Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0678/2017Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0678/2017

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Afganistanu

13.12.2017 - (2017/2932(RSP))

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
PPE (B8-0678/2017)
Verts/ALE (B8-0679/2017)
ALDE (B8-0681/2017)
ECR (B8-0683/2017)
S&D (B8-0684/2017)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Barbara Kappel

Postupak : 2017/2932(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0678/2017
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0678/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Afganistanu

(2017/2932(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir ishod Međunarodne konferencije o Afganistanu održane u Bruxellesu 5. listopada 2016. pod supredsjedanjem Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Afganistanu, osobito Rezoluciju od 26. studenog 2015. o stanju u Afganistanu, posebno o ubojstvima u provinciji Zabul[1] i Rezoluciju od 13. lipnja 2013. o pregovorima o sporazumu o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i Afganistana[2],

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Afganistanu od 16. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a o stanju u Afganistanu od 14. rujna 2016.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2210 (2015), Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2344 (2017) i mandat Misije UN-a za pomoć Afganistanu (UNAMA),

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i ESVD-a upućenu Europskom parlamentu i Vijeću o elementima strategije EU-a za Afganistan od 24. srpnja 2017. (JOIN(2017)0031),

–  uzimajući u obzir izvješće organizacije Human Rights Watch od 13. veljače 2017. naslovljeno „Pod prisilom Pakistana, uz sudioništvo UN-a: prisilno masovno vraćanje afganistanskih izbjeglica” (engl. Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees),

–  uzimajući u obzir tromjesečno izvješće posebnog glavnog inspektora SAD-a za obnovu Afganistana (SIGAR) Kongresu Sjedinjenih Američkih Država od 30. siječnja 2017.,

–  uzimajući u obzir Zajednički plan postupanja EU-a i Afganistana u vezi s migracijskim pitanjima potpisan 3. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana potpisan 18. veljače 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće UN-a iz travnja 2017. o postupanju prema osobama pritvorenima u Afganistanu zbog povezanosti sa sukobom,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da Europska unija i njezine države članice od 2001. godine surađuju s Afganistanom i širom međunarodnom zajednicom u borbi protiv terorizma i ekstremizma, istovremeno nastojeći postići održivi mir i razvoj; budući da su ti ciljevi i velik ostvareni napredak u opasnosti zbog sve većeg pritiska pobunjenika i terorista, gospodarstva u problemima i nestabilnosti u političkom životu;

B.  budući da su Europska unija i njezine države članice od 2002. donirale milijarde eura humanitarne i razvojne pomoći Afganistanu; budući da je EU najveći partner Afganistana kad je riječ o razvojnoj suradnji i da se očekuje da će izdvojiti 5 milijardi EUR od ukupno 13,6 milijardi EUR koliko je obećano Afganistanu za razdoblje 2016. – 2020. na Konferenciji o Afganistanu održanoj u Bruxellesu u listopadu 2016.;

C.  budući da je od ključne važnosti za uspostavu stabilne i prosperitetne države osigurati demokraciju, ljudska prava, vladavinu prava i dobro upravljanje tijekom tranzicijskog razdoblja u Afganistanu i u desetljeću transformacije (2015. – 2024.);

D.  budući da je tijekom posljednjih 15 godina, od 2001., došlo do velikog povećanja životnog standarda s obzirom na to da je pristupom osnovnoj zdravstvenoj skrbi i obrazovanju te osnaživanjem žena BDP po stanovniku peterostruko povećan, a da je prosječni očekivani životni vijek produžen za 15 godina; budući da je, prema tvrdnjama posebnog glavnog inspektora SAD-a za obnovu Afganistana, nakon pada talibanskog režima 2001. broj učenika u školama općeg usmjerenja porastao s jedan milijun učenika, od čega su većina bili dječaci, na gotovo devet milijuna 2015. godine, pri čemu učenice čine približno 39 % ukupnog broja učenika;

E.  budući da su Komisija i visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 24. srpnja 2017. objavile zajedničku komunikaciju o strategiji EU-a za Afganistan; budući da za Europsku uniju postoje četiri prioritetna područja koja su ključna za ostvarenje napretka u Afganistanu: (a) pomicanje mira, stabilnosti i regionalne sigurnosti, (b) jačanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava te promicanje dobrog upravljanja i osnaživanja žena, (c) potpora gospodarskom i ljudskom razvoju te (d) suočavanje s izazovima povezanima s migracijama;

F.  budući da je nakon krize s predsjedničkim izborima 2014. vlada nacionalnog jedinstva imala usporen napredak na planu reformi, što je dovelo do sve nestabilnijeg političkog stanja; budući da stopa nezaposlenosti u Afganistanu iznosi 39 % i da više od 39 % stanovništva živi u siromaštvu;

G.  budući da zbog raširene korupcije, duboko ukorijenjenog sustava pokroviteljstava i nemogućnosti politički podijeljene afganistanske vlade da nastavi s reformama postoji opasnost da se smanji napredak ili da se ponište prethodna postignuća;

H.  budući da Misija Ujedinjenih naroda za pomoć Afganistanu, koja je uspostavljena 2002., podupire afganistansku vladu u njezinim naporima u cilju postizanja mira, zaštite ljudskih prava i dobrog upravljanja; budući da Vijeće sigurnosti UN-a svake godine produljuje njezin mandat koji je nedavno gotovo jednoglasno produljen za 2018.;

I.  budući da unatoč određenom društveno-ekonomskom i političkom napretku ostvarenom posljednjih godina ponovno jačanje talibana, Al-Kaide i nova prisutnost Islamske države u Afganistanu, u obliku njezina novonastalog lokalnog afganistanskog ogranka, tzv. Islamske države pokrajine Horasan, prijete pretvaranjem nestabilnosti u sukob velikih razmjera; budući da je prema nedavnom izvješću Misije Ujedinjenih naroda za pomoć Afganistanu broj žrtava dosegnuo rekordnu razinu od 2009., da je 2016. bilo 11 318 civilnih žrtava, dok je u razdoblju od siječnja 2017. do rujna 2017. broj žrtava već dosegnuo 8019; budući da je to, osim toga, dovelo do povećane migracije u Europu;

J.  budući da će se u okviru nove strategije SAD-a za Afganistan i južnu Aziju postojećem kontingentu SAD-a od 8 400 vojnika pridružiti dodatnih 4 000 vojnika; budući da se novom strategijom SAD-a od Pakistana traži da prestane pružati utočište i podršku teroristima, a od Republike Indije da intenzivnije sudjeluje u pružanju pomoći za stabilizaciju regije; budući da će se broj vojnika u okviru misije Odlučna potpora (engl. Resolute Support) pod vodstvom NATO-a povećati sa sadašnjih 13 000 na 16 000; budući da se nova strategija SAD-a razvija uz poticanje uvjetovanog pristupa prema kojem će se diplomatski i gospodarski sporazumi integrirati u okvir vojnih napora;

K.  budući da se Afganistan suočava s dosad nezabilježenim povećanjem broja afganistanskih državljana koji se vraćaju u državu, s dokumentima ili bez njih, uglavnom iz Pakistana; budući da u Iranu živi oko dva milijuna neregistriranih Afganistanaca i jedan milijun Afganistanaca s priznatim izbjegličkim statusom i da se oni vraćaju u Afganistan; budući da je prema tvrdnjama posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava interno raseljenih osoba u Afganistanu zbog sukoba više od 1,8 milijuna interno raseljenih osoba, uz rekordnih 650 000 ljudi koji su 2016. u potrazi za sigurnošću pobjegli u druga područja zemlje, što je u prosjeku 1 500 osoba dnevno; budući da je u drugoj polovici 2016. zabilježen najveći porast broja afganistanskih izbjeglica koje se vraćaju iz Pakistana u zadnjih deset godina (370 000 u odnosu na 55 000 2015. godine);

L.  budući da je Republika Indija najveći regionalni donator pomoći Afganistanu, s oko 3 milijarde USD pomoći od svrgavanja talibanske vlade 2001. godine; budući da je tom pomoću, među ostalim, financirana izgradnja više od 200 škola u Afganistanu, osigurano više od 1 000 stipendija za afganistanske studente i mogućnost studiranja u Indiji za otprilike 16 000 Afganistanaca; budući da je Indija također pružila pomoć u izgradnji ključne infrastrukture, kao što su oko 4 000 km cesta u Afganistanu, primjerice, autocesta Zaranj – Dilaram, te brana Salma, dalekovodi i zgrada afganistanskog parlamenta;

M.  budući da nestabilnost u Afganistanu ima negativne gospodarske i sigurnosne posljedice za Iran i širu regiju u cjelini; budući da je afganistansko gospodarstvo u velikoj mjeri ovisno o proizvodnji maka, koja je posljednjih godina znatno povećana, što je dovelo do porasta konzumacije droga u susjednom Iranu; budući da talibani za financiranje svojih operacija koriste nedozvoljenu trgovinu drogom; budući da bi ograničavanje trgovine drogom i pronalaženje ekonomske alternative bilo korisno i za Iran i za Afganistan; budući da je opijum iz Afganistana glavni izvor heroina u Europskoj uniji; budući da je suradnja s Iranom i drugim susjednim zemljama kao što su Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan potrebna radi daljnjeg ograničavanja dotoka opijata na ruska i europska tržišta;

N.  budući da je nova infrastrukturna dimenzija ključna za budućnost Afganistana kako bi se omogućilo stvaranje potpuno novih gospodarskih i društvenih prilika za jednu od najsiromašnijih zemalja na svijetu; budući da će novi nacionalni program za razvoj infrastrukture privući pozitivna i sve veća regionalna ulaganja u okviru novog Puta svile;

O.  budući da prema nekim tvrdnjama Afganistan ima nerazvijene mineralne rezerve u vrijednosti između jednog i tri bilijuna USD; budući da je nezakonito rudarenje velik problem zbog kojeg bi ono što ima potencijal za pokretanje afganistanskog razvoja moglo prerasti u izvor sukoba i nestabilnosti; budući da je rudarstvo drugi po važnosti izvor prihoda za talibane;

1.  priznaje da se, unatoč znatnim međunarodnim naporima tijekom dugog vremenskog razdoblja, Afganistan još uvijek suočava s ozbiljnim sukobom koji znatno koči njegov gospodarski i društveni razvoj; podsjeća da Afganistan već gotovo četrdeset godina razaraju sukobi i ratovi; ponavlja ciljeve Europske unije – promicanje mira, stabilnosti i regionalne sigurnosti, jačanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, promicanje dobrog upravljanja i osnaživanja žena, kao i podupiranje gospodarskog i ljudskog razvoja te rješavanje problema povezanih s migracijama;

2.  podsjeća da je Afganistan u posljednjih petnaestak godina ostvario napredak u političkom, sigurnosnom, gospodarskom području i području razvoja; ističe da se BDP po glavi stanovnika povećao pet puta, da se očekivani životni vijek produljio za 15 godina, a da je broj djevojčica koje pohađaju školu znatno porastao u usporedbi s 2001. i da danas iznosi oko 40 % od ukupno 8 do 9 milijuna djece; ističe da ništa od navedenog ne bi bilo moguće bez predanosti afganistanskog stanovništva i zalaganja međunarodne zajednice te osiguravanja sredstava, znanja i iskustva te ljudskih resursa na terenu; ističe da je ostvareni napredak veoma nestabilan i reverzibilan; naglašava da će za jačanje tog napretka biti potrebne dodatne reforme, stabilni odnosi sa susjednim zemljama i trajno osiguravanje potrebne razine sigurnosti i stabilnosti;

3.  priznaje napore i odaje počast za žrtve međunarodne zajednice koja je više od deset godina kroz operaciju Trajna sloboda (engl. Enduring Freedom) i misiju ISAF-a u Afganistanu, tijekom koje je poginulo gotovo 3500 pripadnika i pripadnica, omogućila sigurnost u toj zemlji; pozdravlja NATO-ovu misiju Odlučna potpora koja djeluje od 1. siječnja 2015. i u kojoj sudjeluju pripadnici 39 nacija, a ima mandat za obučavanje, savjetovanje i pružanje pomoći afganistanskim sigurnosnim snagama i institucijama; iskazuje pohvalu afganistanskim nacionalnim sigurnosnim snagama koje svake godine trpe velike gubitke u borbi protiv pobunjenika; podsjeća na godišnji doprinos međunarodne zajednice u iznosu od oko 1 milijarde USD kako bi se održalo financiranje afganistanskih nacionalnih sigurnosnih snaga do 2020.;

4.  pozdravlja predanost afganistanske vlade nastavku provedbe nacionalne strategije usmjerene na političko, društveno, gospodarsko i sigurno okruženje koje će omogućiti postojanje mirnog, sigurnog i održivog Afganistana, kao što je navedeno u zaključcima ministarske konferencije o Afganistanu u Bruxellesu od 5. listopada 2016.; poziva da se položaj predsjednika vlade unese u Ustav Afganistana radi veće političke stabilnosti u Afganistanu; poziva afganistansku vladu da zajamči transparentan izborni proces 2018. godine; poziva afganistanskog predsjednika Ašrafa Ganija da svoj snažan javni angažman za zaštitu prava i sloboda udruži s brzom i čvrstom provedbom zakonodavstva radi njihove zaštite;

5.  naglašava da je mirovni proces pod afganistanskim vodstvom i afganistanskom odgovornošću jedini način da se, bez ograničenja, obuhvati čitavo civilno društvo i sve sukobljene strane; podsjeća afganistansku vladu da unutarnji politički sukobi moraju prestati da bi se omogućio razvoj i promicanje mira i stabilnosti; poziva Europsku uniju da aktivno podupre program razoružanja, demobilizacije i ponovnog uključenja bivših pobunjenika pod afganistanskim vodstvom;

6.  ističe važnost Afganistana za regionalnu stabilnost; naglašava da je siguran, stabilan i prosperitetan Afganistan ključan za mir i stabilnost regije u cjelini; u tom kontekstu ponovno ističe važnost regionalnih partnera kao što su zemlje središnje Azije, Iran, Kina, Indija i Pakistan; potiče ih na konstruktivnu suradnju u cilju promicanja bezuvjetnog istinskog pregovaračkog procesa; prima na znanje aktivnosti kvadrilateralne koordinacijske skupine za Afganistan osnovane u prosincu 2015. u čijem radu sudjeluju SAD, Kina, Afganistan i Pakistan;

7.  izražava veliku zabrinutost zbog toga što se, unatoč političkom dogovoru nakon predsjedničkih izbora 2014. godine, sigurnosna situacija u Afganistanu pogoršala i što se povećao broj terorističkih napada; izuzetno je zabrinut zbog postojećeg teritorijalnog širenja talibana i novog jačanja terorističkih skupina Al-Kaide i Islamske države; ističe da je prema podacima posebnog glavnog inspektora SAD-a za obnovu Afganistana između siječnja i studenog 2016. ubijeno 6 785 pripadnika afganistanskih snaga, a da ih je 11 777 ranjeno, te da je Misija UN-a za pomoć Afganistanu (UNAMA) isto tako izvijestila o porastu civilnih žrtava 2016. za 3 % (3 498 ubijenih, 7 920 ranjenih) u odnosu na prethodnu godinu; žali zbog pogoršanja sigurnosnog stanja koje kriminalnim skupinama omogućuje otmice i afganistanskih i stranih državljana, uključujući humanitarne radnike;

8.  izražava duboku zabrinutost zbog pojave Islamske države kao posljednjeg elementa koji će doprinijeti sve većoj nestabilnosti sigurnosnog okruženja u Afganistanu; ističe da ta organizacija osim uporišta na istoku zemlje (Nangarhar) uz pomoć Islamskog pokreta Uzbekistana pokušava ostvariti prisutnost na sjeveru zemlje; naglašava da će se, ako se to dogodi, stvoriti okruženje povoljno za pružanje utočišta stranim borcima i militantima koji bježe iz Iraka i Sirije zbog vojnih neuspjeha Islamske države u tim dvjema zemljama;

9.  ističe važnost istinskog procesa unutarnjeg pomirenja; ističe potrebu za borbom protiv radikalizacije, ekstremizma i novačenja u terorističke organizacije; ističe da je borba protiv terorizma i njegova financiranja ključan element za izgradnju okruženja povoljnog za sigurnost u Afganistanu;

10.  upozorava da je loša osposobljenosti afganistanskih nacionalnih obrambenih i sigurnosnih snaga te nacionalnih policijskih snaga i dalje jedan od najvećih problema koji ugrožava sigurnost i obnovu u Afganistanu; pozdravlja kontinuirani naglasak EU-a na jačanje uloge i prava afganistanskih žena i prepoznaje potrebu za osposobljavanjem policijskih službenica; pozdravlja predanost Republike Indije u pružanju pomoći Afganistanu dostavom vojne opreme afganistanskoj vojsci u prosincu 2015. i vojnim osposobljavanjem tisuća pripadnika afganistanskih sigurnosnih službi, što je znatno pridonijelo poboljšanju vojne sposobnosti Afganistana, u skladu s ciljem misije pod vodstvom NATO-a „Odlučna potpora”, pokrenute u siječnju 2015. godine, da osposobi i savjetuje afganistanske snage sigurnosti i institucije i pruži im pomoć; ohrabren je radom i suradnjom Republike Indije i Afganistana u infrastrukturnim projektima i humanitarnoj pomoći;

11.  smatra da borba protiv korupcije unutar afganistanskih vladinih institucija mora biti stalni prioritet s obzirom na ukupne izravne negativne utjecaje korupcije na kvalitetu upravljanja u zemlji; poziva afganistansku vladu da poveća političku uključivost, ojača odgovornost i aktivno suzbija kulturu korupcije i nepotizma; u tom smislu posebno pozdravlja uspostavu pravosudnog centra za suzbijanje korupcije u lipnju 2016.; primjećuje, osim toga, poziv UNAMA-e na kontinuiranu podršku i pomoć međunarodne zajednice afganskoj vladi u naporima u borbi protiv korupcije;

12.  poziva afganistansku vladu i njezine regionalne partnere, posebno Iran, na borbu protiv nedozvoljene trgovine drogom i nezakonitog rudarenja i na međusobnu koordinaciju radi uklanjanja navedenih nedozvoljenih praksi koje negativno utječu na stabilnost regije; podsjeća sve strane da su to glavni izvori financiranja terorističkih organizacija u regiji; konstatira da svaki daljnji oblik razvoja rudarenja mora biti održiv i biti od koristi za cjelokupno stanovništvo, u skladu s međunarodnim standardima; osuđuje represiju, nedozvoljenu trgovinu drogom, jagmu za zemljištem te nezakonito oduzimanje imovine i iznude koje provode ratni vođe; podsjeća da proizvodnja opijuma i njegova trgovina u Afganistanu imaju razarajuće posljedice za lokalno stanovništvo i sveukupnu sigurnosti zemlje;

13.  pozdravlja članstvo Afganistana u Inicijativi za transparentnost ekstraktivnih industrija; odlučno poziva afganistansku vladu da poveća transparentnost u rudarstvu i da uvede čvrste uvjete za izdavanje licenci i nadzor kako bi ekstraktivne industrije bile održive; apelira na vladu da pojača napore za zaštitu vitalnih javnih resursa, kao što su zemlja i minerali, od iskorištavanja od strane kriminalnih i pobunjeničkih mreža;

14.  podržava narod Afganistana i ustraje na tome da sve strane uključene u sukob poštuju međunarodno humanitarno pravo i prava svih članova društva, posebno manjina, žena i djece, koji su nerazmjerno pogođeni situacijom; potiče afganistanske vlasti da u potpunosti provedu akcijski plan UN-a i Afganistana potpisan u Kabulu 30. siječnja 2011. o praksi „bacha bazi” kojim se omogućuje rehabilitacija djece žrtava seksualnog zlostavljanja; osuđuje napade na bolnice i zdravstvene ustanove, škole i humanitarne operacije; najoštrije osuđuje nastavak nepoštovanja ljudskih prava i barbarskog nasilja koje talibani, Islamska država i Al-Kaida provode protiv naroda Afganistana; skreće pozornost na rizik povezan s povratkom bivših ratnih zločinaca, osobito Gulbuddina Hekmatyara, osnivača organizacije Hizb-e-Islami koju je SAD 2003. proglasio terorističkom organizacijom i koja je povezana s povećanom prisutnošću Islamske države u Afganistanu;

15.  iznimno je zabrinut zbog sve izraženije obnove nasilja nad ženama i ukidanja prava žena i pogoršanja njihovih životnih uvjeta u područjima pod kontrolom talibana u Afganistanu; ponavlja svoj poziv afganistanskom parlamentu i afganistanskoj vladi da ukinu sve zakone koji sadržavaju elemente diskriminacije nad ženama, koji su protivni međunarodnim ugovorima koje je Afganistan potpisao; pozdravlja činjenicu da je pomoć EU-a Afganistanu usmjerena na osnaživanje žena i uvođenje načela ravnopravnosti spolova, a osobito činjenicu da je ravnopravnost spolova važan cilj 53 % programa EU-a; u potpunosti podupire cjelovitu provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti te ostalih nacionalnih mjera za promicanje jednakosti spolova i osnaživanja žena i djevojčica u Afganistanu te za suzbijanje nasilja nad ženama;

16.  poziva vlade regionalnih partnera kao što su zemlje Središnje Azije, Irana, Indije, Rusije i Pakistana da rade zajedno na postizanju mirnog rješenja u Afganistanu, kontinuiranog socioekonomskog razvoja i povećane unutarnje stabilnosti, kao i da surađuju u pitanjima sigurnosti i terorizma, te potiče na razmjenu obavještajnih informacija i suradnju u borbi protiv terorista i ekstremista na obje strane granice; poziva sve regionalne aktere u Afganistanu da se bezrezervno obvežu na transparentnu suradnju u borbi protiv terorizma;

17.  ponavlja da međunarodna zajednica mora nastaviti svoj angažman u Afganistanu i doprinijeti izgradnji zemlje, razvoju gospodarstva i borbi protiv terorizma; pozdravlja financijski angažman koji su EU i države članice potvrdili na Briselskoj konferenciji; poziva u prvom redu na potporu inicijativama koje se bave prioritetnim potrebama interno raseljenih osoba i izbjeglica koji se vraćaju;

18.  prepoznaje odgovornost Europske unije i njezinih država članica da poštuju pravo na traženje međunarodne zaštite i na sudjelovanje u programima UNHCR-a za preseljenje; naglašava da su pravo i mogućnost korisnika da traže utočište sigurnim i zakonitim putovima ključni za sprečavanje smrtnih slučajeva među tražiteljima azila;

19.  podsjeća na zaključke neformalnog sporazuma o ponovnom prihvatu migranata, tzv. Zajedničkog plana postupanja, između EU-a i Afganistana; žali zbog nedostatka parlamentarnog nadzora i demokratske kontrole kad je riječ o zaključcima tog sporazuma; poziva vlade u regiji da se suzdrže od vraćanja Afganistanaca; ističe da to predstavlja izravno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i da sve veći broj izbjeglica s kojima se postupa na taj način samo dovodi do jačanja terorističkih skupina i stvara veću nestabilnost u regiji; ističe da su životi povratnika koji se vraćaju u Afganistan u velikoj opasnosti, osobito onih koji su sami i koji nemaju obitelj i prijatelje u Afganistanu pa imaju slabe šanse za preživljavanje; ističe da pomoć i suradnja EU-a moraju biti prilagođeni za ostvarivanje razvoja i rasta u trećim zemljama i za smanjivanje, a naposljetku i iskorjenjivanje siromaštva, a ne za poticanje trećih zemalja na suradnju u pogledu ponovnog prihvata nezakonitih migranata, prisilnog odvraćanja ljudi od preseljenja ili zaustavljanja migracijskih tokova prema Europi (Rezolucija Europskog parlamenta od 5. travnja 2017. o rješavanju pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a);

20.  prima na znanje odluku tužitelja Međunarodnog kaznenog suda da pokrene istragu o mogućim zločinima protiv čovječnosti počinjenih u Afganistanu od 2003. godine;

21.  poziva afganistanske vlasti da preinače sve smrtne osude i da ponovo uvedu moratorij na smaknuća u cilju trajnog ukidanja smrtne kazne; apelira na vladu Afganistana da u potpunosti provede svoj Nacionalni plan o ukidanju mučenja i izražava žaljenje zbog navoda o mučenju i zlostavljanju osoba zatočenih tijekom sukoba u Afganistanu, koje provode sve strane;

22.  izražava duboku zabrinutost zbog velikog povećanja broja interno raseljenih osoba tijekom 2016. s više od 600 000 novih slučajeva, što bi moglo dovesti do humanitarne krize velikih razmjera; potiče sve uključene strane da se pobrinu za tu ugroženu skupinu Afganistanaca i poziva afganistansku vladu da pomogne u njihovoj ponovnoj integraciji u afganistansko društvo; ističe da će prema procjenama afganistanskih vlasti, agencija UN-a i drugih humanitarnih agencija više od 9,3 milijuna osoba do kraja 2017. trebati humanitarnu pomoć;

23.  pozdravlja privremeno stupanje na snagu Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i Afganistana 1. prosinca 2017., koji predstavlja prvi pravno obvezujući okvir za odnose između dviju strana; dodatno potiče države članice EU-a da bez odgode ratificiraju Sporazum kako bi u potpunosti stupio na snagu;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Afganistana.