Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0691/2017Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0691/2017

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Salvadoru: slučajevi žena kazneno gonjenih zbog spontanog pobačaja

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ECR (B8-0691/2017)
PPE (B8-0702/2017)

Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok u ime Kluba zastupnika PPE-a
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a

Postupak : 2017/3003(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0691/2017
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0691/2017
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Salvadoru: slučajevi žena kazneno gonjenih zbog spontanog pobačaja

(2017/3003(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv korupcije i Međuameričku konvenciju protiv korupcije koju je donijela Organizacija američkih država,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena,

–  uzimajući u obzir salvadorski Zakon o ravnopravnosti, pravičnosti i uklanjanju diskriminacije protiv žena koji je donesen 2016., Zakon o životu žena bez nasilja donesen 2012. i Zakon o sveobuhvatnoj zaštiti djece i adolescenata donesen u travnju 2009. godine,

–  uzimajući u obzir izvješće UN-ove radne skupine za Univerzalni periodični pregled o Salvadoru iz 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće posebne izvjestiteljice UN-a za ljudska prava interno raseljenih osoba od 18. kolovoza 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu za medije visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 17. studenog 2017. na kraju službenog putovanja u Salvador,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da se Salvador nalazi na 95. mjestu od 176 zemalja u indeksu percepcije korupcije za 2016. koji sastavlja organizacija Transparency International, budući da je sredinom srpnja 2016. Ured državnog odvjetnika izvijestio da istražuje 93 slučaja povezana s korupcijom, što je rezultiralo sa samo sedam osuđujućih presuda;

B.  budući da je u kolovozu 2016. Ured državnog odvjetnika otvorio kazneni predmet zbog korupcije protiv bivšeg predsjednika Mauricija Funesa kojem je u Nikaragvi lokalni predsjednik Daniel Ortega odobrio politički azil; budući da su u studenom 2017. Mauricio Funes i njegov sin proglašeni krivima za nezakonito obogaćivanje; budući da je u listopadu 2016. bivši predsjednik Antonio Saca uhićen na temelju optužbi da je pronevjerio milijune dolara javnih sredstava;

C.  budući da se zbog neobuzdanog nasilja povezanog s bandama Salvador smatra jednom od najopasnijih zemalja na svijetu; budući da je između siječnja 2015. i veljače 2017. u oružanim sukobima između policije i navodnih članova bandi ubijeno više od tisuću civila i 45 policajaca; budući da visoke razine nasilja ozbiljno utječu na živote ljudi, kao i na visoke razine prisilnog raseljavanja i migracije unutar Salvadora;

D.  budući da država u potpunosti kontrolira zatvore u zemlji preko izvanrednih mjera sigurnosti zbog kojih je od travnja 2016. tisuće osoba stavljeno u produženi i izolirani pritvor u nehumanim uvjetima te uz produženu suspenziju obiteljskih posjeta;

E.  budući da se u slučaju mrtvorođenja ili spontanog pobačaja često pretpostavlja da su žene namjerno prekinule trudnoću, čak i kada ne postoje dokazi koji bi to potvrdili; budući da je između 2000. i 2014. 147 žena optuženo za ubojstvo, a 49 ih je osuđeno (26 za ubojstvo, 23 za pobačaj), nakon što su pretrpjele mrtvorođenje ili spontani pobačaj;

F.  budući da je 5. srpnja 2017. Evelyn Beatriz Hernandez Cruz osuđena na 30 godina zatvora zbog ubojstva nakon što je pretrpjela mrtvorođenje; budući da je suđenje navodno bilo neregularno, a sudac je prihvatio tezu tužiteljstva da je Evelyn Beatriz Hernandez Cruz namjerno ubila fetus iako nije bilo moguće to izravno dokazati i općenito nije bilo dostatnih dokaza; budući da je žalbeni sud potvrdio presudu;

G.  budući da je 2007. godine Teodora del Carmen Vásquez pretrpjela mrtvorođenje i potom je osuđena bez dostatnih dokaza i bez pravog pravnog tima; budući da je posljednjih 10 godina provela u zatvoru i da još čeka preispitivanje predmeta;

H.  budući da su skupini žena poznatoj pod nazivom „Las 17” između 2000. i 2011. izrečene najstrože kazne, tj. desetljeća zatvorske kazne; budući da je nekoliko njih također pušteno na slobodu nakon što su sudovi odbacili prethodne odluke;

1.  snažno osuđuje izricanje kazne i pritvaranje žena i djevojčica koje su pretrpjele mrtvorođenje ili spontani pobačaj i poziva da ih se odmah i bezuvjetno oslobodi; smatra da se nikog ne smije pritvoriti na temelju takvih osuda;

2.  potiče vladu Salvadora da omogući ženama optuženima za mrtvorođenje ili spontani pobačaj da čekaju suđenje izvan zatvora te da u tim predmetima i povezanim sudskim postupcima poštuje pretpostavku nedužnosti i pravični postupak; podsjeća vladu i sudstvo u toj zemlji da su obvezani poštovati međunarodne standarde jednakog pristupa pravosuđu i načela kojima se svim pojedincima jamči pošteno suđenje te da se krivnja može utvrditi samo na temelju konkretnih i dostatnih dokaza, u skladu s Rimskim statutom kojeg je Salvador ratificirao;

3.  poziva vladu Salvadora da zajamči zaštitu profesionalne tajne za sve zdravstvene djelatnike i zaštitu povjerljivosti za pacijente, kao i kvalitetu svih zdravstvenih usluga povezanih s trudnoćom;

4.  poziva na uspostavu mehanizma za praćenje novodonesenog zakonodavstva kojim se zabranjuje i kažnjava diskriminacija trudnih djevojčica, zlostavljanje koje provode članovi obitelji te diskriminacija djevojčica u školi;

5.  duboko je zabrinut zbog sve većih razina korupcije koje sprečavaju gospodarski razvoj, vladavinu prava i demokraciju; poziva na brzo donošenje međunarodnog instrumenta za promicanje i olakšavanje međunarodne suradnje u borbi protiv korupcije, a osobito u poduzimanju odgovarajućih mjera protiv počinitelja kaznenog djela korupcije pri izvršavanju javnih dužnosti; poziva Salvador da potpiše Konvenciju Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnom poslovanju;

6.  potiče nacionalna tijela da pojačaju napore kako bi pomogli ljudima na čije živote utječe djelovanje bandi i kako bi zaštitili te ljude u cilju smanjenja razine nasilja; potiče vlasti da istraže napade na borce za ljudska prava i novinare u Salvadoru koji su suočeni s prijetnjama, zastrašivanjem i kampanjama klevetanja te da uspostave djelotvorne načine za osiguravanje njihove sigurnosti; poziva države članice i institucije EU-a da povećaju potporu koju pružaju lokalnim borcima za ljudska prava i nevladinim organizacijama koje se bore za prava žena i djevojčica u Salvadoru;

7.  osuđuje nehumane prakse u zatvorima, poput mučenja, stavljanja zatvorenika u izolaciju i suspenzije obiteljskih posjeta; poziva vladu te zemlje da ratificira Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja kao mjeru za sprečavanje mučenja te nehumanog i ponižavajućeg postupanja u svim zatvorima i mjestima pritvora; poziva na to da se neovisnim međunarodnim organizacijama dozvoli pristup centrima za pritvor;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, Vijeću Europe, predsjedniku, vladi i parlamentu Salvadora, Srednjeameričkom parlamentu, Parlamentarnoj skupštini Eurolat i Zajednici latinskoameričkih i karipskih zemalja.