Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0054/2018Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0054/2018

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Kongói Demokratikus Köztársaságról

  17.1.2018 - (2018/2515(RSP))

  az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
  amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
  ECR (B8‑0054/2018)
  S&D (B8‑0055/2018)
  Verts/ALE (B8‑0056/2018)
  GUE/NGL (B8‑0057/2018)
  ALDE (B8‑0058/2018)
  PPE (B8‑0060/20189)

  Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák a PPE képviselőcsoport nevében
  Elena Valenciano, Soraya Post, Maria Arena az S&D képviselőcsoport nevében
  Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić az ECR képviselőcsoport nevében
  Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort az ALDE képviselőcsoport nevében
  Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
  Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Michel Reimon a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas


  Eljárás : 2018/2515(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B8-0054/2018
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B8-0054/2018
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságról

  (2018/2515(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2017. június 14-i[1], 2017. február 2-i[2], valamint 2016. december 1-jei[3] állásfoglalásra,

  –  tekintettel Federica Mogherininek, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és szóvivőjének a Kongói Demokratikus Köztársaságban uralkodó helyzetről szóló nyilatkozataira;

  –  tekintettel az EKSZ szóvivőjének a KDK-ra vonatkozó választási naptár közzétételéről szóló 2017. november 9-i nyilatkozatára,

  –  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. szeptember 29-én elfogadott, a KDK-ban az emberi jogok területére vonatkozó szakmai támogatásra és kapacitásépítésre vonatkozó határozatára, valamint az ENSZ főtitkárának az Egyesült Nemzetek Szervezete kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójáról (MONUSCO) szóló, 2017. októberi jelentésére,

  –  tekintettel az ENSZ által elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya KDK általi végrehajtásáról szóló negyedik időszakos felülvizsgálat 2017. november 9-i megfigyeléseire,

  –  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a MONUSCO mandátumának megújításáról szóló 2348(2017). számú határozatára,

  –  tekintettel a 2017. december 11-i (KKBP) 2017/2282 tanácsi határozatra, amely 2018. december 12-ig meghosszabbítja a Kongói Demokratikus Köztársaságban erőszakért és az emberi jogok súlyos megsértéseiért felelős személyek elleni szankciókat,

  –  tekintettel a KDK-ról szóló, 2017. március 6-i és december 11-i tanácsi következtetésekre,

  –  tekintettel „Az EU együttműködése a civil társadalommal a külkapcsolatokban” című, 2017. június 19-i tanácsi következtetésekre,

  –  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek a Kongói Demokratikus Köztársaság választások előtti és biztonsági helyzetéről szóló, 2016. június 15-i állásfoglalására,

  –  tekintettel arra, hogy az Európai Parlament gondolatszabadságért járó Szaharov-díját 2014-ben Dr Denis Mukwegének ítélték oda,

  –  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

  –  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

  –  a Cotonoui Megállapodásra,

  –  tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak 1981. évi Afrikai Chartájára,

  –  tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogai Afrikai Bizottságának a gyülekezési és egyesülési szabadságra vonatkozó, 2017. májusi iránymutatásaira,

  –  tekintettel a KDK 2006. február 18-án elfogadott alkotmányára,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

  A.  mivel egy évvel a Szent Szilveszteri Megállapodás 2016. december 31-i aláírását követően a KDK-ban uralkodó általános helyzet továbbra is romlik az egész országban, erőszakos elnyomás, gyilkosságok és az emberi jogok rendszeres megsértése tapasztalható; mivel 2017 a KDK közelmúltbeli történelmének egyik legerőszakosabb éve volt;

  B.  mivel az ENSZ a KDK-ban uralkodó helyzetet a legmagasabb, 3. szintű humanitárius vészhelyzetnek minősítette; mivel 2017. március 8-án az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Zeid Raad el-Husszein vizsgálóbizottság felállítására szólított fel a Kasai tartományban elkövetett erőszak kivizsgálására;

  C.  mivel a politikai válság tovább mélyült azt követően, hogy Kabila elnök nem volt hajlandó 2016-ban, az alkotmányban meghatározott hivatali idő lejártával lemondani; mivel a kongói nemzeti püspöki konferencia (CENCO) égisze alatt kötött Szent Szilveszteri Megállapodás értelmében 2017 decemberében kellett volna választásokat tartani; mivel ezt a határidőt nem tartották be, és mivel a független nemzeti választási bizottság (CENI) bejelentette, hogy 2018. december 23-án tartják meg a választásokat;

  D.  mivel a CENI elkezdte a választások logisztikai előkészítését, ideértve a költségvetési intézkedéseket és a választási nyilvántartás készítését is;

  E.  mivel a politikai helyzet elleni tiltakozások során a kormány által támogatott erők rendkívül erőszakos módon léptek fel;

  F.  mivel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) megállapította, hogy a biztonsági erők „szándékosan arra törekedtek, hogy elnyomják a polgári és politikai jogokat”, többek között éles lövedéket, könnygázt és gumilövedéket vetettek be civilek, köztük ministránsfiúk ellen, és megtagadták az ENSZ-től a bejutást a kórházakba, halottasházakba és fogdákba, megakadályozva, hogy az ENSZ megfigyelhesse a tüntetéseket;

  G.  mivel a KDK még nem erősítette meg a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartát;

  H.  mivel folytatódnak a kongói hadsereg és a helyi milíciák közötti fegyveres összetűzések, különösen Kasaiban; mivel ez súlyos humanitárius válsághoz vezetett, gyilkosságokat, kínzást és nemi erőszakot követnek el, otthonokat, egészségügyi létesítményeket és iskolákat rombolnak le, és 40 tömegsírt fedeztek fel Karsaiban; mivel semmi előrelépés nem történt a felelősök bíróság elé állítása terén;

  I.  mivel világszinten a konfliktusok miatt belső menekültté váltak száma a KDK-ban a legmagasabb; mivel 2017 januárja óta a KDK-n belül több mint 1,9 millió ember vált belső menekültté, és ezzel 4,25 millióra emelkedett az országban, leginkább Kasai, Tanganyika és Kivu tartományokban lévő belső menekültek száma; mivel a KDK a Burundiból, a Közép-afrikai Köztársaságból és Dél-Szudánból érkező menekülteknek is otthont ad; mivel az EU 5 millió euró sürgősségi segélyt szabadított fel a Kasaiban történt erőszak áldozatainak megsegítésére;

  J.  mivel 2017 márciusában a MONUSCO alakulatainak számát csökkentették és júniusban 8%-al csökkentették a költségvetését;

  K.  mivel a KDK hatóságai rendszerszinten zaklatták az olyan civil társadalmi szervezeteket és emberi jogi jogvédőket, mint például a Lutte pour le Changement (Lucha), a Filimbi, a katolikus egyház vagy a Comité Laic de Coordination (CLC); mivel az emberi jogi jogvédő csoportok szerint legalább 358 politikai fogoly van a KDK-ban;

  L.  mivel 2017. december 29-én és 30-án hét emberi jogi jogvédőt – Carbone Benit, Mino Bompomit, Roger Katanga Mwenyemalit, Bony Dickson Mputut, Grâce Tshiunzát, Cedrick Kalonjit és Arciel Benit, akik mind a FILIMBI civil mozgalommal állnak kapcsolatban – elfogatóparancs nélkül letartóztattak és fogva tartanak, és mivel egy másik emberi jogi jogvédő, Palmer Kabeya tartózkodási helye ismeretlen;

  M.  mivel nő az emberrablások és a segélymunkások és a békefenntartó erők elleni támadások száma, ami arra kényszerítette a humanitárius szervezeteket, hogy elhalasszák a segélyek kiszállítását és felfüggesszék tevékenységüket;

  N.  mivel a kongói nemzetgyűlés elé terjesztett három törvénytervezet – a nem kormányzati szervezetek szabályozásáról, az emberi jogi jogvédőkről és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló – jelenlegi formájában ellentétes a regionális és nemzetközi emberi jogi normákkal és minden eddiginél nagyobb mértékben veszélyezteti a civil társadalom független működését Kongóban;

  O.  mivel az EU 2018 decemberéig meghosszabbította az egyes személyekkel szembeni korlátozó intézkedéseket, melyeket a választási folyamat akadályozására és az emberi jogi jogsértésekre adott válaszul vezetett be;

  1.  ismételten aggodalmának ad hangot a KDK-ban kialakult humanitárius, biztonsági és politikai helyzet romlása miatt; határozottan elítéli az emberi jogi jogsértések és az erőszakos cselekmények minden fajtáját, különösen a békés tüntetőkkel szembeni fellépéseket, így a békés tüntetések betiltását, valamint a megfélemlítés, a letartóztatások és az ellenzék fogva tartásának politikáját; felszólítja a kongói hatóságokat, hogy haladéktalanul kezdjék meg az összes lelkiismereti fogoly feltétel nélküli szabadon bocsátását, és folytassanak független vizsgálatot a 2017. decemberi tüntetések erőszakos elnyomása és a felfedezett tömegsírok ügyében;

  2.  emlékeztet rá, hogy a KDK kormánya viseli az elsődleges felelősséget a területén élő és joghatósága alá tartozó polgárok megvédéséért, beleértve az emberiesség elleni és háborús bűncselekmények elleni védelmet;

  3.  rendkívüli aggodalmának ad hangot az emberi jogi jogvédő szervezetektől, különösen az Emberi Jogi Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (FIDH) 2017. decemberi, a Kasaiban történt mészárlások vizsgálati jelentéséből származó bizonyítékok miatt, melyek alapján a kongói biztonsági erők és a kormány által támogatott milíciák a megfélemlítés és pusztítás szándékos stratégiáját alkalmazták, ami az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetéséhez vezetett Kasai tartományban; határozottan kéri a Nemzetközi Büntetőbíróságot és az ENSZ-t, hogy vizsgálja ki ezeket az ügyeket;

  4.  aggodalmának ad hangot a KDK-ban lévő nők és gyermekek helyzete miatt; élesen elítéli az erőszakos közösülés, a nemi erőszak és a kínzás alkalmazását; riasztónak tartja a törvénytelen toborzásra és az arra vonatkozó vádakat, hogy a kongóiak által támogatott milíciákban gyermekkatonákat alkalmaznak, és úgy véli, hogy a gyermekkatonák alkalmazásának felszámolása a kongói hatóságok és a nemzetközi közösség egyik legfontosabb feladata kell hogy legyen;

  5.  rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a választásokat nem tartották meg a 2017. évben kitűzött határidőre; emlékezteti a kongói hatóságokat és intézményeket azon felelősségükre, hogy a kongói alkotmánnyal és a Szent Szilveszteri Megállapodással összhangban ténylegesen hajtsák végre az új választási ütemtervet; ragaszkodik ahhoz, hogy 2018. december 23-án átlátható, szabad és tisztességes elnök- és törvényhozási választásokat tartsanak; emlékeztet arra, hogy a CENI-nek független, pártatlan és befogadó intézménynek kell lennie, és felszólítja a KDK kormányát, hogy gondoskodjon a megfelelő források biztosításáról; kári továbbá, hogy a CENI és a kormány negyedéves határidőket vezessen be a választási ütemtervben az előrelépések nyomon követése érdekében, illetve annak jeleként, hogy a kormány elkötelezett a választások megtartása mellett; emlékeztet arra, hogy kizárólag hiteles választások adnak lehetőséget a válság leküzdésére;

  6.  hangsúlyozza, hogy a száműzetésben lévő ellenzékieknek lehetőséget kell kapniuk a biztonságos és feltétel nélküli visszatérésre, és hogy valamennyi polgárnak jogot kell kapnia arra, hogy jelöltként indulhasson a választásokon; üdvözli, hogy az Afrikai Unió, az Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) és az ENSZ részvételével létrejött egy szakértőkből álló, koordinált csapat, amely a választási folyamat végrehajtásának támogatásáért és a KDK-nak nyújtott pénzügyi, logisztikai és szakmai támogatásért felel; támogatja az EU hozzájárulását a KDK-ban megvalósuló választási folyamathoz, és felhívja az EU-t, hogy a választás finanszírozását kösse a kongói kormány által tett azt bizonyító konkrét intézkedésekhez, hogy nyilvánvaló politikai szándékot tanúsítanak a 2018. december 23-i választások megtartására, így többek között tegyenek közzé egy reális választási költségvetést, valamint garantálják az alapvető jogokat és szabadságokat az összes politikai párt és civil szervezet számára;

  7.  határozottan elítéli a civil társadalom és a nem kormányzati szervezetek ellen irányuló zaklatás és fenyegetések minden formáját; különös aggodalmának ad hangot az FIDH és az ahhoz kapcsolódó szervezetek képviselőivel szembeni halálos fenyegetések miatt; határozottan kéri a KDK hatóságait és a biztonsági erőket, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a Cotonoui Megállapodásban és a Szent Szilveszteri Megállapodásban rögzített követelményeket, különösen a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a tüntetés szabadsága gyakorlásának jogát; felhívja a kongói hatóságokat, hogy a lehető leghamarabb ratifikálják a demokráciáról, választásokról és kormányzásról szóló Afrikai Chartát;

  8.  elítéli a kongói nemzetgyűlés elé terjesztett, a nem kormányzati szervezetek szabályozásáról, az emberi jogi jogvédőkről és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló törvénytervezeteket; felszólítja a kongói hatóságokat, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a jogalkotás jogszerű folyamatát és a törvénytervezeteket hozzák összhangba az emberi jogok védelmére és előmozdítására vonatkozó nemzetközi és regionális normákkal;

  9.  sürgeti az EU-t, a tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy növeljék az emberi jogi jogvédőknek nyújtott támogatást és védelmet; felhívja a KDK hatóságait, hogy vizsgálják ki és állítsák bíróság elé az emberi jogi jogvédők elleni támadások elkövetőit és a demokratikus tüntetések elnyomásában részt vevőket;

  10.  üdvözli az ENSZ főtitkárának bejelentését arról, hogy ki fogják vizsgálni a Szövetséges Demokratikus Erők katonai alakulat által a MONUSCO alakulatai ellen 2017. december 7-én elkövetett támadást, melynek során 15 békefenntartó vesztette életét Észak-Kivu tartományban;

  11.  aggodalmát fejezi ki az ENSZ alakulatait és költségvetését érintő legújabb leépítések, illetve csökkentések miatt; felhívja az ENSZ Biztonsági Tanácsát és az ENSZ tagállamait, hogy gondoskodjanak róla, hogy a MONUSCO a mandátumában rá bízott feladatok elvégzéséhez szükséges megfelelő finanszírozásban részesüljön; emlékeztet arra, hogy a MONUSCO-nak mandátuma szerint hozzá kell járulnia a polgári lakosság megvédéséhez és támogatnia kell a politikai megállapodás végrehajtását;

  12.  sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy kiemelt helyen kezeljék az emberi jogi értékeket; emlékeztet annak fontosságára, hogy elszámoltassák az emberi jogok megsértéséért és egyéb, a KDK-n belüli békés megoldást aláaknázó cselekményekért felelős személyeket; üdvözli e tekintetben az EU célzott szankcióinak alkalmazását, és kéri az EU-t, hogy fontolja meg további eszközök alkalmazását, a Cotonoui Megállapodásban előírtakkal összhangban, amennyiben a helyzet tovább romlik és nem történik jelentős előrelépés a békés megoldás felé;

  13.  ismételten támogatását fejezi ki az Afrikai Unió, az OIF és a SADC, valamint Angola felé, akik elősegítik a politikai párbeszédet a KDK-ban és a régióban;

  14.  riasztónak tartja a terjedő kolerajárványt és a humanitárius segélynyújtás fokozására szólít fel a járvány terjedésének megfékezése érdekében; sürgeti az Uniót és a tagállamokat, hogy fokozzák a pénzügyi támogatást és a humanitárius segélyt megbízható szervezeteken keresztül az érintett lakosság sürgős szükségleteinek kielégítése érdekében;

  15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU emberi jogi különleges képviselőjének, az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának és Közös Parlamenti Közgyűlésnek, az Afrikai Uniónak, a Pánafrikai Parlamentnek, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének.

   

  Utolsó frissítés: 2018. január 17.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat