда всички убийства, отвличания и осакатявания и други форми на нечовешко и унизително отнасяне, понасяни от лицата, страдащи от албинизъм, и изразява съболезнованията си и солидарността си спрямо семействата на жертвите; осъжда освен това всяка форма на спекулативна търговия с части от телата на лицата, страдащи от албинизъм;

2.  продължава да изпитва дълбока загриженост във връзка с това, че въвеждането на по-строго законодателство в Малави не успя да предотвратила нападенията срещу лицата, страдащи от албинизъм, в последно време; приветства реформите в Наказателния кодекс и Закона за анатомията; въпреки това призовава органите в Малави да проведат пълни разследвания на зачестилите напоследък престъпления срещу лицата, страдащи от албинизъм, и да подведат под съдебна отговорност извършителите на престъпления;

3.  припомня, че основната отговорност на държавата е да защитава своите граждани, включително уязвимите групи, и призовава правителството на Малави да осигури ефективна закрила на лицата, страдащи от албинизъм, така че да бъде защитено тяхното право на живот и лична сигурност в съответствие с международните задължения и ангажименти на Малави в областта на правата на човека;

4.  настоятелно призовава властите в Малави да предприемат активни действия срещу престъпните организации, занимаващи се с магьосничество и трафик на хора, да предоставят на полицията на подходящо обучение и ресурси, да извършат щателно разследване на престъпленията, свързани с албинизъм, да сложат край на безнаказаността и да потърсят спешно международна подкрепа, за да проведат безпристрастни и ефективни разследвания на всички докладвани нападения срещу лицата, страдащи от албинизъм, за да изправят виновниците пред правосъдието и да им потърсят отговорност;

5.  призовава африканските държави да разширят законодателството там, където това е необходимо, за да се криминализират притежанието и трафикът на телесни части;

6.  призовава правителството на Малави да удовлетвори по-ефективно медицинските, психологичните и социалните нужди на лицата, страдащи от албинизъм, като им гарантира равен достъп до здравеопазване и образование като част от политиките за приобщаване; припомня, че достъпът до здравеопазване и образование продължава да бъде значително предизвикателство за лицата, страдащи от албинизъм, което трябва да бъде преодоляно; призовава за по-сериозни инвестиции в създаването на адекватни социални, здравни и консултационни структури за жертвите, и по-специално за жените и децата, както и на по-добри възможности за посрещане на техните медицински и психологически нужди; настоятелно заявява, че следва да се въведат политики, благоприятстващи реинтегрирането им в техните общности;

7.  подчертава, че липсата на разбиране и здравна информация за албинизма води влошаване на състоянието на здравето на лицата, страдащи от албинизъм; подчертава необходимостта да се гарантира, че те имат достъп до здравеопазване, по-специално в селските и отдалечените райони; счита, че здравните работници следва да получат обучение за повишаване на чувствителността спрямо албинизма; призовава за подобряване на обучението на учителите и училищните администрации относно албинизма и призовава властите в Малави да улеснят достъпа на лицата, страдащи от албинизъм, до образование и ползването от тяхна страна на това право;

8.  приветства усилията, положени от правителството на Танзания, за борба с дискриминацията на лицата, страдащи от албинизъм, както и неговото решение да забрани магьосниците-лечители в опит да спре убийствата на хора от тази група, като същевременно признава, че делата, стигнали до правосъдието, са прекалено малко; в допълнение приветства усилията, положени от Мозамбик, Кения и Нигерия;

9.  отново подчертава, че трябва да се положат повече усилия за преодоляване на първопричините за дискриминацията и насилието срещу лицата, страдащи от албинизъм, чрез кампании за повишаване на осведомеността; подчертава решаващата роля на местните органи и организациите на гражданското общество за пропагандиране на правата на лицата, страдащи от албинизъм, за информиране и образоване на населението и за разрушаването на митовете и предразсъдъците по отношение на албинизма;

10.  изразява загриженост във връзка със специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените и децата, страдащи от албинизъм, които ги правят по-изложени на бедност, несигурност и изолация; настоятелно заявява, че всички жертви следва да имат достъп до подходящи медицински и психологически грижи, както и че следва да се въведат политики, благоприятстващи реинтегрирането им в техните общности;

11.  призовава органите на засегнатите държави, в сътрудничество със своите международни и регионални партньори, да поемат ангажимент за преодоляване на вредните суеверни убеждения, които затвърждават практиките на преследване на лицата, страдащи от албинизъм, като вземат всички необходими мерки за предотвратяване и борба с незаконната търговия с телесни части на албиноси, да преразгледат случаите на предполагаеми тежко обири, да проследят и идентифицират източника на търсене на такива телесни части и да изправят „ловците на албиноси“ пред правосъдието;

12.  припомня, че насилието срещу лицата, страдащи от албинизъм, често има трансграничен характер, и настоятелно заявява, че е необходимо да се засили регионалното сътрудничество по този въпрос; във връзка с това приветства всички инициативи, предприети на регионално и международно равнище, за борба с насилието срещу лицата, страдащи от албинизъм, и по-специално неотдавнашното приемане от Африканската комисия по правата на човека и народите и от ООН на регионалния план за действие относно албинизма за периода 2017 – 2021 г. , което е положителен и конкретен знак за ангажимент от страна на африканските лидери; призовава за незабавното му и ефективно изпълнение;

13.  призовава ЕС и неговите държави членки да продължат диалога със засегнатите държави с цел да бъдат подкрепени ефективно техните усилия за изготвяне на политики, насочени към специфичните нужди и правата на албиносите, въз основа на недискриминацията и социалното приобщаване, като им се предостави необходимата финансова и техническа помощ;

14.  призовава ЕС да следи отблизо положението с правата на човека на страдащите от албинизъм в Африка, по-специално чрез редовно докладване и последващи действия на неговите делегации, както и да продължава да насърчава значителни подобрения на тяхната закрила и социална интеграция;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на Малави и Танзания, на Африканския съюз и на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0314.

(2)

ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стp.94.

Правна информация - Политика за поверителност