Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0691/2017Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0691/2017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Ελ Σαλβαδόρ: οι υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135, παράγραφος 5, και το άρθρο 123, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8-0691/2017)
PPE (B8-0702/2017)

Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2017/3003(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0691/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0691/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ελ Σαλβαδόρ: οι υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής

(2017/3003(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς και τη Διαμερικανική Σύμβαση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) κατά της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τον νόμο του Ελ Σαλβαδόρ για την ισότητα, την ισοτιμία και την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, που εγκρίθηκε το 2016, τον νόμο για μια ζωή για τις γυναίκες απαλλαγμένη από τη βία, που εγκρίθηκε το 2012, και τον νόμο για την προστασία των παιδιών και των εφήβων (LEPINA), που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2009,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 της ομάδας εργασίας για την καθολική περιοδική εξέταση σχετικά με το Ελ Σαλβαδόρ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, της 18ης Αυγούστου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά το πέρας της αποστολής του στο Ελ Σαλβαδόρ, της 17ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελ Σαλβαδόρ βρίσκεται στην 95η θέση μεταξύ 176 χωρών στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα μέσα Ιουλίου του 2016, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε ότι διερευνούσε 93 υποθέσεις για διαφθορά, οι οποίες κατέληξαν σε μόλις επτά καταδικαστικές αποφάσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2016, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα κίνησε διαδικασία για το ποινικό αδίκημα της διαφθοράς σε βάρος του πρώην Προέδρου Mauricio Funes, στον οποίο χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο στη Νικαράγουα από τον Πρόεδρό της Manuel Ortega· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2017, ο πρώην Πρόεδρος και ο γιος του κρίθηκαν ένοχοι για παράνομο πλουτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2016, ο πρώην Πρόεδρος Elias Antonio Saca συνελήφθη μετά από κατηγορίες για κατάχρηση δημόσιων πόρων ύψους εκατομμυρίων δολαρίων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ανεξέλεγκτης βίας των συμμοριών, το Ελ Σαλβαδόρ θεωρείται μία από τις πλέον επικίνδυνες χώρες στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2017, περισσότεροι από χίλιοι πολίτες και 45 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και εικαζόμενων μελών συμμοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα βίας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις ζωές των ανθρώπων και έχουν επιτείνει την αναγκαστική εκτόπιση και μετανάστευση εντός του Ελ Σαλβαδόρ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος ελέγχει πλήρως τις φυλακές της χώρας μέσω των έκτακτων μέτρων ασφαλείας, εξαιτίας των οποίων, από τον Απρίλιο του 2016, έχουν τεθεί χιλιάδες άτομα σε παρατεταμένη κράτηση σε απομόνωση υπό απάνθρωπες συνθήκες και ότι οι οικογενειακές επισκέψεις αναστέλλονται για παρατεταμένα διαστήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις γέννησης νεκρού εμβρύου ή αποβολής, εικάζεται συχνά ότι γυναίκες έβαλαν τέλος στην εγκυμοσύνη τους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2000 και 2014, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εγκλήματα ανθρωποκτονίας σε 147 γυναίκες και 49 γυναίκες καταδικάστηκαν – 26 για ανθρωποκτονία και 23 για άμβλωση – μετά τη γέννηση νεκρού εμβρύου ή μετά από αποβολή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιουλίου 2017, η Evelyn Beatriz Hernandez Cruz, καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία, όταν το έμβρυο που κυοφορούσε γεννήθηκε νεκρό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως φαίνεται, στη δίκη δεν τηρήθηκαν οι δικονομικοί κανόνες, δεδομένου ότι ο δικαστής έκανε δεκτό το επιχείρημα του εισαγγελέα ότι η κ. Hernandez είχε θανατώσει εκ προθέσεως το έμβρυο χωρίς να υπάρχουν άμεσες αποδείξεις και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εφετείο επιβεβαίωσε την απόφαση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2007, η Teodora del Carmen Vásquez γέννησε νεκρό το έμβρυο που κυοφορούσε και καταδικάστηκε για έγκλημα χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αποτελεσματική νομική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει περάσει τα τελευταία 10 χρόνια στη φυλακή και εξακολουθεί να αναμένει την επανεξέταση της υπόθεσής της·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες που είναι γνωστές ως «Las 17» είναι οι γυναίκες που τιμωρήθηκαν με τη μέγιστη αυστηρότητα, δεδομένου ότι μεταξύ 2000 και 2011 καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δεκαετιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστες από αυτές έχουν επίσης αποφυλακιστεί μετά την ανατροπή των προηγούμενων αποφάσεων από τα δικαστήρια·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την καταδίκη και τη φυλάκιση γυναικών και κοριτσιών που γεννούν νεκρά έμβρυα ή αποβάλλουν και ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκισή τους· θεωρεί ότι κανένα άτομο δεν θα πρέπει να φυλακίζεται μετά από καταδικαστικές αποφάσεις αυτού του είδους·

2.  παροτρύνει την κυβέρνηση να επιτρέπει στις γυναίκες που κατηγορούνται για τη γέννηση νεκρού εμβρύου ή για αποβολή να αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους εκτός φυλακής και να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη στις υποθέσεις αυτές και στις συναφείς δίκες· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση και στο δικαστικό σώμα ότι οφείλουν να τηρούν τα διεθνή πρότυπα της ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τις αρχές που εγγυώνται μια δίκαιη δίκη για όλους, και ότι η ενοχή μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά την εξέταση συγκεκριμένων και επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης το οποίο το Ελ Σαλβαδόρ έχει κυρώσει·

3.  καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει το επαγγελματικό απόρρητο για όλο το υγειονομικό προσωπικό και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα για τους ασθενείς, καθώς και την ποιότητα όλων των υπηρεσιών υγείας που συνδέονται με την κύηση·

4.  ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση της προσφάτως εγκριθείσας νομοθεσίας που απαγορεύει και τιμωρεί τις διακρίσεις κατά των κοριτσιών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, την κακοποίηση που διαπράττεται από μέλη της οικογένειας και τις διακρίσεις εις βάρος των κοριτσιών στα σχολεία·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα αυξανόμενα επίπεδα διαφθοράς που συνιστούν εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και στη δημοκρατία· ζητεί την ταχεία έγκριση διεθνούς μέσου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και, ιδίως, στην ανάληψη της κατάλληλης δράσης κατά των ατόμων που διαπράττουν πράξεις διαφθοράς κατά την άσκηση των δημόσιων καθηκόντων τους· καλεί το Ελ Σαλβαδόρ να υπογράψει τη Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές·

6.  καλεί τις εθνικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για να βοηθήσουν και να προστατεύσουν τους πολίτες που πλήττονται από συμμορίες, με στόχο τη μείωση των επιπέδων βίας· καλεί τις αρχές να διερευνούν τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων στο Ελ Σαλβαδόρ που αντιμετωπίζουν απειλές, εκφοβισμό και εκστρατείες δυσφήμισης, και να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέσα για τη διασφάλιση της προστασίας τους· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα να εντείνουν τη στήριξη που παρέχουν στους τοπικούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο Ελ Σαλβαδόρ·

7.  καταδικάζει τις απάνθρωπες πρακτικές στις φυλακές, όπως είναι τα βασανιστήρια, ο εγκλεισμός των κρατουμένων σε απομόνωση και η αναστολή των οικογενειακών επισκέψεων· καλεί την κυβέρνηση να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων ως μέτρο πρόληψης των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης στις φυλακές και στους χώρους κράτησης· ζητεί να δοθεί σε ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς πρόσβαση στα κέντρα κράτησης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ, το Κοινοβούλιο της Κεντρικής Αμερικής, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση EUROLAT και στην Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.