Postopek : 2017/3003(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0691/2017

Predložena besedila :

RC-B8-0691/2017

Razprave :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Sprejeta besedila :


SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 336kWORD 50k
13.12.2017
PE614.314v01-00}
PE614.326v01-00} RC1
 
B8-0691/2017}
B8-0702/2017} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0691/2017)

PPE (B8-0702/2017)


o Salvadorju: primeri žensk, preganjanih zaradi splava (2017/3003(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok v imenu skupine PPE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o Salvadorju: primeri žensk, preganjanih zaradi splava (2017/3003(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN proti korupciji in Medameriške konvencije Organizacije ameriških držav proti korupciji,

–  ob upoštevanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,

–  ob upoštevanju salvadorskega zakona o enakosti, enakem obravnavanju in odpravi diskriminacije žensk, sprejetega leta 2016, zakona o življenju brez nasilja za ženske, sprejetega leta 2012, in zakona o celoviti zaščiti otrok in mladostnikov (LEPINA), sprejetega aprila 2009,

–  ob upoštevanju poročila delovne skupine za splošni redni pregled o Salvadorju iz leta 2014,

–  ob upoštevanju izjave posebne poročevalke OZN o razmerah področju človekovih pravic za notranje razseljene osebe z dne 18. avgusta 2017,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 17. novembra 2017 ob koncu njegove misije v Salvadorju,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je organizacija Transparency International v svojem indeksu zaznave korupcije za leto 2016 Salvador postavila na 95. mesto med skupaj 176 državami; ker je urad državnega tožilca od sredine julija 2016 poročal o preiskavi 93 zadev, povezanih s korupcijo, kar pa je privedlo do samo sedem obsodb;

B.  ker je urad državnega tožilca avgusta 2016 zaradi korupcije sprožil kazenski postopek zoper nekdanjega predsednika Mauricia Funesa, ki mu je predsednik Nikaragve Daniel Ortega podelil azil v svoji državi; ker sta bila novembra 2017 s sinom obsojena zaradi nezakonite obogatitve; ker je bil oktobra 2016 nekdanji predsednik Elias Antonio Saca aretiran zaradi obtožb, da je poneveril več milijonov dolarjev javnih sredstev;

C.  ker Salvador zaradi močno razširjenega nasilja, povezanega s tolpami, velja za eno najbolj nevarnih držav na svetu; ker je bilo med januarjem 2015 in februarjem 2017 več kot tisoč civilistov in 45 policistov ubitih v oboroženih spopadih med policijo in domnevnimi pripadniki tolp; ker visoka stopnja nasilja močno vpliva na raven življenja ljudi in povzroča vse večjo raven prisilnega razseljevanja in migracij znotraj države;

D.  ker vlada popolnoma nadzoruje državne zapore u izrednimi varnostnimi ukrepi, v okviru katerih so od aprila 2016 več tisoč ljudi zaprli v podaljšan pripor v samici v nečloveških razmerah, obiski družinskih članov pa so za daljši čas prekinjeni;

E.  ker se pri rojstvu mrtvega otroka ali spontanega splava pogosto predvideva, da je ženska namerno prekinila nosečnost, tudi če ni dovolj dokazov o tem; ker je bilo med letoma 2000 in 2014 kar 147 žensk, ki so rodile mrtvega otroka ali doživele spontani splav, obtoženih umora, od katerih je bilo 49 obsojenih – 26 za umor, 23 za splav;

F.  ker je bila Evelyn Beatriz Hernandez Cruz 5. julija 2017 obsojena na 30 let zapora zaradi umora, potem ko je rodila mrtvega otroka; ker naj bi bilo sojenje nepošteno, saj je sodnik sprejel argument tožilstva, da je zarodek ubila namerno, brez neposrednih ali zadovoljivih dokazov; ker je pritožbeno sodišče kazen potrdilo;

G.  ker je Teodora del Carmen Vásquez leta 2007 rodila mrtvega otroka, za kar je bila obsojena hudodelstva brez ustreznih dokazov in pomoči prave pravne ekipe; ker je zadnjih 10 let preživela v zaporu in še vedno čaka na pregled svoje zadeve;

H.  ker so ženske iz skupine „Las 17“ ene najhuje kaznovanih žensk, saj so bile med leti 2000 in 2011 obsojene na več desetletij zaporne kazni; ker je bila peščica izmed njih izpuščena na prostost, potem ko so sodišča razveljavila predhodne odločitve;

1.  odločno zavrača obsodbo in zaporno kazen za ženske in dekleta, ki rodijo mrtvega otroka ali doživijo spontani splav, ter poziva k njihovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi; meni, da zaradi teh obsodb ne bi smeli zapreti nikogar;

2.  poziva vlado, naj ženskam, ki so bile obtožene rojstva mrtvega otroka ali splava, omogoči, da na sojenje čakajo zunaj zapora, in naj v teh zadevah in sorodnih postopkih spoštuje domnevo nedolžnosti in dolžno pravno postopanje; opozarja vlado in sodstvo, da sta zavezana spoštovati mednarodne standarde enakega dostopa do sodnega varstva ter načel, ki vsem posameznikom zagotavljajo pošteno sojenje, ter da je krivdo mogoče dokazati samo na podlagi konkretnih in ustreznih dokazov, v skladu z Rimskim statutom, ki ga je podpisal in ratificiral tudi Salvador;

3.  poziva vlado, naj zagotovi spoštovanje poklicne skrivnosti za zdravstveno osebje in zaupnosti za paciente, ter naj zagotovi kakovost zdravstvenih storitev, povezanih z nosečnostjo;

4.  poziva k vzpostavitvi mehanizma za spremljanje novosprejete zakonodaje, ki preprečuje in kaznuje diskriminacijo nosečih deklet, zlorabo s strani družinskih članov in diskriminacijo deklet v šolah;

5.  je resno zaskrbljen zaradi vse večje stopnje korupcije, ki ovira gospodarski razvoj, pravno državo in demokracijo; poziva k takojšnjemu sprejetju mednarodnega instrumenta za spodbujanje in lajšanje mednarodnega sodelovanja v boju proti korupciji, zlasti z ustreznimi ukrepi proti osebam, ki zagrešijo dejanja korupcije pri izvajanju javnih funkcij; poziva Salvador, naj podpiše Konvencijo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju;

6.  poziva državne organe, naj okrepijo svoja prizadevanja za pomoč in zaščito ljudi, ki so jih prizadele tolpe, da bi zmanjšali raven nasilja; poziva oblasti, naj preiščejo napade na zagovornike človekovih pravic in novinarje v Salvadorju, ki doživljajo grožnje, ustrahovanje in kampanje blatenja, ter naj vzpostavijo učinkovit način za zagotovitev njihove zaščite; poziva države članice in institucije EU, naj povečajo podporo, ki jo zagotavljajo lokalnim zagovornikom človekovih pravic in nevladnim organizacijam, ki se borijo za pravice žensk in deklet v Salvadorju;

7.  obsoja nečloveško ravnanje v zaporih, kot je mučenje, izolacija zapornikov in prepoved družinskih obiskov; poziva vlado, naj ratificira Opcijski protokol h Konvenciji proti mučenju kot ukrep za preprečevanje mučenja ter nečloveškega in ponižujočega ravnanja v vseh zaporih in krajih za pridržanje; poziva, naj se neodvisnim mednarodnim organizacijam odobri dostop do centrov za pridržanje;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, Svetu Evrope, predsedniku, vladi in parlamentu Salvadorja, Srednjeameriškemu parlamentu, parlamentarni skupščini EuroLat in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov