Predlog skupne resolucije - RC-B8-0649/2017Predlog skupne resolucije
RC-B8-0649/2017

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Jemnu

27.11.2017 - (2017/2849(RSP))

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B8-0649/2017)
ALDE (B8-0650/2017)
EFDD (B8-0651/2017)
S&D (B8-0652/2017)
GUE/NGL (B8-0653/2017)
Verts/ALE (B8-0654/2017)
PPE (B8-0655/2017)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Daniel Caspary v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D
Charles Tannock v imenu skupine ECR
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE
Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Postopek : 2017/2849(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0649/2017
Predložena besedila :
RC-B8-0649/2017
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah v Jemnu

(2017/2849(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, zlasti resolucije z dne 15. junija 2017[1] in 25. februarja 2016[2] o humanitarnih razmerah v Jemnu in z dne 9. julija 2015 o razmerah v Jemnu[3],

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 8. oktobra 2016 o napadu v Jemnu, z dne 19. oktobra 2016 o premirju v Jemnu in z dne 21. novembra 2017 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave komisarja EU za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 11. novembra 2017 o humanitarnih razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 3. aprila 2017 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2016 o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava[4] ter resolucije z dne 27. februarja 2014 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal[5],

–  ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN o Jemnu, zlasti resolucij št. 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) in 2140 (2014),

–  ob upoštevanju izjav posebnega odposlanca OZN za Jemen Ismaila Ulda Šejka Ahmeda z dne 30. januarja, 12. julija, 19. avgusta in 26. oktobra 2017 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave, ki jo je takratni generalni podsekretar OZN za humanitarne zadeve Stephen O’Brien 12. julija 2017 podal Varnostnemu svetu OZN,

–  ob upoštevanju skupne izjave Svetovnega programa za hrano (WFP), Sklada OZN za otroke (UNICEF) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z dne 16. novembra 2017, v kateri so pozvali k takojšnji odpravi humanitarne blokade v Jemnu,

–  ob upoštevanju srečanja OZN na visoki ravni za zaveze glede humanitarne krize v Jemnu z dne 25. aprila 2017, na katerem je bilo obljubljenih 1,1 milijarde USD za premostitev vrzeli v financiranju za leto 2017, ki znaša 2,1 milijarde USD,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta OZN za človekove pravice iz septembra 2017, da se preiščejo vse domnevne kršitve človekovih pravic v Jemnu, zagrešene v času konflikta,

–  ob upoštevanju predsedniških izjav Varnostnega sveta OZN z dne 15. junija 2017, v katerih poziva strani v Jemnu, naj si konstruktivno in v dobri veri prizadevajo za reševanje konfliktov, ter z dne 9. avgusta 2017 o nevarnosti lakote v Jemnu,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker številni krogi pogajanj pod okriljem OZN še niso privedli do bistvenega napredka v iskanju politične rešitve v Jemnu; ker se sprte strani, vključno s svojimi regionalnimi in mednarodnimi podporniki, med drugim Saudovo Arabijo in Iranom, niso dogovorile o premirju ali kakršni koli poravnavi, in ker se spopadi in neselektivni bombni napadi nadaljujejo v enaki meri; ker nobena od strani ni dosegla vojaške zmage in jim to tudi v prihodnje verjetno ne bo uspelo; ker bi moralo biti iskanje politične rešitve konflikta pod okriljem mirovne pobude OZN za Jemen prednostna naloga EU in mednarodne skupnosti kot celote;

B.  ker so humanitarne razmere v Jemnu še vedno katastrofalne; ker je Organizacija OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila, da so razmere v Jemnu takšne, da gre za „najhujšo stisko pri preskrbi s hrano na svetu“; ker po navedbah Urada OZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) 20,7 milijonov ljudi v Jemnu potrebuje pomoč, zlasti hrano, med temi se jih 7 milijonov spoprijema z izrednimi razmerami glede prehranske varnosti; ker zaradi hude akutne podhranjenosti trpi 2,2 milijona otrok in vsakih 10 minut en otrok umre za posledicami vzrokov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti; ker je notranje razseljenih 2,9 milijona prebivalcev, milijon pa je povratnikov;

C.  ker je bilo po podatkih OZN v zračnih napadih in spopadih na kopnem od posredovanja koalicije pod vodstvom Saudove Arabije v jemenski državljanski vojni marca 2015 ubitih več kot 8000 ljudi, od tega 60 % civilistov, več kot 50.000 pa je bilo ranjenih, med njimi veliko otrok; ker opazovalci na terenu iz Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice zaradi spopadov, tako na kopnem kot v zraku, nimajo dostopa do tega območja, da bi preverili število civilnih žrtev; ker to pomeni, da se omenjeni podatki nanašajo zgolj na število mrtvih in ranjenih, ki jih je urad uspel potrditi;

D.  ker so ob nadaljujočih se sovražnostih in humanitarni krizi še posebej prizadete ranljive skupine, ženske in otroci; ker število žrtev med civilnim prebivalstvom še naprej narašča;

E.  ker po podatkih organizacije Save the Children v Jemnu vsak dan umre 130 otrok; ker je vsaj 1,8 milijona otrok moralo opustiti šolanje, poleg 1,6 milijona otrok, ki se niso šolali že pred začetkom konflikta;

F.  ker Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da je več kot polovica vseh zdravstvenih objektov zaprtih zaradi škode, uničenja ali pomanjkanja sredstev, močno pa primanjkuje tudi medicinske opreme; ker več kot 30.000 ključnih zdravstvenih delavcev že več kot leto ni prejelo plačila;

G.  ker sta uničenje infrastrukture in prekinitev javnih storitev podžgala izbruh kolere; ker je urad OCHA 2. novembra 2017 opozoril, da je bilo od 27. aprila odkritih 895.000 domnevnih primerov kolere in 2200 s tem povezanih smrti; ker več kot polovica domnevnih primerov vključuje otroke; ker je težko natančno ugotoviti dejansko število primerov kolere, saj je dostop do mnogih regij omejen, številne domnevno obolele pa zdravijo še pred dokončno diagnozo;

H.  ker je skoraj 90 % osnovnih živil v to državo uvoženih; ker je posebni poročevalec OZN o negativnem učinku enostranskih prisilnih ukrepov v preteklosti že poudaril, da je zračna in pomorska blokada, ki jo zoper Jemen izvajajo koalicijske sile, eden glavnih vzrokov za sedanjo humanitarno katastrofo; ker je ta blokada omejila in prekinila uvoz in izvoz hrane, goriva in medicinske opreme, pa tudi humanitarne pomoči; ker nerazumne zamude in/ali prepoved vstopa za plovila v jemenskih pristaniščih po mednarodnem pravu štejejo za nezakonit enostranski prisilni ukrep;

I.  ker so se humanitarne razmere v Jemnu še poslabšale zaradi blokade kopenske, morske in zračne meje države, ki jo je 6. novembra 2017 uveljavila koalicija pod vodstvom Saudove Arabije; ker sta bila morsko pristanišče Aden in kopenski mejni prehod Al Vadea med Saudovo Arabijo in Jemnom ponovno odprta; ker pa so še vedno blokirani pristanišči Hodeida in Salif ter letališče v Sani, ki so ga hutijevski uporniki zavzeli v marcu 2015, prek katerih v Jemen vstopi približno 80 % uvoza, vključno s komercialnim in humanitarnim blagom; ker humanitarne organizacije opozarjajo, da bo Jemen prizadela najhujša lakota v svetu v zadnjih desetletjih, za katero bo trpelo več milijonov ljudi, če blokada ne bo odpravljena;

J.  ker je v resoluciji Varnostnega sveta OZN št. 2216 izrecno določeno, da lahko odbor za sankcije posameznike označi za osebe, ki „ovirajo dostavo humanitarne pomoči v Jemen“;

K.  ker so se v zadnjih tednih zaostrili koalicijski zračni napadi v Sani in njeni okolici ter povzročili smrtne žrtve med civilisti in uničenje infrastrukture; ker naj bi bilo več deset zračnih napadov pod vodstvom Saudove Arabije vzrok za to, da so bili civilisti neselektivno ubiti in ranjeni, kar je v nasprotju z vojnim pravom, tudi z uporabo mednarodno prepovedanega kasetnega streliva; ker so hutijevski uporniki 4. novembra 2017 obstreljevali glavno civilno mednarodno letališče v Riadu z balističnimi izstrelki; ker je bilo na ozemlje Saudove Arabije letos izstreljenih še več deset raket; ker so namerni in neselektivni napadi na civiliste prepovedani z vojnim pravom; ker se takšni napadi obravnavajo kot vojna hudodelstva in se lahko posamezniki, odgovorni zanje, sodno preganjajo;

L.  ker je zaradi razmer v Jemnu resno ogrožena stabilnost vse regije, zlasti držav Afriškega roga, Rdečega morja in vsega Bližnjega vzhoda; ker slabe politične in varnostne razmere v Jemnu koristijo Al Kaidi na Arabskem polotoku, ki je razširila svojo navzočnost ter povečala število in obseg svojih terorističnih napadov; ker sta v Jemnu navzoči Al Kaida na Arabskem polotoku in t. i. Islamska država ISIS/Daiš, ki sta že izvedli teroristične napade, v katerih je bilo ubitih na stotine ljudi;

M.  ker je v veljavi mednarodni embargo na prodajo orožja hutijevskim in salehovskim silam, ki ju podpira Iran; ker so, sodeč po 18. letnem poročilu EU o izvozu orožja, države članice EU izdajale dovoljenja za dobavo orožja Saudovi Arabiji tudi po zaostritvi konflikta, kar je kršitev Skupnega stališča 2008/944/SZVP o nadzoru nad izvozom orožja; ker je Parlament v resoluciji z dne 25. februarja 2016 o humanitarnih razmerah v Jemnu pozval podpredsednico/visoko predstavnico, naj se oblikuje pobuda, da bi EU uvedla embargo na izvoz orožja v Saudovo Arabijo v skladu s Skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008;

N.  ker sta po podatkih Sklada OZN za otroke (UNICEF) 2 milijona otrok povsem prenehala z izobraževanjem; ker je po podatkih urada OCHA več kot 1700 šol trenutno neuporabnih zaradi škode, nastale zaradi konflikta, ker so v njih nastanjene notranje razseljene osebe ali ker so jih zasedle oborožene skupine; ker je bilo zabeleženih več primerov novačenja in uporabe otrok za bojevanje ali izvajanje vojaških dejavnosti; ker je bilo več tisoč učiteljev, potem ko že več kot eno leto niso prejeli plačila, primoranih pustiti službo in poiskati alternativne vire dohodka; ker so maloštevilne šole, ki še delujejo, zaradi uničenja bistvene infrastrukture težko dosegljive;

O.  ker je koalicija pod vodstvom Saudove Arabije novinarjem že večkrat preprečila vstop v Jemen in jim je tudi prepovedala, da bi z letali OZN potovali v glavno mesto Sana, ki je pod nadzorom hutijevskih upornikov;

P.  ker se odločitev, da se določena oseba doda na seznam ciljev operacij z brezpilotnimi zrakoplovi, pogosto sprejme brez sodnega odloka ali ukaza; ker se izbira in uboj določenih oseb izvaja brez dolžnega pravnega postopanja;

Q.  ker je Evropska unija od začetka konflikta namenila 171,7 milijona EUR humanitarne pomoči; ker je humanitarna pomoč EU prednostno namenjena zdravstvu, prehrani, zanesljivi preskrbi s hrano, zaščiti, zatočiščem, oskrbi z vodo in sanitarnim storitvam;

R.  ker so se na donatorski prireditvi na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu aprila 2017 v Ženevi različne države in organizacije obvezale, da bodo zagotovile skupaj 1,1 milijarde ameriških dolarjev, vendar so donatorji do 21. novembra 2017 dejansko nakazali le 56,9 % od 2,3 milijarde ameriških dolarjev, tj. zneska, h kateremu je za humanitarno pomoč Jemnu v letu 2017 pozval OZN;

1.  najostreje obsoja še vedno trajajoče nasilje v Jemnu in vse napade na civilno prebivalstvo in civilno infrastrukturo, ki predstavljajo vojno hudodelstvo; izraža globoko zaskrbljenost zaradi alarmantnega poslabšanja humanitarnih razmer v Jemnu; globoko obžaluje izgubo življenj zaradi konflikta in neizmerno trpljenje tistih, ki so ostali brez humanitarne pomoči in osnovnih potrebščin, ki so se znašli sredi spopadov, ki so bili razseljeni ali so izgubili svoj vir preživljanja, ter izreka sožalje družinam žrtev; ponovno izraža svojo zavezanost nadaljnji podpori Jemnu in njegovim prebivalcem;

2.  ponovno poudarja svojo popolno podporo prizadevanjem generalnega sekretarja OZN in posebnega odposlanca generalnega sekretarja za Jemen za nadaljevanje pogajanj; poudarja, da lahko le politična in vključujoča rešitev konflikta, dosežena s pogajanji, ponovno vzpostavi mir ter ohrani enotnost, suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost Jemna; poziva vse mednarodne in regionalne akterje, naj vzpostavijo konstruktivne stike z jemenskimi stranmi, da bi omogočili umiritev konflikta in da bi se dosegla rešitev s pogajanji; poziva Saudovo Arabijo in Iran, naj si prizadevata, da bi se končali spopadi v Jemnu in izboljšali dvostranski odnosi; poziva Iran, naj takoj preneha zagotavljati podporo hutijevskim silam v Jemnu, bodisi neposredno ali prek posrednikov;

3.  poziva vse strani v konfliktu, naj se nujno sporazumejo o prenehanju sovražnosti pod nadzorom OZN, kar bi bil prvi korak pri obnovitvi mirovnih pogajanj pod vodstvom OZN; poziva vse strani, naj čim prej v dobri veri in brez pogojevanja začnejo nov krog mirovnih pogajanj pod vodstvom OZN; obžaluje odločitev hutijevskih borcev in njihovih zaveznikov, da Ismaila Ulda Šejka Ahmeda ne sprejmejo kot mirovnega pogajalca;

4.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj nemudoma predlaga celovito strategijo EU za Jemen in se znova zavzame za pobudo za mir v Jemnu pod okriljem OZN; ponovno izraža svojo podporo prizadevanjem Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), da bi oživila pogajanja, in poziva vse strani v konfliktu, naj dosežejo rešitev na konstruktiven način in brez pogojevanja; poudarja, da je izvajanje ukrepov za krepitev zaupanja – kot so izpustitev političnih zapornikov, takojšnji koraki za sprejetje trajnega premirja, mehanizem za umik oboroženih sil pod nadzorom OZN, omogočanje humanitarnega in trgovinskega dostopa, pobude drugotirne diplomacije, ki vključujejo politične, varnostne in civilnodružbene akterje – bistveno, da se omogoči vrnitev k političnemu reševanju razmer;

5.  obžaluje, da so Saudova Arabija in njeni koalicijski partnerji zaprli jemenska pristanišča, letališča in kopenske mejne prehode, kar je še dodatno poslabšalo razmere v državi; meni, da ukrepi koalicije za ponoven začetek obratovanja pristanišča Aden in odprtje mejnega prehoda Al Vadea predstavljajo korak v pravo smer; poziva koalicijo, naj takoj zagotovi ponovno obratovanje pristanišč Hodeida in Salif ter odprtje kopenske meje za humanitarno pomoč in dostavo osnovnega komercialnega blaga;

6.  poudarja, da Varnostni svet OZN z namenom obravnavanja humanitarnih nujnih razmer in gradnje zaupanja med stranmi na način, ki bi pripomogel k političnim pogajanjem, spodbuja hiter dogovor o napotitvi dodatnih opazovalcev mehanizma OZN za preverjanje in inšpekcijske preglede, povečanju zmogljivosti vseh jemenskih pristanišč ter povečanem dostopu do letališča v Sani;

7.  poziva vse vpletene strani, naj dovolijo takojšen in popoln humanitarni dostop do območij, ki jih je prizadel konflikt, da bi bilo mogoče doseči tiste, ki potrebujejo pomoč, ter poziva, naj se zagotovi varnost humanitarnih delavcev; poziva Svet in Varnostni svet OZN, naj se pri izvajanju resolucije Varnostnega sveta št. 2216 ugotovi, kdo so posamezniki, ki ovirajo dostavo humanitarne pomoči v Jemnu, in proti njim sprejme usmerjene sankcije;

8.  obsoja neselektivne zračne napade pod vodstvom koalicije, ki so povzročile smrtne žrtve med civilisti, tudi otroki, in uničenje civilne in zdravstvene infrastrukture; obsoja podobno neselektivne napade hutijevcev in zavezniških sil, ki so povzročili smrt civilistov, pa tudi to, da te skupine uporabljajo bolnišnice in šole kot oporišča, iz katerih izvajajo napade;

9.  obsoja neselektivno raketiranje savdskih mest, zlasti pa največjega civilnega mednarodnega letališča v Riadu, mednarodnega letališča kralja Khaleda, ki so ga 4. novembra 2017 izvedle hutijevske in salehovske sile;

10.  poziva vse strani, naj novinarjem odobrijo dostop v državo, in to na vsa območja in na frontne črte; ugotavlja, da je za slabo medijsko pokritost krize kriv Jemen, ki novinarjem preprečuje, da bi vstopili v državo, kar ovira prizadevanja humanitarnih delavcev, da bi pritegnili pozornost mednarodne skupnosti in donatorjev glede katastrofalnih razmer; pozdravlja nedavno izpustitev Jahja Abdulrakiba Al Džubejhija, Abeda Al Mazirija in Kamela Al Khozanija ter zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh ostalih zaprtih novinarjev;

11.  poziva vse strani, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo na področju človekovih pravic, da bi zaščitili civiliste in preprečili neposredne napade na civilno infrastrukturo, zlasti zdravstvene objekte in sisteme oskrbe z vodo;

12.  opominja, da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, vključno z bolnišnicami in zdravstvenimi delavci, groba kršitev mednarodnega humanitarnega prava; poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi mednarodni kazenski pregon oseb, odgovornih za kršitve mednarodnega prava v Jemnu; v zvezi s tem povsem podpira odločitev Sveta OZN za človekove pravice, da opravi temeljito preiskavo zločinov, zagrešenih med konfliktom v Jemnu;

13.  v celoti podpira prizadevanja držav članic EU in tretjih držav za vzpostavitev mednarodnih mehanizmov za zbiranje dokazov in privedbo tistih, ki so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic in kršitve mednarodnega humanitarnega prava, pred sodišče; poudarja, da je treba za dolgoročno rešitev konflikta obvezno poiskati odgovorne za kršitve; v zvezi s tem pozdravlja ustanovitev skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov v okviru OZN, katere naloga je spremljanje in poročanje o razmerah na področju človekovih pravic v Jemnu ter izvajanje celovitih preiskav vseh domnevnih kršitev in zlorab mednarodnega prava na področju človekovih pravic in drugih ustreznih in relevantnih področij mednarodnega prava, ki so jih zagrešile vse strani, udeležene v konfliktu, od marca 2015; obžaluje, da so bila prizadevanja za uvedbo neodvisne preiskave blokirana;

14.  je zelo zaskrbljen, da so nestabilnost v Jemnu izkoristile teroristične in ekstremistične organizacije, kot sta ISIS/Daiš in Al Kaida na Arabskem polotoku; poziva jemensko vlado, naj prevzame odgovornost za boj proti ISIS/Daišu in Al Kaidi na Arabskem polotoku; poudarja, da morajo vse strani v konfliktu odločno ukrepati proti takim skupinam, ki s svojim delovanjem resno spodkopavajo možnost, da bi se rešitev dosegla s pogajanji, in ogrožajo varnost v regiji in širše; potrjuje zaveze EU glede nasprotovanja ekstremističnim skupinam in njihovim ideologijam ter poudarja, da morajo strani v regiji storiti enako;

15.  poziva Svet, naj v skladu s smernicami EU dejansko spodbuja spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava; ponovno poudarja zlasti, da morajo vse države članice EU strogo spoštovati pravila iz Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP; v zvezi s tem opozarja na svojo resolucijo z dne 25. februarja 2016 o humanitarnih razmerah v Jemnu, v kateri podpredsednico/visoko predstavnico poziva, naj se oblikuje pobuda, da bi EU uvedla embargo na izvoz orožja v Saudovo Arabijo, saj se tej državi očitajo resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava v Jemnu in bi bilo nadaljnje izdajanje dovoljenj za prodajo orožja Saudovi Arabiji v nasprotju s Skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP;

16.  podpira poziv EU vsem v konfliktu udeleženim stranem, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se med oboroženim konfliktom preprečijo in obravnavajo vse oblike nasilja, vključno s spolnim nasiljem in nasiljem na podlagi spola; odločno obsoja kršitve pravic otrok in je zaskrbljen zaradi omejenega dostopa otrok do najosnovnejšega zdravstvenega varstva in šolanja; obsoja novačenje in uporabo otrok vojakov v oboroženih spopadih, bodisi s strani vladnih sil bodisi oboroženih opozicijskih skupin;

17.  pozdravlja zaveze z donatorske prireditve na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu in poudarja, da je potrebno usklajeno humanitarno ukrepanje pod vodstvom OZN, da bi se zmanjšalo trpljenje ljudi v Jemnu; poziva k takojšnji mobilizaciji sredstev, obljubljenih Jemnu, in k financiranju načrta OZN iz leta 2017 za humanitarno pomoč Jemnu v celoti;

18.  pozdravlja dejstvo, da so EU in njene države članice pripravljene povečati humanitarno pomoč za prebivalstvo po vsej državi in se s tem odzvati na njihove vse večje potrebe, pripravljene pa so tudi mobilizirati svojo razvojno pomoč za financiranje projektov v ključnih sektorjih;

19.  odločno podpira delo generalnega podsekretarja OZN za humanitarne zadeve in koordinatorja za nujno pomoč Marka Lowcocka in njegovega predhodnika Stephena O’Briena za zmanjšanje trpljenja prebivalstva v Jemnu;

20.  poziva EU in njene države članice, naj poleg svojih humanitarnih in političnih prizadevanj podprejo ukrepe za vzpostavitev miru in krepitev odpornosti, tudi s podporo akterjem civilne družbe ter lokalnim gospodarskim in upravnim strukturam, da bi zagotovili hitro ponovno vzpostavitev osnovnih storitev in infrastrukture, poživili lokalno gospodarstvo in spodbudili mir in socialno kohezijo;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.