Процедура : 2017/3002(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0686/2017

Внесени текстове :

RC-B8-0686/2017

Разисквания :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Гласувания :

PV 14/12/2017 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0497

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 503kWORD 56k
13.12.2017
PE614.309v01-00}
PE614.312v01-00}
PE614.315v01-00}
PE614.317v01-00}
PE614.319v01-00}
PE614.320v01-00} RC1
 
B8-0686/2017}
B8-0689/2017}
B8-0692/2017}
B8-0694/2017}
B8-0696/2017}
B8-0697/2017} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ECR (B8‑0686/2017)

Verts/ALE (B8‑0689/2017)

GUE/NGL (B8‑0692/2017)

S&D (B8‑0694/2017)

ALDE (B8‑0696/2017)

PPE (B8‑0697/2017)


относно Камбоджа: по-специално разпускането на Камбоджанската партия за национално спасение (2017/3002(RSP))


Кристиан Дан Преда, Лайма Люция Андрикене, Дейвид Макалистър, Томаш Здеховски, Яромир Щетина, Клод Ролен, Ярослав Валенса, Богдан Брунон Вента, Туне Келам, Павел Свобода, Патриция Шулин, Елизабета Гардини, Чаба Шогор, Иван Щефанец, Ласло Тьокеш, Ивана Малетич, Милан Звер, Агнешка Козловска-Райевич, Адам Шейнфелд, Едуард Кукан, Манолис Кефалоянис, Дубравка Шуйца, Рамона Николе Мънеску, Сандра Калниете, Ларс Адактусон, Марияна Петир, Андрей Ковачев, Шон Кели, Дирдре Клун, Роберта Мецола, Анна Заборска, Йерун Ленарс, Инесе Вайдере, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Станислав Полчак, Михаела Шойдрова, Елмар Брок от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Марк Тарабела от името на групата S&D
Чарлз Танък, Ружа Томашич, Ангел Джамбазки, Моника Маковей, Валдемар Томашевски, Нотис Мариас, Карол Карски, Яна Житнянска, Уршула Крупа, Бранислав Шкрипек от името на групата ECR
Петрас Аущревичюс, Неджми Али, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Мария Тереса Хименес Барбат, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Робер Рошфор, Марите Схаке, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом, Норика Николай от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу от името на групата GUE/NGL
Барбара Лохбилер, Бодил Валеро, Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Жорди Соле, Игор Шолтес, Ернест Уртасун, Бронис Ропе, Свен Гиголд, Давор Шкърлец, Мишел Раймон, Мишел Ривази от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD
Барбара Капел

Резолюция на Европейския парламент относно Камбоджа: по-специално разпускането на Камбоджанската партия за национално спасение (2017/3002(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Камбоджа, и по-специално резолюцията от 13 септември 2017 г.(1),

–  като взе предвид посещението на делегацията на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Европейския парламент от 30 до 31 октомври 2017 г.,

–  като взе предвид Насоките на ЕС от 2008 г. относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 16 ноември 2017 г. относно разпускането на Камбоджанската партия за национално спасение,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Кралство Камбоджа от 1997 г.,

–  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 22 февруари 2017 г. относно политическото положение в Камбоджа и изявленията на говорителя на делегацията на ЕС от 3 септември 2017 г. и от 25 август 2017 г. относно ограниченията на политическото пространство в Камбоджа,

–  като взе предвид резолюция (A/RES/53/144), приета от Общото събрание на ООН на 8 март 1999 г., относно правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават всеобщо признатите права на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Парижкото споразумение за мир от 1991 г., в член 15 от което е залегнал ангажимент за отстояване на правата на човека и основните свободи в Камбоджа, включително от страна на международните страни, подписали споразумението,

–  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране,

–  като взе предвид Конституцията на Камбоджа, и по-специално член 41 от нея, в който са заложени правото и свободата на словото и на събранията, член 35 относно правото на участие в политическия живот и член 80 относно парламентарния имунитет,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през 2017 г. положението с правата на човека в Камбоджа се влоши допълнително, като нараства броят на задържанията в Камбоджа на членове на политическата опозиция, активисти за правата на човека и представители на гражданското общество;

Б.  като има предвид, че парламентът на Камбоджа прие два набора от репресивни изменения на Закона за политическите партии през 2017 г., които съдържат множество ограничения, целящи създаването на препятствия за опозиционните партии;

В.  като има предвид, че на 6 октомври 2017 г. Министерството на вътрешните работи внесе искане пред Върховния съд за разпускането на Камбоджанската партия за национално спасение (КПНС) съгласно Закона за политическите партии;

Г.  като има предвид, че на 16 ноември 2017 г. Върховният съд обяви разпускането на КПНС, в края на еднодневно изслушване; като има предвид, че Върховният съд също така забрани на 118 политици от КПНС упражняването на политическа активност за период от пет години; като има предвид, че това решение, което се основава на два набора от спорни изменения на Закона за политическите партии, оставя правителството без опозиция преди общите избори през следващата година, чието провеждане е насрочено през юли 2018 г.;

Д.  като има предвид, че членове на опозиционни партии бяха подложени на съдебно преследване и тормоз от страна на органите на Камбоджа в продължение на години; като има предвид, че по-малко от 40% от членовете на парламента от КПНС останаха в Камбоджа след като останалите членове бяха принудени да напуснат страната след сплашване със задържания;

Е.  като има предвид, че Министерството на вътрешните работи разполага с широки правомощия за прекратяване на дейността на политическите партии въз основа на неясно определени критерии; като има предвид, че на 2 октомври 2017 г. Министерството на вътрешните работи разпусна 20 политически партии съгласно членове 19 и 20 от Закона за политическите партии;

Ж.  като има предвид, че на 3 септември 2017 г. Кем Сокха, председателят на КПНС, беше задържан и обвинен в измяна съгласно член 443 от Наказателния кодекс на Камбоджа, въпреки че притежава парламентарен имунитет; като има предвид, че искането на Кем Сокха за освобождаване под гаранция беше отхвърлено на 26 септември 2017 г., когато той не е могъл да присъства на съдебното заседание, след като отделът за местата за лишаване от свобода е заявил, че не може да гарантира неговата безопасност; като има предвид, че според организации за правата на човека той е бил разпитан на 24 ноември 2017 г., въпреки че той не е имал адекватен достъп до правна защита или частни медицински грижи; като има предвид, че неговият правен статут трябва да бъде изяснен; като има предвид, че искането за освобождаване под гаранция вече е висящо пред Върховния съд; като има предвид, че може да му бъде наложена присъда от до 30 години лишаване от свобода, ако бъде признат за виновен; като има предвид, че председателят на Съда, Дит Мунти, е член на постоянната комисия на управляващата партия;

З.  като има предвид, че въпросът за заграбването на земя продължава да бъде сериозен проблем в Камбоджа; като има предвид, че е налице постоянно нарастване на арестите и задържанията на членове на политическата опозиция, политически анализатори, профсъюзни дейци, активисти за правата на човека и представители на гражданското общество в Камбоджа, включително ADHOC 5; като има предвид, че защитникът на правата на човека Теп Вани от общността Боеунг Как продължава да бъде в затвора, излежавайки присъда от две години и половина във връзка с мирен протест през 2013 г.; като има предвид, че на 8 декември 2017 г. Върховният съд потвърди присъдата срещу Теп Вани;

И.  като има предвид, че предишният председател на КПНС, Сам Ренси, беше принуден да подаде оставка след правни заплахи; като има предвид, че той беше осъден в негово отсъствие за клевета и понастоящем живее в изгнание; като има предвид, че след разпадането на опозицията все по-голям брой членове на парламента от КПНС са избягали от Камбоджа; като има предвид, че според сведения на организации за правата на човека някои от тях търсят убежище;

Й.  като има предвид, че влиянието на Китай играе важна роля за политическия живот в Камбоджа и за нейното правителство;

К.  като има предвид, че Камбоджа се ползва от най-благоприятния режим, който съществува по общата схема от преференции на ЕС (ОСП), а именно схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО); като има предвид, че ЕС отпусна до 410 милиона евро за Камбоджа за финансовия период 2014 – 2020 г., от които 10 милиона евро са предназначени за подкрепа на процеса на избирателна реформа в Камбоджа;

Л.  като има предвид, че правото на участие в политическия живот е залегнало в член 41 от Конституцията на Камбоджа; като има предвид, че решението за разпускането на КПНС се отклонява значително от пътя на плурализма и демокрацията, залегнали в Конституцията на Камбоджа;

М.  като има предвид, че 55 НПО отправиха призив за нова Парижка конференция относно Камбоджа с участието на всички съответни заинтересовани лица за обсъждане на принципите на правовата държава и демокрацията в Камбоджа, за да се насърчи правителството на Камбоджа да преразгледа своите политики по отношение на опозиционните партии;

1.  изразява сериозна загриженост във връзка с разпускането на КПНС; изразява дълбоко съжаление относно забраната на партията, което е доказателство за по-нататъшните авторитарни действия от страна на министър-председателя Хун Сен; настоятелно призовава правителството да отмени решението за разпускането на КПНС, да възстанови избраните членове на националния парламент и общинския съвет на техните позиции, така че да се осигури пълноправното участие на опозиционните партии в обществения живот и да се гарантира свободно пространство за действие за медиите и организациите на гражданското общество, както и да сложи край на атмосферата на страх и сплашване, тъй като всички те представляват предварителни условия за провеждането на свободни и прозрачни избори с широко участие;

2.  отново изразява силна загриженост, изразена в предходните резолюции, относно влошаващите се в още по-голяма степен условия за политиците от опозицията, защитниците на правата на човека и членовете на гражданското общество в Камбоджа;

3.  подкрепя становището на Върховния комисар по правата на човека на ООН, че обвиненията срещу КНПС и нейните членове са били неясни, като същото се отнася и за правните разпоредби в подкрепа на жалбата за нейното разпускане;

4.  счита, че Върховният съд в Пном Пен неприемливо се намесва в правата на камбоджанския народ свободно да избере своите политически представители и да гласува за тях на националните избори през 2018 г.; изразява съжаление във връзка с липсата на независима и безпристрастна съдебна система в страната;

5.  призовава правителството на Камбоджа да отмени всички неотдавнашни изменения на Закона за политическите партии и избирателните закони, които ограничават свободата на словото и политическите свободи;

6.  решително осъжда задържането на Кем Сокха и други политически активисти; настоятелно призовава органите на Камбоджа незабавно да отменят заповедта за задържане на лидера на опозицията Сам Ренси и да оттеглят всички обвинения срещу него, както и да пристъпят към незабавно и безусловно освобождаване от затвора на Кем Сокха и да оттеглят всички обвинения срещу него и други парламентаристи от опозицията;

7.  изразява сериозна загриженост относно провеждането на честни и прозрачни избори в Камбоджа през 2018 г. след решението на Върховния съд за разпускане на КНПС; подчертава, че изборният процес, от който основната опозиционна партия е произволно изключена, не е законен и че прозрачните и конкурентни избори представляват ключов инструмент за гарантирането на мира и стабилността в страната и в целия регион;

8.  приветства решението на ЕС да оттегли цялата си подкрепа за изборния процес докато Камбоджа не се ангажира с провеждане на реформи в съответствие с международните стандарти за провеждане на избори с цел утвърждаване на демокрацията и защита на пространството на гражданското общество;

9.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител), Федерика Могерини, и специалния представител на ЕС за правата на човека да използват всички налични средства за защита на основните права на камбоджанския народ да избира и да бъде избиран, както и за гарантиране на плурализма и демократичните принципи в строго съответствие с Конституцията на Камбоджа;

10.  припомня на правителството на Камбоджа, че трябва да изпълни своите задължения и ангажименти по отношение на демократичните принципи и основните права на човека, които са основен елемент от Споразумението за сътрудничество;

11.  подчертава, че зачитането на основните права на човека е предпоставка Камбоджа да продължава да се ползва от преференциалната схема на ЕС „Всичко освен оръжие“ (ВОО); призовава заместник-председателя/върховен представител и члена на Европейската комисия Малстрьом незабавно да преразгледат задълженията на Камбоджа съгласно конвенциите, посочени в член 19 от Регламента за ВОО; подчертава, че ако Камбоджа действа в нарушение на задължението си съгласно Регламента за ВОО, тарифните преференции, с които понастоящем тя се ползва, трябва да бъдат временно преустановени;

12.  призовава ЕСВД и Комисията да изготвят списък на лицата, отговорни за разпадането на опозицията и за други тежки нарушения на правата на човека в Камбоджа с оглед на налагането на евентуални визови ограничения за тях и замразяване на активите им;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на генералния секретар на АСЕАН, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и Националното събрание на Камбоджа.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0346.

Правна информация - Политика за поверителност