Предложение за обща резолюция - RC-B8-0549/2017Предложение за обща резолюция
RC-B8-0549/2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на Малдивските острови

  4.10.2017 - (2017/2870(RSP))

  внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  ALDE (B8‑0549/2017)
  ECR (B8‑0550/2017)
  GUE/NGL (B8‑0555/2017)
  EFDD (B8‑0556/2017)
  PPE (B8‑0558/2017)
  S&D (B8‑0560/2017)
  Verts/ALE (B8‑0561/2017)

  Кристиан Дан Преда, Томаш Здеховски, Сандра Калниете, Елмар Брок, Дубравка Шуйца, Свен Шулце, Туне Келам, Лефтерис Христофору, Иван Щефанец, Агнешка Козловска-Райевич, Лайма Люция Андрикене, Дейвид Макалистър, Марияна Петир, Марейд Макгинес, Павел Свобода, Богдан Анджей Здройевски, Богдан Брунон Вента, Елизабета Гардини, Клод Ролен, Яромир Щетина, Милан Звер, Чаба Шогор, Йожеф Над, Адам Шейнфелд, Брайън Хейс, Лудек Нидермайер, Патриция Шулин, Анна Заборска, Андрей Ковачев, Шон Кели, Дирдре Клун, Роберта Мецола, Кшищоф Хетман, Станислав Полчак, Ивана Малетич, Желяна Зовко, Ласло Тьокеш, Иржи Поспишил от името на групата PPE
  Виктор Боштинару, Елена Валенсиано, Сурая Пост, Уаджид Хан от името на групата S&D
  Ружа Томашич, Рафаеле Фито, Уршула Крупа, Ян Захрадил, Яна Житнянска, Нотис Мариас, Ришард Чарнецки, Моника Маковей, Ришард Антони Легутко, Чарлз Танък, Карол Карски, Бранислав Шкрипек от името на групата ECR
  Хавиер Нарт, Хилде Вотманс, Илхан Кючюк, Исаскун Билбао Барандика, Петрас Аущревичюс, Марите Схаке, Урмас Пает, Павел Теличка, Луи Мишел, Фредерик Рийс, Натали Гризбек, Ясенко Селимович, Жерар Дьопре, Майте Пагасауртундуа Руис, Мариан Харкин, Сесилия Викстрьом, Иван Яковчич, Беатрис Бесера Бастеречеа, Робер Рошфор, Мартина Длабайова, Неджми Али, Патрисия Лалонд, Иво Вайгъл, Паво Вяйрюнен, Филиз Хюсменова, Валентинас Мазуронис, Норика Николай, Каролина Пунсет, Йозо Радош от името на групата ALDE
  Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо от името на групата GUE/NGL
  Джийн Ламбърт, Барбара Лохбилер, Юдит Саргентини, Мишел Ривази, Бодил Валеро, Хейди Хаутала, Игор Шолтес, Давор Шкърлец, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Мишел Раймон от името на групата Verts/ALE
  Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа от името на групата EFDD


  Процедура : 2017/2870(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B8-0549/2017
  Внесени текстове :
  RC-B8-0549/2017
  Разисквания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно положението на Малдивските острови

  (2017/2870(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своите предходни резолюции относно Малдивските острови, и по-специално от 16 септември 2004 г.[1], 30 април 2015 г.[2] и от 17 декември 2015 г.[3],

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Малдивските острови са страна,

  –  като взе предвид Декларацията на Обединените нации за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения от 1981 г.,

  –  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание,

  –  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., и по-специално членове 2, 7 и 19 от нея,

  –  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

  –  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

  –  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш от 27 юли 2017 г.,

  –  като взе предвид доклада от Петата междупарламентарна среща между ЕС и Малдивските острови, проведена на 8 и 9 февруари 2016 г.,

  –  като взе предвид съвместното изявление от 25 юли 2017 г. на делегацията на ЕС на Малдивските острови, на посолствата на държавите – членки на ЕС, и на посолствата на Канада, Норвегия, Съединените щати и Швейцария, акредитирани на Малдивските острови, относно положението на Малдивските острови,

  –  като взе предвид изявлението от 14 март 2015 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно присъдата на бившия президент на Малдивските острови Мохамед Нашид,

  –  като взе предвид изявлението от 3 август 2017 г. на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции Анес Каламар относно „неизбежното“ възобновяване на екзекуциите на Малдивските острови,

  –  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че ЕС поддържа дългогодишни отношения с Малдивските острови и че стотици хиляди европейски туристи пътуват към Малдивските острови всяка година;

  Б.  като има предвид, че положението с правата на човека на Малдивските острови се влоши драстично след първите демократични избори в страната през 2008 г. и след като първият демократично избран президент Мохамед Нашид беше свален през 2012 г.;

  В.  като има предвид, че политическите и гражданските свободи са подкопани, лидери на опозицията са произволно задържани, медиите са атакувани, а нарастващият религиозен консерватизъм е обвиняван за ограничаване на религиозната свобода и толерантност, докато президентът Абдула Ямин, лидер на Прогресивната партия на Малдивските острови, и неговото правителство се стремят да затвърдят властта си;

  Г.  като има предвид, че на 22 август 2017 г. силите за сигурност принудително затвориха парламента (Меджлиса) в опит, както описват парламентаристи от опозицията, да се блокира предложение за отзоваване на председателя на парламента;

  Д.  като има предвид, че членове на опозиционни партии, независими журналисти и защитници на правата на човека докладват за увеличаващи се заплахи и нападения от страна на органите на властта, полицията и екстремистки групировки;

  Е.  като има предвид, че през март 2015 г. Мохамед Нашид, първият демократично избран президент на Малдивските острови, беше осъден на 13 години лишаване от свобода по обвинения в тероризъм; като има предвид, че от 85-имата членове на парламента срещу 12 представители на опозицията се водят дела, най-малко на трима са конфискувани паспортите и най-малко един продължава да бъде произволно задържан; като има предвид, че президентските избори са насрочени за юли 2018 г.;

  Ж.  като има предвид, че беше изразена загриженост относно силно политизираната съдебна власт на Малдивските острови, която от години злоупотребява с правомощията си и действа в полза на управляващата в дадения момент партия и срещу политици от опозицията; като има предвид, че правото на справедлив съдебен процес все още не е гарантирано и че съответните принципи са основни елементи на правовата държава;

  З.  като има предвид, че на 9 август 2016 г. малдивският парламент прие Закона за защита на репутацията и доброто име и за свободата на изразяване на мнение, с който се налагат редица ограничения на свободата на изразяване на мнение и се дава право на правителството на Малдивските острови да отменя или прекратява лицензии на радио и телевизионни оператори, публикации, уебсайтове и други медийни източници;

  И.  като има предвид, че през август 2016 г. президентът на Малдивските острови ратифицира редица изменения на Закона за свободата на събиранията, с които се ограничи броят на местата, предназначени за провеждане на законни протести;

  Й.  като има предвид, че Малдивските острови бяха определени от комисията по правата на човека на парламентарните представители към Интерпарламентарния съюз като една от страните с най-лошо положение в света по отношение на нападенията срещу парламентаристи от опозицията, в която политици от опозицията редовно биват сплашвани, задържани и лишавани от свобода; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, свободата на сдруженията и демократичният плурализъм са под все по-голяма заплаха, като са задържани стотици антиправителствени демонстранти и са повдигнати обвинения срещу тях; като има предвид, че съществуват все повече доказателства, сочещи, че наказателните обвинения срещу политически опоненти на президента Ямин може да са политическите мотивирани;

  К.  като има предвид, че президентът Ямин многократно обяви намерението си да възстанови изпълнението на одобрени от държавата екзекуции, с което ще прекрати 60-годишния мораториум; като има предвид, че в Азиатско-тихоокеанския регион двадесет държави премахнаха смъртното наказание, а седем други практически не го прилагат;

  Л.  като има предвид, че понастоящем на Малдивските острови поне 20 лица са получили смъртна присъда, като поне петима са били на възраст под 18 години в момента на задържането си; като има предвид, че малдивското право, в нарушение на международното право, допуска малолетни и непълнолетни лица да бъдат осъждани на смърт, като изпълнението на присъдата се отсрочва до навършването на 18 години; като има предвид, че специалният докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции Анес Каламар настоятелно призова правителството на Малдивските острови да не възобновява екзекуциите;

  М.  като има предвид, че най-малко в три случая, а именно на Хюсеин Хумам Ахмед, Ахмед Мурат и Мохамед Набил, Върховният съд на Малдивските острови е потвърдил смъртните присъди след съдебни процеси, проведени, без да се спазят международно признатите стандарти; като има предвид, че тримата понастоящем са под непосредствената заплаха от изпълнение на екзекуцията;

  Н.  като има предвид, че Международната комисия на юристите неотдавна осъди временното отстраняване на 56 малдивски юристи, една трета от практикуващите в страната юристи, всеки от които е участвал в призиви за съдебни реформи с цел обезпечаване на независимостта на съдебната система;

  О.  като има предвид, че съществува също така безпокойство във връзка с все по-агресивния радикален ислямизъм и във връзка с броя на радикализираните млади мъже и жени, за които се предполага, че са се присъединили към „Ислямска държава“/Даиш;

  П.  като има предвид, че блогърът и остър критик на правителството Ямин Рашид беше убит на 23 април 2017 г.; като има предвид, че журналистът Ахмен Рилван е в неизвестност от август 2014 г. и съществуват опасения, че е мъртъв; като има предвид, че блогърът Исмаил Рашид беше намушкан с нож и ранен през 2012 г.;

  1.  изразява дълбоко съжаление във връзка с влошаващото се политическо положение и положението с правата на човека на Малдивските острови, както и с все по-авторитарното управление на президента Ямин и на неговото правителство, което създаде климат на страх и изложи на опасност постигнатото в страната през последните години в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, особено с оглед на изборите, които трябва да се проведат през 2018 г.;

  2.  осъжда приемането през 2016 г. на Закона за клеветата и свободата на словото, който се стреми да ограничи свободата на изразяване на мнение, както и измененията от 2016 г. на Закона за свободата на събранията, с които се ограничава правото на събрания; призовава правителството на Малдивските острови да приведе националното законодателство в съответствие с международното право в областта на правата на човека и да отмени или реформира горепосочените актове;

  3.  изразява съжаление във връзка с действията, предприети на Малдивските острови срещу политическите опоненти, и призовава правителството да оттегли всички обвинения срещу бившия президент Мохамед Нашид и да освободи незабавно и безусловно всички лица, задържани по политически причини, включително лидерът на Републиканската партия (Джумхури) Касим Ибрахим; припомня на правителството неговите международни задължения за зачитане на основните свободи и права съгласно Международния пакт за граждански и политически права, който включва минимални гаранции за справедлив съдебен процес;

  4.  призовава Върховния съд на Малдивските острови незабавно да отмени мярката на онези от отстранените през септември 56-има юристи, по отношение на които тя е все още приложима; отправя отново призив към правителството да гарантира пълната независимост и безпристрастност на съдебната система и да гарантира на всички граждани правото на справедливо и прозрачно правосъдие, без политическо влияние;

  5.  заявява отново, че ЕС категорично се противопоставя на смъртното наказание, във всички случаи и без изключение; призовава за всеобщо премахване на смъртното наказание; осъжда остро изявлението относно възстановяването на смъртното наказание на Малдивските острови и настоятелно призовава малдивското правителство и малдивския парламент да спазват мораториума върху смъртното наказание, който е в сила от над 60 години;

  6.  призовава Комисията и държавите членки публично да призоват настоятелно президента Ямин и правителството на Малдивските острови да преразгледат всички смъртни присъди, за да се гарантира, че се зачитат международно признатите и конституционно гарантирани права на справедлив съдебен процес; призовава правителството незабавно да отмени всички обвинения, водещи до смъртно наказание на малолетни и непълнолетни лица, и да забрани екзекуцията на малолетни и непълнолетни правонарушители;

  7.  счита, че единственият начин да се прекрати на Малдивските острови уронването на демокрацията, на правата на човека и на свободите е чрез процес на истински диалог с участието на всички политически партии и други граждански лидери;

  8.  призовава правителството на Малдивските острови да спазва и изцяло да подкрепя правото на протести, свободата на изразяване на мнение, свободата на сдруженията и свободата на събиранията, свободата на съвестта и свободата на религията и убежденията, независимо от религията, изповядвана от мнозинството в страната;

  9.  призовава правителството на Малдивските острови да сложи край на безнаказаността на лицата, които прилагат саморазправа и използват насилие срещу хората, насърчаващи религиозна толерантност, мирните демонстранти, критично настроените медии и гражданското общество;

  10.  осъжда принудителното затваряне на Малдивския меджлис за неговите членове и тормоза, заплахите и задържането на избраните членове на парламента;

  11.  осъжда непрекъснатото сплашване и отправяне на заплахи на Малдивските острови срещу журналисти, автори на интернет блогове и защитници на правата на човека, задържането на репортери и нападенията срещу новинарски организации и принудителното прекратяване на дейността им;

  12.  призовава правителството да гарантира безпристрастно и независимо разследване на смъртта на Ямин Рашид и на отвличането на Ахмед Рилван, за да бъдат идентифицирани и подведени под съдебна отговорност всички отговорни лица;

  13.  призовава малдивските органи да гарантират, че комисията по правата на човека на Малдивските острови, националната комисия за етично поведение и избирателните комисии могат да работят независимо и без намеса от страна на правителството; призовава правителството на Малдивските острови да си сътрудничи в пълна степен с механизмите на ООН за правата на човека, включително специалните процедури и Службата на Върховния комисар по правата на човека;

  14.  призовава ЕС да използва пълноценно всички инструменти, с които разполага, за да насърчава зачитането на Малдивските острови на правата на човека и на демократичните принципи, включително като разгледа възможността за въвеждане на временни индивидуални целенасочени санкции срещу лицата, които нарушават правата на човека;

  15.  призовава малдивските органи да гарантират пълното прилагане на законите, които криминализират гениталното осакатяване на жени, и да подведат извършителите под съдебна отговорност;

  16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Бюрото за демократични институции и права на човека, както и на Съвета на Европа и на правителството на Малдивските острови.