Procedură : 2017/3003(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0691/2017

Texte depuse :

RC-B8-0691/2017

Dezbateri :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 407kWORD 50k
13.12.2017
PE614.314v01-00}
PE614.326v01-00} RC1
 
B8-0691/2017}
B8-0702/2017} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8-0691/2017)

PPE (B8-0702/2017)


referitoare la El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (2017/3003(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok în numele Grupului PPE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (2017/3003(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției și Convenția interamericană împotriva corupției a Organizației Statelor Americane (OSA),

–  având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere Legea din El Salvador privind egalitatea, echitatea și eliminarea discriminării împotriva femeilor, adoptată în 2016, Legea privind o viață fără violență pentru femei, adoptată în 2012, și Legea privind protecția globală a copiilor și a adolescenților (LEPINA), adoptată în aprilie 2009,

–  având în vedere raportul din 2014 al Grupului de lucru pentru evaluarea periodică universală privind El Salvador,

–  având în vedere declarația din 18 august 2017 a Raportorului special al Organizației Națiunilor Unite privind situația drepturilor omului în cazul persoanelor strămutate intern,

–  având în vedere declarația din 17 noiembrie 2017 a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului la finalul misiunii sale din El Salvador,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât El Salvador se situează pe locul 95 din 176 de țări în indicele de percepție a corupției al Transparency International (2016); întrucât, începând de la jumătatea lunii iulie 2016, Parchetul General a raportat anchetarea a 93 de cazuri care au legătură cu corupția, care au avut drept rezultat numai șapte condamnări;

B.  întrucât, în august 2016, Parchetul General a deschis un caz penal de corupție împotriva fostului președinte Mauricio Funes, căruia președintele Ortega i-a acordat azil politic în Nicaragua; întrucât, în noiembrie 2017, el și fiul său au fost găsiți vinovați de îmbogățire ilicită; întrucât, în octombrie 2016, fostul președinte Elias Antonio Saca a fost arestat pentru acuzații de delapidare a milioane de dolari din fonduri publice;

C.  întrucât, din cauza violenței galopante a grupărilor infracționale, El Salvador este considerată una dintre cele mai periculoase țări din lume; întrucât, în perioada ianuarie 2015-februarie 2017, peste o mie de civili și 45 de ofițeri de poliție au fost uciși în confruntări armate între forțele de poliție și presupuși membri ai grupărilor infracționale; întrucât nivelurile ridicate de violență au afectat grav viețile oamenilor și au crescut amploarea strămutării forțate și migrației în El Salvador;

D.  întrucât statul controlează integral închisorile țării prin intermediul măsurilor de securitate extraordinare, care, începând cu luna aprilie 2016, au plasat mii de persoane în detenție prelungită și izolată, în condiții inumane, cu suspendarea prelungită a vizitelor familiale;

E.  întrucât, în cazul unui copil născut mort sau al unei pierderi a sarcinii, se consideră deseori că femeile au întrerupt sarcina în mod deliberat, chiar dacă nu există dovezi care să sprijine o astfel de ipoteză; întrucât, între 2000 și 2014, 147 de femei au fost acuzate de infracțiuni de omor, iar 49 au fost condamnate — 26 pentru omucidere și 23 pentru avort — după nașterea unui făt mort sau după pierderea unei sarcini;

F.  întrucât, la 5 iulie 2017, Evelyn Beatriz Hernandez Cruz a fost condamnată la 30 de ani de închisoare pentru omor, după ce a născut un făt mort; întrucât se pare că procesul a fost eronat, deoarece judecătorul ar fi acceptat argumentul acuzării că doamna Hernandez și-a ucis în mod intenționat fătul, fără a avea dovezi directe și suficiente; întrucât o instanță de apel a confirmat sentința;

G.  întrucât, în 2007, Teodora del Carmen Vásquez a născut un făt mort și a fost condamnată pentru o infracțiune fără dovezi suficiente și fără o echipă juridică efectivă; întrucât ea a petrecut ultimii 10 ani în închisoare și încă așteaptă o revizuire a cazului său;

H.  întrucât „Las 17” sunt femeile care au fost pedepsite cel mai sever, fiind condamnate la decenii în închisoare între anii 2000-2011; întrucât câteva dintre ele au fost eliberate după ce instanțele au invalidat deciziile anterioare,

1.  respinge cu fermitate condamnarea și pedepsirea cu închisoarea a femeilor și fetelor care nasc un făt mort sau pierd o sarcină și solicită eliberarea lor imediată și necondiționată; consideră că nimeni nu ar trebui să fie închis pe baza acestor condamnări;

2.  îndeamnă guvernul să permită femeilor acuzate de nașterea unui făt mort sau de pierderea unei sarcini să aștepte să fie judecate în afara penitenciarelor și să respecte prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil în aceste cazuri și în procedurile aferente; reamintește guvernului și sistemului judiciar că sunt obligate să respecte standardele internaționale privind accesul egal la justiție și principiile care garantează un proces echitabil pentru toate persoanele, și că vinovăția poate fi stabilită numai prin furnizarea de dovezi concrete și suficiente, în conformitate cu statutul de la Roma pe care El Salvador l-a ratificat;

3.  invită guvernul să se asigure că sunt garantate secretul profesional pentru întreg personalul medical și confidențialitatea pacienților, precum și calitatea tuturor serviciilor medicale legate de sarcină;

4.  solicită înființarea unui mecanism de monitorizare a legislației adoptate recent de interzicere și pedepsire a discriminării împotriva fetelor însărcinate, a abuzurilor comise de membrii familiei și a discriminării împotriva fetelor în școli;

5.  este profund îngrijorat de nivelurile tot mai ridicate de corupție care reprezintă un obstacol în calea dezvoltării economice, a statului de drept și a democrației; solicită adoptarea promptă a unui instrument internațional de promovare și facilitare a cooperării internaționale în ceea ce privește combaterea corupției și, în special, în ceea ce privește luarea de măsuri adecvate împotriva persoanelor care comit acte de corupție în exercitarea atribuțiilor publice; invită El Salvador să semneze Convenția privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);

6.  îndeamnă autoritățile naționale să își intensifice eforturile pentru a sprijini și a proteja persoanele afectate de bandele infracționale pentru a reduce nivelul violenței; îndeamnă autoritățile să investigheze atacurile împotriva apărătorilor drepturilor omului și jurnaliștilor din El Salvador care se confruntă cu amenințări, intimidare și campanii de denigrare și să stabilească mijloace eficiente de asigurare a protecției acestora; solicită statelor membre și instituțiilor UE să crească sprijinul pe care îl acordă apărătorilor locali ai drepturilor omului și ONG-urilor care luptă pentru drepturile femeilor și fetelor în El Salvador;

7.  condamnă practicile inumane din închisori, cum ar fi tortura, izolarea deținuților în celule și suspendarea vizitelor familiei; solicită guvernului să ratifice Protocolul opțional la Convenția ONU împotriva torturii ca măsură de prevenire a torturii și a tratamentelor inumane și degradante în toate închisorile și locurile de detenție; solicită ca organizațiilor internaționale independente să li se acorde acces la centrele de detenție;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, președintelui, guvernului și parlamentului din El Salvador, Parlamentului Central American, Adunării Parlamentare Eurolat și Comunității Statelor Latinoamericane și Caraibiene.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate