Процедура : 2018/2513(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0045/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0045/2018

Разисквания :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Гласувания :

PV 18/01/2018 - 6.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 507kWORD 58k
17.1.2018
PE614.347v01-00}
PE614.351v01-00}
PE614.352v01-00}
PE614.353v01-00}
PE614.355v01-00} RC1
 
B8-0045/2018}
B8-0049/2018}
B8-0050/2018}
B8-0051/2018}
B8-0053/2018} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8‑0045/2018)

ECR (B8‑0049/2018)

S&D (B8‑0050/2018)

Verts/ALE (B8‑0051/2018)

ALDE (B8‑0053/2018)


относно Нигерия (2018/2513(RSP))


Кристиан Дан Преда, Туне Келам, Анджей Гжиб, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Томаш Здеховски, Павел Свобода, Иван Щефанец, Елизабета Гардини, Яромир Щетина, Кшищоф Хетман, Клод Ролен, Михаела Шойдрова, Дубравка Шуйца, Брайън Хейс, Томас Ман, Лайма Люция Андрикене, Едуард Кукан, Романа Томц, Патриция Шулин, Агнешка Козловска-Райевич, Франис Замит Димех, Богдан Брунон Вента, Адам Шейнфелд, Роберта Мецола, Милан Звер, Ева Майдел, Чаба Шогор, Ивана Малетич, Джовани Ла Вия, Йоахим Целер, Ларс Адактусон, Андрей Ковачев, Марияна Петир, Дирдре Клун, Рамона Николе Мънеску, Иржи Поспишил, Ласло Тьокеш, Елжбета Катажина Лукачийевска, Манолис Кефалоянис, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Станислав Полчак от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Сурая Пост, Сесил Кашету Киенге от името на групата S&D
Чарлз Танък, Карол Карски, Ружа Томашич, Валдемар Томашевски, Нотис Мариас, Моника Маковей, Анна Елжбета Фотига, Яна Житнянска, Бранислав Шкрипек от името на групата ECR
Катрин Биърдър, Неджми Али, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Норика Николай, Урмас Пает, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом, Валентинас Мазуронис, Робер Рошфор от името на групата ALDE
Юдит Саргентини, Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Джийн Ламбърт, Мишел Ривази, Барт Стас, Ернест Уртасун, Барбара Лохбилер, Жорди Соле, Давор Шкърлец, Бодил Валеро, Игор Шолтес, Бронис Ропе, Мишел Раймон от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Изабела Адинолфи, Роландас Паксас
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Нигерия (2018/2513(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Нигерия,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Федерална република Нигерия, и по-специално нейните разпоредби за защитата на свободата на религията в глава IV — Право на свобода на мисълта, съвестта и религията,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2014 г. относно отвличанията в Нигерия и от 9 февруари 2015 г. относно изборите в Нигерия,

–  като взе предвид обръщението на президента Мухамаду Бухари до Европейския парламент на 3 февруари 2016 г.,

–  като взе предвид решението за добавяне на групата „Боко Харам“ към списъка на ЕС на терористични организации чрез Регламент за изпълнение (ЕС) № 583/2014 на Комисията от 28 май 2014 г. за изменение за 214-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда, който влезе в сила на 29 май 2014 г.,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини от 7 май 2017 г. относно освобождаването на момичетата, отвлечени от „Боко Харам“ в Нигерия,

–  като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г., ратифицирана от Нигерия през 1991 г.,

–  като взе предвид второто преразглеждане на Споразумението от Котону, ратифицирано от Нигерия на 27 септември 2010 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид присъждането на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта на защитника на правата на човека Хаува Ибрахим през 2005 г.,

–  като взе предвид резултатите от президентските избори в Нигерия, проведени през март 2015 г.,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според прогнозите на ООН се очаква Нигерия, която е с най-многобройно население в Африка и е с културно многообразна нация (нейното население се увеличи от 33 милиона през 1950 г. до около 190 милиона днес), до 2015 г. да стане третата най-гъсто населена държава, като пред нея ще бъдат само Китай и Индия;

Б.  като има предвид, че Нигерия е дом за най-голямото християнското население на Африка;

В.  като има предвид, че населението на Нигерия е разделено почти по равно между мюсюлмани и християни;

Г.  като има предвид, че 30 милиона християни живеят в северната част на Нигерия, което ги прави най-голямото религиозно малцинство в преобладаващо мюсюлмански регион;

Д.  като има предвид, че Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) докладва през ноември 2017 г., че в североизточната част на Нигерия 8,5 милиона души се нуждаят от животоспасяваща помощ и че 6,9 милиона души попадат в целевата група за хуманитарна помощ през 2017 г.;

Е.  като има предвид, че регионът на Средния пояс на страната страда от години от икономическо и политическо напрежение между етническите и религиозните общности, като неотдавнашните прояви на насилие се подхранват от конкуренцията за власт и достъп до земя между скотовъдските общности и общностите на земеделските стопани;

Ж.  като има предвид, че мирът и стабилността в северната част на Нигерия са застрашени от продължаващите нападения, убийства и отвличания, извършвани от ислямистката група „Боко Харам“ от 2009 г.;

З.  като има предвид, че откакто „Боко Харам“ започва атаките си, над 20 000 души са били убити и повече от 2 милиона са разселени, включително в съседните държави;

И.  като има предвид, че през април 2014 г. 276 момичета бяха отвлечени от „Боко Харам“ от тяхното училище в Чибок, Северна Нигерия, като някои от тях вече да са върнати при семействата им, но значителен брой от тях са все още държани на неизвестно място;

Й.  като има предвид, че жените и момичетата са превърнати в роби, изнасилвани и принуждавани от „Боко Харам“ да сключват „бракове“; като има предвид, че много от оцелелите от тези ужасяващи събития вече са бременни от своите насилници;

К.  като има предвид, че силите за сигурност са обвинени в прекъсване на мирните протести и събрания, в някои случаи с насилие и прекомерно използване на сила;

Л.  като има предвид, че през изминалата година са извършени многобройни отвличания на духовници и монахини, включително на шест сестри от манастира на Евхаристичното сърце на Конвента на Исус, отвлечени в Игуориаки на 13 ноември 2017 г., които неотдавна са били освободени;

М.  като има предвид, че над 14 души са били убити и много други са ранени в Омоку, тъй като те са се завръщали от църковна служба в ранните часове на Новата година; като има предвид, че напоследък нараства броят на смъртните случаи и сред християни, и сред мюсюлмани, което показва тревожното положение и на двете вероизповедания в страната;

Н.  като има предвид, че конфликтите между скотовъдци и земеделски стопани в Нигерия се увеличиха, разпространиха и засилиха през последното десетилетие и понастоящем представляват заплаха за оцеляването на национално равнище; като има предвид, че хиляди души са били убити, унищожени са общности, а огромен брой земеделски стопани и скотовъдци са изгубили живота и имуществото си в ескалацията на убийствата и разрушенията, като това не само унищожава поминъка, но също така засяга и националното единство;

О.  като има предвид, че в дългосрочен план скотовъдството е застрашено поради висок прираст на населението, разрастване на земеделските стопанства и загубата на пасища и пътища за преминаване на добитъка; като същевременно има предвид, че скотовъдството не може да бъде прекратено или забранено, тъй като съществуват силни културни, политически и икономически причини за неговото съществуване;

П.  като има предвид, че Международният наказателен съд (МНС) е заявил, че са налице разумни основания да се предположи, че „Боко Харам“ е извършила в Нигерия престъпления срещу човечеството по член 7 от Римския статут, включително убийства и преследване;

Р.  като има предвид, че Нигерия има сложна правна система, която съчетава общо, обичайно и религиозно право, както и няколко равнища на държавно управление, които създават една предизвикателна среда за осигуряване на правилното прилагане на правата на човека;

С.  като има предвид, че отговорността, правосъдието, принципите на правовата държава и борбата срещу безнаказаността са съществени елементи, на които се основават мирът и разрешаването на конфликтите, помирението и усилията за възстановяване;

Т.  като има предвид, че смъртното наказание е законно в Нигерия; като има предвид, че през 2016 г. Нигерия е осъдила на смърт 527 души, което е три пъти повече, отколкото през 2015 г.; като има предвид, че от 2006 г. насам е налице фактически мораториум върху смъртното наказание , въпреки че този мораториум беше нарушен през 2013 и 2016 г.;

У.  като има предвид, че Независимата национална избирателна комисия на Нигерия обяви, че президентските избори и изборите за национално събрание ще се проведат на 16 февруари 2019 г.;

Ф.  като има предвид, че организацията „Трансперънси Интернешънъл“ постави Нигерия на 136-то място от 175 държави в индекса си за възприятие на корупцията за 2016 г.;

Х.  като има предвид, че съгласно член 8 от Споразумението от Котону ЕС се ангажира с редовен политически диалог с Нигерия по правата на човека и демократичните принципи, включително и етническата, религиозната и расовата дискриминация;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с увеличаването на междуетнически конфликти между скотовъдци и земеделски стопани в региона на Средния пояс на страната, което увеличи предизвикателствата в областта на сигурността, пред които е изправена Нигерия, и изразява съжаление за липсата на истински напредък в решаването на тези въпроси;

2.  категорично осъжда нарастването на насилието срещу християни и мюсюлмани в Нигерия, включително нападенията срещу религиозни институции и поклонници, като например неотдавнашното убийство на най-малко 48 християни в села в щата Плато, както и бомбардировките на джамия в Муби, североизточната част на Нигерия, при които загинаха най-малко 50 души; призовава президента Бухари и правителството на Нигерия да увеличат усилията си за прекратяване на насилието, зачитане на правото на нигерийците да изповядват свободно своята вяра и по-безкомпромисна защита на правата на всички свои граждани, в съответствие със законите и Конституцията на страната; поднася своите съболезнования на семействата на всички жертви на продължаващото насилие; припомня освен това, че до 1970 г. съвместното съществуване на пастирите и земеделските стопани е било мирно и изразява съжаление, че настоящото насилие, което се отнася до достъпа до земя и се е разраснало поради изчезването на ефективни схеми за посредничество, се изобразява като религиозен конфликт, което е неоснователно опростяване на проблема;

3.  настоятелно призовава правителството да се съсредоточи върху защитата на правата на човека и човешкото достойнство във всички политики, с цел да се гарантира мирното съжителство между гражданите независимо от тяхната религия, убеждения и политическа принадлежност;

4.  настоятелно призовава правителството на Нигерия да води преговори за национална рамка на политиката, която да защити интересите както на земеделските стопани, така и на пастирите, и призовава международните партньори да увеличат инвестициите за предотвратяване и разрешаване на междуобщностните конфликти между скотовъдците и земеделските стопани, като се подпомогне сътрудничеството посредством инициативи за споделено управление на икономиката и на природните ресурси;

5.  изразява съжаление във връзка с продължаващото насилие и нападения в Северна Нигерия, чиито цели са християнски общности; отбелязва, че групата „Боко Харам“ извършва безразборно нападения над мюсюлмани, християни и привърженици на други религии;

6.  отбелязва, че нигерийската армия е отвоювала територия от „Боко Харам“ и е арестувала някои от нейните членове, но усилията на правителството за спиране на „Боко Харам“ с невоенни средства остават в зачатъчна фаза;

7.  настоятелно призовава правителството на Бухари да защитава гражданите си от тероризма, но настоява, че тези действия трябва да се извършват при пълно зачитане на правата на човека и принципите на правовата държава; приветства напредъка, постигнат от правителството на Бухари по отношение на предизвикателствата в областта на сигурността, пред които е изправена Нигерия, както и в борбата му с корупцията; предлага подкрепата си за постигане на тази цел и за стремежа да се прекъсне връзката между практиките на корупция и тероризма;

8.  при все това припомня, че действията, предприети от правителството срещу групата „Боко Харам“ и други терористични организации, не следва да подклаждат още повече насилието; във връзка с това призовава за реформа на нигерийските държавни сили за сигурност, включително полицията, и за провеждане на разследвания срещу тези, които са отговорни за нарушения на правата на човека, включително за извънсъдебни екзекуции, изтезания, произволни арести и злоупотреби, свързани с изнудвания;

9.  настоятелно призовава нигерийското правителство да предприеме действия за преодоляване на първопричините за насилието, като гарантира равни права за всички граждани и антидискриминационно законодателство;

10.  осъжда сексуалното и основаното на пола насилие срещу жени и момичета и целенасочените нападения от страна на „Боко Харам“ и други терористични групи срещу жени и деца с цел отвличания, насилствени бракове, изнасилване и употреба като атентатори самоубийци; освен това изразява загриженост, че неадекватната хуманитарна помощ в бежанските лагери също е довела до високи равнища на експлоатация и сексуална злоупотреба;

11.  призовава нигерийските органи да предоставят необходимата психологическа подкрепа за жертвите на негативното явление радикализация, особено жените, децата и младите хора, преди реинтегрирането им в обществото; призовава за съвместни усилия на всички международни участници за предотвратяване на радикализацията, водеща до свързан с насилие екстремизъм, и за разработването на програми за реабилитация и дерадикализация;

12.  насърчава по-голям напредък в борбата с корупцията, която от десетилетия насам има пагубни последствия за нигерийското общество, и счита, че без строги мерки за изкореняване на тези престъпления по-общата политическа, икономическа и социална програма правителството на Бухари не може да бъде изпълнена; настоятелно призовава нигерийските органи да засилят мерките за борба с корупцията и подчертава, че противното би означавало още години на бедност, неравенство, увредена репутация и намалени външни инвестиции, както и по-малко възможности в живота на гражданите на страната; припомня, че корупцията води до недоволство от публичните институции и намалява легитимността на правителствата в очите на гражданите;

13.  призовава за подобряване на ефикасността и независимостта на съдебната система на Нигерия, за да се даде възможност за ефективно използване на наказателното правосъдие за борба с насилието, тероризма и корупцията;

14.  настоятелно призовава нигерийските органи да наложат мораториум върху смъртното наказание с оглед на пълното му премахване;

15.  припомня на правителството на Нигерия за неговата отговорност да гарантира провеждане на изборите в съответствие с международните си задължения в областта на правата на човека, както и да предприеме всички необходими мерки, за да се гарантират свободни, прозрачни и надеждни избори;

16.  призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да наблюдават отблизо реинтеграцията на завърналите се от Либия нигерийци, за да се гарантира, че предвиденото финансиране от ЕС се изразходва по ефективен начин; призовава Комисията редовно да информира Парламента относно тези мерки за реинтеграция;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на президента на Федерална република Нигерия, на председателя на Африканския съюз, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС, на Панафриканския парламент и на представителите на Икономическата общност на западноафриканските държави (CEDEAO).

Последно осъвременяване: 17 януари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност